Thống kê một ngày

Thứ tư
80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
35
13
32
41
30
50
28
19
28
79
27
66
27
38
27
18
27
99
27
32
27
15
27
71
26
43
26
39
26
14
26
90
26
12
25
42
25
22
25
92
25
55
25
67
25
78
25
60
24
46
24
23
24
48
24
11
24
53
24
10
24
68
24
09
24
87
23
17
23
36
23
04
23
85
23
93
23
63
23
28
23
96
22
51
22
83
22
81
22
35
22
56
21
84
20
88
20
05
20
03
20
08
20
74
20
02
20
57
20
45
20
95
20
82
20
70
20
31
19
72
19
94
19
40
19
24
19
49
19
33
19
77
19
29
18
76
18
69
18
26
18
16
18
01
18
25
18
64
18
47
18
97
18
52
18
07
18
44
17
37
17
54
17
98
17
59
16
80
16
21
16
00
16
65
16
06
16
75
16
20
15
91
15
73
15
30
14
86
14
62
14
61
14
27
13
34
13
89
13
58

Thống kê lô gan từ 00-99 Miền Bắc-XSMB

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Miền Bắc, 1 trong những công cụ thống kê XSMB. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.