Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 2 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1399
Giải bảy 605149
Giải sáu 55310984
94360464
89124275
Giải năm 54735869
Giải tư 3329165383
3628683045
9406084591
2715030730
0906617738
1175400735
3968163317
Giải ba 7489938622
8919135684
Giải nhì 3273253683
Giải nhất 5106933316
Đặc biệt 834388920143
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2673
Giải bảy 217543
Giải sáu 29492986
80712068
17878493
Giải năm 33259097
Giải tư 5188259835
3145091572
5147989916
0080938637
3428761801
3128204051
9162914947
Giải ba 4896171340
4247328694
Giải nhì 9194359630
Giải nhất 2737725510
Đặc biệt 042296825912
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9429
Giải bảy 254729
Giải sáu 47962857
40617686
07418273
Giải năm 87778044
Giải tư 2839113830
3333328430
0805412334
9440788088
7740711004
2930765631
0712966302
Giải ba 4931229179
3953851400
Giải nhì 4809430339
Giải nhất 7994004798
Đặc biệt 981117662001
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3476
Giải bảy 610556
Giải sáu 46627105
02908719
56948326
Giải năm 52782966
Giải tư 5084160610
3395157486
0718321207
7074243766
6332473833
7689813805
8539864691
Giải ba 2375775220
3033862655
Giải nhì 9120579812
Giải nhất 9425121753
Đặc biệt 274525249539
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2218
Giải bảy 888384
Giải sáu 33589850
17775041
75736378
Giải năm 81005666
Giải tư 8837073447
8854366195
7132363013
0288946929
8891640870
0061563855
1347547015
Giải ba 9801041140
2804372878
Giải nhì 4327246267
Giải nhất 5152820991
Đặc biệt 867368759801
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5636
Giải bảy 207993
Giải sáu 01141852
31549352
94937013
Giải năm 80392611
Giải tư 4126451160
6955416450
5496393051
3807806726
8128608378
2630080708
5434841468
Giải ba 3527074511
0033413858
Giải nhì 7326384928
Giải nhất 0144339505
Đặc biệt 702948444589
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0756
Giải bảy 742188
Giải sáu 20318576
32240480
51173677
Giải năm 01264624
Giải tư 1785209502
4813397759
0589263823
2681383412
8444655000
5203691358
6982323795
Giải ba 5867447761
5366004141
Giải nhì 1376096884
Giải nhất 4591727903
Đặc biệt 075450796239
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1966
Giải bảy 281627
Giải sáu 66951829
23824012
98290569
Giải năm 87607674
Giải tư 6022993593
4976098975
6637619889
2271641964
2238914152
7961149814
0381819273
Giải ba 3808500298
6584997377
Giải nhì 7246105258
Giải nhất 7378168914
Đặc biệt 393930692613
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0663
Giải bảy 695217
Giải sáu 25708209
13891690
06237963
Giải năm 37291535
Giải tư 2830285775
8610307576
0980490303
0070863404
3791510085
6165701080
4224926042
Giải ba 1698918810
0704507829
Giải nhì 9393311166
Giải nhất 2809497033
Đặc biệt 137619481060
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5061
Giải bảy 478680
Giải sáu 99226642
14639624
85930009
Giải năm 29518213
Giải tư 6636079903
1337884814
4832917916
6558968890
2256865240
2608949610
9118142542
Giải ba 5232335666
3479705353
Giải nhì 1012334543
Giải nhất 1554830964
Đặc biệt 964956572412
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9881
Giải bảy 498571
Giải sáu 53241073
29525691
91522089
Giải năm 08021978
Giải tư 6511129026
5842678592
3842822287
2671556037
5687519205
4642495771
2703042101
Giải ba 3143741542
8861932580
Giải nhì 9966493462
Giải nhất 1289566209
Đặc biệt 456199391179
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9702
Giải bảy 132532
Giải sáu 66241225
78768615
29171728
Giải năm 54647845
Giải tư 1903838991
8552158487
2560101273
8717438249
7979768811
1782218670
8831195241
Giải ba 2427662064
2501091141
Giải nhì 8898631850
Giải nhất 2158280914
