Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 3 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8109
Giải bảy 219632
Giải sáu 39870807
03774060
30950447
Giải năm 65589254
Giải tư 2640213942
6628092313
1921871213
9948959410
2079601952
5169346603
3893680004
Giải ba 2958603975
7226125896
Giải nhì 0676430524
Giải nhất 6138341133
Đặc biệt 830046612861
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 6681
Giải bảy 780548
Giải sáu 35132639
55593023
77468139
Giải năm 17568698
Giải tư 4074787647
8693327999
4791712199
5288752258
7126301869
8279957255
9074645205
Giải ba 3707567527
3283872397
Giải nhì 9706387585
Giải nhất 7357245308
Đặc biệt 473744022690
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 4817
Giải bảy 612013
Giải sáu 51491962
47780233
69786845
Giải năm 18141185
Giải tư 9444941693
0674591989
5827072794
9873940183
9959310492
0770106720
7399780440
Giải ba 7522532871
2083208597
Giải nhì 1080780867
Giải nhất 9878997602
Đặc biệt 627474782690
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 6078
Giải bảy 023513
Giải sáu 48530509
13557490
30557247
Giải năm 88244470
Giải tư 3505512303
6008719152
2514810019
7465563667
3110120658
0178406718
6185508478
Giải ba 8758214457
2164018458
Giải nhì 8449697324
Giải nhất 3175917343
Đặc biệt 301923351704
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9944
Giải bảy 783041
Giải sáu 10501370
47047517
82283899
Giải năm 15964638
Giải tư 3313616576
4585571625
4502289765
0836296525
4746966773
7727207340
0167052680
Giải ba 6363743634
9887894910
Giải nhì 2114476826
Giải nhất 3703983054
Đặc biệt 010580549979
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5246
Giải bảy 093732
Giải sáu 42735280
86566952
23665551
Giải năm 17399255
Giải tư 5843186102
9525485904
3048769095
3201398751
7203724075
9217764674
7213718230
Giải ba 7486901798
9590547578
Giải nhì 6108256421
Giải nhất 8624034250
Đặc biệt 821833076502
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3060
Giải bảy 437834
Giải sáu 15310890
30788166
04617656
Giải năm 89692083
Giải tư 2731929189
9823490435
9196842066
7565637212
6876896371
3951261554
6583638399
Giải ba 9738385615
0249422703
Giải nhì 0923469454
Giải nhất 3676491676
Đặc biệt 224376211683
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8036
Giải bảy 616496
Giải sáu 05981985
93313055
87051375
Giải năm 59933935
Giải tư 2662561634
7611969037
4883607506
8075858478
4344906577
4071408421
3874899949
Giải ba 5706247997
1520907658
Giải nhì 9157966778
Giải nhất 9365968373
Đặc biệt 952255239950
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8734
Giải bảy 565250
Giải sáu 97220944
58964917
12512435
Giải năm 08272068
Giải tư 2323742132
5684629822
8770363742
7069808761
4040015404
8573260745
0300129598
Giải ba 3946403309
0468437845
Giải nhì 0470975193
Giải nhất 6180671585
Đặc biệt 229038260528
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2463
Giải bảy 381500
Giải sáu 67906325
95640141
72783322
Giải năm 64739102
Giải tư 1647531919
0196326100
4998980804
6244313753
3519314757
6898816339
3395582184
Giải ba 3868842256
7040857098
Giải nhì 3782753728
Giải nhất 8710625193
Đặc biệt 153349243417
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7495
Giải bảy 314485
Giải sáu 27394891
52977075
05555895
Giải năm 96702056
Giải tư 9314734644
0009192950
4409950736
2474261008
9741544827
0032565557
3022554522
Giải ba 8800290497
6497033549
Giải nhì 4264719422
Giải nhất 0906522959
Đặc biệt 301158636450
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2316
Giải bảy 162445
Giải sáu 49828072
42948537
12990144
Giải năm 38357412
Giải tư 9359068499
3844999916
3663085843
0330333743
5618876067
4442603955
7264104683
Giải ba 3307516689
6277107357
Giải nhì 5911202347
Giải nhất 7244947501
Đặc biệt 554715860071
