Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 4 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 6655
Giải bảy 915432
Giải sáu 31453710
02548997
30956942
Giải năm 53904096
Giải tư 7854044576
7422742936
6002819586
5411532393
0141814706
8721410283
2732656885
Giải ba 4419112765
0684062050
Giải nhì 3328546481
Giải nhất 8369201001
Đặc biệt 897507888377
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 6753
Giải bảy 168455
Giải sáu 89598271
78002242
64191261
Giải năm 96072464
Giải tư 3813732060
4832985228
6822591619
3975613739
2141252228
9206495183
3972955615
Giải ba 5219381033
2571413086
Giải nhì 8415705328
Giải nhất 5842263134
Đặc biệt 522700706466
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1408
Giải bảy 095867
Giải sáu 60073524
94480510
25393139
Giải năm 29551653
Giải tư 5303542657
5106243178
7157946598
2692315429
4364686313
5688863495
5522755301
Giải ba 1416855075
1668298996
Giải nhì 1151794280
Giải nhất 0962593878
Đặc biệt 015713413689
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4656
Giải bảy 590423
Giải sáu 53632168
39090828
52409505
Giải năm 06016893
Giải tư 7835964510
3917356390
8608713267
9970045085
5195475125
0731121105
6579962759
Giải ba 1530431078
3758020393
Giải nhì 9265833893
Giải nhất 9343723661
Đặc biệt 962164842358
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 2224
Giải bảy 340710
Giải sáu 20959901
96622447
38899271
Giải năm 97323232
Giải tư 6410666427
0651798230
0692534838
2469199536
1619960392
7085360634
8480975506
Giải ba 8437913376
5197434075
Giải nhì 3456544930
Giải nhất 9942353253
Đặc biệt 313476253781
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8049
Giải bảy 740398
Giải sáu 97629920
22219610
46828989
Giải năm 45126078
Giải tư 1541783805
7775051621
2836230737
4697740360
3222978898
9454152869
7317347736
Giải ba 9847689472
5312625302
Giải nhì 0904045585
Giải nhất 1643497446
Đặc biệt 448744221985
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8842
Giải bảy 328362
Giải sáu 99036537
16746268
45781397
Giải năm 96982255
Giải tư 3710186906
6554759590
1980635757
2042052539
8649468646
2204768325
7636076419
Giải ba 2638696302
3872786823
Giải nhì 5515125833
Giải nhất 3259538478
Đặc biệt 323787424317
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1021
Giải bảy 286371
Giải sáu 88695698
38615262
45961741
Giải năm 82807327
Giải tư 4214346139
1725598421
5095334800
9942624766
8330351255
2185908147
9718074704
Giải ba 9639681088
1992148245
Giải nhì 2364222471
Giải nhất 1433190252
Đặc biệt 648303392296
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5144
Giải bảy 604594
Giải sáu 48382280
96542320
76497827
Giải năm 68719991
Giải tư 5025994383
9370668799
8687196463
6167318751
4281081834
3059008902
2333919024
Giải ba 2234512961
7150403984
Giải nhì 7722933442
Giải nhất 2241340520
Đặc biệt 180721008755
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9531
Giải bảy 949256
Giải sáu 65754120
88002470
02131725
Giải năm 30242819
Giải tư 7275593006
2650805833
9391718369
6634347468
9179504685
2860344534
0105421416
Giải ba 1143951321
0320958928
Giải nhì 8941738703
Giải nhất 5298678371
Đặc biệt 256687579877
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7556
Giải bảy 413912
Giải sáu 79662005
79830670
93871933
Giải năm 39625633
Giải tư 3619752622
9598070559
6637463334
6925392673
8222687998
7720890038
5636721983
Giải ba 6197185553
4839098997
Giải nhì 8268196403
Giải nhất 6220678944
Đặc biệt 258972130347
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8179
Giải bảy 230099
Giải sáu 49367163
69932021
90949892
Giải năm 74243247
Giải tư 1429028467
8149830091
2635011069
5407807695
7044716123
9104533210
5714075216
Giải ba 8432356368
7461229283
Giải nhì 0681225713
Giải nhất 7538583642
Đặc biệt 165674871347
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9137
Giải bảy 582849
Giải sáu 25673619
92682204
58345084
Giải năm 81257758
Giải tư 8434505019
3091290269
3132456383
0168626389
9417418013
4367683345
2013783837
Giải ba 0572835663
6788016493
Giải nhì 9295228138
Giải nhất 2296696887
Đặc biệt 313522633052
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 0406
Giải bảy 891844
Giải sáu 34665373
61059044
80042621
Giải năm 27478891
Giải tư 5532734096
6080110671
7163809776
9964046833
1353602771
8418219161
8301539139
Giải ba 8444201813
5333159231
Giải nhì 3216331167
Giải nhất 2479783012
Đặc biệt 362183839688
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9497
Giải bảy 506404
Giải sáu 58336668
02120135
35232613
Giải năm 80972372
Giải tư 6380474363
2327238865
6529475518
3553221943
0581324791
8411699450
6112852531
Giải ba 7947879080
4228359822
Giải nhì 3706973324
Giải nhất 3382657239
Đặc biệt 305546642614
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4035
Giải bảy 895751
Giải sáu 76094473
77798120
03805395
Giải năm 32973671
Giải tư 7129073276
7466571599
6711458884
1581526440
2024313976
5649345533
3481993299
Giải ba 1229356069
8490617462
Giải nhì 6188928337
Giải nhất 3587601155
Đặc biệt 291214435591
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1365
Giải bảy 946826
Giải sáu 74945916
11129730
53566455
Giải năm 31985663
Giải tư 1263138373
0734216621
9972993878
4978108691
6358642647
6047730939
1606151555
Giải ba 2779231664
5914059293
Giải nhì 9886735529
Giải nhất 5320189806
Đặc biệt 943500796093
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3860
Giải bảy 986211
Giải sáu 13573454
65038994
70635573
Giải năm 59339035
Giải tư 9612158370
9593800454
4627992571
6000410509
5001281928
9483754769
4463322549
Giải ba 5528839941
6043310091
Giải nhì 3755431250
Giải nhất 2457167806
Đặc biệt 750091786961
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 2167
Giải bảy 771783
Giải sáu 46952073
54911774
06189198
Giải năm 62473242
Giải tư 2191309294
9735491060
6665921854
8597530796
1062264165
0916145459
7714954064
Giải ba 9776712807
5583275338
Giải nhì 7848053285
Giải nhất 0458039776
Đặc biệt 147814765943
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 6477
Giải bảy 699685
Giải sáu 28660783
96560686
61963267
Giải năm 10118187
Giải tư 1043564748
9084646340
3579688372
7983807985
2051625834
7589199266
1606359734
Giải ba 8161601151
9865684285
Giải nhì 9290299429
Giải nhất 7025038216
Đặc biệt 643838715573
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 0495
Giải bảy 073211
Giải sáu 91214129
46331903
56098848
Giải năm 74954358
Giải tư 6689048108
5944961790
8332028768
5030007755
8371228928
0513175837
3716680066
Giải ba 7867658940
1056204491
Giải nhì 9978802628
Giải nhất 0656219096
Đặc biệt 843654063123
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8028
Giải bảy 614852
Giải sáu 21292857
32317036
44911215
Giải năm 69359981
Giải tư 7986666699
2331184442
7542528907
5069554532
5731857584
5175924816
0833572451
Giải ba 0445099220
9783311024
Giải nhì 0829952657
Giải nhất 7888966266
Đặc biệt 128315626829
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5794
Giải bảy 194336
Giải sáu 11435724
29766499
74174808
Giải năm 29269966
Giải tư 8607490033
6103743684
1547399827
3624599235
3278240630
8209281270
6133373590
Giải ba 4069345734
7140066315
Giải nhì 8784302304
Giải nhất 8467287881
Đặc biệt 194093038797
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 2985
Giải bảy 715447
Giải sáu 72846457
15659183
13397747
Giải năm 51055384
Giải tư 8561877197
7652833936
8732511172
6650242440
5474513986
0243026313
9472584191
Giải ba 1738618998
2440876807
Giải nhì 9873961863
Giải nhất 3293434548
Đặc biệt 181996775469
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3301
Giải bảy 189305
Giải sáu 97192163
40702051
56837675
Giải năm 12187453
Giải tư 1581473451
7313516648
1420888612
2885021431
9798635981
Giải ba 5446979155
5761609342
Giải nhì 9100023408
Giải nhất 6257426032
Đặc biệt 997962312173
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3633
Giải bảy 927224
Giải sáu 80593371
93376064
36169035
Giải năm 19212650
Giải tư 3977989882
9551385983
9985921493
1583066861
3969819205
2494860701
5732612743
Giải ba 8657887671
7571818687
Giải nhì 4369934518
Giải nhất 7664244754
Đặc biệt 498688899589
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 0335
Giải bảy 905282
Giải sáu 74018760
57027531
37028069
Giải năm 23466294
Giải tư 6265078925
5919856799
8959077141
6351495736
2359487780
5070548859
1880428490
Giải ba 3108084183
0454034077
Giải nhì 8010065582
Giải nhất 0427184701
Đặc biệt 626057206574
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7183
Giải bảy 719630
Giải sáu 68950374
74955321
41801310
Giải năm 21775099
Giải tư 4877715346
9786891276
9416156002
2339800701
8068464827
1517316338
8523074941
Giải ba 8912837960
1812318737
Giải nhì 6190469608
Giải nhất 7931875231
Đặc biệt 722557024139
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 2284
Giải bảy 633979
Giải sáu 10452945
29853728
52267667
Giải năm 59054047
Giải tư 6799871658
6148974910
1903088219
2658830440
7360091611
9786005691
9349073058
Giải ba 9885605922
6897349492
Giải nhì 3148787233
Giải nhất 9773940373
Đặc biệt 197233787288
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7985
Giải bảy 128942
Giải sáu 11921736
00063681
80827570
Giải năm 58044778
Giải tư 8908935452
6787323138
8358949660
6690417804
8817800529
7882600569
1632824150
Giải ba 0749791254
4641418396
Giải nhì 1877290750
Giải nhất 0261101492
Đặc biệt 514856150704
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 0384
Giải bảy 026662
Giải sáu 57549966
53210698
64101788
Giải năm 10236626
Giải tư 9931321772
8025977024
8698996800
1138248877
4428212933
6744285551
3262154750
Giải ba 9912702486
9810993935
Giải nhì 7352003653
Giải nhất 1241963803
Đặc biệt 469743905856
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5954
Giải bảy 174601
Giải sáu 18700751
93544255
09804058
Giải năm 59743527
Giải tư 3294123598
8226693822
9885924675
7232126693
4516990556
3530523703
6146970954
Giải ba 0997624881
7861466462
Giải nhì 3443790834
Giải nhất 1072469292
Đặc biệt 824487995942

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000