Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 4 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3390
Giải bảy 928694
Giải sáu 30248329
42488572
46463666
Giải năm 51255035
Giải tư 4506040045
3444684826
2732310606
2044928327
7110319538
0394352046
8357740178
Giải ba 3937222579
7006294535
Giải nhì 4002203552
Giải nhất 7046923842
Đặc biệt 759299683516
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9571
Giải bảy 048902
Giải sáu 30491382
30121489
15961863
Giải năm 45604852
Giải tư 0645204323
8649403733
4431902133
2528725500
3359425922
2980440764
4931457116
Giải ba 6583574922
1535325136
Giải nhì 2135615013
Giải nhất 7611937641
Đặc biệt 284555265909
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9958
Giải bảy 350520
Giải sáu 51572806
14029014
99360888
Giải năm 76670640
Giải tư 6196610705
7712236493
8882797870
3761070629
5779735175
5967024828
9231337670
Giải ba 1222312054
2400682180
Giải nhì 1192593086
Giải nhất 3081257702
Đặc biệt 163055069787
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 2362
Giải bảy 958818
Giải sáu 75754662
41521299
95071593
Giải năm 82261435
Giải tư 3609658377
5695167807
1973002310
8289739022
1978826692
3406020269
0621037940
Giải ba 2492622862
9225390144
Giải nhì 5336386937
Giải nhất 4965391458
Đặc biệt 773808226848
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 6526
Giải bảy 887017
Giải sáu 97476975
46393291
02592791
Giải năm 67538662
Giải tư 2223816775
0897567694
9457914573
3972600311
5662766330
4125211252
0861290668
Giải ba 9913052190
4787951563
Giải nhì 4625844091
Giải nhất 2172197006
Đặc biệt 969708076919
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8835
Giải bảy 866824
Giải sáu 54506995
84542087
97588098
Giải năm 36428042
Giải tư 0003537976
1347135849
4587521959
0871200769
3934581500
7575233034
6873017772
Giải ba 6574354907
3413561356
Giải nhì 8815789414
Giải nhất 4301969831
Đặc biệt 209146972290
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8280
Giải bảy 320822
Giải sáu 17536814
73240242
24631427
Giải năm 84329149
Giải tư 9397887854
3622239010
6765475699
1463521050
1207757330
8219536133
7274914521
Giải ba 1934685813
7170730459
Giải nhì 8930293372
Giải nhất 9912860963
Đặc biệt 052051849868
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4177
Giải bảy 182231
Giải sáu 38357789
73022032
71268841
Giải năm 96513512
Giải tư 4820391714
3257537887
6819332866
4384169418
6283032081
2007526529
1094312518
Giải ba 3414965124
3649785812
Giải nhì 1516249803
Giải nhất 8579380777
Đặc biệt 299570861224
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3210
Giải bảy 524067
Giải sáu 80634077
60411443
54910778
Giải năm 16930004
Giải tư 8986794078
8625859616
9072278036
1101350214
8456372339
5658773106
1563290632
Giải ba 8568705595
5743954377
Giải nhì 3955320066
Giải nhất 1911956346
Đặc biệt 446963636473
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1072
Giải bảy 989483
Giải sáu 32276392
89052971
79488310
Giải năm 70840975
Giải tư 1599732405
4991255858
8332825315
5046579189
9570847012
6967927193
7719387999
Giải ba 0949936897
2710221164
Giải nhì 4591388510
Giải nhất 0748117042
Đặc biệt 374753992630
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1104
Giải bảy 961474
Giải sáu 57011506
17242365
96725686
Giải năm 52794808
Giải tư 7088880050
2647744294
8298831850
4685728454
2375751518
7971137002
4023318722
Giải ba 2404595990
8319734588
Giải nhì 4962909558
Giải nhất 5548466111
Đặc biệt 860429834582
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 6013
Giải bảy 072050
Giải sáu 89835583
25624543
02111815
Giải năm 24582008
Giải tư 6641915148
7779631172
2233860499
9690271235
0707692967
7906945211
9546730648
Giải ba 2308342910
9917819274
Giải nhì 5137413231
Giải nhất 4795034843
Đặc biệt 506766984745
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7837
