Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 3 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5105
Giải bảy 134594
Giải sáu 49698249
44037598
17931944
Giải năm 73538241
Giải tư 2540652175
1842100478
2198894069
5668220654
6713297020
4205647494
1444267201
Giải ba 9477866095
8229604182
Giải nhì 4579428869
Giải nhất 0816421446
Đặc biệt 920455595820
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 4691
Giải bảy 226799
Giải sáu 52058027
99567543
08669092
Giải năm 72969939
Giải tư 2454604299
9490692896
2624824136
7284257773
4917105324
8439107055
8874720988
Giải ba 6734518114
4068126988
Giải nhì 8418213484
Giải nhất 9008478221
Đặc biệt 511205613334
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9855
Giải bảy 009040
Giải sáu 87373200
15045229
30135619
Giải năm 45591596
Giải tư 3563475547
0705233259
9835440690
8530797097
5644784140
1981110132
6395041750
Giải ba 1901727147
1960598278
Giải nhì 4954676520
Giải nhất 9651182066
Đặc biệt 422094000057
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 6322
Giải bảy 853141
Giải sáu 12015103
99550422
71458466
Giải năm 21404456
Giải tư 8192343806
4391239251
9478831606
4801846182
0122894473
9224104757
8938701417
Giải ba 4472856433
6614928154
Giải nhì 5240498317
Giải nhất 5397655423
Đặc biệt 502884139769
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0632
Giải bảy 799576
Giải sáu 75660645
33470192
42375557
Giải năm 90234888
Giải tư 4754699700
7240620525
0560099418
6058593814
7910801507
1704363177
3525510426
Giải ba 3854320720
1768911235
Giải nhì 6430143318
Giải nhất 9123784385
Đặc biệt 636141302654
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1540
Giải bảy 781295
Giải sáu 55000805
01511848
94125059
Giải năm 42333904
Giải tư 4102213082
5350257195
1262776848
2242801396
3503238122
1343566914
5945275411
Giải ba 7638994191
5533491269
Giải nhì 0461090608
Giải nhất 3282815665
Đặc biệt 954306944259
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 6437
Giải bảy 050660
Giải sáu 07068475
98721755
47194063
Giải năm 20309896
Giải tư 7067385713
0429328383
9643051744
0572519930
7630650394
5463532260
0380227272
Giải ba 3108061464
7689608638
Giải nhì 5120156532
Giải nhất 6855066075
Đặc biệt 327159494560
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8348
Giải bảy 276665
Giải sáu 11081732
19904014
08080524
Giải năm 46911747
Giải tư 9540530732
5267224218
4998469489
3115676706
5123400023
2776575978
6457318627
Giải ba 0674129487
4957439785
Giải nhì 8350652449
Giải nhất 3876181860
Đặc biệt 594548852173
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3278
Giải bảy 204091
Giải sáu 86849334
32575579
15511084
Giải năm 15719574
Giải tư 1482267913
1775247550
6700761705
1002033409
3903935748
9041367110
1644485447
Giải ba 7799344836
2087233191
Giải nhì 1758887653
Giải nhất 2844202548
Đặc biệt 265325178707
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3839
Giải bảy 369483
Giải sáu 15863097
68417777
27893828
Giải năm 03765485
Giải tư 2724441134
6661073775
6446129114
9166387970
8125942108
5079993100
5427985347
Giải ba 2966549329
5225931814
Giải nhì 5795451276
Giải nhất 1430415604
Đặc biệt 223988811279
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1316
Giải bảy 056384
Giải sáu 67622196
24606271
81527227
Giải năm 03770122
Giải tư 2956869654
2624630729
0567205873
1926759205
0014890694
3409099472
1269567354
Giải ba 2601805012
7248306135
Giải nhì 2058805823
Giải nhất 4096945166
Đặc biệt 468462355419
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0807
Giải bảy 595743
Giải sáu 33513303
40700359
70288550
Giải năm 16257256
Giải tư 6502614288
2163726566
0596544967
2494647268
8576240181
4793944459
4004807585
Giải ba 2815908628
4491633939
Giải nhì 7728588064
Giải nhất 4082160011
Đặc biệt 226231938258
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2103
Giải bảy 591467
Giải sáu 28421371
97306512
34807166
Giải năm 27642494
Giải tư 5782427036
6196397043
5389938200
5324246964
3067600223
2419340975
2567837571
Giải ba 1297071119
1896524569
Giải nhì 9273411491
Giải nhất 2274012445
Đặc biệt 043039779482
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 900.
