Soi Cầu Giải Đặc Biệt

Biên Ngày
11/08/2022
Số Ngày
Xem
11/08/2022
0 ngày trước
đặt hàng
02 1lần
03 2lần
04 1lần
06 1lần
08 2lần
12 1lần
13 3lần
16 3lần
18 3lần
22 3lần
23 4lần
24 3lần
25 2lần
26 5lần
27 1lần
28 3lần
33 2lần
34 1lần
35 1lần
36 3lần
37 1lần
38 3lần
42 1lần
43 3lần
44 3lần
45 1lần
48 3lần
50 1lần
51 1lần
52 7lần
53 4lần
54 4lần
55 6lần
56 6lần
57 3lần
58 5lần
62 1lần
63 1lần
64 2lần
66 1lần
68 3lần
72 2lần
73 3lần
74 1lần
76 3lần
78 2lần
82 1lần
83 2lần
84 1lần
86 2lần
87 2lần
88 3lần
93 1lần
96 1lần
98 1lần

Soi Cầu Giải Đặc Biệt Thừa Thiên Huế

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính chung: Số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N chu kỳ liên tiếp ít nhất bằng số định trị của mã đặc biệt trong kỳ tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)

Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: Nhấp để chuyển đổi giữa sắp xếp "Trình tự" và "Thời gian", mặc định được hiển thị theo thứ tự
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới. Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp sẽ hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp có nghĩa là 3 kỳ được hiển thị và đầu tiên là kỳ đã chọn); các số trong cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ, tuân theo định nghĩa chung về số Đánh dấu bằng gạch dưới màu xanh lam.

1
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 17-27 trước 11/08/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (08/08/2022/Thứ 2)
Đặc biệt
552158
Giải nhất
74551
Giải nhì
98266
Giải ba
90791
02052
Giải tư
12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
Giải năm
6453
Giải sáu
7561
4686
7830
Giải bảy
499
Giải tám
25
Kết quả Thứ Năm ngày (01/08/2022/Thứ 2)
Đặc biệt
985387
Giải nhất
61520
Giải nhì
67713
Giải ba
97497
62694
Giải tư
78139
84462
94455
48619
78807
15529
67666
Giải năm
8095
Giải sáu
4957
5451
2330
Giải bảy
149
Giải tám
51
Kết quả Thứ Năm ngày (25/07/2022/Thứ 2)
Đặc biệt
766696
Giải nhất
37221
Giải nhì
94551
Giải ba
98256
51905
Giải tư
34930
16580
54125
54617
78631
85500
34420
Giải năm
3577
Giải sáu
7982
3451
1364
Giải bảy
154
Giải tám
49
Kết quả Thứ Năm ngày (18/07/2022/Thứ 2)
Đặc biệt
970648
Giải nhất
40630
Giải nhì
64347
Giải ba
50008
94099
Giải tư
29494
29884
46977
87887
54227
96399
12286
Giải năm
4478
Giải sáu
7824
9993
2945
Giải bảy
021
Giải tám
03