Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 2 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3480
Giải bảy 423876
Giải sáu 88152309
95511222
56476676
Giải năm 46950382
Giải tư 0236023661
8641797705
2585796308
5905623952
5308559491
7522169208
1635379051
Giải ba 7633052031
9957428554
Giải nhì 4305951950
Giải nhất 7032373771
Đặc biệt 359272956041
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6580
Giải bảy 811952
Giải sáu 35096970
82938228
55000649
Giải năm 70681183
Giải tư 2845940694
6941387600
2479794069
7333365029
4115863838
8250794751
0406293637
Giải ba 2811929545
5916352308
Giải nhì 4106916914
Giải nhất 2057315131
Đặc biệt 268899523451
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8011
Giải bảy 317093
Giải sáu 60804324
10075961
24345034
Giải năm 80761978
Giải tư 0117399285
9871361478
0691129576
4499326001
1237229385
4920374223
1496588111
Giải ba 2865284593
2645594514
Giải nhì 6095374848
Giải nhất 2299313048
Đặc biệt 172136918703
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2935
Giải bảy 970855
Giải sáu 60689198
60625282
85242075
Giải năm 09138312
Giải tư 1161403428
4276796671
2487720340
9968879329
4970551153
8517803491
0606966971
Giải ba 8270304463
4263694881
Giải nhì 0391321335
Giải nhất 0164881629
Đặc biệt 851022558222
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5965
Giải bảy 253825
Giải sáu 73233878
96812210
76977593
Giải năm 89137259
Giải tư 5226597423
5147872849
5846853764
5238137800
3801855993
5943712309
5821380424
Giải ba 0547245191
5197768642
Giải nhì 2539697724
Giải nhất 8893550579
Đặc biệt 842882091793
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4969
Giải bảy 872506
Giải sáu 93287434
29063173
00162284
Giải năm 02916219
Giải tư 7571145379
1590967298
6654530349
6150327176
4054682338
4967513761
8787828811
Giải ba 2935186422
9288175713
Giải nhì 6541766730
Giải nhất 3148808498
Đặc biệt 013131680384
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8799
Giải bảy 899497
Giải sáu 73704126
64358063
57145735
Giải năm 71112710
Giải tư 8727530057
1595212693
3502624796
0680993550
1867568563
7650446531
7612973589
Giải ba 4051358039
9323672198
Giải nhì 8822647396
Giải nhất 9080415548
Đặc biệt 016727411316
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5289
Giải bảy 910623
Giải sáu 21675611
90393801
82288714
Giải năm 21488572
Giải tư 6773218680
8518730830
0863598242
1777888994
8651689978
6321577614
8478351532
Giải ba 6897847032
4062688516
Giải nhì 9164129439
Giải nhất 5956406072
Đặc biệt 691089072572
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9682
Giải bảy 134963
Giải sáu 06522494
29885835
17410352
Giải năm 92156621
Giải tư 0512606067
2896010519
5646802361
5633747572
4190313540
8469238796
6602685141
Giải ba 1335935844
1075826814
Giải nhì 4067112412
Giải nhất 1123783013
Đặc biệt 148942884963
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9934
Giải bảy 465420
Giải sáu 63141051
80704393
72540206
Giải năm 35872829
Giải tư 9661831679
1513904800
3989186287
3661052017
5807330920
0648211276
8134505598
Giải ba 2659823974
2716280975
Giải nhì 8388645633
Giải nhất 8274303543
Đặc biệt 191534606627
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0517
Giải bảy 362405
Giải sáu 12477044
16081257
75385482
Giải năm 30562922
Giải tư 8321375589
1423133599
5074670298
3182522631
9035797012
7231277789
7467992991
Giải ba 1034792893
5735843533
Giải nhì 4706409490
Giải nhất 0966854071
Đặc biệt 398591997274
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5525
Giải bảy 463554
Giải sáu 08634054
68216790
32183069
Giải năm 18514915
Giải tư 4962190670
6625025704
4016407824
6717898621
8594282368
7998365119
4248630014
Giải ba 5356402023
2624820320
Giải nhì 0905168320
Giải nhất 4730317125