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1998
Giải bảy 267656
Giải sáu 69904438
41134653
09848385
Giải năm 07104711
Giải tư 1594528897
1136346020
2162288250
7374741783
8385191879
5889477626
5623290578
Giải ba 2597812918
6511456844
Giải nhì 3459052758
Giải nhất 9345470415
Đặc biệt 598617156856
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7110
Giải bảy 409183
Giải sáu 48977613
22897983
27549730
Giải năm 22690065
Giải tư 2972903245
2761413791
4898612024
4236942317
2654455583
5995523421
4118734380
Giải ba 7190643387
4007554833
Giải nhì 4874009347
Giải nhất 9463150863
Đặc biệt 300703392992
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9174
Giải bảy 306384
Giải sáu 15951999
25658414
22475373
Giải năm 10511857
Giải tư 9900142220
7243473543
7501392586
4595768826
6618396032
1914277931
3563608330
Giải ba 7342551519
2774777502
Giải nhì 2239311968
Giải nhất 0583566686
Đặc biệt 188130226841
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9787
Giải bảy 854379
Giải sáu 88784927
43658819
93541846
Giải năm 55637980
Giải tư 1649580389
6509574710
1225893617
4416404372
2169705217
7074312791
3925678521
Giải ba 1781933901
2507316619
Giải nhì 1500516279
Giải nhất 4573223895
Đặc biệt 866455505181
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8284
Giải bảy 427851
Giải sáu 70698120
72478367
16344983
Giải năm 98113809
Giải tư 4632249928
0511024932
9459952503
9651869820
7482346789
2621257715
3508077945
Giải ba 3315980575
5727262280
Giải nhì 6737860098
Giải nhất 8914811924
Đặc biệt 522984997517
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1555
Giải bảy 447654
Giải sáu 99938955
65389005
40515209
Giải năm 73156157
Giải tư 5081018754
3491959055
8611807542
3319089304
2154730215
0977538391
6405413463
Giải ba 7000369410
0648701251
Giải nhì 4910122343
Giải nhất 5819544433
Đặc biệt 553277835822
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5203
Giải bảy 387757
Giải sáu 05936066
58744505
41696576
Giải năm 63139864
Giải tư 6297399485
4806774479
4908830321
9818129362
0361194426
7468945325
4923479755
Giải ba 3328032887
6112095016
Giải nhì 3421934166
Giải nhất 8218040735
Đặc biệt 599384527623
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1336
Giải bảy 340700
Giải sáu 23816502
33660033
03815902
Giải năm 40853931
Giải tư 4044583895
5229140271
8070085458
2666797540
2363729046
2593820255
4107940639
Giải ba 5643284506
0961421555
Giải nhì 6923653704
Giải nhất 2767083159
Đặc biệt 756408253029
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5112
Giải bảy 667275
Giải sáu 47826398
15404365
08388368
Giải năm 77935317
Giải tư 4046511373
9512672128
3157638425
1846184399
1778469058
2313958352
1044995186
Giải ba 8445999465
1890337738
Giải nhì 5537458545
Giải nhất 9712356913
Đặc biệt 909584789735
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1133
Giải bảy 353314
Giải sáu 29863193
71066971
82608481
Giải năm 20197636
Giải tư 5327446891
9244640734
6016039398
9363100108
0677200361
9815577199
5237806098
Giải ba 4833310339
3050185162
Giải nhì 2075034820
Giải nhất 4460939840
Đặc biệt 766745751463
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1196
Giải bảy 626436
Giải sáu 74645566
71285520
81594530
Giải năm 11381045
Giải tư 2724323137
8432637753
3010905930
0094084561
9306851282
8926623207
6780477319
Giải ba 9595840627
2193493575
Giải nhì 0337213163
Giải nhất 2042380340
Đặc biệt 954332707749
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1553
Giải bảy 561055
Giải sáu 26864145
73820663
55312833
Giải năm 81674246
Giải tư 2212089456
9561825411
8376868781
8318624166
6377332649
0258446709
0766209538
Giải ba 4599260058
8199284456
Giải nhì 9778522485
Giải nhất 7783784082
Đặc biệt 171036032867
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5713
Giải bảy 337222
Giải sáu 02918610
