Thống kê một ngày

Thứ sáu
80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
22
79
20
83
20
56
19
49
19
86
19
84
18
82
18
68
18
97
18
62
17
36
17
02
17
07
17
08
17
38
17
19
17
39
16
41
16
20
16
60
16
55
16
88
16
70
16
51
16
66
16
10
15
67
15
43
15
94
14
95
14
35
14
44
14
42
14
47
14
17
14
52
14
92
14
87
14
85
14
46
13
09
13
11
13
89
13
22
13
32
13
18
13
75
13
31
13
63
13
99
13
53
13
34
12
72
12
93
12
26
12
57
12
58
12
06
11
13
11
50
11
03
11
59
11
30
11
05
11
00
11
91
11
65
11
01
10
48
10
73
10
15
10
40
10
16
10
24
10
21
10
27
10
69
10
25
10
12
10
54
10
96
10
29
10
45
9
90
9
76
9
81
9
61
8
37
8
64
8
04
8
74
8
78
7
14
7
98
7
23
7
33
7
28
6
80
6
77
5
71

Thống kê lô gan từ 00-99 Miền Bắc-XSMB

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Miền Bắc, 1 trong những công cụ thống kê XSMB. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.