Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 3 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1553
Giải bảy 561055
Giải sáu 26864145
73820663
55312833
Giải năm 81674246
Giải tư 2212089456
9561825411
8376868781
8318624166
6377332649
0258446709
0766209538
Giải ba 4599260058
8199284456
Giải nhì 9778522485
Giải nhất 7783784082
Đặc biệt 171036032867
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5713
Giải bảy 337222
Giải sáu 02918610
73828617
79352929
Giải năm 58855066
Giải tư 7779537597
0207575704
7860563971
9889109823
1005676967
7990738983
0275124825
Giải ba 9863315863
0248316338
Giải nhì 1052265354
Giải nhất 9428664645
Đặc biệt 551746137436
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7062
Giải bảy 798162
Giải sáu 11037170
97906911
50024718
Giải năm 00641599
Giải tư 9360679084
1109391299
3639120408
3432811064
9932697111
0395641350
7177153209
Giải ba 7625973722
7068015166
Giải nhì 9366371019
Giải nhất 1370621916
Đặc biệt 505348692080
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0708
Giải bảy 944983
Giải sáu 76464912
12039510
16452901
Giải năm 17274562
Giải tư 2377833681
5932258925
0076680905
6265899725
2349821123
8618027619
1155170782
Giải ba 0131734931
7671071790
Giải nhì 5132580165
Giải nhất 0044297171
Đặc biệt 138108113610
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1803
Giải bảy 060059
Giải sáu 44549723
16246647
19204126
Giải năm 59997345
Giải tư 4417402990
3838881950
4390494166
3650475275
5174687780
8041544983
6912042922
Giải ba 5640110534
0669890106
Giải nhì 8543890413
Giải nhất 8211466241
Đặc biệt 509872770224
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 4181
Giải bảy 796227
Giải sáu 33751690
97616033
06142129
Giải năm 92948183
Giải tư 4620375156
7871694562
7249060187
0778033490
2030204278
1121307008
3208589938
Giải ba 1465090788
7682759089
Giải nhì 8269068763
Giải nhất 3519091657
Đặc biệt 036857825138
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 4767
Giải bảy 775827
Giải sáu 27695956
72242653
55281494
Giải năm 21045045
Giải tư 5744482076
1854238898
7320924272
0766083125
4420146624
1935561340
2084261341
Giải ba 4489129846
9379788153
Giải nhì 9729674083
Giải nhất 8632990046
Đặc biệt 897037049836
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7131
Giải bảy 747501
Giải sáu 30828468
71802917
63303543
Giải năm 97430708
Giải tư 2241428951
2096065090
6694139530
8505854496
5293526220
5979826400
8831727503
Giải ba 8011530518
0646773509
Giải nhì 4194082184
Giải nhất 4609566598
Đặc biệt 791350396647
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0859
Giải bảy 368400
Giải sáu 18573430
93213417
44453100
Giải năm 38410109
Giải tư 9942001807
2329244356
1826910646
7029055337
3335709451
5224081281
0583865823
Giải ba 4732704260
6096222495
Giải nhì 7219191160
Giải nhất 8976115187
Đặc biệt 663979520878
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1994
Giải bảy 782722
Giải sáu 20916709
30469916
45115272
Giải năm 38696612
Giải tư 4037041726
8643093865
7347519722
8998589390
9666823229
5884558668
0202276657
Giải ba 4620308873
5992433666
Giải nhì 8120842594
Giải nhất 3848954218
Đặc biệt 749537489728
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3125
Giải bảy 055007
Giải sáu 38023492
66050006
73463892
Giải năm 64237722
Giải tư 5145081109
4000450516
3595175673
5320137189
1982578277
8701618945
4891158336
Giải ba 5410496794
7987545484
Giải nhì 1581929973
Giải nhất 7961830203
Đặc biệt 353828375109
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2160
Giải bảy 347499
Giải sáu 95020529
23929186
53902388
Giải năm 78415067
Giải tư 0758400746
4247391757
9826155821
2047277174
4204460868
8031305103
1823405687
Giải ba 1860713377
4726033590
Giải nhì 4012382436
Giải nhất 3137795136
Đặc biệt 352964379439
