Những Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp

24/06/2024
24/07/2024

Không có dữ liệu Bạn có thể làm mới và thử lại

Những Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp Thừa Thiên Huế

Tổng quan: Đếm dữ liệu liên tục của nhóm số (2 số cuối)
Kiểm soát ngày: cung cấp lựa chọn phạm vi thống kê ngày bắt đầu vào ngày kết thúc, nếu không có kết quả xổ số vào ngày đó, kết quả sẽ chuyển sang màu xám; 30 ngày qua được chọn theo mặc định; dữ liệu của ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu kết quả xổ số đã hoàn thành
Hộp nhập điều kiện: mặc định trống (hiển thị văn bản mật mã nhắc nhở, văn bản mã bị ẩn khi hộp nhập có nội dung và ngược lại văn bản mã được hiển thị), khi nó trống, truy vấn sẽ truy vấn tất cả các nhóm số theo mặc định

Truy vấn: Thực hiện truy vấn xác minh khi kiểm soát ngày được chọn; liệu ngày bắt đầu và ngày kết thúc của cuộc xác minh ngày có xung đột hay không (nếu có xung đột, nó sẽ nhắc "Ngày kết thúc không được sớm hơn ngày bắt đầu, vui lòng điều chỉnh")

hình thức
Nhóm số: 100 nhóm theo mặc định, từ 00 đến 99 từ trên xuống dưới, nhấp vào tiêu đề để chuyển đổi sắp xếp
Mở liên tục hiện tại: số khoảng thời gian mở liên tục của ngày thời gian thực mới nhất hiện tại, nhấp vào tiêu đề để chuyển đổi sắp xếp (nhấp chuột đầu tiên để sắp xếp theo thứ tự giảm dần)
Mở liên tục tối đa: số lần xuất hiện liên tiếp tối đa của nhóm số trong phạm vi ngày, nhấp vào tiêu đề để chuyển đổi sắp xếp (nhấp đầu tiên để sắp xếp theo thứ tự giảm dần)
Hạn mở liên tục tối đa: hiển thị ngày mở và ngắt liên tục của nhóm số (bỏ kỳ đầu), bấm để chuyển đến trang kết quả xổ số của loại màu hiện tại và chọn ngày cho ngày đó