Đặc biệt 314947634690
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1760
Giải bảy 476150
Giải sáu 80192663
33290632
32239472
Giải năm 02080988
Giải tư 4515424270
0359398863
3395856890
4103410614
6258841130
3846667217
0282259164
Giải ba 0279200622
7331825808
Giải nhì 3777325125
Giải nhất 6211665732
Đặc biệt 506632340374
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0568
Giải bảy 789327
Giải sáu 48796590
76882164
19752891
Giải năm 88289177
Giải tư 7775236960
1927784453
0130691799
0670990427
1170642506
7767056998
6140795175
Giải ba 2805156417
2292292960
Giải nhì 0867651707
Giải nhất 6942131693
Đặc biệt 630611385136
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8184
Giải bảy 502228
Giải sáu 93755041
32166862
53809748
Giải năm 06138366
Giải tư 0979833947
4126158925
6125116466
3123610611
9259034963
5501308148
2873681330
Giải ba 3999458896
6781303728
Giải nhì 1632769334
Giải nhất 3379946984
Đặc biệt 351767200769
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2654
Giải bảy 637746
Giải sáu 80279741
56356128
69079223
Giải năm 83757180
Giải tư 9332456233
1725885591
2001045595
0181503506
3963925342
7418113262
4477570330
Giải ba 8523017209
1720105971
Giải nhì 5703123522
Giải nhất 9407472397
Đặc biệt 463797198645
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0071
Giải bảy 010962
Giải sáu 19218021
35246429
74407337
Giải năm 01695488
Giải tư 4319467811
7630791172
5274751049
8424675406
6890169550
7296828641
4736285908
Giải ba 2095087640
7939616154
Giải nhì 1109147961
Giải nhất 8026029550
Đặc biệt 266007291523
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4931
Giải bảy 620933
Giải sáu 86386076
71806878
45210639
Giải năm 84009950
Giải tư 5305107338
9287192294
0974807431
9205589440
3234295487
6755169439
1582202130
Giải ba 6145853356
4574414267
Giải nhì 4814694806
Giải nhất 6025662740
Đặc biệt 910720224640
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2060
Giải bảy 676252
Giải sáu 80519431
50910130
25729115
Giải năm 26900877
Giải tư 4088522054
0063459000
1155405577
0508234542
0570488551
9453182212
3067532721
Giải ba 3716920728
8162509474
Giải nhì 9024427516
Giải nhất 1551523031
Đặc biệt 334626205592
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4469
Giải bảy 023713
Giải sáu 44485135
56271466
22704755
Giải năm 62662283
Giải tư 4194715897
0790867444
9317095188
2395671195
2707651481
1306505712
6689956936
Giải ba 1654067899
8459400025
Giải nhì 1540144020
Giải nhất 3800023388
Đặc biệt 392066586431
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6490
Giải bảy 377063
Giải sáu 04415155
02705504
21237910
Giải năm 38316031
Giải tư 7126648280
1362373700
1690188305
9823892051
5882792169
4237193176
6736494257
Giải ba 5106026842
5170193493
Giải nhì 6222927548
Giải nhất 3498542844
Đặc biệt 060494180428
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 7641
Giải bảy 049298
Giải sáu 65647369
48664742
38158482
Giải năm 83827610
Giải tư 7610585809
8216245361
4368994927
5982407846
3916944767
7867729398
0747921181
Giải ba 1866850422
5445800292
Giải nhì 6209941195
Giải nhất 0441370171
Đặc biệt 601401087742
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4780
Giải bảy 774843
Giải sáu 16240978
21628741
65581789
Giải năm 52405849
Giải tư 5368019326
8769310192
8129739296
0523433534
0048455805
2553816188
0279966461
Giải ba 9788782863
0042670106
Giải nhì 5139774923
Giải nhất 8751583843
Đặc biệt 126784146131
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6172
Giải bảy 802322
Giải sáu 56792495
06496892
43982410
Giải năm 61397368
Giải tư 6418003854
6539691225
5627373312
4020927374
1386032285
2707219712
8890481884
Giải ba 2659287752
3581760201
Giải nhì 6655824456
Giải nhất 6438290341
Đặc biệt 214495609738
