Thống kê một ngày

Thứ ba
80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
31
45
30
52
30
36
29
83
29
01
28
89
28
39
28
68
28
93
28
80
27
59
26
17
26
30
26
64
26
92
26
04
26
47
26
23
26
62
25
09
25
81
25
66
25
06
24
07
24
25
24
56
24
54
24
71
24
67
24
86
24
11
24
50
24
82
23
99
23
61
23
38
23
97
23
74
23
65
23
26
23
57
23
98
23
18
22
19
22
46
22
76
22
20
22
42
22
53
21
10
21
16
21
05
21
84
21
75
21
41
21
85
21
12
21
33
20
02
20
58
20
44
20
90
20
32
20
13
20
21
20
91
20
37
20
69
19
08
19
22
19
00
19
55
18
27
18
31
18
51
18
79
18
72
17
24
17
94
17
95
17
96
17
43
17
77
17
49
17
70
16
03
16
73
16
87
16
29
16
48
16
28
15
88
15
14
15
78
15
60
15
63
14
35
13
34
11
40
7
15

Thống kê lô gan từ 00-99 Miền Bắc-XSMB

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Miền Bắc, 1 trong những công cụ thống kê XSMB. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo