Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 4 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3119
Giải bảy 357666
Giải sáu 71062578
64385313
22912637
Giải năm 64439207
Giải tư 4049901630
0946717762
3804329676
0894372645
1764009201
0134872430
1925252968
Giải ba 0288786078
1435539954
Giải nhì 0955764222
Giải nhất 8221487402
Đặc biệt 805603326189
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7656
Giải bảy 753575
Giải sáu 33619839
63842663
87951499
Giải năm 13174415
Giải tư 0988613473
4167603623
6052724830
8891458118
3617129179
1865830221
0100972533
Giải ba 4809710184
1236422367
Giải nhì 6544547264
Giải nhất 0611733941
Đặc biệt 870469942153
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4770
Giải bảy 103386
Giải sáu 62917699
63296329
54415533
Giải năm 31960152
Giải tư 8795298668
9021607496
2112494343
1636644426
2462830447
3560153501
4152337867
Giải ba 2785577273
1316815282
Giải nhì 7410739499
Giải nhất 5519632037
Đặc biệt 221235029256
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9440
Giải bảy 613528
Giải sáu 28303451
28104777
58687439
Giải năm 12537967
Giải tư 5014489836
9741025851
5405816180
4468861788
6264384339
5487607207
9520920931
Giải ba 3117330740
4649008678
Giải nhì 1902274140
Giải nhất 7579493808
Đặc biệt 304450022074
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1876
Giải bảy 095722
Giải sáu 25766514
06521027
05383885
Giải năm 67430888
Giải tư 1422818228
4897595491
7378944394
3351075111
2707331105
1135671660
5131957128
Giải ba 1111371895
7724718453
Giải nhì 7144709204
Giải nhất 7547219295
Đặc biệt 644367676212
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7116
Giải bảy 636507
Giải sáu 61204677
84548459
35232560
Giải năm 35031682
Giải tư 9843789409
5796554176
6924884428
3392944392
3622697976
2742582992
0327136841
Giải ba 5270387639
9975475997
Giải nhì 9469332338
Giải nhất 0974998238
Đặc biệt 691820633266
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8821
Giải bảy 758595
Giải sáu 08643329
50292833
78708149
Giải năm 83018371
Giải tư 6913172045
0354226581
7599790822
0259013419
5931879615
1970479632
9614909281
Giải ba 5006987544
2664169980
Giải nhì 3835660761
Giải nhất 4435595955
Đặc biệt 150322824337
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9375
Giải bảy 415166
Giải sáu 90552530
55141086
35478470
Giải năm 03228090
Giải tư 9659533953
1548467099
3891983887
9553101498
9415357686
9866035947
4741690557
Giải ba 4364975467
0252976992
Giải nhì 1836581335
Giải nhất 2479054251
Đặc biệt 828046269222
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4944
Giải bảy 755734
Giải sáu 97134725
86419809
75743674
Giải năm 30756024
Giải tư 7985711333
3957576111
8134017536
5749346540
8259105685
7180420596
0208037414
Giải ba 7139437442
6185640891
Giải nhì 6245781952
Giải nhất 7723288662
Đặc biệt 330108130603
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9713
Giải bảy 693287
Giải sáu 79819537
81047714
22303105
Giải năm 11781921
Giải tư 4159813621
2998431095
4666495698
7557215147
3463152322
9177434588
1229098036
Giải ba 4610334925
6393013902
Giải nhì 1819831479
Giải nhất 2928896357
Đặc biệt 784144244246
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7457
Giải bảy 423923
Giải sáu 53537926
94601615
94316535
Giải năm 73259127
Giải tư 2225102374
4082482690
6592039630
3835489440
5463059510
2545801851
3238179959
Giải ba 3686812146
8254821671
Giải nhì 2163499334
Giải nhất 6206071539
Đặc biệt 350639830914
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5709
Giải bảy 239289
Giải sáu 01570689
75568610
06753699
Giải năm 96843404
Giải tư 7912745449
2675969707
3466383100
1294127821
5054328522
6492389989
4001744371
Giải ba 0106242951
1926679675
Giải nhì 9090312226
Giải nhất 4808275546
Đặc biệt 119564603534
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3656
Giải bảy 293393
Giải sáu 81285894
20287053
96658755
Giải năm 73216371
Giải tư 4325621289
8850274712
8461548463
6096931533
7728611522
2261632737
9904283419
Giải ba 7595498381
0387164513
Giải nhì 4003133926
Giải nhất 3643531842
Đặc biệt 936017041452
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4519
Giải bảy 838892
Giải sáu 24880118
92953375
77539503
Giải năm 71615861
Giải tư 5409621238
0189995301
8931166769
3597909557
5549124546
4475530989
7587809560
Giải ba 1958348503
8560203650
Giải nhì 6013909607
Giải nhất 1205776906
Đặc biệt 990332123004
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9950
Giải bảy 384167
Giải sáu 19321910
79635024
08827136
Giải năm 94088007
Giải tư 7737996011
4976578391
1627805908
5532556091
0319592342
3788230062
5441036154
Giải ba 0729799818
0693950164
Giải nhì 9634955059
Giải nhất 8419365813
Đặc biệt 877926327912
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3118
Giải bảy 398195
Giải sáu 68509623
07376676
07856344
Giải năm 40613114
Giải tư 4489742219
5278715405
1400635159
2874065399
8087267120
5371986857
6756722552
Giải ba 4578739296
8176576647
Giải nhì 3507299039
Giải nhất 3181461515
Đặc biệt 618135465186
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 0863
Giải bảy 597142
Giải sáu 08037233
20306556
51639752
Giải năm 53540230
Giải tư 6949957248
7633197997
8145352250
8114276499
0085124564
1103155570
7499042759
Giải ba 2550603091
7688359707
Giải nhì 4063977021
Giải nhất 0190836967
Đặc biệt 439348263620
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3528
Giải bảy 833171
Giải sáu 27165583
00169611
81198308
Giải năm 66855368
Giải tư 2755184725
0415292943
0481366835
8243430746
1455050489
2951509504
9177979292
Giải ba 0630055162
7374878366
Giải nhì 8051134562
Giải nhất 9934374233
Đặc biệt 030928623105
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7377
Giải bảy 802068
Giải sáu 41164172
47853951
75273313
Giải năm 74001266
Giải tư 6233203985
2111877358
9536118856
2574534613
5223215128
4277374792
9444888212
Giải ba 6329452161
7161954748
Giải nhì 1873255707
Giải nhất 1318053438
Đặc biệt 936444742886
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9455
Giải bảy 297752
Giải sáu 55144210
70183437
46064391
Giải năm 38580482
Giải tư 9008523861
2140573506
7143525900
6367503697
2819948798
5959329943
0299252388
Giải ba 2636783606
0289053107
Giải nhì 3239866383
Giải nhất 6880159965
Đặc biệt 583586335801
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1445
Giải bảy 819365
Giải sáu 97100844
22328643
38639545
Giải năm 04168239
Giải tư 1629468215
8407973760
2338499890
2852977008
6566223026
5647609852
1850504874
Giải ba 1896213375
4764814135
Giải nhì 0810078029
Giải nhất 5991415734
Đặc biệt 246330215933
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3687
Giải bảy 125487
Giải sáu 50833853
91858923
13600734
Giải năm 85122391
Giải tư 0795391628
3572752167
1845617536
0827939354
5215516726
2080440657
2101940875
Giải ba 7819574333
4289291493
Giải nhì 4583249192
Giải nhất 8296894636
Đặc biệt 834431733980
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1085
Giải bảy 051561
Giải sáu 07717747
08354773
55222732
Giải năm 88535616
Giải tư 5130786968
3141198597
4771720329
1912539263
0182091472
5620457511
8428878923
Giải ba 3870352215
8270086220
Giải nhì 2400099676
Giải nhất 3674122251
Đặc biệt 178793435963
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3794
Giải bảy 504970
Giải sáu 05676385
53535350
18430858
Giải năm 84830559
Giải tư 5767152313
0506385381
2917660276
4775851441
4063081905
5533480389
2252678244
Giải ba 2569877309
5992133202
Giải nhì 2834046963
Giải nhất 7674986240
Đặc biệt 070260611139
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5451
Giải bảy 004193
Giải sáu 17649603
61865395
50619836
Giải năm 79828424
Giải tư 9186097207
8080288248
8044735483
1963436737
2317521803
6954389451
0537046872
Giải ba 4220385881
8565172221
Giải nhì 2295112698
Giải nhất 8718812421
Đặc biệt 441233883565
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5649
Giải bảy 367424
Giải sáu 84895922
73722522
06010672
Giải năm 53337125
Giải tư 5069499300
0075216073
3921207443
2633983220
0546108332
9058530236
7809604631
Giải ba 4934682893
2934693018
Giải nhì 8535440939
Giải nhất 2644563661
Đặc biệt 003276307552
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 6795
Giải bảy 384990
Giải sáu 65043124
92521159
51740107
Giải năm 83454179
Giải tư 6272771563
0078756225
6974331068
2278548769
8586439926
6271862354
7112320364
Giải ba 5940990980
6329601399
Giải nhì 5462630240
Giải nhất 2620949698
Đặc biệt 696483758352
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7549
Giải bảy 686655
Giải sáu 90310341
99221977
83827953
Giải năm 73223829
Giải tư 2644141795
0355197747
3067774935
8648824682
0984748353
1678680196
8012121552
Giải ba 9134215721
6963465767
Giải nhì 8487012777
Giải nhất 8719928695
Đặc biệt 569916992395
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3721
Giải bảy 470195
Giải sáu 48989518
75743480
77414012
Giải năm 49339895
Giải tư 1367908314
0224317861
6241438792
4912205024
9590119800
6662280574
0360979852
Giải ba 3549058675
8926306782
Giải nhì 4258972888
Giải nhất 3773424115
Đặc biệt 032944019125
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8492
Giải bảy 071637
Giải sáu 79124242
64659713
19883866
Giải năm 86658217
Giải tư 1114373752
1267797053
4550611117
3009091142
9673113661
0900121099
1321025445
Giải ba 5507347269
1284349616
Giải nhì 1391355386
Giải nhất 8276596039
Đặc biệt 445153551882
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8278
Giải bảy 196039
Giải sáu 78595714
07142728
63343027
Giải năm 73155555
Giải tư 9799482288
7692881597
8826207119
2822953246
2140649467
4788777938
9304318650
Giải ba 8589395795
1861550155
Giải nhì 5286980651
Giải nhất 3136391162
Đặc biệt 477124594992
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5479
Giải bảy 026051
Giải sáu 77821609
57321576
21448910
Giải năm 98162683
Giải tư 3400984403
8361454082
8123530779
7948702441
8703015191
7516846991
5122023060
Giải ba 8502846113
4763579318
Giải nhì 3527155932
Giải nhất 1849839863
Đặc biệt 879542662055
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 6685
Giải bảy 714615
Giải sáu 52585358
79413022
76499870
Giải năm 75489137
Giải tư 5415984298
3307925536
4989225114
3327603978
7768654427
6209276230
4059153475
Giải ba 1321270191
5797756623
Giải nhì 8898974305
Giải nhất 9350789774
Đặc biệt 213664497660
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3041
Giải bảy 070208
Giải sáu 47119533
33367616
87554268
Giải năm 67665788
Giải tư 9148545675
5526208183
0628643385
6884250344
3004701070
1515801667
1827387575
Giải ba 9220154335
9075339342
Giải nhì 1428206075
Giải nhất 4076844460
Đặc biệt 227010124286
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 6020
Giải bảy 841788
Giải sáu 20625455
78607643
43944765
Giải năm 39522817
Giải tư 1611506592
7163479133
1711945923
3469601475
2354590345
3766413056
4120379053
Giải ba 0747355601
2990386341
Giải nhì 2237987857
Giải nhất 3729764514
Đặc biệt 010491776377
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7785