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0376
Giải bảy 259608
Giải sáu 56413581
19027305
09378808
Giải năm 35398771
Giải tư 1316717011
5911401179
3821881200
8885254049
8501819243
0810901514
1884222936
Giải ba 5982510214
7616425084
Giải nhì 3829390614
Giải nhất 8954853856
Đặc biệt 788929553748
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 4588
Giải bảy 692674
Giải sáu 58427434
97660680
79944217
Giải năm 10949045
Giải tư 3583900108
7231225477
6035776689
1294678129
6216761393
9255047435
6351860323
Giải ba 3517803538
4010563939
Giải nhì 4900966112
Giải nhất 1391671003
Đặc biệt 631435736535
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5876
Giải bảy 801867
Giải sáu 23228842
17050309
22705821
Giải năm 26660961
Giải tư 1583044322
0798895881
1585113933
6893811766
0430127983
1027254243
5859740702
Giải ba 8502694039
9517210066
Giải nhì 0576088711
Giải nhất 3194374839
Đặc biệt 228655339278
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3020
Giải bảy 503341
Giải sáu 70439774
74562113
40924088
Giải năm 37148407
Giải tư 2394708829
7862900889
7695202463
2452751492
8647770281
2823803079
1282126540
Giải ba 1079904832
8795334692
Giải nhì 9831110276
Giải nhất 7443557537
Đặc biệt 831048956493
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9731
Giải bảy 964782
Giải sáu 90357944
43876514
04068982
Giải năm 43561802
Giải tư 6148440392
3954246479
0814558772
1518157142
9884507653
4609473229
3485897482
Giải ba 4320472635
8439858812
Giải nhì 6314013030
Giải nhất 2942210028
Đặc biệt 686542027201
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2620
Giải bảy 291752
Giải sáu 02133400
32951110
79813761
Giải năm 89525137
Giải tư 1794962618
1377130505
8945863023
9493692980
0562419776
7221886029
5490313643
Giải ba 5668137325
4198483284
Giải nhì 6982084856
Giải nhất 7978779720
Đặc biệt 952641922741
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3798
Giải bảy 671799
Giải sáu 57420543
95458680
49870743
Giải năm 96419293
Giải tư 6159934417
4711992080
1754719379
9989125556
7950278704
4372009593
0957859091
Giải ba 5469394318
7462683921
Giải nhì 1619724636
Giải nhất 5576225790
Đặc biệt 050664837147
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8357
Giải bảy 218383
Giải sáu 51858985
55120170
20567962
Giải năm 06271261
Giải tư 4412302928
1883572002
0763345639
5657708123
4287857929
6628734558
6240590445
Giải ba 4566048217
2728586243
Giải nhì 7340921271
Giải nhất 9691609983
Đặc biệt 249232100004
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7527
Giải bảy 274190
Giải sáu 86138119
50215323
49353042
Giải năm 63823062
Giải tư 5255085375
0128812918
3029883769
8196422286
4581758855
7787744271
2047478410
Giải ba 3647251890
2678448519
Giải nhì 8498661551
Giải nhất 2857415855
Đặc biệt 443611414499
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1863
Giải bảy 010674
Giải sáu 14311560
31552758
02207796
Giải năm 01068935
Giải tư 5309232227
3690226771
6179090953
0874328726
5731411789
6653702869
2418054508
Giải ba 9750576203
8548562758
Giải nhì 3649096128
Giải nhất 0300462306
Đặc biệt 201848724991
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8477
Giải bảy 652701
Giải sáu 50791199
27520028
43107176
Giải năm 19278061
Giải tư 4146885365
5422427505
6982457335
5895560991
1791656747
6971204783
5057952200
Giải ba 0719769085
7034395010
Giải nhì 5156938590
Giải nhất 2848808434
Đặc biệt 216976332472
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng Nam
Giải tám 19
Giải bảy 493
Giải sáu 5795
8577
2397
Giải năm 3020
Giải tư 50533
04594
86799
45408
37654
82512
91224
Giải ba 42979
48327
Giải nhì 24387
Giải nhất 70157
Đặc biệt 077173
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng Nam
Giải tám 06
Giải bảy 123
Giải sáu 9488
8858
0369
Giải năm 7542
Giải tư 52581
34430
67239
21388
