Thống kê một ngày

Thứ hai
80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
36
88
32
41
31
49
30
59
29
91
28
84
28
90
27
83
27
25
27
89
26
19
26
12
26
09
26
46
26
36
26
43
25
48
25
98
25
76
25
87
25
16
25
79
24
17
24
39
24
31
24
08
24
29
24
80
23
82
23
81
23
45
23
38
22
74
22
28
22
02
22
75
22
15
21
23
21
99
21
64
21
55
21
52
20
85
20
96
20
63
20
35
20
67
20
93
20
04
20
44
20
58
20
11
20
14
20
21
19
18
19
70
19
66
19
61
19
27
19
92
19
86
19
47
19
33
19
77
19
37
18
24
18
10
18
20
18
72
18
03
18
40
18
78
18
62
17
00
17
65
17
68
17
57
17
01
17
54
16
60
16
32
16
26
16
07
16
95
16
51
15
34
15
71
15
73
15
22
15
05
15
53
15
56
14
13
14
69
14
42
14
94
13
06
12
30
12
97
11
50

Thống kê lô gan từ 00-99 Miền Bắc-XSMB

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Miền Bắc, 1 trong những công cụ thống kê XSMB. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo