Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 2 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1608
Giải bảy 802152
Giải sáu 41362776
91737453
60729706
Giải năm 80220102
Giải tư 0966806647
8682340696
1741636115
4405846657
6999347526
2254078749
1496360396
Giải ba 6321786226
6511711971
Giải nhì 6140970371
Giải nhất 5795510643
Đặc biệt 323499338743
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5066
Giải bảy 666684
Giải sáu 50765047
86080828
91815677
Giải năm 63283763
Giải tư 4067602046
4161921974
0068945184
3652103211
9148630021
0535499142
3909649061
Giải ba 0388873030
3963932643
Giải nhì 0757155154
Giải nhất 0050261376
Đặc biệt 557810771033
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3853
Giải bảy 625156
Giải sáu 42665090
14839838
62273011
Giải năm 45950358
Giải tư 7337363159
2211122647
3218911585
3701217520
1118832885
3918449064
9436693840
Giải ba 2628392820
5502003400
Giải nhì 0767224105
Giải nhất 5096775694
Đặc biệt 376288079141
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8718
Giải bảy 358801
Giải sáu 62937569
68935629
40740448
Giải năm 80008180
Giải tư 6193749183
7296434667
1876248371
4016330306
3514460120
8228138104
0032519207
Giải ba 7697188895
0326651652
Giải nhì 7175774618
Giải nhất 6843650207
Đặc biệt 974705071817
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2132
Giải bảy 676135
Giải sáu 83826297
19283151
48259672
Giải năm 64810041
Giải tư 8826164626
3694401260
4675565255
2986918021
9777642499
0855093762
9083443655
Giải ba 5152794640
8784937834
Giải nhì 3743127972
Giải nhất 7791303101
Đặc biệt 771195307809
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3759
Giải bảy 749808
Giải sáu 02400410
47953313
15142453
Giải năm 24847360
Giải tư 5233661217
9049190747
1998434245
5094158683
9472206155
9692367239
3558216741
Giải ba 2142828852
6335856385
Giải nhì 5185752636
Giải nhất 3385120960
Đặc biệt 783630268682
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9480
Giải bảy 726378
Giải sáu 72843441
66081602
16468071
Giải năm 10638756
Giải tư 3698412633
6274922267
3591965292
0861511167
9656907586
9508410000
4747387806
Giải ba 5940057510
2075791767
Giải nhì 8176462470
Giải nhất 2065381930
Đặc biệt 493305358287
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5150
Giải bảy 046672
Giải sáu 47393741
61188117
76788665
Giải năm 71074014
Giải tư 8908324315
7252996607
1605396150
5089193376
3894362568
0039861190
1599568578
Giải ba 0428824442
6106697294
Giải nhì 9031640397
Giải nhất 1946994712
Đặc biệt 594322936589
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6858
Giải bảy 732903
Giải sáu 94401546
43973902
63702575
Giải năm 45924877
Giải tư 8782198314
1092740675
9162868481
8459793280
4462993276
7120966915
6273988152
Giải ba 2861809681
4740261502
Giải nhì 1072259119
Giải nhất 3592313440
Đặc biệt 488036327032
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5251
Giải bảy 686290
Giải sáu 88672261
59692988
00667918
Giải năm 51625194
Giải tư 3581088427
2264425839
6504707001
6462711929
3285367031
6405973994
6713137250
Giải ba 8815703385
5636567397
Giải nhì 6497958133
Giải nhất 1800709709
Đặc biệt 052774990337
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5633
Giải bảy 984681
Giải sáu 29655298
69933764
16358961
Giải năm 39633794
Giải tư 1992267057
4480755106
2800609588
4981041565
2395848165
7455788663
9112513659
Giải ba 1466949070
4503340505
Giải nhì 0614734380
Giải nhất 4166897990
Đặc biệt 957707918341
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0398
Giải bảy 305980
Giải sáu 88529666
92403933
34401369
Giải năm 72546016
Giải tư 0671617878
5525681211
5163339958
3884182857
3052799176
1400391703
9692240693
Giải ba 1871628595
4374704057
Giải nhì 8206388803
Giải nhất 3390115174
Đặc biệt 128273016494
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8704
Giải bảy 528566
Giải sáu 22637611
24777653
23994581
Giải năm 10357592
Giải tư 9602383778
5455133410
7702463181
3538486172
8462491011
9386543668
3092441522
Giải ba 4758031805
1184835304
Giải nhì 7737111168
Giải nhất 6633990115
Đặc biệt 776593572829
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4505
Giải bảy 680580
Giải sáu 68234258
64212230
45348291
Giải năm 13559248
Giải tư 2365763509
1154406818
1285431729
5321656296
3196535305
2466211970
2520628353
Giải ba 8685959252
0998110289
Giải nhì 8616134158
Giải nhất 0988518847
Đặc biệt 618848092558
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9497
Giải bảy 496053
Giải sáu 11335223
36614138
30684493
Giải năm 71280540
Giải tư 6944288347
8182382233
5641461399
2145081504
3993721628
0610927099
9909876967
Giải ba 7827965314
2019177551
Giải nhì 3426522237
Giải nhất 2840152011
Đặc biệt 311495223086
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5886
Giải bảy 595949
Giải sáu 62918473
94588670
69488055
Giải năm 48798167
Giải tư 2742900654
1798004415
8795454097
3835474340
3369645882
5714635004
4599243299
Giải ba 7375187810
3312664838
Giải nhì 6869220089
Giải nhất 9250431831
Đặc biệt 458321404404
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2001
Giải bảy 990134
Giải sáu 33859566
38353055
96524835
Giải năm 55157041
Giải tư 8724113047
3121292185
8210210065
9985657609
2018430968
5216720466
1369260842
Giải ba 1256980186
1605117618
Giải nhì 2124326002
Giải nhất 7635943396
Đặc biệt 838207185346
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9025
Giải bảy 036499
Giải sáu 41007561
48964686
44617830
Giải năm 76986453
Giải tư 8383112417
9049661544
4814843717
7179205446
7487048738
1584423578
2970340537
Giải ba 1455290791
3456202052
Giải nhì 3983798266
Giải nhất 3392974551
Đặc biệt 693157552158
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9051
Giải bảy 473149
Giải sáu 09504957
18555451
17742330
Giải năm 66558095
Giải tư 1381478139
7511084462
9580494455
3380848619
6148078807
9369315529
7155167666
Giải ba 3685897497
1569662694
Giải nhì 8773567713
Giải nhất 6622761520
Đặc biệt 406462985387
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3149
Giải bảy 718154
Giải sáu 01757982
33303451
62811364
Giải năm 54013577
Giải tư 8517434930
0202516580
7019754125
3220954617
7335378631
9869385500
4557534420
Giải ba 8037598256
1793851905
Giải nhì 0886794551
Giải nhất 3727137221
Đặc biệt 203001766696
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1703
Giải bảy 466021
Giải sáu 48307824
78379993
88492945
Giải năm 19174478
Giải tư 3654329494
3161429884
3768546977
5965187887
1707554227
6223896399
4525212286
Giải ba 9030950008
5080194099
Giải nhì 6235364347
Giải nhất 1301340630
Đặc biệt 658670970648
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1815
Giải bảy 129874
Giải sáu 15489220
03089901
83929922
Giải năm 76322160
Giải tư 9371098464
2979505308
9547593113
0878164342
7620790190
0380946078
0635324154
Giải ba 0005641700
9551175039
Giải nhì 9243887642
Giải nhất 8321985257
Đặc biệt 131420546784
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4086
Giải bảy 468141
Giải sáu 16591447
55487047
03027343
Giải năm 58699272
Giải tư 3208170796
0038370195
4563090757
3286343639
4731893590
5586039547
3657746522
Giải ba 2556800289
4136164944
Giải nhì 4033065119
Giải nhất 3388035176
Đặc biệt 834357406203
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3480
Giải bảy 423876
Giải sáu 88152309
95511222
56476676
Giải năm 46950382
Giải tư 0236023661
8641797705
2585796308
5905623952
5308559491
7522169208
1635379051
Giải ba 7633052031
9957428554
Giải nhì 4305951950
Giải nhất 7032373771
Đặc biệt 359272956041
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6580
Giải bảy 811952
Giải sáu 35096970
82938228
55000649
Giải năm 70681183
Giải tư 2845940694
6941387600
