Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 2 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4780
Giải bảy 774843
Giải sáu 16240978
21628741
65581789
Giải năm 52405849
Giải tư 5368019326
8769310192
8129739296
0523433534
0048455805
2553816188
0279966461
Giải ba 9788782863
0042670106
Giải nhì 5139774923
Giải nhất 8751583843
Đặc biệt 126784146131
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6172
Giải bảy 802322
Giải sáu 56792495
06496892
43982410
Giải năm 61397368
Giải tư 6418003854
6539691225
5627373312
4020927374
1386032285
2707219712
8890481884
Giải ba 2659287752
3581760201
Giải nhì 6655824456
Giải nhất 6438290341
Đặc biệt 214495609738
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1584
Giải bảy 586160
Giải sáu 80745058
43988686
50379722
Giải năm 35732702
Giải tư 0245519046
9070209345
7403452283
8771573759
0408139822
7276200859
3568636892
Giải ba 8240613611
3973769267
Giải nhì 4925673435
Giải nhất 2319157205
Đặc biệt 697603490897
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1318
Giải bảy 809977
Giải sáu 37181193
26239495
49104513
Giải năm 20792284
Giải tư 3884954378
9566512772
6411345217
3516282256
3621630246
3224024365
9286715090
Giải ba 9005446194
2804353708
Giải nhì 5798429937
Giải nhất 3960596925
Đặc biệt 633293851469
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1252
Giải bảy 176407
Giải sáu 05361047
21147938
57233842
Giải năm 13060818
Giải tư 4035561578
2924246736
4251589445
3675234087
6383464659
7305584855
1679261685
Giải ba 5249528693
5335842336
Giải nhì 8552975417
Giải nhất 5163501480
Đặc biệt 961260409145
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4425
Giải bảy 922272
Giải sáu 05432732
19132356
59734625
Giải năm 41643748
Giải tư 3863122985
5633338375
3640829308
7275416056
4594546253
4879843028
5015193938
Giải ba 8028694245
8266780868
Giải nhì 2803893500
Giải nhất 4719010688
Đặc biệt 565995057188
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2895
Giải bảy 196565
Giải sáu 70185674
59700829
44848753
Giải năm 09283296
Giải tư 3666251255
1663070417
7393521301
8441955021
9984207956
7965638648
7457189452
Giải ba 3755745966
4603787874
Giải nhì 0679961787
Giải nhất 3589795471
Đặc biệt 336429043048
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1951
Giải bảy 451644
Giải sáu 01576955
91139700
40462881
Giải năm 31199083
Giải tư 1855586868
9577050539
5561846280
2361689046
7109309222
8822752807
8129521709
Giải ba 9122189516
4121690868
Giải nhì 9840648582
Giải nhất 6990212281
Đặc biệt 581851026335
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1655
Giải bảy 013012
Giải sáu 40628555
77406931
91674651
Giải năm 24038114
Giải tư 0382883470
9748512057
3430681386
0985793532
2952710989
5267594564
6291320059
Giải ba 2681770852
6043080495
Giải nhì 8491145716
Giải nhất 4849306270
Đặc biệt 897231488771
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5050
Giải bảy 890653
Giải sáu 93634144
79417453
58063778
Giải năm 63744772
Giải tư 6240131453
0906775881
6174853629
5127276906
2873562822
8912289562
7008808110
Giải ba 1000887576
1156959290
Giải nhì 5115591263
Giải nhất 3424454200
Đặc biệt 179678390800
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0590
Giải bảy 596608
Giải sáu 10558210
34133590
80677762
Giải năm 40770472
Giải tư 7529736177
2716319501
3248732869
5978930214
9305646537
5120801656
8188824165
Giải ba 5238253662
3963321041
Giải nhì 5130504404
Giải nhất 4792118180
Đặc biệt 319380036018
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6644
Giải bảy 365304
Giải sáu 66230018
67215833
23192944
Giải năm 96342591
Giải tư 2787132339
7141646548
9108051932
5650365764
7429662521
7885852180
6673830009
Giải ba 7505477928
5788402535
Giải nhì 5335957701
Giải nhất 6842483804
Đặc biệt 765334992501
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8022
