Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
29
80
29
28
27
31
26
42
24
95
24
39
24
72
24
25
24
44
23
22
23
93
23
14
23
77
22
84
22
12
22
52
22
20
21
73
21
43
21
24
21
50
21
89
21
10
21
53
21
29
21
90
21
88
20
76
20
11
20
00
20
63
19
30
19
17
19
18
19
91
19
21
19
41
19
23
18
13
18
69
18
48
18
35
18
99
18
62
18
55
18
32
18
94
18
70
18
40
18
83
17
06
17
05
17
16
17
57
17
36
17
03
17
66
17
56
16
79
16
34
16
33
16
78
16
01
16
60
16
87
16
71
15
38
15
08
15
85
15
96
15
07
15
82
15
51
15
09
15
59
14
98
14
61
14
45
14
27
14
26
14
68
14
58
14
86
14
04
14
64
14
81
14
47
13
97
13
74
13
46
13
37
13
92
12
67
11
49
11
75
11
65
10
02
10
15
9
54
8
19

Thống kê lô gan từ 00-99 Thừa Thiên Huế-XSTTH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Thừa Thiên Huế, 1 trong những công cụ thống kê XSTTH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.