Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 3 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9731
Giải bảy 964782
Giải sáu 90357944
43876514
04068982
Giải năm 43561802
Giải tư 6148440392
3954246479
0814558772
1518157142
9884507653
4609473229
3485897482
Giải ba 4320472635
8439858812
Giải nhì 6314013030
Giải nhất 2942210028
Đặc biệt 686542027201
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2620
Giải bảy 291752
Giải sáu 02133400
32951110
79813761
Giải năm 89525137
Giải tư 1794962618
1377130505
8945863023
9493692980
0562419776
7221886029
5490313643
Giải ba 5668137325
4198483284
Giải nhì 6982084856
Giải nhất 7978779720
Đặc biệt 952641922741
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3798
Giải bảy 671799
Giải sáu 57420543
95458680
49870743
Giải năm 96419293
Giải tư 6159934417
4711992080
1754719379
9989125556
7950278704
4372009593
0957859091
Giải ba 5469394318
7462683921
Giải nhì 1619724636
Giải nhất 5576225790
Đặc biệt 050664837147
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8357
Giải bảy 218383
Giải sáu 51858985
55120170
20567962
Giải năm 06271261
Giải tư 4412302928
1883572002
0763345639
5657708123
4287857929
6628734558
6240590445
Giải ba 4566048217
2728586243
Giải nhì 7340921271
Giải nhất 9691609983
Đặc biệt 249232100004
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7527
Giải bảy 274190
Giải sáu 86138119
50215323
49353042
Giải năm 63823062
Giải tư 5255085375
0128812918
3029883769
8196422286
4581758855
7787744271
2047478410
Giải ba 3647251890
2678448519
Giải nhì 8498661551
Giải nhất 2857415855
Đặc biệt 443611414499
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1863
Giải bảy 010674
Giải sáu 14311560
31552758
02207796
Giải năm 01068935
Giải tư 5309232227
3690226771
6179090953
0874328726
5731411789
6653702869
2418054508
Giải ba 9750576203
8548562758
Giải nhì 3649096128
Giải nhất 0300462306
Đặc biệt 201848724991
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8477
Giải bảy 652701
Giải sáu 50791199
27520028
43107176
Giải năm 19278061
Giải tư 4146885365
5422427505
6982457335
5895560991
1791656747
6971204783
5057952200
Giải ba 0719769085
7034395010
Giải nhì 5156938590
Giải nhất 2848808434
Đặc biệt 216976332472
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng Nam
Giải tám 19
Giải bảy 493
Giải sáu 5795
8577
2397
Giải năm 3020
Giải tư 50533
04594
86799
45408
37654
82512
91224
Giải ba 42979
48327
Giải nhì 24387
Giải nhất 70157
Đặc biệt 077173
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng Nam
Giải tám 06
Giải bảy 123
Giải sáu 9488
8858
0369
Giải năm 7542
Giải tư 52581
34430
67239
21388
22780
14829
38374
Giải ba 38330
37281
Giải nhì 50748
Giải nhất 93950
Đặc biệt 302474
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7843
Giải bảy 745208
Giải sáu 80822209
74181464
77815491
Giải năm 41948154
Giải tư 1995263903
3188698195
0456022618
3460351109
6981078722
7773432851
3403773208
Giải ba 2175859470
5933090275
Giải nhì 5282041214
Giải nhất 8952595264
Đặc biệt 662252734881
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 6816
Giải bảy 506241
Giải sáu 09291751
94302047
84378005
Giải năm 09527697
Giải tư 0678187768
4443743969
8399398613
3721587796
5972902130
6845668080
5907162252
Giải ba 3062693569
7883355934
Giải nhì 1660625708
Giải nhất 0336367715
Đặc biệt 014554680712
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 6657
Giải bảy 773949
Giải sáu 21242527
70271478
99625887
Giải năm 19673393
Giải tư 0424224995
0941090192
1269762651
4572682590
2445162104
7960749248
9593844169
Giải ba 3276198662
8987308784
Giải nhì 5640618434
Giải nhất 1769698104
Đặc biệt 183130874814
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3499
Giải bảy 840053
Giải sáu 11693690
44510876
08907998
Giải năm 07307577
Giải tư 1220249492
0048204013
2707059961
3276272883
5654922619
2402125327
0158128855
Giải ba 9319149033
0336379759
Giải nhì 7877957209
Giải nhất 8462016165
Đặc biệt 306166089482
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5743
Giải bảy 903291
Giải sáu 88953526
20621442
27369180
Giải năm 27728062
Giải tư 5527424831
7923129694
3729876237
9273707040
3720444943
8822637265
7601092208
Giải ba 0135146248
9360305735
Giải nhì 0114977100
Giải nhất 8497481057
Đặc biệt 376155012181
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3066
Giải bảy 268133
Giải sáu 98103264
18004096
32235049
Giải năm 48759548
Giải tư 4173568705
8269962571
6546122433
5354716291
2632832750
2838619362
6879648679
Giải ba 6256486483
9274345324
Giải nhì 2930781672
Giải nhất 7437671604
Đặc biệt 441341966871
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9894
Giải bảy 773477
Giải sáu 69531834
27463445
19943036
Giải năm 50379429
Giải tư 0540532613
5900060272
0520768358
6071551590
4076696784
7031015376
4919238197
Giải ba 0459973962
1142955768
Giải nhì 1736247920
Giải nhất 7890361177
Đặc biệt 434991447843
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9453
Giải bảy 937273
Giải sáu 29838610
41581149
87076031
Giải năm 29890863
Giải tư 6567947513
9674748475
3771502975
3428446147
1376436532
9825600040
8289902899
Giải ba 6423275777
2211298741
Giải nhì 7949827416
Giải nhất 1012315259
Đặc biệt 543700138773
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2808
Giải bảy 726099
Giải sáu 38270344
85422492
99384646
Giải năm 27668754
Giải tư 6835991961
6747819267
8986507067
2140132262
7150044322
8462261308
0774549960
Giải ba 1050840741
8441831888
Giải nhì 3929276415
Giải nhất 9004428561
Đặc biệt 587690471452
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1332
Giải bảy 995652
Giải sáu 70432087
16642309
84412770
Giải năm 11291224
Giải tư 2089605311
6126117851
8456900409
0534313108
8904574103
7115102042
9856835017
Giải ba 4691519649
1725013059
Giải nhì 8800344836
Giải nhất 5733685126
Đặc biệt 284560589068
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8886
Giải bảy 163407
Giải sáu 66948228
70875096
85329246
Giải năm 47281488
Giải tư 5151211926
3536269375
4086649799
7869879689
6955481038
6488123558
0726065439
Giải ba 7904308151
0447422180
Giải nhì 0832392964
Giải nhất 8912459224
Đặc biệt 356800701171
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8716
Giải bảy 239129
Giải sáu 58839448
87349959
55445270
Giải năm 70277138
Giải tư 0099906139
3381470305
5735024811
0347739172
3982942518
0958910079
4426668055
Giải ba 5008969708
4850730109
Giải nhì 0302389297
Giải nhất 3632380643
Đặc biệt 266711623802
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5750
Giải bảy 204519
Giải sáu 21667402
57280520
48961563
Giải năm 62736619
Giải tư 0280029172
0794095040
3614167690
6002180701
5510154447
8333019938
3659064858
Giải ba 2864614526
1443389804
Giải nhì 5274395082
Giải nhất 8376253390
Đặc biệt 533317046409
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0818
Giải bảy 772836
Giải sáu 74356231
86999524
30048742
Giải năm 36729227
Giải tư 6787944304
2906095011
6419546529
2837107929
2498453743
8804553861
8576700542
Giải ba 6698706649
3230977703
Giải nhì 5426435597
Giải nhất 6849464680
Đặc biệt 159979758292
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0094
Giải bảy 796105
Giải sáu 56504633
24953209
51609285
Giải năm 88711009
Giải tư 6681216338
2442073285
8266593267
9509803564
7166142651
2080833890
3810559197
Giải ba 9493834519
3323466939
Giải nhì 8241287811
Giải nhất 7008601387
Đặc biệt 779400095450
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7461
Giải bảy 989099
Giải sáu 61153076
35920791
46838474
Giải năm 54213467
Giải tư 7750725817
4142974724
5836802554
3030850012
6536175009
1501797487
9691338156
Giải ba 1047060153
1880149551
Giải nhì 4765596179
Giải nhất 5379636420
Đặc biệt 087012122385
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9498
Giải bảy 359672
