Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 2 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2316
Giải bảy 010635
Giải sáu 76868568
91918279
84271099
Giải năm 89385625
Giải tư 5733311279
2476057646
0668801615
1970862561
8212329612
1546102365
5104967819
Giải ba 0389832609
9573093235
Giải nhì 4269257162
Giải nhất 2264729318
Đặc biệt 145778022287
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0808
Giải bảy 930802
Giải sáu 35280690
20885401
89006544
Giải năm 05714626
Giải tư 0444599511
9826113693
9721978138
3464064900
3124874975
0613598688
0422109542
Giải ba 9692807150
0709873071
Giải nhì 1045875591
Giải nhất 5063321416
Đặc biệt 688565784945
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3865
Giải bảy 815766
Giải sáu 53747992
33476022
60934730
Giải năm 60805742
Giải tư 1646713348
3460781248
1252061787
0796819015
7417785208
2584236001
3011668655
Giải ba 1769753224
6257135102
Giải nhì 0202313387
Giải nhất 1949490121
Đặc biệt 400518786981
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1713
Giải bảy 720758
Giải sáu 16537491
83046310
24974206
Giải năm 16510111
Giải tư 1275336581
6400628070
9159577733
1469401046
4556408676
5470642927
9989119293
Giải ba 1738702392
3200240506
Giải nhì 3990522524
Giải nhất 8143906129
Đặc biệt 008967022083
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4020
Giải bảy 609882
Giải sáu 90297382
35985262
62032356
Giải năm 49457998
Giải tư 9994767749
4069357236
1297957366
1055941800
9738998857
0575108887
4135678119
Giải ba 8561062573
2914901348
Giải nhì 9563524173
Giải nhất 4537209839
Đặc biệt 606910914754
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3827
Giải bảy 296126
Giải sáu 44234985
32516976
27959871
Giải năm 24189685
Giải tư 7228509296
4566387407
2798604384
1092890542
3368129756
9861581818
8234935182
Giải ba 0354932955
0058270010
Giải nhì 1816778620
Giải nhất 0781616671
Đặc biệt 805515612558
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9928
Giải bảy 421878
Giải sáu 78823596
52967058
48165620
Giải năm 79236025
Giải tư 8474505283
9756003330
4198650893
5571439629
3143241448
4473908813
8797326260
Giải ba 1352949291
1443789394
Giải nhì 7600957621
Giải nhất 4645898481
Đặc biệt 063642120125
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 7822
Giải bảy 757889
Giải sáu 45429707
45273762
11622979
Giải năm 18772714
Giải tư 8323351466
6529173690
0552554740
4452758876
7210253751
7868163304
9347636686
Giải ba 3587328427
4975920934
Giải nhì 2105188379
Giải nhất 7160614739
Đặc biệt 233556507273
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9927
Giải bảy 684391
Giải sáu 71004160
15692650
94787433
Giải năm 93310865
Giải tư 6168609797
4133219375
5564955425
5891219851
5916949083
9554152093
4303159006
Giải ba 9408824600
5494102792
Giải nhì 4447555770
Giải nhất 3118235241
Đặc biệt 047033464825
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0887
Giải bảy 095037
Giải sáu 64800418
90997218
75653524
Giải năm 03942217
Giải tư 5963728397
9497611624
7712999375
7851692909
8141447559
7194162402
9993041204
Giải ba 4128458980
6565531972
Giải nhì 5158285071
Giải nhất 2411297256
Đặc biệt 481223405124
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3304
Giải bảy 317616
Giải sáu 71872655
27136658
75571572
Giải năm 03184936
Giải tư 9457773068
4339779684
6645136730
1102357807
4796392480
6473966736
5071699645
Giải ba 3886413088
8731883922
Giải nhì 4993751181
Giải nhất 4401991314
Đặc biệt 944069378382
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9855
Giải bảy 779267
Giải sáu 02613045
97580781
28187498
Giải năm 95731462
Giải tư 7246705723
0010438768
3568401244
9080144219
3761932898
4339710847
3102362812
Giải ba 2171347210
6999470400
Giải nhì 4170055542
Giải nhất 9793815503
Đặc biệt 685529930074
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1656
Giải bảy 422558
Giải sáu 11481778
80892416
09730584
Giải năm 30115669
Giải tư 5573139060
5256012607
6952326836
7277537622
2751125943
8240039967
9066310578
Giải ba 9524307252
5914890098
Giải nhì 5179162615
Giải nhất 7693501760
Đặc biệt 357049028771
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6391
Giải bảy 707805
Giải sáu 99932289
06211979
73617974
Giải năm 30343664
Giải tư 6338010100
2317702347
9256158430
1315301675
1285091668
4475761210
0029489545
Giải ba 9377700472
6424414829
Giải nhì 1827314580
Giải nhất 8789825269
Đặc biệt 858556302438
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 7873
Giải bảy 903906
Giải sáu 60316709
68016490
92261613
Giải năm 99783203
Giải tư 9057997819
7273515612
6114862484
3438266576
5789146081
4736109945
2627456252
Giải ba 0120790935
0653347751
Giải nhì 8638216117
Giải nhất 1966297740
Đặc biệt 136024331187
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6638
Giải bảy 175212
Giải sáu 79606525
31668476
11597742
Giải năm 11798068
Giải tư 9552027725
7491841110
0141616240
1966325083
6434574960
8150421619
8319386718
Giải ba 2820230998
7852180508
Giải nhì 1852667894
Giải nhất 6719576800
Đặc biệt 274887887644