Giải bảy 129601
Giải sáu 80808936
56218182
58895301
Giải năm 17023078
Giải tư 6927115363
5630517848
3704513753
8152188479
7420661071
8928649033
0826011135
Giải ba 0412072341
0578372696
Giải nhì 5223608245
Giải nhất 2941562306
Đặc biệt 125690431308
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1267
Giải bảy 895928
Giải sáu 21375449
61646847
55767378
Giải năm 09891469
Giải tư 6481031623
0223722954
6926952003
8729440075
9083092255
8905381326
9949754096
Giải ba 5694242640
5408190794
Giải nhì 0104934137
Giải nhất 3520030849
Đặc biệt 599126963167
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3858
Giải bảy 317133
Giải sáu 88215859
44535715
47288982
Giải năm 22356446
Giải tư 0869844358
1378796933
8518726432
4754951574
0230360538
4888741267
7776034293
Giải ba 7669603796
9048083281
Giải nhì 1219249607
Giải nhất 8607770210
Đặc biệt 452883648362
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8785
Giải bảy 513269
Giải sáu 34528617
38482695
01214515
Giải năm 84078637
Giải tư 0457005205
0204792481
7737357690
9634374361
2018820438
9878802641
7356946052
Giải ba 8103971373
6641581437
Giải nhì 1541914673
Giải nhất 9891278450
Đặc biệt 395548682041
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7140
Giải bảy 560329
Giải sáu 77795281
07025169
31413762
Giải năm 57169099
Giải tư 5876203060
5221509446
8122225956
2769590577
3162711307
1217786989
9390268620
Giải ba 5008286234
7508725382
Giải nhì 3115660825
Giải nhất 3409797832
Đặc biệt 241508676117
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4219
Giải bảy 157032
Giải sáu 61560896
48365241
71175822
Giải năm 33195362
Giải tư 8067841170
5861532821
1470548278
0257820431
3505870258
7490963270
3374789752
Giải ba 6159909725
9476461303
Giải nhì 6363206409
Giải nhất 5131150521
Đặc biệt 488060718896
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3067
Giải bảy 990581
Giải sáu 67846242
86017032
26106379
Giải năm 95805822
Giải tư 4941510517
7421483500
2332710468
3537911014
4232595396
8601472031
9528749267
Giải ba 3903842968
0972811696
Giải nhì 5386291371
Giải nhất 9525830126
Đặc biệt 273968783777
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7091
Giải bảy 486227
Giải sáu 30140485
24856655
97688578
Giải năm 99227145
Giải tư 2771077399
2018388417
3927093930
0026181251
7013985581
3767071710
6882784075
Giải ba 9804161632
3091305611
Giải nhì 4519777080
Giải nhất 0564107685
Đặc biệt 784082709547
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7636
Giải bảy 273898
Giải sáu 99562338
49789100
37570530
Giải năm 30149446
Giải tư 3339358269
6059947110
8437384537
8053687056
2323627715
2690963376
2063017085
Giải ba 3911207607
1237360534
Giải nhì 9984768210
Giải nhất 1712502006
Đặc biệt 437938141201
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Khánh Hòa
Giải tám 31
Giải bảy 859
Giải sáu 7490
7287
4886
Giải năm 0788
Giải tư 48654
84533
34591
26473
33156
28563
11316
Giải ba 38958
42909
Giải nhì 79293
Giải nhất 43424
Đặc biệt 925757
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4376
Giải bảy 079983
Giải sáu 89609080
19272612
20565615
Giải năm 95455487
Giải tư 2127755862
1219308810
8627410167
5776711029
2634935582
9264161260
5566582048
Giải ba 5461069473
6789060121
Giải nhì 0803140356
Giải nhất 8038439201
Đặc biệt 720171424362
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4471
Giải bảy 159887
Giải sáu 00755719
37871318
11489472
Giải năm 51287003
Giải tư 0601104545
3023453355
4564658806
6422442349
8611826348
4666637330
0961425402
Giải ba 4205038489
7572967809
Giải nhì 6524645716
Giải nhất 5834090874
Đặc biệt 441683610228

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000