Giải sáu 95425420
77692392
69124584
Giải năm 16670789
Giải tư 5079040420
3614606407
7883059442
6985236880
9020356072
9113563211
7298475029
Giải ba 0890477976
8902596600
Giải nhì 9448363888
Giải nhất 9953365200
Đặc biệt 577430973988
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9960
Giải bảy 703662
Giải sáu 80683575
26677908
55645863
Giải năm 70624467
Giải tư 9528014016
2059182589
1871004551
4055177326
7822777638
4619999750
2517465354
Giải ba 3499737740
0202449784
Giải nhì 6103620885
Giải nhất 1416028962
Đặc biệt 740571872684
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7996
Giải bảy 247360
Giải sáu 33521898
18365803
51941214
Giải năm 53065884
Giải tư 0604564592
2177769197
4883387019
1327204422
0880461426
7032776759
0938910443
Giải ba 1171043552
1481605445
Giải nhì 1292659917
Giải nhất 3391414025
Đặc biệt 251138874065
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 6096
Giải bảy 839555
Giải sáu 38960608
22098051
98528899
Giải năm 39113358
Giải tư 6781737966
7540527389
1281358488
1747405822
8256901554
7425908595
9123934170
Giải ba 4825413701
5185039704
Giải nhì 9461451852
Giải nhất 5039700500
Đặc biệt 892378046576
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9767
Giải bảy 510504
Giải sáu 59066916
39242722
95809857
Giải năm 67528025
Giải tư 1880303081
9114913803
9388612418
1851885647
0085327738
1257803012
3820978590
Giải ba 3032317474
4518537266
Giải nhì 2371194241
Giải nhất 2253365365
Đặc biệt 439867289014
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1101
Giải bảy 429467
Giải sáu 53468565
84444314
68853379
Giải năm 63971332
Giải tư 6716364210
5026601963
4462184488
7816772052
3077739550
6448124590
2317542054
Giải ba 2475122072
1068188613
Giải nhì 2925155851
Giải nhất 5779227434
Đặc biệt 410736386195
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0853
Giải bảy 084305
Giải sáu 24248390
68793513
60160666
Giải năm 00033553
Giải tư 7295878258
0274937097
2656251093
2473125829
8844040643
3455758726
9927472685
Giải ba 7803973445
9885385358
Giải nhì 7032223661
Giải nhất 5047975374
Đặc biệt 674942776619
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5734
Giải bảy 213829
Giải sáu 17784877
14430835
42429016
Giải năm 46202231
Giải tư 1136684759
6563992034
0078733487
5173579540
6945098014
9352403772
7887007917
Giải ba 7485597564
0648082599
Giải nhì 9016571178
Giải nhất 6523792689
Đặc biệt 951840615832
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3050
Giải bảy 718365
Giải sáu 56902723
20669075
05731523
Giải năm 07802894
Giải tư 7301254211
1485061536
6453327687
3680387752
2646327396
9700718249
8572043186
Giải ba 4852751652
9593972154
Giải nhì 7685334946
Giải nhất 0959835212
Đặc biệt 349588493794
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 6145
Giải bảy 348629
Giải sáu 78399455
47682569
04560871
Giải năm 20348172
Giải tư 8220328091
7478042484
9397454911
6898244273
5458202357
7022975718
4378956680
Giải ba 3254893989
8693699691
Giải nhì 1386863606
Giải nhất 9554221068
Đặc biệt 268189487840
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7903
Giải bảy 233333
Giải sáu 83381403
57900397
95344652
Giải năm 23348450
Giải tư 5844172302
2176286338
5840270137
3380841423
4567801520
0754001837
8353618412
Giải ba 9556377331
1732350643
Giải nhì 1502082935
Giải nhất 1661857336
Đặc biệt 995411493258
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9179
Giải bảy 985490
Giải sáu 42093462
04736780
01383187
Giải năm 66038388
Giải tư 0970920325
5527035709
4539840877
9579770887
5582938817
1979473101
1953183654
Giải ba 5620536876
3786682977
Giải nhì 3100670831
Giải nhất 6323014596
Đặc biệt 420736587791
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9039
Giải bảy 693820
Giải sáu 81747448
50122191
70354902
Giải năm 49367815
Giải tư 8711426114
5383193088
9869056138
7067935326
3776410155
5268440947
8366702234