2479794069
7333365029
4115863838
8250794751
0406293637
Giải ba 2811929545
5916352308
Giải nhì 4106916914
Giải nhất 2057315131
Đặc biệt 268899523451
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8011
Giải bảy 317093
Giải sáu 60804324
10075961
24345034
Giải năm 80761978
Giải tư 0117399285
9871361478
0691129576
4499326001
1237229385
4920374223
1496588111
Giải ba 2865284593
2645594514
Giải nhì 6095374848
Giải nhất 2299313048
Đặc biệt 172136918703
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2935
Giải bảy 970855
Giải sáu 60689198
60625282
85242075
Giải năm 09138312
Giải tư 1161403428
4276796671
2487720340
9968879329
4970551153
8517803491
0606966971
Giải ba 8270304463
4263694881
Giải nhì 0391321335
Giải nhất 0164881629
Đặc biệt 851022558222
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5965
Giải bảy 253825
Giải sáu 73233878
96812210
76977593
Giải năm 89137259
Giải tư 5226597423
5147872849
5846853764
5238137800
3801855993
5943712309
5821380424
Giải ba 0547245191
5197768642
Giải nhì 2539697724
Giải nhất 8893550579
Đặc biệt 842882091793
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4969
Giải bảy 872506
Giải sáu 93287434
29063173
00162284
Giải năm 02916219
Giải tư 7571145379
1590967298
6654530349
6150327176
4054682338
4967513761
8787828811
Giải ba 2935186422
9288175713
Giải nhì 6541766730
Giải nhất 3148808498
Đặc biệt 013131680384
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8799
Giải bảy 899497
Giải sáu 73704126
64358063
57145735
Giải năm 71112710
Giải tư 8727530057
1595212693
3502624796
0680993550
1867568563
7650446531
7612973589
Giải ba 4051358039
9323672198
Giải nhì 8822647396
Giải nhất 9080415548
Đặc biệt 016727411316
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5289
Giải bảy 910623
Giải sáu 21675611
90393801
82288714
Giải năm 21488572
Giải tư 6773218680
8518730830
0863598242
1777888994
8651689978
6321577614
8478351532
Giải ba 6897847032
4062688516
Giải nhì 9164129439
Giải nhất 5956406072
Đặc biệt 691089072572
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9682
Giải bảy 134963
Giải sáu 06522494
29885835
17410352
Giải năm 92156621
Giải tư 0512606067
2896010519
5646802361
5633747572
4190313540
8469238796
6602685141
Giải ba 1335935844
1075826814
Giải nhì 4067112412
Giải nhất 1123783013
Đặc biệt 148942884963
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9934
Giải bảy 465420
Giải sáu 63141051
80704393
72540206
Giải năm 35872829
Giải tư 9661831679
1513904800
3989186287
3661052017
5807330920
0648211276
8134505598
Giải ba 2659823974
2716280975
Giải nhì 8388645633
Giải nhất 8274303543
Đặc biệt 191534606627
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0517
Giải bảy 362405
Giải sáu 12477044
16081257
75385482
Giải năm 30562922
Giải tư 8321375589
1423133599
5074670298
3182522631
9035797012
7231277789
7467992991
Giải ba 1034792893
5735843533
Giải nhì 4706409490
Giải nhất 0966854071
Đặc biệt 398591997274
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5525
Giải bảy 463554
Giải sáu 08634054
68216790
32183069
Giải năm 18514915
Giải tư 4962190670
6625025704
4016407824
6717898621
8594282368
7998365119
4248630014
Giải ba 5356402023
2624820320
Giải nhì 0905168320
Giải nhất 4730317125
Đặc biệt 314947634690
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1760
Giải bảy 476150
Giải sáu 80192663
33290632
32239472
Giải năm 02080988
Giải tư 4515424270
0359398863
3395856890
4103410614
6258841130
3846667217
0282259164
Giải ba 0279200622
7331825808
Giải nhì 3777325125
Giải nhất 6211665732
Đặc biệt 506632340374
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0568
Giải bảy 789327
Giải sáu 48796590
76882164
19752891
Giải năm 88289177
Giải tư 7775236960
1927784453
0130691799
0670990427
1170642506
7767056998
6140795175
Giải ba 2805156417
2292292960
Giải nhì 0867651707
