Thống kê một ngày

Chủ Nhật
80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
32
64
29
20
28
13
28
26
28
42
27
33
27
79
26
72
26
46
26
70
25
96
25
93
25
43
25
66
24
21
24
99
24
28
24
04
23
05
23
23
23
56
23
08
23
41
22
88
22
32
22
50
22
71
22
34
22
91
22
48
22
95
22
57
21
40
21
22
21
03
21
63
21
35
20
82
20
36
20
69
20
94
20
90
20
87
20
51
20
89
20
44
20
09
20
37
19
10
19
75
19
60
19
73
19
68
19
62
19
38
19
67
19
19
19
65
19
49
19
12
18
27
18
77
18
07
18
15
18
06
18
01
18
16
18
61
17
92
17
24
17
11
17
53
17
52
17
84
17
98
17
80
16
18
16
83
16
14
16
55
16
00
16
74
16
78
16
85
15
76
15
17
15
97
15
81
15
39
15
31
15
58
14
25
14
54
14
29
14
02
13
30
13
45
13
47
12
86
12
59

Thống kê lô gan từ 00-99 Miền Bắc-XSMB

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Miền Bắc, 1 trong những công cụ thống kê XSMB. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.