Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 4 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3794
Giải bảy 504970
Giải sáu 05676385
53535350
18430858
Giải năm 84830559
Giải tư 5767152313
0506385381
2917660276
4775851441
4063081905
5533480389
2252678244
Giải ba 2569877309
5992133202
Giải nhì 2834046963
Giải nhất 7674986240
Đặc biệt 070260611139
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5451
Giải bảy 004193
Giải sáu 17649603
61865395
50619836
Giải năm 79828424
Giải tư 9186097207
8080288248
8044735483
1963436737
2317521803
6954389451
0537046872
Giải ba 4220385881
8565172221
Giải nhì 2295112698
Giải nhất 8718812421
Đặc biệt 441233883565
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5649
Giải bảy 367424
Giải sáu 84895922
73722522
06010672
Giải năm 53337125
Giải tư 5069499300
0075216073
3921207443
2633983220
0546108332
9058530236
7809604631
Giải ba 4934682893
2934693018
Giải nhì 8535440939
Giải nhất 2644563661
Đặc biệt 003276307552
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 6795
Giải bảy 384990
Giải sáu 65043124
92521159
51740107
Giải năm 83454179
Giải tư 6272771563
0078756225
6974331068
2278548769
8586439926
6271862354
7112320364
Giải ba 5940990980
6329601399
Giải nhì 5462630240
Giải nhất 2620949698
Đặc biệt 696483758352
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7549
Giải bảy 686655
Giải sáu 90310341
99221977
83827953
Giải năm 73223829
Giải tư 2644141795
0355197747
3067774935
8648824682
0984748353
1678680196
8012121552
Giải ba 9134215721
6963465767
Giải nhì 8487012777
Giải nhất 8719928695
Đặc biệt 569916992395
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3721
Giải bảy 470195
Giải sáu 48989518
75743480
77414012
Giải năm 49339895
Giải tư 1367908314
0224317861
6241438792
4912205024
9590119800
6662280574
0360979852
Giải ba 3549058675
8926306782
Giải nhì 4258972888
Giải nhất 3773424115
Đặc biệt 032944019125
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8492
Giải bảy 071637
Giải sáu 79124242
64659713
19883866
Giải năm 86658217
Giải tư 1114373752
1267797053
4550611117
3009091142
9673113661
0900121099
1321025445
Giải ba 5507347269
1284349616
Giải nhì 1391355386
Giải nhất 8276596039
Đặc biệt 445153551882
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8278
Giải bảy 196039
Giải sáu 78595714
07142728
63343027
Giải năm 73155555
Giải tư 9799482288
7692881597
8826207119
2822953246
2140649467
4788777938
9304318650
Giải ba 8589395795
1861550155
Giải nhì 5286980651
Giải nhất 3136391162
Đặc biệt 477124594992
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5479
Giải bảy 026051
Giải sáu 77821609
57321576
21448910
Giải năm 98162683
Giải tư 3400984403
8361454082
8123530779
7948702441
8703015191
7516846991
5122023060
Giải ba 8502846113
4763579318
Giải nhì 3527155932
Giải nhất 1849839863
Đặc biệt 879542662055
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 6685
Giải bảy 714615
Giải sáu 52585358
79413022
76499870
Giải năm 75489137
Giải tư 5415984298
3307925536
4989225114
3327603978
7768654427
6209276230
4059153475
Giải ba 1321270191
5797756623
Giải nhì 8898974305
Giải nhất 9350789774
Đặc biệt 213664497660
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3041
Giải bảy 070208
Giải sáu 47119533
33367616
87554268
Giải năm 67665788
Giải tư 9148545675
5526208183
0628643385
6884250344
3004701070
1515801667
1827387575
Giải ba 9220154335
9075339342
Giải nhì 1428206075
Giải nhất 4076844460
Đặc biệt 227010124286
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 6020
Giải bảy 841788
Giải sáu 20625455
78607643
43944765
Giải năm 39522817
Giải tư 1611506592
7163479133
1711945923
3469601475
2354590345
3766413056
4120379053
Giải ba 0747355601
2990386341
Giải nhì 2237987857
Giải nhất 3729764514
Đặc biệt 010491776377
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7785
Giải bảy 129601
Giải sáu 80808936
56218182
58895301
Giải năm 17023078
Giải tư 6927115363
5630517848
3704513753
8152188479
7420661071
8928649033
0826011135
Giải ba 0412072341
0578372696
Giải nhì 5223608245
Giải nhất 2941562306
Đặc biệt 125690431308
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1267
Giải bảy 895928
Giải sáu 21375449
61646847
55767378
Giải năm 09891469
Giải tư 6481031623
0223722954
6926952003
8729440075
9083092255
8905381326
9949754096
Giải ba 5694242640
5408190794
Giải nhì 0104934137
Giải nhất 3520030849
Đặc biệt 599126963167
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3858
Giải bảy 317133
Giải sáu 88215859
44535715
47288982
Giải năm 22356446
Giải tư 0869844358
1378796933
8518726432
4754951574
0230360538
4888741267
7776034293
Giải ba 7669603796
9048083281
Giải nhì 1219249607
Giải nhất 8607770210
Đặc biệt 452883648362
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8785
Giải bảy 513269
Giải sáu 34528617
38482695
01214515
Giải năm 84078637
Giải tư 0457005205
0204792481
7737357690
9634374361
2018820438
9878802641
7356946052
Giải ba 8103971373
6641581437
Giải nhì 1541914673
Giải nhất 9891278450
Đặc biệt 395548682041
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7140
Giải bảy 560329
Giải sáu 77795281
07025169
31413762
Giải năm 57169099
Giải tư 5876203060
5221509446
8122225956
2769590577
3162711307
1217786989
9390268620
Giải ba 5008286234
7508725382
Giải nhì 3115660825
Giải nhất 3409797832
Đặc biệt 241508676117
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4219
Giải bảy 157032
Giải sáu 61560896
48365241
71175822
Giải năm 33195362
Giải tư 8067841170
5861532821
1470548278
0257820431
3505870258
7490963270
3374789752
Giải ba 6159909725
9476461303
Giải nhì 6363206409
Giải nhất 5131150521
Đặc biệt 488060718896
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3067
Giải bảy 990581
Giải sáu 67846242
86017032
26106379
Giải năm 95805822
Giải tư 4941510517
7421483500
2332710468
3537911014
4232595396
8601472031
9528749267
Giải ba 3903842968
0972811696
Giải nhì 5386291371
Giải nhất 9525830126
Đặc biệt 273968783777
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7091
Giải bảy 486227
Giải sáu 30140485
24856655
97688578
Giải năm 99227145
Giải tư 2771077399
2018388417
3927093930
0026181251
7013985581
3767071710
6882784075
Giải ba 9804161632
3091305611
Giải nhì 4519777080
Giải nhất 0564107685
Đặc biệt 784082709547
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7636
Giải bảy 273898
Giải sáu 99562338
49789100
37570530
Giải năm 30149446
Giải tư 3339358269
6059947110
8437384537
8053687056
2323627715
2690963376
2063017085
Giải ba 3911207607
1237360534
Giải nhì 9984768210
Giải nhất 1712502006
Đặc biệt 437938141201
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Khánh Hòa
Giải tám 31
Giải bảy 859
Giải sáu 7490
7287
4886
Giải năm 0788
Giải tư 48654
84533
34591
26473
33156
28563
11316
Giải ba 38958
42909
Giải nhì 79293
Giải nhất 43424
Đặc biệt 925757
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4376
Giải bảy 079983
Giải sáu 89609080
19272612
20565615
Giải năm 95455487
Giải tư 2127755862
1219308810
8627410167
5776711029
2634935582
9264161260
5566582048
Giải ba 5461069473
6789060121
Giải nhì 0803140356
Giải nhất 8038439201
Đặc biệt 720171424362
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4471
Giải bảy 159887
Giải sáu 00755719
37871318
11489472
Giải năm 51287003
Giải tư 0601104545
3023453355
4564658806
6422442349
8611826348
4666637330
0961425402
Giải ba 4205038489
7572967809
Giải nhì 6524645716
Giải nhất 5834090874
Đặc biệt 441683610228
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 7547
