Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
29
80
28
22
27
42
26
41
26
31
25
53
25
52
25
90
25
29
25
93
25
25
24
76
24
28
24
78
23
84
23
11
23
10
22
47
22
30
22
94
22
17
22
55
22
50
22
14
21
71
21
05
21
95
21
99
21
51
21
89
20
66
20
20
20
00
20
85
20
09
20
39
20
44
19
26
19
63
19
40
19
01
19
72
19
70
19
12
18
86
18
91
18
23
17
96
17
06
17
33
17
77
17
64
17
18
17
48
17
60
17
82
17
73
17
24
16
43
16
57
16
08
16
56
16
97
16
68
16
88
16
16
15
58
15
38
15
83
15
04
15
69
15
34
15
62
15
35
15
45
15
87
15
81
15
03
15
37
15
98
14
15
14
49
14
61
14
07
14
67
14
32
14
13
14
65
13
02
13
74
13
21
13
59
13
36
13
92
13
75
13
79
12
46
12
27
11
54
8
19

Thống kê lô gan từ 00-99 Thừa Thiên Huế-XSTTH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Thừa Thiên Huế, 1 trong những công cụ thống kê XSTTH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.