Đặc biệt 140646661578
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 7593
Giải bảy 009976
Giải sáu 19687899
93339951
17694951
Giải năm 55591078
Giải tư 5438892324
0207000222
7047485365
7336729294
1208158460
4891341609
5200489959
Giải ba 3462533129
8108345063
Giải nhì 8836716962
Giải nhất 6412055099
Đặc biệt 090797392195
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4755
Giải bảy 225706
Giải sáu 10684316
26720986
82224730
Giải năm 43745376
Giải tư 5818149396
0426355956
9400017505
1661906150
7026120053
1181050997
0122429346
Giải ba 9790833940
1380258216
Giải nhì 3579797373
Giải nhất 3676713690
Đặc biệt 606573004009
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5878
Giải bảy 413009
Giải sáu 47317128
87637006
60698112
Giải năm 27042014
Giải tư 4975239816
9299760317
2285304203
4771989794
6038595502
9607114058
7314453889
Giải ba 0557545250
4269562823
Giải nhì 4342923260
Giải nhất 2306947999
Đặc biệt 289312272181
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4662
Giải bảy 202592
Giải sáu 06986867
99566368
66612284
Giải năm 37780694
Giải tư 3139098860
6571464836
8456209249
0246368565
6459407973
4509246882
6830302120
Giải ba 9658904191
2455032026
Giải nhì 2107741430
Giải nhất 1475343144
Đặc biệt 001895956379
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8313
Giải bảy 540280
Giải sáu 43541679
61156538
25682540
Giải năm 61400891
Giải tư 6865949020
4027793618
8885006188
8547417829
4708539026
5916519249
5118724620
Giải ba 4463478344
3907102689
Giải nhì 3408401941
Giải nhất 9691066405
Đặc biệt 237426013003
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8359
Giải bảy 792042
Giải sáu 56703149
60709788
23421083
Giải năm 14314555
Giải tư 4512389208
4530932702
3725858814
4500879260
3319841780
3549721246
1454162882
Giải ba 9273538188
3897288736
Giải nhì 8665401971
Giải nhất 3509309694
Đặc biệt 469506815543
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0627
Giải bảy 547769
Giải sáu 64873523
25806138
54182935
Giải năm 46461573
Giải tư 4947434245
3502040500
1995805466
8987615643
8332982586
5915874362
3229561175
Giải ba 7779864395
7256305004
Giải nhì 1049203648
Giải nhất 6945516656
Đặc biệt 807860873732
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 7232
Giải bảy 656977
Giải sáu 26858518
95504067
56195821
Giải năm 23974246
Giải tư 7023185221
3628595723
7132751153
7318865437
5279851193
1507660536
6859843896
Giải ba 6195217550
8239059880
Giải nhì 7176722307
Giải nhất 3194319961
Đặc biệt 385088676757
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6595
Giải bảy 844325
Giải sáu 22313142
34585163
57061806
Giải năm 14648848
Giải tư 6380926008
2480445136
5914473939
7930850784
3024216311
5968456774
4251089556
Giải ba 6838840077
4646766734
Giải nhì 0746565943
Giải nhất 5127685582
Đặc biệt 736413810103
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1789
Giải bảy 517767
Giải sáu 14949065
72925944
46324900
Giải năm 64791821
Giải tư 7828918007
7876356740
3227692328
9729481731
1458955677
6327442532
8368577035
Giải ba 1067569328
2324678984
Giải nhì 5896140343
Giải nhất 1594509937
Đặc biệt 313089097605
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 3977
Giải bảy 146781
Giải sáu 01495494
01926181
87560638
Giải năm 97847321
Giải tư 1557116546
7586642677
2697415324
0824931614
4221760448
7384500631
7854676230
Giải ba 0948542096
7879468544
Giải nhì 3937340017
Giải nhất 9915845314
Đặc biệt 463088497572
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4729
Giải bảy 106099
Giải sáu 86407040
97177645
17443672
Giải năm 82506937
Giải tư 4444100644
5700859817
2720386789
7907984013
9058511777
9899708385
0474128852
Giải ba 3903762250
3378426880
Giải nhì 5718253981
Giải nhất 9040882805
Đặc biệt 315288466735
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2478
Giải bảy 973180
Giải sáu 76483072
60055895
70042427
Giải năm 51647724
Giải tư 8728327531
3838165957
8331107524
1828249790
9958156952
1464559759
2250193203
Giải ba 0295685111
4700835110
Giải nhì 7142069303
Giải nhất 6914514021
Đặc biệt 956225945469
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 7239
Giải bảy 788022
Giải sáu 68508653
50195444
88198771
Giải năm 69177914
Giải tư 7561205142
2877063265
7241752101
2295119588
7431812632
3258016280
1570842512
Giải ba 9807875158
2276715804
Giải nhì 1007112140
Giải nhất 7619779293
Đặc biệt 464197273600
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1261
Giải bảy 495159
Giải sáu 77212686
31803454
66505462
Giải năm 63697716
Giải tư 5471844284
5970504561
2097567169
7909718813
6041683373
3631448404
3137469166
Giải ba 2052555979
8015224158
Giải nhì 8237575412
Giải nhất 2981630659
Đặc biệt 285463786613
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4079
Giải bảy 503417
Giải sáu 07372776
12563103
84450734
Giải năm 56092303
Giải tư 1823465546
0121945849
1848341272
8822162339
2705766242
2403765739
7766052493
Giải ba 1238067810
6507618098
Giải nhì 7567815135
Giải nhất 7738000420
Đặc biệt 244529307263
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1161
Giải bảy 398572
Giải sáu 64402421
46853500
61507860
Giải năm 83579548
Giải tư 8810986368
2458728471
9600092577
1868587735
0644838683
1966272404
1695057128
Giải ba 8664450855
1042092519
Giải nhì 0006729467
Giải nhất 5791336209
Đặc biệt 666323805286
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9264
Giải bảy 388747
Giải sáu 15084058
56993611
78209787
Giải năm 91443976
Giải tư 9683837053
4339288733
8646027703
1058355807
8004971990
4506114935
0899267683
Giải ba 2513973195
6405733242
Giải nhì 8756384853
Giải nhất 6897867286
Đặc biệt 474785665420
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2204
Giải bảy 920655
Giải sáu 72134054
21976315
50397466
Giải năm 80205456
Giải tư 1414042070
9837470895
6900062630
4076121143
7381287797
1357594413
7001804146
Giải ba 0694422125
1712833324
Giải nhì 2577643982
Giải nhất 3864342681
Đặc biệt 854877741223
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1333
Giải bảy 839251
Giải sáu 58738972
44436773
70748219
Giải năm 22913184
Giải tư 8751653218
9021017591
2703584772
7707348466
8928457843
7224363882
8793372045
Giải ba 8307967583
7154198976
Giải nhì 7591082557
Giải nhất 7916821638
Đặc biệt 945364400289
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5069
Giải bảy 691769
Giải sáu 75479407
19051157
95869749
Giải năm 01182052
Giải tư 6018560121
0228244619
3198630467
6377212988
3091516065
6181656863
3079323391
Giải ba 9919191961
4221724094
Giải nhì 9287769584
Giải nhất 8385620673
Đặc biệt 311841197979
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4278
Giải bảy 994588
Giải sáu 23905914
14298924
06320403
Giải năm 62465902
Giải tư 9873557074
8691926239
0282771810
0101194659
0272317134
6956738222
8479685699
Giải ba 9942664624
6364371994
Giải nhì 7875752399
Giải nhất 5619644828
Đặc biệt 226388142954
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8889
Giải bảy 599052
Giải sáu 79869661
74011499
54106108
Giải năm 85683544
Giải tư 4433830108
0391120633
7816562939
2171675521
0739314156
3035772257
7112357828
Giải ba 9841825176
4914925620
Giải nhì 4992978351
Giải nhất 2024868470
Đặc biệt 266089103791
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2680
Giải bảy 434120
Giải sáu 57263774
86440339
05965988
Giải năm 32635948
Giải tư 5235269717
3866288728
4970908362
9511227136
3175616643
4183765550
8621562519
Giải ba 8133282744
5584743600
Giải nhì 7411709434
Giải nhất 7512647687
Đặc biệt 038803234196
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4570
Giải bảy 155901
Giải sáu 93575339
70056916
24385558
Giải năm 82867835
Giải tư 3519261013
7256871418
0087154618
5901336026
5682123462
5754891879
4451034151
Giải ba 1024983028
3156884272
Giải nhì 2112497736
Giải nhất 9772514712
Đặc biệt 674382328464
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 9287
Giải bảy 516251
Giải sáu 97698027
15796681
19651295
Giải năm 86109537
Giải tư 1414024470
7689900258
7276349392
9481243830
7462512472
7426541741
7687438392
Giải ba 7407581612
2756551491
Giải nhì 9060621806
Giải nhất 2207967724
Đặc biệt 739446293480
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1331
Giải bảy 707208
Giải sáu 50715993
95780847
53667614
Giải năm 07537206
Giải tư 1825521590
6453668885
4972246329
9215046357
1404464059
8249568497
3292058583
Giải ba 2899243404
7314009093
Giải nhì 1647182651
Giải nhất 5916709385
Đặc biệt 535685917885
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0016
Giải bảy 747260
Giải sáu 71208683
90530201
34436723
Giải năm 70205503
Giải tư 8045456132
7784101380
8056113418
1795072247
0006663176
0937677676
8676134133
Giải ba 6454710427
0518595790
Giải nhì 7458039725
Giải nhất 4125991391
Đặc biệt 075839145340
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 7758
Giải bảy 607544
Giải sáu 63498524
30969515
97053932
Giải năm 66474742
Giải tư 4796779568
9161398613
6724237177
6570421779
9597377239
0569609110
2819322277
Giải ba 8845926836
6173077138
Giải nhì 2792244135
Giải nhất 1322695212
Đặc biệt 204929993511
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5594
Giải bảy 862257
Giải sáu 22154531
31612248
81157777
Giải năm 09565170
Giải tư 6673335306
2934442425
6931994297
1584639187
3949952863
7207294220
1228190273
Giải ba 4746374285
9588808708
Giải nhì 5766642696
Giải nhất 7402299600
Đặc biệt 306578927731
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 7762
Giải bảy 428630
Giải sáu 92634493
84254821
44945728
Giải năm 57749343
Giải tư 5505800723
5764860233
1665874407
9982147220
8501912325
4555628989
6360306857
Giải ba 6943555183
6696312621
Giải nhì 8252114315
Giải nhất 3764216747
Đặc biệt 755767056098
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5353
Giải bảy 998367
Giải sáu 08838999
31837011
54492269
Giải năm 43089418
Giải tư 9478795652
0434188224
2270695739
2308871528
6929499795
1490302372
6355326485
Giải ba 9003469331
1821892273
Giải nhì 6806616029
Giải nhất 6613701043
Đặc biệt 717265774014
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 7537
Giải bảy 060761
Giải sáu 88209400
73399386
55222677
Giải năm 42467259
Giải tư 3177792491
1354460039
2382612264
4153909716
9619973741
2207637493
0717641991
Giải ba 4762037084
9001995269
Giải nhì 3919558775
Giải nhất 9050357782
Đặc biệt 777028886801
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 2456
Giải bảy 777270
Giải sáu 82038032
42145957
67803772
Giải năm 30813129
Giải tư 2571059820
3298637042
0045600756
3615624912
1891524848
8779670543
4138152232
Giải ba 3108443862
3192317613
Giải nhì 0018435783
Giải nhất 8128365650
Đặc biệt 717244900540
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 0606
Giải bảy 108123
Giải sáu 69781612
11777310
15959908
Giải năm 81246576
Giải tư 2874704848
5183977573
8840410007
3136918318
3919153797
5897612228
2623413033
Giải ba 8682635061
0624179588
Giải nhì 0195536860
Giải nhất 8230207946
Đặc biệt 469897338929
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 5471
Giải bảy 577921
Giải sáu 79681439
03668035
46558153
Giải năm 91763656
Giải tư 8018999353
4543354049
8163473861
6908554180
3288397802
6359438456
2122519120
Giải ba 4421025164
5058284886
Giải nhì 0673917908
Giải nhất 4696251933
Đặc biệt 949641543636

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
Zalo