Giải bảy 564304
Giải sáu 22457595
42491120
17850392
Giải năm 55783128
Giải tư 8879090112
3737379123
6435067289
2255497825
1398204217
8312055322
6175487223
Giải ba 4885427924
0144007242
Giải nhì 5209816563
Giải nhất 2579118373
Đặc biệt 977123622726
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6307
Giải bảy 763687
Giải sáu 35636025
44540588
56257640
Giải năm 50529536
Giải tư 5752653243
8297813157
2798951911
2777964784
2921940275
5053232621
1276995348
Giải ba 8153634728
3226406822
Giải nhì 9733575309
Giải nhất 6185453085
Đặc biệt 946170644064
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2853
Giải bảy 467797
Giải sáu 44653810
60442376
07689287
Giải năm 11741401
Giải tư 5357919868
6843199585
8462389107
2315389315
6275664459
0694549125
1765007534
Giải ba 3002946428
2526840847
Giải nhì 3567719225
Giải nhất 4424118279
Đặc biệt 544789172629
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3752
Giải bảy 002579
Giải sáu 91273003
26900245
78887955
Giải năm 98183946
Giải tư 6226983155
4488887338
5285818532
2686151951
5861625382
9561831994
1153995077
Giải ba 0069517422
3614010760
Giải nhì 1366306824
Giải nhất 9580345348
Đặc biệt 973611934122
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6756
Giải bảy 097781
Giải sáu 02373448
06038797
77102209
Giải năm 22016758
Giải tư 4413582916
2298784023
2607846217
2217807864
5705415401
3390482306
8843065528
Giải ba 3611826694
8308538730
Giải nhì 0862249593
Giải nhất 9714023014
Đặc biệt 055753968629
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1399
Giải bảy 605149
Giải sáu 55310984
94360464
89124275
Giải năm 54735869
Giải tư 3329165383
3628683045
9406084591
2715030730
0906617738
1175400735
3968163317
Giải ba 7489938622
8919135684
Giải nhì 3273253683
Giải nhất 5106933316
Đặc biệt 834388920143
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2673
Giải bảy 217543
Giải sáu 29492986
80712068
17878493
Giải năm 33259097
Giải tư 5188259835
3145091572
5147989916
0080938637
3428761801
3128204051
9162914947
Giải ba 4896171340
4247328694
Giải nhì 9194359630
Giải nhất 2737725510
Đặc biệt 042296825912
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9429
Giải bảy 254729
Giải sáu 47962857
40617686
07418273
Giải năm 87778044
Giải tư 2839113830
3333328430
0805412334
9440788088
7740711004
2930765631
0712966302
Giải ba 4931229179
3953851400
Giải nhì 4809430339
Giải nhất 7994004798
Đặc biệt 981117662001
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3476
Giải bảy 610556
Giải sáu 46627105
02908719
56948326
Giải năm 52782966
Giải tư 5084160610
3395157486
0718321207
7074243766
6332473833
7689813805
8539864691
Giải ba 2375775220
3033862655
Giải nhì 9120579812
Giải nhất 9425121753
Đặc biệt 274525249539
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2218
Giải bảy 888384
Giải sáu 33589850
17775041
75736378
Giải năm 81005666
Giải tư 8837073447
8854366195
7132363013
0288946929
8891640870
0061563855
1347547015
Giải ba 9801041140
2804372878
Giải nhì 4327246267
Giải nhất 5152820991
Đặc biệt 867368759801
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5636
Giải bảy 207993
Giải sáu 01141852
31549352
94937013
Giải năm 80392611
Giải tư 4126451160
6955416450
5496393051
3807806726
8128608378
2630080708
5434841468
Giải ba 3527074511
0033413858
Giải nhì 7326384928
Giải nhất 0144339505
Đặc biệt 702948444589
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0756
Giải bảy 742188
Giải sáu 20318576
32240480
51173677
Giải năm 01264624
Giải tư 1785209502
4813397759
0589263823
2681383412
8444655000
5203691358
6982323795
Giải ba 5867447761
5366004141
Giải nhì 1376096884
Giải nhất 4591727903
Đặc biệt 075450796239
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1966
Giải bảy 281627
Giải sáu 66951829
23824012
98290569
Giải năm 87607674
Giải tư 6022993593
4976098975