Giải nhất 6942131693
Đặc biệt 630611385136
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8184
Giải bảy 502228
Giải sáu 93755041
32166862
53809748
Giải năm 06138366
Giải tư 0979833947
4126158925
6125116466
3123610611
9259034963
5501308148
2873681330
Giải ba 3999458896
6781303728
Giải nhì 1632769334
Giải nhất 3379946984
Đặc biệt 351767200769
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2654
Giải bảy 637746
Giải sáu 80279741
56356128
69079223
Giải năm 83757180
Giải tư 9332456233
1725885591
2001045595
0181503506
3963925342
7418113262
4477570330
Giải ba 8523017209
1720105971
Giải nhì 5703123522
Giải nhất 9407472397
Đặc biệt 463797198645
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0071
Giải bảy 010962
Giải sáu 19218021
35246429
74407337
Giải năm 01695488
Giải tư 4319467811
7630791172
5274751049
8424675406
6890169550
7296828641
4736285908
Giải ba 2095087640
7939616154
Giải nhì 1109147961
Giải nhất 8026029550
Đặc biệt 266007291523
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4931
Giải bảy 620933
Giải sáu 86386076
71806878
45210639
Giải năm 84009950
Giải tư 5305107338
9287192294
0974807431
9205589440
3234295487
6755169439
1582202130
Giải ba 6145853356
4574414267
Giải nhì 4814694806
Giải nhất 6025662740
Đặc biệt 910720224640
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2060
Giải bảy 676252
Giải sáu 80519431
50910130
25729115
Giải năm 26900877
Giải tư 4088522054
0063459000
1155405577
0508234542
0570488551
9453182212
3067532721
Giải ba 3716920728
8162509474
Giải nhì 9024427516
Giải nhất 1551523031
Đặc biệt 334626205592
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4469
Giải bảy 023713
Giải sáu 44485135
56271466
22704755
Giải năm 62662283
Giải tư 4194715897
0790867444
9317095188
2395671195
2707651481
1306505712
6689956936
Giải ba 1654067899
8459400025
Giải nhì 1540144020
Giải nhất 3800023388
Đặc biệt 392066586431
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6490
Giải bảy 377063
Giải sáu 04415155
02705504
21237910
Giải năm 38316031
Giải tư 7126648280
1362373700
1690188305
9823892051
5882792169
4237193176
6736494257
Giải ba 5106026842
5170193493
Giải nhì 6222927548
Giải nhất 3498542844
Đặc biệt 060494180428
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 7641
Giải bảy 049298
Giải sáu 65647369
48664742
38158482
Giải năm 83827610
Giải tư 7610585809
8216245361
4368994927
5982407846
3916944767
7867729398
0747921181
Giải ba 1866850422
5445800292
Giải nhì 6209941195
Giải nhất 0441370171
Đặc biệt 601401087742
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4780
Giải bảy 774843
Giải sáu 16240978
21628741
65581789
Giải năm 52405849
Giải tư 5368019326
8769310192
8129739296
0523433534
0048455805
2553816188
0279966461
Giải ba 9788782863
0042670106
Giải nhì 5139774923
Giải nhất 8751583843
Đặc biệt 126784146131
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6172
Giải bảy 802322
Giải sáu 56792495
06496892
43982410
Giải năm 61397368
Giải tư 6418003854
6539691225
5627373312
4020927374
1386032285
2707219712
8890481884
Giải ba 2659287752
3581760201
Giải nhì 6655824456
Giải nhất 6438290341
Đặc biệt 214495609738
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1584
Giải bảy 586160
Giải sáu 80745058
43988686
50379722
Giải năm 35732702
Giải tư 0245519046
9070209345
7403452283
8771573759
0408139822
7276200859
3568636892
Giải ba 8240613611
3973769267
Giải nhì 4925673435
Giải nhất 2319157205
Đặc biệt 697603490897
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1318
Giải bảy 809977
Giải sáu 37181193
26239495
49104513
Giải năm 20792284
Giải tư 3884954378
9566512772
6411345217
3516282256
3621630246
3224024365
9286715090
Giải ba 9005446194
2804353708
Giải nhì 5798429937
Giải nhất 3960596925
Đặc biệt 633293851469

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000