Thống kê một ngày

Thứ năm
80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
30
33
29
10
28
46
28
08
27
71
27
07
27
02
27
84
25
54
25
19
25
72
25
96
25
13
25
90
25
63
25
75
25
67
24
40
24
41
24
50
24
78
24
26
24
18
24
79
23
05
23
00
23
24
23
62
23
43
23
32
23
94
23
31
22
06
22
30
22
98
22
27
22
58
22
68
22
93
22
66
22
65
22
95
21
82
21
81
21
23
21
87
21
36
21
74
21
77
21
45
21
61
21
34
21
44
21
37
20
48
20
04
20
86
20
49
20
51
20
38
20
25
20
11
20
39
19
01
19
70
19
17
19
60
19
73
19
55
19
57
19
35
19
59
19
14
19
03
18
42
18
92
18
47
18
76
18
28
18
91
18
80
18
69
17
97
17
16
17
12
17
20
17
22
16
29
16
89
16
88
16
09
15
53
15
15
14
99
14
64
14
85
14
21
13
56
13
83
13
52

Thống kê lô gan từ 00-99 Miền Bắc-XSMB

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Miền Bắc, 1 trong những công cụ thống kê XSMB. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.