Giải bảy 414708
Giải sáu 36957260
78165486
86066052
Giải năm 40293216
Giải tư 5764124852
9228947297
0529855325
7820100084
6776310690
3989439221
1641524487
Giải ba 2288047707
8528305784
Giải nhì 2327084380
Giải nhất 1524809953
Đặc biệt 868768905485
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9236
Giải bảy 001282
Giải sáu 93812386
56931097
29853802
Giải năm 37934753
Giải tư 5878553639
9993187685
8846218170
4489474850
7555313296
6662682184
6669685577
Giải ba 9974073523
0790555181
Giải nhì 1737741926
Giải nhất 0479894518
Đặc biệt 624132517484
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1486
Giải bảy 714458
Giải sáu 56767086
89181725
52939669
Giải năm 34865629
Giải tư 2172004096
7618336603
3194128798
2892887843
4470975124
2410550373
3815580199
Giải ba 9675192124
3011747716
Giải nhì 3075700110
Giải nhất 7422215846
Đặc biệt 898625701938
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5899
Giải bảy 024187
Giải sáu 92387734
85644809
54074304
Giải năm 56657443
Giải tư 5135812827
7617844221
9599315989
2521103585
8132671000
8292955770
4034842594
Giải ba 9593702813
9572854176
Giải nhì 1978901849
Giải nhất 1647869844
Đặc biệt 930671894974
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5330
Giải bảy 690025
Giải sáu 18923986
15167955
42272129
Giải năm 17433718
Giải tư 0987861208
9758217824
6461371492
4657528076
3385074073
4551949693
8913401804
Giải ba 8322871808
5770243220
Giải nhì 6771025053
Giải nhất 2879514057
Đặc biệt 152034162518
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7374
Giải bảy 518186
Giải sáu 21714454
91813293
03934004
Giải năm 73323297
Giải tư 2269452671
1774822180
3298028525
5263389610
1163941570
8573368515
0277054545
Giải ba 1835177332
2489855312
Giải nhì 4143786268
Giải nhất 2301179329
Đặc biệt 532338391370
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2836
Giải bảy 605314
Giải sáu 85818035
72453485
64987173
Giải năm 67071258
Giải tư 0800615934
1407479767
0941035767
8905601245
1006361625
3108665047
2561395965
Giải ba 7372094913
8273675237
Giải nhì 7972569374
Giải nhất 1132432894
Đặc biệt 130959789562
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3799
Giải bảy 109133
Giải sáu 38344299
51231260
55161967
Giải năm 27361016
Giải tư 1188696763
5650816441
6667760862
3740561705
8510354047
4026637870
3886911415
Giải ba 7966031628
4866419537
Giải nhì 4574244322
Giải nhất 8857151008
Đặc biệt 336712943620
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7744
Giải bảy 777915
Giải sáu 26745226
37483989
20221510
Giải năm 31610244
Giải tư 6985563102
7134762655
1089731129
8504931945
9987327068
8338606439
4938913882
Giải ba 7828836927
0976358944
Giải nhì 0888798668
Giải nhất 7536484959
Đặc biệt 372299765380
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5190
Giải bảy 577251
Giải sáu 28177019
93349081
44111366
Giải năm 69684373
Giải tư 8725502003
2984986714
7806422206
4750509493
6086526621
2004021404
7354197218
Giải ba 9830192050
6453368888
Giải nhì 7327068305
Giải nhất 4811692051
Đặc biệt 470883626588
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8109
Giải bảy 219632
Giải sáu 39870807
03774060
30950447
Giải năm 65589254
Giải tư 2640213942
6628092313
1921871213
9948959410
2079601952
5169346603
3893680004
Giải ba 2958603975
7226125896
Giải nhì 0676430524
Giải nhất 6138341133
Đặc biệt 830046612861
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 6681
Giải bảy 780548
Giải sáu 35132639
55593023
77468139
Giải năm 17568698
Giải tư 4074787647
8693327999
4791712199
5288752258
7126301869
8279957255
9074645205
Giải ba 3707567527
3283872397
Giải nhì 9706387585
Giải nhất 7357245308
Đặc biệt 473744022690
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 4817