Giải bảy 125424
Giải sáu 54989840
24471306
00650461
Giải năm 31719293
Giải tư 6270666600
9921489403
4180816411
7422510708
5923573745
1183943825
0194110280
Giải ba 1177697840
7996533500
Giải nhì 6760339669
Giải nhất 5477466832
Đặc biệt 941551264790
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9558
Giải bảy 720503
Giải sáu 30672538
11133960
05388038
Giải năm 38624766
Giải tư 9578433897
0307280425
7553747550
8401477154
2303853855
6294311009
1302899208
Giải ba 3583320690
6106362162
Giải nhì 1115002908
Giải nhất 0200132912
Đặc biệt 953622867239
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3600
Giải bảy 843028
Giải sáu 72128474
80727535
04087636
Giải năm 98037381
Giải tư 6513277987
8856834325
8937398388
3523280087
2341593920
1618921262
5338512377
Giải ba 9609720554
7836828010
Giải nhì 5053444093
Giải nhất 6300337953
Đặc biệt 806253189387
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1712
Giải bảy 599647
Giải sáu 23105065
38010267
75618029
Giải năm 90024464
Giải tư 7488161602
0766890739
9412119340
9807334112
0365648034
1892110306
2790839977
Giải ba 7700581731
3877414142
Giải nhì 0911858035
Giải nhất 5425986160
Đặc biệt 556678738527
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 6828
Giải bảy 530937
Giải sáu 98754297
31778195
98307072
Giải năm 71317831
Giải tư 3210517064
2861215918
5103936881
8294887364
8056517398
6936768905
9658834051
Giải ba 8355559199
6884648260
Giải nhì 8621291711
Giải nhất 2436176409
Đặc biệt 982704560571
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 2207
Giải bảy 113089
Giải sáu 45883188
60042357
00169837
Giải năm 77694655
Giải tư 0642643107
3899448731
4522881022
3770193643
8121042820
6837158850
9657444727
Giải ba 1757598739
2397948130
Giải nhì 6709900141
Giải nhất 5977291145
Đặc biệt 307517157623
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 0299
Giải bảy 994662
Giải sáu 58879563
12854736
85765788
Giải năm 70411511
Giải tư 9358346647
0383323999
9179886120
3310582862
9496473301
6804742507
8861481300
Giải ba 9928741157
2614761946
Giải nhì 2037410483
Giải nhất 9670928596
Đặc biệt 952908137075
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9408
Giải bảy 828216
Giải sáu 96108242
00676605
66175248
Giải năm 00196449
Giải tư 2803476253
3139885412
4761714952
6966606416
4827819826
5092217214
4941388193
Giải ba 2246838581
5676982133
Giải nhì 9503243339
Giải nhất 2242133166
Đặc biệt 545522793897
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 6437
Giải bảy 993668
Giải sáu 41684285
67786984
96016248
Giải năm 18778761
Giải tư 1973341366
6272498442
2483279948
5535586208
2150137286
9925765365
7161823728
Giải ba 2002492549
0054881108
Giải nhì 3639607440
Giải nhất 6623748831
Đặc biệt 152897860889
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4202
Giải bảy 079759
Giải sáu 88937556
60183724
21296400
Giải năm 18727911
Giải tư 2692368203
9186474522
6414685212
3693512992
7010091917
6307504098
8426410143
Giải ba 1603502494
3309157376
Giải nhì 6637917869
Giải nhất 3498211184
Đặc biệt 771406018537
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 0216
Giải bảy 165338
Giải sáu 39372608
78459717
22643168
Giải năm 63851205
Giải tư 3651536116
5117182390
6362848152
7442941503
8168020979
5062818859
0514971519
Giải ba 0821337160
0341051299
Giải nhì 9024684889
Giải nhất 4254257880
Đặc biệt 130218442525
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3119
Giải bảy 357666
Giải sáu 71062578
64385313
22912637
Giải năm 64439207
Giải tư 4049901630
0946717762
3804329676
0894372645
1764009201
0134872430
1925252968
Giải ba 0288786078
1435539954
Giải nhì 0955764222
Giải nhất 8221487402
Đặc biệt 805603326189
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7656
Giải bảy 753575
Giải sáu 33619839
63842663
87951499
Giải năm 13174415
Giải tư 0988613473