6637619889
2271641964
2238914152
7961149814
0381819273
Giải ba 3808500298
6584997377
Giải nhì 7246105258
Giải nhất 7378168914
Đặc biệt 393930692613
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0663
Giải bảy 695217
Giải sáu 25708209
13891690
06237963
Giải năm 37291535
Giải tư 2830285775
8610307576
0980490303
0070863404
3791510085
6165701080
4224926042
Giải ba 1698918810
0704507829
Giải nhì 9393311166
Giải nhất 2809497033
Đặc biệt 137619481060
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5061
Giải bảy 478680
Giải sáu 99226642
14639624
85930009
Giải năm 29518213
Giải tư 6636079903
1337884814
4832917916
6558968890
2256865240
2608949610
9118142542
Giải ba 5232335666
3479705353
Giải nhì 1012334543
Giải nhất 1554830964
Đặc biệt 964956572412
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9881
Giải bảy 498571
Giải sáu 53241073
29525691
91522089
Giải năm 08021978
Giải tư 6511129026
5842678592
3842822287
2671556037
5687519205
4642495771
2703042101
Giải ba 3143741542
8861932580
Giải nhì 9966493462
Giải nhất 1289566209
Đặc biệt 456199391179
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9702
Giải bảy 132532
Giải sáu 66241225
78768615
29171728
Giải năm 54647845
Giải tư 1903838991
8552158487
2560101273
8717438249
7979768811
1782218670
8831195241
Giải ba 2427662064
2501091141
Giải nhì 8898631850
Giải nhất 2158280914
Đặc biệt 140646661578
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 7593
Giải bảy 009976
Giải sáu 19687899
93339951
17694951
Giải năm 55591078
Giải tư 5438892324
0207000222
7047485365
7336729294
1208158460
4891341609
5200489959
Giải ba 3462533129
8108345063
Giải nhì 8836716962
Giải nhất 6412055099
Đặc biệt 090797392195
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4755
Giải bảy 225706
Giải sáu 10684316
26720986
82224730
Giải năm 43745376
Giải tư 5818149396
0426355956
9400017505
1661906150
7026120053
1181050997
0122429346
Giải ba 9790833940
1380258216
Giải nhì 3579797373
Giải nhất 3676713690
Đặc biệt 606573004009
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5878
Giải bảy 413009
Giải sáu 47317128
87637006
60698112
Giải năm 27042014
Giải tư 4975239816
9299760317
2285304203
4771989794
6038595502
9607114058
7314453889
Giải ba 0557545250
4269562823
Giải nhì 4342923260
Giải nhất 2306947999
Đặc biệt 289312272181
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4662
Giải bảy 202592
Giải sáu 06986867
99566368
66612284
Giải năm 37780694
Giải tư 3139098860
6571464836
8456209249
0246368565
6459407973
4509246882
6830302120
Giải ba 9658904191
2455032026
Giải nhì 2107741430
Giải nhất 1475343144
Đặc biệt 001895956379
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8313
Giải bảy 540280
Giải sáu 43541679
61156538
25682540
Giải năm 61400891
Giải tư 6865949020
4027793618
8885006188
8547417829
4708539026
5916519249
5118724620
Giải ba 4463478344
3907102689
Giải nhì 3408401941
Giải nhất 9691066405
Đặc biệt 237426013003
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8359
Giải bảy 792042
Giải sáu 56703149
60709788
23421083
Giải năm 14314555
Giải tư 4512389208
4530932702
3725858814
4500879260
3319841780
3549721246
1454162882
Giải ba 9273538188
3897288736
Giải nhì 8665401971
Giải nhất 3509309694
Đặc biệt 469506815543
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0627
Giải bảy 547769
Giải sáu 64873523
25806138
54182935
Giải năm 46461573
Giải tư 4947434245
3502040500
1995805466
8987615643
8332982586
5915874362
3229561175
Giải ba 7779864395
7256305004
Giải nhì 1049203648
Giải nhất 6945516656
Đặc biệt 807860873732
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 7232
Giải bảy 656977
Giải sáu 26858518
95504067
56195821
Giải năm 23974246
Giải tư 7023185221
3628595723
7132751153
7318865437
5279851193
1507660536
6859843896
Giải ba 6195217550
8239059880
Giải nhì 7176722307