Giải bảy 612013
Giải sáu 51491962
47780233
69786845
Giải năm 18141185
Giải tư 9444941693
0674591989
5827072794
9873940183
9959310492
0770106720
7399780440
Giải ba 7522532871
2083208597
Giải nhì 1080780867
Giải nhất 9878997602
Đặc biệt 627474782690
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 6078
Giải bảy 023513
Giải sáu 48530509
13557490
30557247
Giải năm 88244470
Giải tư 3505512303
6008719152
2514810019
7465563667
3110120658
0178406718
6185508478
Giải ba 8758214457
2164018458
Giải nhì 8449697324
Giải nhất 3175917343
Đặc biệt 301923351704
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9944
Giải bảy 783041
Giải sáu 10501370
47047517
82283899
Giải năm 15964638
Giải tư 3313616576
4585571625
4502289765
0836296525
4746966773
7727207340
0167052680
Giải ba 6363743634
9887894910
Giải nhì 2114476826
Giải nhất 3703983054
Đặc biệt 010580549979
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5246
Giải bảy 093732
Giải sáu 42735280
86566952
23665551
Giải năm 17399255
Giải tư 5843186102
9525485904
3048769095
3201398751
7203724075
9217764674
7213718230
Giải ba 7486901798
9590547578
Giải nhì 6108256421
Giải nhất 8624034250
Đặc biệt 821833076502
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3060
Giải bảy 437834
Giải sáu 15310890
30788166
04617656
Giải năm 89692083
Giải tư 2731929189
9823490435
9196842066
7565637212
6876896371
3951261554
6583638399
Giải ba 9738385615
0249422703
Giải nhì 0923469454
Giải nhất 3676491676
Đặc biệt 224376211683
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8036
Giải bảy 616496
Giải sáu 05981985
93313055
87051375
Giải năm 59933935
Giải tư 2662561634
7611969037
4883607506
8075858478
4344906577
4071408421
3874899949
Giải ba 5706247997
1520907658
Giải nhì 9157966778
Giải nhất 9365968373
Đặc biệt 952255239950
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8734
Giải bảy 565250
Giải sáu 97220944
58964917
12512435
Giải năm 08272068
Giải tư 2323742132
5684629822
8770363742
7069808761
4040015404
8573260745
0300129598
Giải ba 3946403309
0468437845
Giải nhì 0470975193
Giải nhất 6180671585
Đặc biệt 229038260528
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2463
Giải bảy 381500
Giải sáu 67906325
95640141
72783322
Giải năm 64739102
Giải tư 1647531919
0196326100
4998980804
6244313753
3519314757
6898816339
3395582184
Giải ba 3868842256
7040857098
Giải nhì 3782753728
Giải nhất 8710625193
Đặc biệt 153349243417
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7495
Giải bảy 314485
Giải sáu 27394891
52977075
05555895
Giải năm 96702056
Giải tư 9314734644
0009192950
4409950736
2474261008
9741544827
0032565557
3022554522
Giải ba 8800290497
6497033549
Giải nhì 4264719422
Giải nhất 0906522959
Đặc biệt 301158636450
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2316
Giải bảy 162445
Giải sáu 49828072
42948537
12990144
Giải năm 38357412
Giải tư 9359068499
3844999916
3663085843
0330333743
5618876067
4442603955
7264104683
Giải ba 3307516689
6277107357
Giải nhì 5911202347
Giải nhất 7244947501
Đặc biệt 554715860071
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1998
Giải bảy 267656
Giải sáu 69904438
41134653
09848385
Giải năm 07104711
Giải tư 1594528897
1136346020
2162288250
7374741783
8385191879
5889477626
5623290578
Giải ba 2597812918
6511456844
Giải nhì 3459052758
Giải nhất 9345470415
Đặc biệt 598617156856
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7110
Giải bảy 409183
Giải sáu 48977613
22897983
27549730
Giải năm 22690065
Giải tư 2972903245
2761413791
4898612024
4236942317
2654455583
5995523421
4118734380
Giải ba 7190643387
4007554833
Giải nhì 4874009347
Giải nhất 9463150863
Đặc biệt 300703392992
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9174