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1584
Giải bảy 586160
Giải sáu 80745058
43988686
50379722
Giải năm 35732702
Giải tư 0245519046
9070209345
7403452283
8771573759
0408139822
7276200859
3568636892
Giải ba 8240613611
3973769267
Giải nhì 4925673435
Giải nhất 2319157205
Đặc biệt 697603490897
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1318
Giải bảy 809977
Giải sáu 37181193
26239495
49104513
Giải năm 20792284
Giải tư 3884954378
9566512772
6411345217
3516282256
3621630246
3224024365
9286715090
Giải ba 9005446194
2804353708
Giải nhì 5798429937
Giải nhất 3960596925
Đặc biệt 633293851469
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1252
Giải bảy 176407
Giải sáu 05361047
21147938
57233842
Giải năm 13060818
Giải tư 4035561578
2924246736
4251589445
3675234087
6383464659
7305584855
1679261685
Giải ba 5249528693
5335842336
Giải nhì 8552975417
Giải nhất 5163501480
Đặc biệt 961260409145
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4425
Giải bảy 922272
Giải sáu 05432732
19132356
59734625
Giải năm 41643748
Giải tư 3863122985
5633338375
3640829308
7275416056
4594546253
4879843028
5015193938
Giải ba 8028694245
8266780868
Giải nhì 2803893500
Giải nhất 4719010688
Đặc biệt 565995057188
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2895
Giải bảy 196565
Giải sáu 70185674
59700829
44848753
Giải năm 09283296
Giải tư 3666251255
1663070417
7393521301
8441955021
9984207956
7965638648
7457189452
Giải ba 3755745966
4603787874
Giải nhì 0679961787
Giải nhất 3589795471
Đặc biệt 336429043048
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1951
Giải bảy 451644
Giải sáu 01576955
91139700
40462881
Giải năm 31199083
Giải tư 1855586868
9577050539
5561846280
2361689046
7109309222
8822752807
8129521709
Giải ba 9122189516
4121690868
Giải nhì 9840648582
Giải nhất 6990212281
Đặc biệt 581851026335
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1655
Giải bảy 013012
Giải sáu 40628555
77406931
91674651
Giải năm 24038114
Giải tư 0382883470
9748512057
3430681386
0985793532
2952710989
5267594564
6291320059
Giải ba 2681770852
6043080495
Giải nhì 8491145716
Giải nhất 4849306270
Đặc biệt 897231488771
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5050
Giải bảy 890653
Giải sáu 93634144
79417453
58063778
Giải năm 63744772
Giải tư 6240131453
0906775881
6174853629
5127276906
2873562822
8912289562
7008808110
Giải ba 1000887576
1156959290
Giải nhì 5115591263
Giải nhất 3424454200
Đặc biệt 179678390800
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0590
Giải bảy 596608
Giải sáu 10558210
34133590
80677762
Giải năm 40770472
Giải tư 7529736177
2716319501
3248732869
5978930214
9305646537
5120801656
8188824165
Giải ba 5238253662
3963321041
Giải nhì 5130504404
Giải nhất 4792118180
Đặc biệt 319380036018
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6644
Giải bảy 365304
Giải sáu 66230018
67215833
23192944
Giải năm 96342591
Giải tư 2787132339
7141646548
9108051932
5650365764
7429662521
7885852180
6673830009
Giải ba 7505477928
5788402535
Giải nhì 5335957701
Giải nhất 6842483804
Đặc biệt 765334992501
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8022
Giải bảy 564304
Giải sáu 22457595
42491120
17850392
Giải năm 55783128
Giải tư 8879090112
3737379123
6435067289
2255497825
1398204217
8312055322
6175487223
Giải ba 4885427924
0144007242
Giải nhì 5209816563
Giải nhất 2579118373
Đặc biệt 977123622726
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6307
Giải bảy 763687
Giải sáu 35636025
44540588
56257640
Giải năm 50529536
Giải tư 5752653243
8297813157
2798951911
2777964784
2921940275
5053232621
1276995348
Giải ba 8153634728
3226406822
Giải nhì 9733575309
Giải nhất 6185453085
Đặc biệt 946170644064