4167603623
6052724830
8891458118
3617129179
1865830221
0100972533
Giải ba 4809710184
1236422367
Giải nhì 6544547264
Giải nhất 0611733941
Đặc biệt 870469942153
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4770
Giải bảy 103386
Giải sáu 62917699
63296329
54415533
Giải năm 31960152
Giải tư 8795298668
9021607496
2112494343
1636644426
2462830447
3560153501
4152337867
Giải ba 2785577273
1316815282
Giải nhì 7410739499
Giải nhất 5519632037
Đặc biệt 221235029256
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9440
Giải bảy 613528
Giải sáu 28303451
28104777
58687439
Giải năm 12537967
Giải tư 5014489836
9741025851
5405816180
4468861788
6264384339
5487607207
9520920931
Giải ba 3117330740
4649008678
Giải nhì 1902274140
Giải nhất 7579493808
Đặc biệt 304450022074
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1876
Giải bảy 095722
Giải sáu 25766514
06521027
05383885
Giải năm 67430888
Giải tư 1422818228
4897595491
7378944394
3351075111
2707331105
1135671660
5131957128
Giải ba 1111371895
7724718453
Giải nhì 7144709204
Giải nhất 7547219295
Đặc biệt 644367676212
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7116
Giải bảy 636507
Giải sáu 61204677
84548459
35232560
Giải năm 35031682
Giải tư 9843789409
5796554176
6924884428
3392944392
3622697976
2742582992
0327136841
Giải ba 5270387639
9975475997
Giải nhì 9469332338
Giải nhất 0974998238
Đặc biệt 691820633266
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8821
Giải bảy 758595
Giải sáu 08643329
50292833
78708149
Giải năm 83018371
Giải tư 6913172045
0354226581
7599790822
0259013419
5931879615
1970479632
9614909281
Giải ba 5006987544
2664169980
Giải nhì 3835660761
Giải nhất 4435595955
Đặc biệt 150322824337
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9375
Giải bảy 415166
Giải sáu 90552530
55141086
35478470
Giải năm 03228090
Giải tư 9659533953
1548467099
3891983887
9553101498
9415357686
9866035947
4741690557
Giải ba 4364975467
0252976992
Giải nhì 1836581335
Giải nhất 2479054251
Đặc biệt 828046269222
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4944
Giải bảy 755734
Giải sáu 97134725
86419809
75743674
Giải năm 30756024
Giải tư 7985711333
3957576111
8134017536
5749346540
8259105685
7180420596
0208037414
Giải ba 7139437442
6185640891
Giải nhì 6245781952
Giải nhất 7723288662
Đặc biệt 330108130603
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9713
Giải bảy 693287
Giải sáu 79819537
81047714
22303105
Giải năm 11781921
Giải tư 4159813621
2998431095
4666495698
7557215147
3463152322
9177434588
1229098036
Giải ba 4610334925
6393013902
Giải nhì 1819831479
Giải nhất 2928896357
Đặc biệt 784144244246
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7457
Giải bảy 423923
Giải sáu 53537926
94601615
94316535
Giải năm 73259127
Giải tư 2225102374
4082482690
6592039630
3835489440
5463059510
2545801851
3238179959
Giải ba 3686812146
8254821671
Giải nhì 2163499334
Giải nhất 6206071539
Đặc biệt 350639830914
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5709
Giải bảy 239289
Giải sáu 01570689
75568610
06753699
Giải năm 96843404
Giải tư 7912745449
2675969707
3466383100
1294127821
5054328522
6492389989
4001744371
Giải ba 0106242951
1926679675
Giải nhì 9090312226
Giải nhất 4808275546
Đặc biệt 119564603534
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3656
Giải bảy 293393
Giải sáu 81285894
20287053
96658755
Giải năm 73216371
Giải tư 4325621289
8850274712
8461548463
6096931533
7728611522
2261632737
9904283419
Giải ba 7595498381
0387164513
Giải nhì 4003133926
Giải nhất 3643531842
Đặc biệt 936017041452
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4519
Giải bảy 838892
Giải sáu 24880118
92953375
77539503
Giải năm 71615861
Giải tư 5409621238
0189995301
8931166769
3597909557
5549124546
4475530989
7587809560
Giải ba 1958348503
8560203650
Giải nhì 6013909607