73828617
79352929
Giải năm 58855066
Giải tư 7779537597
0207575704
7860563971
9889109823
1005676967
7990738983
0275124825
Giải ba 9863315863
0248316338
Giải nhì 1052265354
Giải nhất 9428664645
Đặc biệt 551746137436
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7062
Giải bảy 798162
Giải sáu 11037170
97906911
50024718
Giải năm 00641599
Giải tư 9360679084
1109391299
3639120408
3432811064
9932697111
0395641350
7177153209
Giải ba 7625973722
7068015166
Giải nhì 9366371019
Giải nhất 1370621916
Đặc biệt 505348692080
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0708
Giải bảy 944983
Giải sáu 76464912
12039510
16452901
Giải năm 17274562
Giải tư 2377833681
5932258925
0076680905
6265899725
2349821123
8618027619
1155170782
Giải ba 0131734931
7671071790
Giải nhì 5132580165
Giải nhất 0044297171
Đặc biệt 138108113610
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1803
Giải bảy 060059
Giải sáu 44549723
16246647
19204126
Giải năm 59997345
Giải tư 4417402990
3838881950
4390494166
3650475275
5174687780
8041544983
6912042922
Giải ba 5640110534
0669890106
Giải nhì 8543890413
Giải nhất 8211466241
Đặc biệt 509872770224
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 4181
Giải bảy 796227
Giải sáu 33751690
97616033
06142129
Giải năm 92948183
Giải tư 4620375156
7871694562
7249060187
0778033490
2030204278
1121307008
3208589938
Giải ba 1465090788
7682759089
Giải nhì 8269068763
Giải nhất 3519091657
Đặc biệt 036857825138
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 4767
Giải bảy 775827
Giải sáu 27695956
72242653
55281494
Giải năm 21045045
Giải tư 5744482076
1854238898
7320924272
0766083125
4420146624
1935561340
2084261341
Giải ba 4489129846
9379788153
Giải nhì 9729674083
Giải nhất 8632990046
Đặc biệt 897037049836
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7131
Giải bảy 747501
Giải sáu 30828468
71802917
63303543
Giải năm 97430708
Giải tư 2241428951
2096065090
6694139530
8505854496
5293526220
5979826400
8831727503
Giải ba 8011530518
0646773509
Giải nhì 4194082184
Giải nhất 4609566598
Đặc biệt 791350396647
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0859
Giải bảy 368400
Giải sáu 18573430
93213417
44453100
Giải năm 38410109
Giải tư 9942001807
2329244356
1826910646
7029055337
3335709451
5224081281
0583865823
Giải ba 4732704260
6096222495
Giải nhì 7219191160
Giải nhất 8976115187
Đặc biệt 663979520878
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1994
Giải bảy 782722
Giải sáu 20916709
30469916
45115272
Giải năm 38696612
Giải tư 4037041726
8643093865
7347519722
8998589390
9666823229
5884558668
0202276657
Giải ba 4620308873
5992433666
Giải nhì 8120842594
Giải nhất 3848954218
Đặc biệt 749537489728
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3125
Giải bảy 055007
Giải sáu 38023492
66050006
73463892
Giải năm 64237722
Giải tư 5145081109
4000450516
3595175673
5320137189
1982578277
8701618945
4891158336
Giải ba 5410496794
7987545484
Giải nhì 1581929973
Giải nhất 7961830203
Đặc biệt 353828375109
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2160
Giải bảy 347499
Giải sáu 95020529
23929186
53902388
Giải năm 78415067
Giải tư 0758400746
4247391757
9826155821
2047277174
4204460868
8031305103
1823405687
Giải ba 1860713377
4726033590
Giải nhì 4012382436
Giải nhất 3137795136
Đặc biệt 352964379439
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0376
Giải bảy 259608
Giải sáu 56413581
19027305
09378808
Giải năm 35398771
Giải tư 1316717011
5911401179
3821881200
8885254049
8501819243
0810901514
1884222936
Giải ba 5982510214
7616425084
Giải nhì 3829390614
Giải nhất 8954853856
Đặc biệt 788929553748
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 4588
Giải bảy 692674
Giải sáu 58427434
97660680
79944217
Giải năm 10949045
Giải tư 3583900108
7231225477