Giải nhất 3194319961
Đặc biệt 385088676757
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6595
Giải bảy 844325
Giải sáu 22313142
34585163
57061806
Giải năm 14648848
Giải tư 6380926008
2480445136
5914473939
7930850784
3024216311
5968456774
4251089556
Giải ba 6838840077
4646766734
Giải nhì 0746565943
Giải nhất 5127685582
Đặc biệt 736413810103
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1789
Giải bảy 517767
Giải sáu 14949065
72925944
46324900
Giải năm 64791821
Giải tư 7828918007
7876356740
3227692328
9729481731
1458955677
6327442532
8368577035
Giải ba 1067569328
2324678984
Giải nhì 5896140343
Giải nhất 1594509937
Đặc biệt 313089097605
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3977
Giải bảy 146781
Giải sáu 01495494
01926181
87560638
Giải năm 97847321
Giải tư 1557116546
7586642677
2697415324
0824931614
4221760448
7384500631
7854676230
Giải ba 0948542096
7879468544
Giải nhì 3937340017
Giải nhất 9915845314
Đặc biệt 463088497572
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4729
Giải bảy 106099
Giải sáu 86407040
97177645
17443672
Giải năm 82506937
Giải tư 4444100644
5700859817
2720386789
7907984013
9058511777
9899708385
0474128852
Giải ba 3903762250
3378426880
Giải nhì 5718253981
Giải nhất 9040882805
Đặc biệt 315288466735
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2478
Giải bảy 973180
Giải sáu 76483072
60055895
70042427
Giải năm 51647724
Giải tư 8728327531
3838165957
8331107524
1828249790
9958156952
1464559759
2250193203
Giải ba 0295685111
4700835110
Giải nhì 7142069303
Giải nhất 6914514021
Đặc biệt 956225945469
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 7239
Giải bảy 788022
Giải sáu 68508653
50195444
88198771
Giải năm 69177914
Giải tư 7561205142
2877063265
7241752101
2295119588
7431812632
3258016280
1570842512
Giải ba 9807875158
2276715804
Giải nhì 1007112140
Giải nhất 7619779293
Đặc biệt 464197273600
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1261
Giải bảy 495159
Giải sáu 77212686
31803454
66505462
Giải năm 63697716
Giải tư 5471844284
5970504561
2097567169
7909718813
6041683373
3631448404
3137469166
Giải ba 2052555979
8015224158
Giải nhì 8237575412
Giải nhất 2981630659
Đặc biệt 285463786613
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4079
Giải bảy 503417
Giải sáu 07372776
12563103
84450734
Giải năm 56092303
Giải tư 1823465546
0121945849
1848341272
8822162339
2705766242
2403765739
7766052493
Giải ba 1238067810
6507618098
Giải nhì 7567815135
Giải nhất 7738000420
Đặc biệt 244529307263
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1161
Giải bảy 398572
Giải sáu 64402421
46853500
61507860
Giải năm 83579548
Giải tư 8810986368
2458728471
9600092577
1868587735
0644838683
1966272404
1695057128
Giải ba 8664450855
1042092519
Giải nhì 0006729467
Giải nhất 5791336209
Đặc biệt 666323805286
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9264
Giải bảy 388747
Giải sáu 15084058
56993611
78209787
Giải năm 91443976
Giải tư 9683837053
4339288733
8646027703
1058355807
8004971990
4506114935
0899267683
Giải ba 2513973195
6405733242
Giải nhì 8756384853
Giải nhất 6897867286
Đặc biệt 474785665420
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2204
Giải bảy 920655
Giải sáu 72134054
21976315
50397466
Giải năm 80205456
Giải tư 1414042070
9837470895
6900062630
4076121143
7381287797
1357594413
7001804146
Giải ba 0694422125
1712833324
Giải nhì 2577643982
Giải nhất 3864342681
Đặc biệt 854877741223
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1333
Giải bảy 839251
Giải sáu 58738972
44436773
70748219
Giải năm 22913184
Giải tư 8751653218
9021017591
2703584772
7707348466
8928457843
7224363882
8793372045
Giải ba 8307967583
7154198976
Giải nhì 7591082557
Giải nhất 7916821638
Đặc biệt 945364400289

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
Zalo