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2853
Giải bảy 467797
Giải sáu 44653810
60442376
07689287
Giải năm 11741401
Giải tư 5357919868
6843199585
8462389107
2315389315
6275664459
0694549125
1765007534
Giải ba 3002946428
2526840847
Giải nhì 3567719225
Giải nhất 4424118279
Đặc biệt 544789172629
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3752
Giải bảy 002579
Giải sáu 91273003
26900245
78887955
Giải năm 98183946
Giải tư 6226983155
4488887338
5285818532
2686151951
5861625382
9561831994
1153995077
Giải ba 0069517422
3614010760
Giải nhì 1366306824
Giải nhất 9580345348
Đặc biệt 973611934122
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6756
Giải bảy 097781
Giải sáu 02373448
06038797
77102209
Giải năm 22016758
Giải tư 4413582916
2298784023
2607846217
2217807864
5705415401
3390482306
8843065528
Giải ba 3611826694
8308538730
Giải nhì 0862249593
Giải nhất 9714023014
Đặc biệt 055753968629
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1399
Giải bảy 605149
Giải sáu 55310984
94360464
89124275
Giải năm 54735869
Giải tư 3329165383
3628683045
9406084591
2715030730
0906617738
1175400735
3968163317
Giải ba 7489938622
8919135684
Giải nhì 3273253683
Giải nhất 5106933316
Đặc biệt 834388920143
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2673
Giải bảy 217543
Giải sáu 29492986
80712068
17878493
Giải năm 33259097
Giải tư 5188259835
3145091572
5147989916
0080938637
3428761801
3128204051
9162914947
Giải ba 4896171340
4247328694
Giải nhì 9194359630
Giải nhất 2737725510
Đặc biệt 042296825912
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9429
Giải bảy 254729
Giải sáu 47962857
40617686
07418273
Giải năm 87778044
Giải tư 2839113830
3333328430
0805412334
9440788088
7740711004
2930765631
0712966302
Giải ba 4931229179
3953851400
Giải nhì 4809430339
Giải nhất 7994004798
Đặc biệt 981117662001
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3476
Giải bảy 610556
Giải sáu 46627105
02908719
56948326
Giải năm 52782966
Giải tư 5084160610
3395157486
0718321207
7074243766
6332473833
7689813805
8539864691
Giải ba 2375775220
3033862655
Giải nhì 9120579812
Giải nhất 9425121753
Đặc biệt 274525249539
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2218
Giải bảy 888384
Giải sáu 33589850
17775041
75736378
Giải năm 81005666
Giải tư 8837073447
8854366195
7132363013
0288946929
8891640870
0061563855
1347547015
Giải ba 9801041140
2804372878
Giải nhì 4327246267
Giải nhất 5152820991
Đặc biệt 867368759801
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5636
Giải bảy 207993
Giải sáu 01141852
31549352
94937013
Giải năm 80392611
Giải tư 4126451160
6955416450
5496393051
3807806726
8128608378
2630080708
5434841468
Giải ba 3527074511
0033413858
Giải nhì 7326384928
Giải nhất 0144339505
Đặc biệt 702948444589
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0756
Giải bảy 742188
Giải sáu 20318576
32240480
51173677
Giải năm 01264624
Giải tư 1785209502
4813397759
0589263823
2681383412
8444655000
5203691358
6982323795
Giải ba 5867447761
5366004141
Giải nhì 1376096884
Giải nhất 4591727903
Đặc biệt 075450796239
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1966
Giải bảy 281627
Giải sáu 66951829
23824012
98290569
Giải năm 87607674
Giải tư 6022993593
4976098975
6637619889
2271641964
2238914152
7961149814
0381819273
Giải ba 3808500298
6584997377
Giải nhì 7246105258
Giải nhất 7378168914
Đặc biệt 393930692613
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0663
Giải bảy 695217
Giải sáu 25708209
13891690
06237963
Giải năm 37291535
Giải tư 2830285775
8610307576
0980490303
0070863404
3791510085
6165701080
4224926042
Giải ba 1698918810
0704507829
Giải nhì 9393311166
Giải nhất 2809497033
Đặc biệt 137619481060

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000