Giải nhất 1205776906
Đặc biệt 990332123004
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9950
Giải bảy 384167
Giải sáu 19321910
79635024
08827136
Giải năm 94088007
Giải tư 7737996011
4976578391
1627805908
5532556091
0319592342
3788230062
5441036154
Giải ba 0729799818
0693950164
Giải nhì 9634955059
Giải nhất 8419365813
Đặc biệt 877926327912
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3118
Giải bảy 398195
Giải sáu 68509623
07376676
07856344
Giải năm 40613114
Giải tư 4489742219
5278715405
1400635159
2874065399
8087267120
5371986857
6756722552
Giải ba 4578739296
8176576647
Giải nhì 3507299039
Giải nhất 3181461515
Đặc biệt 618135465186
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 0863
Giải bảy 597142
Giải sáu 08037233
20306556
51639752
Giải năm 53540230
Giải tư 6949957248
7633197997
8145352250
8114276499
0085124564
1103155570
7499042759
Giải ba 2550603091
7688359707
Giải nhì 4063977021
Giải nhất 0190836967
Đặc biệt 439348263620
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3528
Giải bảy 833171
Giải sáu 27165583
00169611
81198308
Giải năm 66855368
Giải tư 2755184725
0415292943
0481366835
8243430746
1455050489
2951509504
9177979292
Giải ba 0630055162
7374878366
Giải nhì 8051134562
Giải nhất 9934374233
Đặc biệt 030928623105
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7377
Giải bảy 802068
Giải sáu 41164172
47853951
75273313
Giải năm 74001266
Giải tư 6233203985
2111877358
9536118856
2574534613
5223215128
4277374792
9444888212
Giải ba 6329452161
7161954748
Giải nhì 1873255707
Giải nhất 1318053438
Đặc biệt 936444742886
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9455
Giải bảy 297752
Giải sáu 55144210
70183437
46064391
Giải năm 38580482
Giải tư 9008523861
2140573506
7143525900
6367503697
2819948798
5959329943
0299252388
Giải ba 2636783606
0289053107
Giải nhì 3239866383
Giải nhất 6880159965
Đặc biệt 583586335801
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1445
Giải bảy 819365
Giải sáu 97100844
22328643
38639545
Giải năm 04168239
Giải tư 1629468215
8407973760
2338499890
2852977008
6566223026
5647609852
1850504874
Giải ba 1896213375
4764814135
Giải nhì 0810078029
Giải nhất 5991415734
Đặc biệt 246330215933
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3687
Giải bảy 125487
Giải sáu 50833853
91858923
13600734
Giải năm 85122391
Giải tư 0795391628
3572752167
1845617536
0827939354
5215516726
2080440657
2101940875
Giải ba 7819574333
4289291493
Giải nhì 4583249192
Giải nhất 8296894636
Đặc biệt 834431733980
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1085
Giải bảy 051561
Giải sáu 07717747
08354773
55222732
Giải năm 88535616
Giải tư 5130786968
3141198597
4771720329
1912539263
0182091472
5620457511
8428878923
Giải ba 3870352215
8270086220
Giải nhì 2400099676
Giải nhất 3674122251
Đặc biệt 178793435963
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3794
Giải bảy 504970
Giải sáu 05676385
53535350
18430858
Giải năm 84830559
Giải tư 5767152313
0506385381
2917660276
4775851441
4063081905
5533480389
2252678244
Giải ba 2569877309
5992133202
Giải nhì 2834046963
Giải nhất 7674986240
Đặc biệt 070260611139
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5451
Giải bảy 004193
Giải sáu 17649603
61865395
50619836
Giải năm 79828424
Giải tư 9186097207
8080288248
8044735483
1963436737
2317521803
6954389451
0537046872
Giải ba 4220385881
8565172221
Giải nhì 2295112698
Giải nhất 8718812421
Đặc biệt 441233883565
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5649
Giải bảy 367424
Giải sáu 84895922
73722522
06010672
Giải năm 53337125
Giải tư 5069499300
0075216073
3921207443
2633983220
0546108332
9058530236
7809604631
Giải ba 4934682893
2934693018
Giải nhì 8535440939
Giải nhất 2644563661
Đặc biệt 003276307552

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000