22780
14829
38374
Giải ba 38330
37281
Giải nhì 50748
Giải nhất 93950
Đặc biệt 302474
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7843
Giải bảy 745208
Giải sáu 80822209
74181464
77815491
Giải năm 41948154
Giải tư 1995263903
3188698195
0456022618
3460351109
6981078722
7773432851
3403773208
Giải ba 2175859470
5933090275
Giải nhì 5282041214
Giải nhất 8952595264
Đặc biệt 662252734881
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 6816
Giải bảy 506241
Giải sáu 09291751
94302047
84378005
Giải năm 09527697
Giải tư 0678187768
4443743969
8399398613
3721587796
5972902130
6845668080
5907162252
Giải ba 3062693569
7883355934
Giải nhì 1660625708
Giải nhất 0336367715
Đặc biệt 014554680712
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 6657
Giải bảy 773949
Giải sáu 21242527
70271478
99625887
Giải năm 19673393
Giải tư 0424224995
0941090192
1269762651
4572682590
2445162104
7960749248
9593844169
Giải ba 3276198662
8987308784
Giải nhì 5640618434
Giải nhất 1769698104
Đặc biệt 183130874814
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3499
Giải bảy 840053
Giải sáu 11693690
44510876
08907998
Giải năm 07307577
Giải tư 1220249492
0048204013
2707059961
3276272883
5654922619
2402125327
0158128855
Giải ba 9319149033
0336379759
Giải nhì 7877957209
Giải nhất 8462016165
Đặc biệt 306166089482
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5743
Giải bảy 903291
Giải sáu 88953526
20621442
27369180
Giải năm 27728062
Giải tư 5527424831
7923129694
3729876237
9273707040
3720444943
8822637265
7601092208
Giải ba 0135146248
9360305735
Giải nhì 0114977100
Giải nhất 8497481057
Đặc biệt 376155012181
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3066
Giải bảy 268133
Giải sáu 98103264
18004096
32235049
Giải năm 48759548
Giải tư 4173568705
8269962571
6546122433
5354716291
2632832750
2838619362
6879648679
Giải ba 6256486483
9274345324
Giải nhì 2930781672
Giải nhất 7437671604
Đặc biệt 441341966871
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9894
Giải bảy 773477
Giải sáu 69531834
27463445
19943036
Giải năm 50379429
Giải tư 0540532613
5900060272
0520768358
6071551590
4076696784
7031015376
4919238197
Giải ba 0459973962
1142955768
Giải nhì 1736247920
Giải nhất 7890361177
Đặc biệt 434991447843
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9453
Giải bảy 937273
Giải sáu 29838610
41581149
87076031
Giải năm 29890863
Giải tư 6567947513
9674748475
3771502975
3428446147
1376436532
9825600040
8289902899
Giải ba 6423275777
2211298741
Giải nhì 7949827416
Giải nhất 1012315259
Đặc biệt 543700138773
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2808
Giải bảy 726099
Giải sáu 38270344
85422492
99384646
Giải năm 27668754
Giải tư 6835991961
6747819267
8986507067
2140132262
7150044322
8462261308
0774549960
Giải ba 1050840741
8441831888
Giải nhì 3929276415
Giải nhất 9004428561
Đặc biệt 587690471452
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1332
Giải bảy 995652
Giải sáu 70432087
16642309
84412770
Giải năm 11291224
Giải tư 2089605311
6126117851
8456900409
0534313108
8904574103
7115102042
9856835017
Giải ba 4691519649
1725013059
Giải nhì 8800344836
Giải nhất 5733685126
Đặc biệt 284560589068
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8886
Giải bảy 163407
Giải sáu 66948228
70875096
85329246
Giải năm 47281488
Giải tư 5151211926
3536269375
4086649799
7869879689
6955481038
6488123558
0726065439
Giải ba 7904308151
0447422180
Giải nhì 0832392964
Giải nhất 8912459224
Đặc biệt 356800701171
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8716
Giải bảy 239129
Giải sáu 58839448
87349959
55445270
Giải năm 70277138
Giải tư 0099906139
3381470305
5735024811
0347739172
3982942518
0958910079
4426668055
Giải ba 5008969708
4850730109
Giải nhì 0302389297
Giải nhất 3632380643