Giải ba 2482506587
5108330154
Giải nhì 4059101230
Giải nhất 2189560960
Đặc biệt 719752231348
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7946
Giải bảy 762533
Giải sáu 99841134
00789802
37362878
Giải năm 34519382
Giải tư 3568922268
1158655450
0175301974
4604272931
0986002060
9774117133
1200748880
Giải ba 4676731349
3354766778
Giải nhì 8722137028
Giải nhất 0688432730
Đặc biệt 648853818103
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0202
Giải bảy 181660
Giải sáu 02881246
19798641
03123196
Giải năm 80376794
Giải tư 0764635613
1761682578
1951047788
6045084487
7299436487
6467989510
1198603577
Giải ba 9501732238
9417450989
Giải nhì 0881032007
Giải nhất 2800739138
Đặc biệt 242518283250
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3035
Giải bảy 219940
Giải sáu 80879230
17442198
59969766
Giải năm 35689774
Giải tư 4379648236
4896350042
1909888706
4845936669
0107703323
2494324715
6982830509
Giải ba 0146113304
7837202310
Giải nhì 5212894672
Giải nhất 6709398625
Đặc biệt 573250393016
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5804
Giải bảy 110493
Giải sáu 73162154
75941214
11646305
Giải năm 04024243
Giải tư 3609333808
1742379955
5934444161
0540111535
8637683722
3984698237
6111544396
Giải ba 3873279395
3901317554
Giải nhì 0518540046
Giải nhất 4965315422
Đặc biệt 921117984032
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1966
Giải bảy 142176
Giải sáu 96596676
79890676
15502276
Giải năm 48021273
Giải tư 0131317460
8853151299
7409445813
3341983745
7613409446
5217636747
5216264790
Giải ba 0021932214
5495300132
Giải nhì 3823395506
Giải nhất 3680076490
Đặc biệt 442074193744
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1773
Giải bảy 320509
Giải sáu 46476343
80291249
48421060
Giải năm 03259346
Giải tư 9133475614
0447395795
3257841004
1193952337
4705692792
9374067188
7053954820
Giải ba 7865599153
8001921173
Giải nhì 0340123783
Giải nhất 9151648671
Đặc biệt 911419082055
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3867
Giải bảy 350610
Giải sáu 13026805
99161377
23092343
Giải năm 88023799
Giải tư 5710135418
3528989002
4319480479
3965988549
5782878988
1016508002
6953591805
Giải ba 0069003905
3369489458
Giải nhì 9819023630
Giải nhất 9133010547
Đặc biệt 117224183971
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9287
Giải bảy 162564
Giải sáu 87741878
24895446
34043625
Giải năm 47945025
Giải tư 2426450923
9970088342
9841894918
6525803625
5492133586
9080652200
3663700282
Giải ba 5581571972
1090300935
Giải nhì 5039080291
Giải nhất 5895176992
Đặc biệt 246799633597
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0592
Giải bảy 986346
Giải sáu 72871975
76022535
49509938
Giải năm 32440698
Giải tư 5238888653
4483000724
3160652069
6888908543
6142977388
5916647109
5951646396
Giải ba 7263962883
1178067420
Giải nhì 4286187559
Giải nhất 3234123965
Đặc biệt 357750417509
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5039
Giải bảy 264360
Giải sáu 33209360
10999295
28211988
Giải năm 69353046
Giải tư 3856247958
1527475040
3224481257
4988032343
5059940943
5593929285
2342959231
Giải ba 8690441270
4371755792
Giải nhì 4961308597
Giải nhất 2924912457
Đặc biệt 523550289818
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1973
Giải bảy 684262
Giải sáu 84107530
50519980
59309452
Giải năm 05631539
Giải tư 7868798823
5873569493
8097271928
6207902669
3186158532
7296420821
9595164835
Giải ba 8138774280
0213027272
Giải nhì 5477488924
Giải nhất 5557561316
Đặc biệt 840439384980
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7143
Giải bảy 533405
Giải sáu 22688631
08628978
61002929
Giải năm 27204139
Giải tư 6114999009
9658006042
7304402935
7355136345
6106406987
5137774257
7377071368
Giải ba 6653430613
6660395298
Giải nhì 1159658034
Giải nhất 0459603157
Đặc biệt 030645150870

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
Zalo