Thống kê một ngày

Thứ Bảy
80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
34
47
32
34
30
80
29
27
29
62
29
20
28
92
28
44
27
18
27
66
27
97
27
88
26
72
26
98
26
45
26
76
26
54
25
30
25
73
25
46
25
55
25
84
24
40
24
75
24
41
24
91
24
99
24
63
24
31
24
07
23
96
23
11
23
33
23
53
23
65
22
22
22
85
22
83
22
14
22
03
22
87
21
77
21
10
21
23
21
60
21
17
21
25
21
39
21
24
21
57
21
71
21
68
21
94
21
69
21
43
20
50
20
48
20
29
20
78
20
36
19
02
19
82
19
79
19
42
19
95
19
12
19
38
19
32
19
28
19
61
19
21
18
35
18
86
18
93
18
09
18
08
18
59
18
01
18
67
18
26
18
70
17
05
17
06
17
64
17
04
16
81
16
37
16
13
16
74
15
15
15
00
15
19
15
58
14
16
14
89
13
49
13
51
13
90
12
56
11
52

Thống kê lô gan từ 00-99 Miền Bắc-XSMB

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Miền Bắc, 1 trong những công cụ thống kê XSMB. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.