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2073
Giải bảy 085302
Giải sáu 68149126
12920665
34963827
Giải năm 96925303
Giải tư 2501103360
0762453167
2254033834
9273458441
5937986490
2052968731
5196276711
Giải ba 9598945645
6929827198
Giải nhì 7737278563
Giải nhất 1358522000
Đặc biệt 360369755710
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8635
Giải bảy 566781
Giải sáu 06785715
94034042
72582947
Giải năm 94131714
Giải tư 5126622718
1815918110
6836843106
5019134256
0495080545
2037966507
2003946420
Giải ba 7690543558
8696310732
Giải nhì 1738654621
Giải nhất 5198508974
Đặc biệt 847518912305
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2268
Giải bảy 618061
Giải sáu 55267276
37631620
42253802
Giải năm 23239453
Giải tư 2853590065
6423819196
1197035897
7450892990
5998896863
4326911463
9222952005
Giải ba 6825337915
3074188115
Giải nhì 2216484699
Giải nhất 3535154575
Đặc biệt 299682943559
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2917
Giải bảy 285695
Giải sáu 98453107
55946365
77516147
Giải năm 21846055
Giải tư 0926852139
7226954632
5551067277
9370911215
5138776613
9600382496
7644308034
Giải ba 1022267958
5714017864
Giải nhì 1935349404
Giải nhất 3307456429
Đặc biệt 218346785514
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5129
Giải bảy 603768
Giải sáu 21992954
29086971
82730874
Giải năm 07183690
Giải tư 7353449094
1501790593
0020443839
1269603503
0491846069
4282992351
1693754539
Giải ba 0355854561
8023028182
Giải nhì 5115066542
Giải nhất 9556157629
Đặc biệt 284879386370
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9029
Giải bảy 714261
Giải sáu 60036686
57250971
58973355
Giải năm 33284652
Giải tư 3367452074
8134018988
8446432620
7353181802
8788628267
9462710248
0400927336
Giải ba 9231503805
3318250513
Giải nhì 0169612210
Giải nhất 0428095785
Đặc biệt 048500753212
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8194
Giải bảy 913668
Giải sáu 23134106
85582753
21470889
Giải năm 42357777
Giải tư 7111444778
2614167693
3828208452
8664025183
8221975766
1212834741
8917596929
Giải ba 8388836464
7918635930
Giải nhì 5993269822
Giải nhất 2634911207
Đặc biệt 516036838784
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4627
Giải bảy 929105
Giải sáu 38009998
79228533
94273437
Giải năm 53682331
Giải tư 6819767759
8940592640
7952963844
8846660587
3805829167
9025408045
4565590415
Giải ba 7172374357
7145133155
Giải nhì 7287209348
Giải nhất 2682891838
Đặc biệt 398038331454
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6267
Giải bảy 184754
Giải sáu 71653941
56271176
40360791
Giải năm 76721006
Giải tư 3359291830
7806079392
4716952159
6095962772
4325495922
3710212683
7482974762
Giải ba 9160734103
3877805754
Giải nhì 2266067839
Giải nhất 7798133711
Đặc biệt 690680880883
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1587
Giải bảy 655398
Giải sáu 07982094
16585823
75432840
Giải năm 77026456
Giải tư 4339623924
6190448373
0136837394
3684902726
4729028055
2867961534
2169441744
Giải ba 4534734375
2884514942
Giải nhì 0158624550
Giải nhất 9459393683
Đặc biệt 804205241733
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2423
Giải bảy 514736
Giải sáu 10335490
74741136
20244990
Giải năm 51592641
Giải tư 7174227452
6458363586
8459206423
3419408701
6752510565
5103167937
9691899970
Giải ba 9917686130
0779297927
Giải nhì 1998078169
Giải nhất 5971980186
Đặc biệt 345966871617
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3074
Giải bảy 583820
Giải sáu 58356084
10512434
11950545
Giải năm 48058254
Giải tư 0441510098
5328339401
0210393737
7630653234
9282454930
1201646697
4029416835
Giải ba 9940175158
6630105546
Giải nhì 2107343851
Giải nhất 4788594515
Đặc biệt 839403897580
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0242
Giải bảy 134807
Giải sáu 13019496
99865326
67669775
Giải năm 18677541
Giải tư 4644092911
3010262216
9795479388
9392889750
0309337606
4590734432
4266895925
Giải ba 0644206778
3473064663
Giải nhì 0950784922
Giải nhất 0464712385
Đặc biệt 369587659511
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4185
Giải bảy 646826
Giải sáu 81967767
98847653
69214829
Giải năm 94721615
Giải tư 6981379154
3298965512
4485044233
2412927196
3496732223
9702212785
9418298628
Giải ba 3962003503
2948201625
Giải nhì 1516600813
Giải nhất 7583673576
Đặc biệt 172910887312
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9762
Giải bảy 624945
Giải sáu 38663516
82323852
49806565
Giải năm 36655073
Giải tư 2526807584
5476308274
6303610479
9044854453
9747905702
9085898876
9544715020
Giải ba 9418181465
0307836418
Giải nhì 9243758365
Giải nhất 5855808647
Đặc biệt 760237446147
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9727
Giải bảy 176456
Giải sáu 90224483
80723957
52118572
Giải năm 46477212
Giải tư 5840004076
9441040263
9642208248
2234533151
4214161198
7152159603
7470475302
Giải ba 7804421271
2277633355
Giải nhì 4105483191
Giải nhất 4384272324
Đặc biệt 918419686797

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000