Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 3 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2218
Giải bảy 551996
Giải sáu 51323659
87199686
72488606
Giải năm 77988149
Giải tư 2712901046
0141127437
3491237779
8394737705
8985703144
6620962298
8417395192
Giải ba 5951817471
9501097662
Giải nhì 9297327409
Giải nhất 6972866791
Đặc biệt 076240421923
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 4312
Giải bảy 962309
Giải sáu 30569258
80706255
25745563
Giải năm 95034136
Giải tư 4243967892
0447552032
7523740085
4287008577
2571638496
2415037921
1914907096
Giải ba 3224620881
4815521125
Giải nhì 4685803276
Giải nhất 6981355893
Đặc biệt 587779441627
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7531
Giải bảy 832703
Giải sáu 61555233
00223768
75260345
Giải năm 68275556
Giải tư 9813472668
4205778384
5493056815
8887924332
2592425146
4698280041
8799875409
Giải ba 0662345205
8067733048
Giải nhì 2670668867
Giải nhất 4973747767
Đặc biệt 532389446469
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2501
Giải bảy 529727
Giải sáu 35452982
36313702
64820041
Giải năm 11822988
Giải tư 2193468494
6282612176
8310168561
2829919386
4046667786
0720822407
3069831916
Giải ba 8544138439
4207038974
Giải nhì 9005353714
Giải nhất 1603575037
Đặc biệt 961750972088
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9150
Giải bảy 995049
Giải sáu 01749739
70703057
27200155
Giải năm 03442363
Giải tư 3419085068
2649193542
4676716498
1565158582
9483673023
1215151066
2991293043
Giải ba 3783869374
4737050740
Giải nhì 8189331077
Giải nhất 6080254589
Đặc biệt 683105154671
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1430
Giải bảy 692397
Giải sáu 89868467
58980717
85250105
Giải năm 52195771
Giải tư 8343795976
2031390927
7209610063
5220401499
4276564228
7097850806
9814812533
Giải ba 5248450524
0927936990
Giải nhì 3954923710
Giải nhất 9602142118
Đặc biệt 629643998389
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2961
Giải bảy 242448
Giải sáu 38493942
74419887
06840928
Giải năm 96777257
Giải tư 9592674561
0913586789
8093049524
2894492510
4070342486
5873701956
8492825950
Giải ba 0034719272
7603335968
Giải nhì 3659646380
Giải nhất 6190412712
Đặc biệt 581205417155
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5401
Giải bảy 925257
Giải sáu 28157040
38476007
03543908
Giải năm 23931743
Giải tư 9027357414
0698669548
1166194932
3201597973
5162813375
7070416564
3130050885
Giải ba 0127233504
3185463545
Giải nhì 4588292740
Giải nhất 1851961665
Đặc biệt 327026025576
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2778
Giải bảy 496641
Giải sáu 80748863
13726506
95981951
Giải năm 60281093
Giải tư 4655699479
3813369735
5079283627
1235336311
6896446766
8007499767
9680302087
Giải ba 2708102712
0803858411
Giải nhì 7271696984
Giải nhất 2093781264
Đặc biệt 874746443342
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0064
Giải bảy 554691
Giải sáu 16056221
45126837
96275734
Giải năm 23308085
Giải tư 6780375267
2002327155
8966496943
0606093063
5651194558
2280523139
2410128930
Giải ba 6606537074
8710807489
Giải nhì 1133966078
Giải nhất 7913156965
Đặc biệt 654093897460
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8218
Giải bảy 834693
Giải sáu 28431618
70573382
69057166
Giải năm 87980295
Giải tư 1487898036
7768074860
7389755730
3343221113
7874558002
0269824857
7581324085
Giải ba 2621072828
4015851511
Giải nhì 7262843429
Giải nhất 9072675465
Đặc biệt 679369793144
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7361
Giải bảy 516193
Giải sáu 81749463
39045320
86400943
Giải năm 52785787
Giải tư 6266168780
3489042128
0398751228
2551408971
8423427489
5021022687
5974933695
Giải ba 3295512964
2974440317
Giải nhì 7770782166
Giải nhất 8692816141
Đặc biệt 219309090553
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9799
Giải bảy 165889
Giải sáu 17516436
84478730
62637957
Giải năm 62643100
Giải tư 8232338354
5516135577
3313362942
1252340775
9306671047
3632981062
8021874537
Giải ba 0567231106
1887200327
Giải nhì 1558949954
Giải nhất 7122837240
Đặc biệt 328093767459
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9007
Giải bảy 364407
Giải sáu 21743750
95943383
83133982
Giải năm 34150338
Giải tư 7663513030
7881372879
5845342780
4955548665
8847068944
7966278540
5845534165
Giải ba 9512497223
5665881845
Giải nhì 7809098741
Giải nhất 3871550568
Đặc biệt 164667284535
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2091
Giải bảy 951971
Giải sáu 30810167
96446298
78881800
Giải năm 39832376
Giải tư 1344295594
5211469753
0266274587
4021587026
9721969871
3364341027
0461648929
Giải ba 7805496920
4020937776
Giải nhì 2084459764
Giải nhất 6704584638
Đặc biệt 590708603863
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8249
Giải bảy 530424
Giải sáu 50046605
23418128
84868195
Giải năm 71758703
Giải tư 2347117917
8941314089
9600544627
3977412418
6696521253
4388079993
2032527775
Giải ba 3690334252
7935758749
Giải nhì 0921326992
Giải nhất 0726389310
Đặc biệt 321167250986
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0915
Giải bảy 597746
Giải sáu 77055952
80473922
00948124
Giải năm 20069458
Giải tư 9167474390
1584647886
6416425268
4787921658
8073821762
3609308088
2474136958
Giải ba 0275664556
8011341133
Giải nhì 9756222438
Giải nhất 7151717542
Đặc biệt 911422081328
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5062
Giải bảy 559560
Giải sáu 67389476
17994554
67160917
Giải năm 56718032
Giải tư 9553315789
0516078490
8029506172
6158411929
5466370240
1632551762
1771656252
Giải ba 3840022125
5898330701
Giải nhì 0655691843
Giải nhất 7063144740
Đặc biệt 546635861843
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9665
Giải bảy 562903
Giải sáu 26190174
82160326
13232285
Giải năm 44834684
Giải tư 5515581201
4041071075
8050360377
9260457994
3896227847
1475084384
2079803478
Giải ba 3178823095
4220318174
Giải nhì 6007346000
Giải nhất 0512546501
Đặc biệt 462289473372
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3235
Giải bảy 231310
Giải sáu 64822820
45503364
73948029
Giải năm 43228000
Giải tư 9242108725
9402188137
9520752757
6192948937
5293033653
8636633694
3712626281
Giải ba 5301829296
8558256924
Giải nhì 8093731715
Giải nhất 8071904856
Đặc biệt 478188704262
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 6530
Giải bảy 076069
Giải sáu 59400841
23910598
79716450
Giải năm 94344892
Giải tư 8823893544
2213754664
1969488859
5400688949
3655909337
9896418777
6009877400
Giải ba 5308265629
1592280456
Giải nhì 9994341827
Giải nhất 1808864720
Đặc biệt 044686438668

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000