Giải bảy 334241
Giải sáu 00841398
25354413
35635203
Giải năm 89541750
Giải tư 5006160217
9203866175
0754939913
1580150756
1642238214
5215619804
7069033011
Giải ba 9824855030
6634708723
Giải nhì 1052076960
Giải nhất 1656936337
Đặc biệt 529373486367
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3023
Giải bảy 814934
Giải sáu 62430219
25847223
64924432
Giải năm 15694213
Giải tư 6475893822
1770274702
8374843205
9613434037
0420417777
7295661162
5180426780
Giải ba 7204675458
2062727469
Giải nhì 1142716594
Giải nhất 3213982560
Đặc biệt 112653412464
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 6653
Giải bảy 053827
Giải sáu 51278034
14909881
37895993
Giải năm 27755530
Giải tư 2285716978
8774543875
8565799100
5062392174
5937609131
2282488346
5911223836
Giải ba 7018389725
3322360620
Giải nhì 0294611799
Giải nhất 9134719205
Đặc biệt 459744151406
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3575
Giải bảy 171781
Giải sáu 89670455
55766900
37743002
Giải năm 95560152
Giải tư 0564625012
1502736456
8394920300
4349358873
7591490846
6446547245
2495376610
Giải ba 5489190746
9718729153
Giải nhì 4713535047
Giải nhất 5527615515
Đặc biệt 003055462695
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4797
Giải bảy 170274
Giải sáu 68886182
56206442
01309697
Giải năm 66444363
Giải tư 8142366270
0953542959
6591410051
3472523533
4150710300
7818304696
9869161261
Giải ba 8419973300
2232432591
Giải nhì 6395773595
Giải nhất 7757999284
Đặc biệt 012987451737
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4318
Giải bảy 128999
Giải sáu 32374612
20116411
37649102
Giải năm 47961444
Giải tư 6317784721
9735648691
0752988176
2787118216
4795559298
6493706478
6899957604
Giải ba 7639382051
9972860011
Giải nhì 0012630821
Giải nhất 6018505520
Đặc biệt 316693082789
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9845
Giải bảy 045457
Giải sáu 73980701
69739175
12791058
Giải năm 85331939
Giải tư 0946303432
1926737589
3974521464
9996772544
5849400955
6141552164
6257965060
Giải ba 3753864555
8982010084
Giải nhì 5086438618
Giải nhất 8300382704
Đặc biệt 244539094222
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3732
Giải bảy 470764
Giải sáu 07050343
54156971
72369945
Giải năm 96629683
Giải tư 2915056744
0986662117
6232297997
3530357006
9105238486
8696370486
0710906823
Giải ba 7043188278
8810329747
Giải nhì 6502822752
Giải nhất 9991171505
Đặc biệt 973856631010
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1532
Giải bảy 042090
Giải sáu 98771138
56129116
47968340
Giải năm 89128321
Giải tư 7906889654
7523103792
2444766937
7264432598
8706490974
4505916775
0010940680
Giải ba 1223310276
8784444363
Giải nhì 5915491763
Giải nhất 8423379985
Đặc biệt 471070146642
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5715
Giải bảy 507387
Giải sáu 58670139
18831879
62203463
Giải năm 61613526
Giải tư 6430827923
1129583857
8450083809
6803858747
8000322687
8722098206
6783219472
Giải ba 2905634173
8925341738
Giải nhì 3276093844
Giải nhất 1179739232
Đặc biệt 657990951922
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1089
Giải bảy 478639
Giải sáu 76114053
80719183
78476112
Giải năm 49725529
Giải tư 9620078061
4425693144
0386676828
2752589514
9763847630
2354322366
2751057143
Giải ba 9264357750
8150061055
Giải nhì 7948127884
Giải nhất 4574907141
Đặc biệt 105669726801
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5159
Giải bảy 402001
Giải sáu 81201882
22247179
93477024
Giải năm 23754185
Giải tư 6113332675
9851989144
1677482190
4272999335
7528104450
1347406583
9964146016
Giải ba 3101625337
7875677736
Giải nhì 4056993117
Giải nhất 4114631338
Đặc biệt 164022927843
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 2487