Giải bảy 306384
Giải sáu 15951999
25658414
22475373
Giải năm 10511857
Giải tư 9900142220
7243473543
7501392586
4595768826
6618396032
1914277931
3563608330
Giải ba 7342551519
2774777502
Giải nhì 2239311968
Giải nhất 0583566686
Đặc biệt 188130226841
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 9787
Giải bảy 854379
Giải sáu 88784927
43658819
93541846
Giải năm 55637980
Giải tư 1649580389
6509574710
1225893617
4416404372
2169705217
7074312791
3925678521
Giải ba 1781933901
2507316619
Giải nhì 1500516279
Giải nhất 4573223895
Đặc biệt 866455505181
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 8284
Giải bảy 427851
Giải sáu 70698120
72478367
16344983
Giải năm 98113809
Giải tư 4632249928
0511024932
9459952503
9651869820
7482346789
2621257715
3508077945
Giải ba 3315980575
5727262280
Giải nhì 6737860098
Giải nhất 8914811924
Đặc biệt 522984997517
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1555
Giải bảy 447654
Giải sáu 99938955
65389005
40515209
Giải năm 73156157
Giải tư 5081018754
3491959055
8611807542
3319089304
2154730215
0977538391
6405413463
Giải ba 7000369410
0648701251
Giải nhì 4910122343
Giải nhất 5819544433
Đặc biệt 553277835822
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5203
Giải bảy 387757
Giải sáu 05936066
58744505
41696576
Giải năm 63139864
Giải tư 6297399485
4806774479
4908830321
9818129362
0361194426
7468945325
4923479755
Giải ba 3328032887
6112095016
Giải nhì 3421934166
Giải nhất 8218040735
Đặc biệt 599384527623
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1336
Giải bảy 340700
Giải sáu 23816502
33660033
03815902
Giải năm 40853931
Giải tư 4044583895
5229140271
8070085458
2666797540
2363729046
2593820255
4107940639
Giải ba 5643284506
0961421555
Giải nhì 6923653704
Giải nhất 2767083159
Đặc biệt 756408253029
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5112
Giải bảy 667275
Giải sáu 47826398
15404365
08388368
Giải năm 77935317
Giải tư 4046511373
9512672128
3157638425
1846184399
1778469058
2313958352
1044995186
Giải ba 8445999465
1890337738
Giải nhì 5537458545
Giải nhất 9712356913
Đặc biệt 909584789735
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1133
Giải bảy 353314
Giải sáu 29863193
71066971
82608481
Giải năm 20197636
Giải tư 5327446891
9244640734
6016039398
9363100108
0677200361
9815577199
5237806098
Giải ba 4833310339
3050185162
Giải nhì 2075034820
Giải nhất 4460939840
Đặc biệt 766745751463
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1196
Giải bảy 626436
Giải sáu 74645566
71285520
81594530
Giải năm 11381045
Giải tư 2724323137
8432637753
3010905930
0094084561
9306851282
8926623207
6780477319
Giải ba 9595840627
2193493575
Giải nhì 0337213163
Giải nhất 2042380340
Đặc biệt 954332707749
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1553
Giải bảy 561055
Giải sáu 26864145
73820663
55312833
Giải năm 81674246
Giải tư 2212089456
9561825411
8376868781
8318624166
6377332649
0258446709
0766209538
Giải ba 4599260058
8199284456
Giải nhì 9778522485
Giải nhất 7783784082
Đặc biệt 171036032867
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 5713
Giải bảy 337222
Giải sáu 02918610
73828617
79352929
Giải năm 58855066
Giải tư 7779537597
0207575704
7860563971
9889109823
1005676967
7990738983
0275124825
Giải ba 9863315863
0248316338
Giải nhì 1052265354
Giải nhất 9428664645
Đặc biệt 551746137436
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 7062
Giải bảy 798162
Giải sáu 11037170
97906911
50024718
Giải năm 00641599
Giải tư 9360679084
1109391299
3639120408
3432811064
9932697111
0395641350
7177153209
Giải ba 7625973722
7068015166
Giải nhì 9366371019
Giải nhất 1370621916
Đặc biệt 505348692080

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000