Đặc biệt 266711623802
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5750
Giải bảy 204519
Giải sáu 21667402
57280520
48961563
Giải năm 62736619
Giải tư 0280029172
0794095040
3614167690
6002180701
5510154447
8333019938
3659064858
Giải ba 2864614526
1443389804
Giải nhì 5274395082
Giải nhất 8376253390
Đặc biệt 533317046409
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0818
Giải bảy 772836
Giải sáu 74356231
86999524
30048742
Giải năm 36729227
Giải tư 6787944304
2906095011
6419546529
2837107929
2498453743
8804553861
8576700542
Giải ba 6698706649
3230977703
Giải nhì 5426435597
Giải nhất 6849464680
Đặc biệt 159979758292
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0094
Giải bảy 796105
Giải sáu 56504633
24953209
51609285
Giải năm 88711009
Giải tư 6681216338
2442073285
8266593267
9509803564
7166142651
2080833890
3810559197
Giải ba 9493834519
3323466939
Giải nhì 8241287811
Giải nhất 7008601387
Đặc biệt 779400095450
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7461
Giải bảy 989099
Giải sáu 61153076
35920791
46838474
Giải năm 54213467
Giải tư 7750725817
4142974724
5836802554
3030850012
6536175009
1501797487
9691338156
Giải ba 1047060153
1880149551
Giải nhì 4765596179
Giải nhất 5379636420
Đặc biệt 087012122385
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9498
Giải bảy 359672
Giải sáu 95425420
77692392
69124584
Giải năm 16670789
Giải tư 5079040420
3614606407
7883059442
6985236880
9020356072
9113563211
7298475029
Giải ba 0890477976
8902596600
Giải nhì 9448363888
Giải nhất 9953365200
Đặc biệt 577430973988
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9960
Giải bảy 703662
Giải sáu 80683575
26677908
55645863
Giải năm 70624467
Giải tư 9528014016
2059182589
1871004551
4055177326
7822777638
4619999750
2517465354
Giải ba 3499737740
0202449784
Giải nhì 6103620885
Giải nhất 1416028962
Đặc biệt 740571872684
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7996
Giải bảy 247360
Giải sáu 33521898
18365803
51941214
Giải năm 53065884
Giải tư 0604564592
2177769197
4883387019
1327204422
0880461426
7032776759
0938910443
Giải ba 1171043552
1481605445
Giải nhì 1292659917
Giải nhất 3391414025
Đặc biệt 251138874065
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 6096
Giải bảy 839555
Giải sáu 38960608
22098051
98528899
Giải năm 39113358
Giải tư 6781737966
7540527389
1281358488
1747405822
8256901554
7425908595
9123934170
Giải ba 4825413701
5185039704
Giải nhì 9461451852
Giải nhất 5039700500
Đặc biệt 892378046576
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9767
Giải bảy 510504
Giải sáu 59066916
39242722
95809857
Giải năm 67528025
Giải tư 1880303081
9114913803
9388612418
1851885647
0085327738
1257803012
3820978590
Giải ba 3032317474
4518537266
Giải nhì 2371194241
Giải nhất 2253365365
Đặc biệt 439867289014
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1101
Giải bảy 429467
Giải sáu 53468565
84444314
68853379
Giải năm 63971332
Giải tư 6716364210
5026601963
4462184488
7816772052
3077739550
6448124590
2317542054
Giải ba 2475122072
1068188613
Giải nhì 2925155851
Giải nhất 5779227434
Đặc biệt 410736386195
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0853
Giải bảy 084305
Giải sáu 24248390
68793513
60160666
Giải năm 00033553
Giải tư 7295878258
0274937097
2656251093
2473125829
8844040643
3455758726
9927472685
Giải ba 7803973445
9885385358
Giải nhì 7032223661
Giải nhất 5047975374
Đặc biệt 674942776619
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5734
Giải bảy 213829
Giải sáu 17784877
14430835
42429016
Giải năm 46202231
Giải tư 1136684759
6563992034
0078733487
5173579540
6945098014
9352403772
7887007917
Giải ba 7485597564
0648082599
Giải nhì 9016571178
Giải nhất 6523792689
Đặc biệt 951840615832

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
Zalo