Giải bảy 801318
Giải sáu 43493433
04831404
96754974
Giải năm 37043036
Giải tư 9371756143
0521942674
0365016993
7486463418
6338793281
0465557718
0866179551
Giải ba 8970017187
6535322532
Giải nhì 2237517357
Giải nhất 4161322926
Đặc biệt 217178090424
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1499
Giải bảy 434545
Giải sáu 55517360
43320291
96911501
Giải năm 68387793
Giải tư 5258338896
7219620078
2937628922
3261936695
0147095905
1593806101
6618325074
Giải ba 1765567932
0292076196
Giải nhì 4015777709
Giải nhất 7659785623
Đặc biệt 894278872207
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 0466
Giải bảy 962571
Giải sáu 30346274
88484091
66791981
Giải năm 09263241
Giải tư 5927010516
7406096208
8914898947
8966883457
0773270050
1996641798
1980622835
Giải ba 2934811474
9218066143
Giải nhì 6976638642
Giải nhất 6018705352
Đặc biệt 475497147653
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1942
Giải bảy 598844
Giải sáu 45923939
98949956
78544204
Giải năm 05828580
Giải tư 5126183018
6198551983
3464427756
0780847018
5350432263
1179709672
9614257402
Giải ba 9393290673
3912663145
Giải nhì 7251016932
Giải nhất 8348701087
Đặc biệt 926725205383
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8940
Giải bảy 127424
Giải sáu 63742202
56100284
18188175
Giải năm 09755151
Giải tư 8295512817
8086895210
9294697762
9689581006
1442680234
3848006161
2770956123
Giải ba 8503228109
7781534923
Giải nhì 3829996871
Giải nhất 7292784316
Đặc biệt 776113508348
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 4691
Giải bảy 980055
Giải sáu 76826143
03975622
65179463
Giải năm 72546060
Giải tư 4329934891
5527426553
1213447947
7956521809
9249425629
3223029803
9228540307
Giải ba 0805735473
9214137395
Giải nhì 8780702860
Giải nhất 7520281088
Đặc biệt 585423728479
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 1629
Giải bảy 180193
Giải sáu 88437575
15438191
89967347
Giải năm 24797378
Giải tư 2659599234
9598172694
5935651948
4346767760
5060193631
5919763793
5955457665
Giải ba 9602041968
9803405405
Giải nhì 3399195342
Giải nhất 5388213395
Đặc biệt 680082173514
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 0476
Giải bảy 921676
Giải sáu 76833845
55063582
73117215
Giải năm 21475852
Giải tư 3430588785
3875211239
5453731515
1981203503
8632429448
3439048425
6597196144
Giải ba 6516590043
9619150642
Giải nhì 2538861081
Giải nhất 2161966621
Đặc biệt 974173080579
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 8548
Giải bảy 807077
Giải sáu 87539098
85783285
81718168
Giải năm 44683320
Giải tư 6650224689
4471379788
2094886635
9365345206
9714196819
3084354322
4509434964
Giải ba 9642032005
8777831999
Giải nhì 7658496754
Giải nhất 4275828950
Đặc biệt 267051313273
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 9636
Giải bảy 667891
Giải sáu 39100727
94847837
01582534
Giải năm 09345128
Giải tư 5326239088
5192603691
9721454337
9300099017
0506875646
0580326337
6698282445
Giải ba 1451290814
9864282807
Giải nhì 7399457207
Giải nhất 6049451580
Đặc biệt 322589547650
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 0875
Giải bảy 358119
Giải sáu 41158655
07052032
88510577
Giải năm 57949661
Giải tư 4914253806
8223331446
9686489495
1762555287
5409744553
6664577971
5965257496
Giải ba 3526614112
6882782039
Giải nhì 7369926947
Giải nhất 0517763556
Đặc biệt 625143537181
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 0878
Giải bảy 627856
Giải sáu 75504587
07949613
05004377
Giải năm 81291873
Giải tư 0456425375
0997307054
4127503035
5111446841
8698254278
1811783573
8529720343
Giải ba 2145107572
3485502497
Giải nhì 8625266455
Giải nhất 1211928997
Đặc biệt 634263390746

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
Zalo