Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
31
25
30
22
28
80
27
31
26
53
26
41
25
52
25
28
25
90
25
42
24
85
23
47
23
84
23
72
22
65
22
76
22
20
22
55
22
48
22
17
22
93
22
99
21
18
21
71
21
63
21
05
21
95
21
10
21
44
21
11
20
51
20
94
20
96
20
78
20
82
20
29
19
45
19
97
19
30
19
86
19
01
19
34
19
39
19
23
19
70
18
56
18
88
18
06
18
50
18
00
17
74
17
91
17
98
17
57
17
67
17
66
17
15
17
64
17
89
17
14
16
12
16
83
16
40
16
21
16
08
16
04
16
35
16
59
16
37
16
33
16
26
16
43
15
16
15
62
15
24
15
27
15
61
15
58
15
09
15
49
15
87
15
07
15
69
15
32
15
77
15
38
14
81
14
46
14
68
13
02
13
73
13
03
13
60
13
36
13
92
12
79
12
19
12
75
11
13
11
54

Thống kê lô gan từ 00-99 Thừa Thiên Huế-XSTTH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Thừa Thiên Huế, 1 trong những công cụ thống kê XSTTH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.