Thống kê một ngày

Thứ tư
80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
30
49
26
56
23
79
23
59
21
00
21
13
20
80
20
52
20
18
19
73
19
29
19
17
19
08
19
11
19
24
19
84
19
55
18
16
18
93
18
44
18
64
18
66
18
30
18
26
17
42
17
28
17
01
17
82
17
05
17
41
17
14
17
90
16
62
16
48
16
37
16
94
16
67
16
68
16
57
16
12
15
54
15
39
15
72
15
35
15
22
15
04
15
91
15
78
15
60
15
03
15
95
15
58
14
74
14
46
14
89
14
65
14
92
14
31
14
34
14
10
14
69
14
61
13
71
13
36
13
32
13
20
13
47
13
96
13
06
13
86
13
97
13
45
13
87
12
85
12
19
12
98
12
09
12
38
12
07
12
21
12
15
12
50
12
81
11
75
11
76
11
25
11
02
11
63
10
53
10
77
10
40
10
43
10
51
8
83
8
27
8
23
7
88
7
70
7
99
6
33

Thống kê lô gan từ 00-99 Miền Bắc-XSMB

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Miền Bắc, 1 trong những công cụ thống kê XSMB. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.