Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
27
25
25
20
24
85
24
90
23
98
23
84
23
41
22
96
22
76
22
80
22
15
21
42
21
30
21
34
21
22
21
65
21
72
20
58
20
94
20
29
20
51
20
47
20
67
20
05
20
53
19
71
19
55
19
78
19
17
19
45
19
63
19
11
19
99
18
48
18
07
18
18
18
93
18
86
18
74
18
52
17
39
17
66
17
82
17
14
17
97
17
06
17
03
16
73
16
00
16
19
16
10
16
26
16
27
16
91
15
36
15
57
15
56
15
83
15
60
15
28
15
04
15
89
15
33
15
24
15
68
15
23
15
44
15
12
15
31
14
54
14
70
14
75
14
02
14
64
14
35
14
61
14
01
13
49
13
87
13
81
13
21
13
13
13
79
13
40
13
50
13
59
13
37
12
62
12
88
12
08
12
32
11
16
11
43
11
69
11
38
11
95
10
09
9
77
9
46
6
92

Thống kê lô gan từ 00-99 Thừa Thiên Huế-XSTTH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Thừa Thiên Huế, 1 trong những công cụ thống kê XSTTH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.