Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
20
15
20
65
18
58
18
67
16
25
16
76
16
41
15
18
15
45
15
90
15
55
15
06
15
98
15
85
15
05
14
02
14
29
14
10
14
20
14
94
14
97
13
71
13
11
13
42
13
81
13
48
13
30
13
56
13
96
13
07
13
04
13
80
13
72
13
74
13
47
13
52
13
53
12
68
12
33
12
27
12
78
12
34
12
86
12
59
11
87
11
12
11
19
11
91
11
01
11
22
11
83
11
82
11
84
11
40
11
51
11
03
11
63
10
61
10
99
10
16
10
75
10
88
10
26
10
66
10
70
10
39
10
73
10
36
10
60
9
62
9
35
9
93
9
00
9
54
9
17
9
37
9
23
8
46
8
50
8
44
8
21
8
92
8
13
8
57
8
28
8
64
7
09
7
79
7
38
7
24
7
14
7
69
7
32
6
08
6
49
6
89
6
43
6
31
6
95
4
77

Thống kê lô gan từ 00-99 Thừa Thiên Huế-XSTTH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Thừa Thiên Huế, 1 trong những công cụ thống kê XSTTH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.