6035776689
1294678129
6216761393
9255047435
6351860323
Giải ba 3517803538
4010563939
Giải nhì 4900966112
Giải nhất 1391671003
Đặc biệt 631435736535
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5876
Giải bảy 801867
Giải sáu 23228842
17050309
22705821
Giải năm 26660961
Giải tư 1583044322
0798895881
1585113933
6893811766
0430127983
1027254243
5859740702
Giải ba 8502694039
9517210066
Giải nhì 0576088711
Giải nhất 3194374839
Đặc biệt 228655339278
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3020
Giải bảy 503341
Giải sáu 70439774
74562113
40924088
Giải năm 37148407
Giải tư 2394708829
7862900889
7695202463
2452751492
8647770281
2823803079
1282126540
Giải ba 1079904832
8795334692
Giải nhì 9831110276
Giải nhất 7443557537
Đặc biệt 831048956493
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9731
Giải bảy 964782
Giải sáu 90357944
43876514
04068982
Giải năm 43561802
Giải tư 6148440392
3954246479
0814558772
1518157142
9884507653
4609473229
3485897482
Giải ba 4320472635
8439858812
Giải nhì 6314013030
Giải nhất 2942210028
Đặc biệt 686542027201
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2620
Giải bảy 291752
Giải sáu 02133400
32951110
79813761
Giải năm 89525137
Giải tư 1794962618
1377130505
8945863023
9493692980
0562419776
7221886029
5490313643
Giải ba 5668137325
4198483284
Giải nhì 6982084856
Giải nhất 7978779720
Đặc biệt 952641922741
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3798
Giải bảy 671799
Giải sáu 57420543
95458680
49870743
Giải năm 96419293
Giải tư 6159934417
4711992080
1754719379
9989125556
7950278704
4372009593
0957859091
Giải ba 5469394318
7462683921
Giải nhì 1619724636
Giải nhất 5576225790
Đặc biệt 050664837147
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8357
Giải bảy 218383
Giải sáu 51858985
55120170
20567962
Giải năm 06271261
Giải tư 4412302928
1883572002
0763345639
5657708123
4287857929
6628734558
6240590445
Giải ba 4566048217
2728586243
Giải nhì 7340921271
Giải nhất 9691609983
Đặc biệt 249232100004
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7527
Giải bảy 274190
Giải sáu 86138119
50215323
49353042
Giải năm 63823062
Giải tư 5255085375
0128812918
3029883769
8196422286
4581758855
7787744271
2047478410
Giải ba 3647251890
2678448519
Giải nhì 8498661551
Giải nhất 2857415855
Đặc biệt 443611414499
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1863
Giải bảy 010674
Giải sáu 14311560
31552758
02207796
Giải năm 01068935
Giải tư 5309232227
3690226771
6179090953
0874328726
5731411789
6653702869
2418054508
Giải ba 9750576203
8548562758
Giải nhì 3649096128
Giải nhất 0300462306
Đặc biệt 201848724991
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8477
Giải bảy 652701
Giải sáu 50791199
27520028
43107176
Giải năm 19278061
Giải tư 4146885365
5422427505
6982457335
5895560991
1791656747
6971204783
5057952200
Giải ba 0719769085
7034395010
Giải nhì 5156938590
Giải nhất 2848808434
Đặc biệt 216976332472
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng Nam
Giải tám 19
Giải bảy 493
Giải sáu 5795
8577
2397
Giải năm 3020
Giải tư 50533
04594
86799
45408
37654
82512
91224
Giải ba 42979
48327
Giải nhì 24387
Giải nhất 70157
Đặc biệt 077173
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng Nam
Giải tám 06
Giải bảy 123
Giải sáu 9488
8858
0369
Giải năm 7542
Giải tư 52581
34430
67239
21388
22780
14829
38374
Giải ba 38330
37281
Giải nhì 50748
Giải nhất 93950
Đặc biệt 302474
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7843
Giải bảy 745208
Giải sáu 80822209
74181464
77815491
Giải năm 41948154
Giải tư 1995263903
3188698195
0456022618
3460351109
6981078722
7773432851
3403773208
Giải ba 2175859470
5933090275
Giải nhì 5282041214
Giải nhất 8952595264
Đặc biệt 662252734881

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000