Thống kê một ngày

Thứ năm
80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
31
32
30
75
30
54
29
00
29
18
29
70
28
12
27
64
27
67
27
34
27
95
26
21
26
87
26
25
26
01
25
35
25
74
25
96
25
90
25
78
25
38
25
40
25
36
25
33
24
91
24
28
24
89
24
16
24
83
24
10
24
65
24
30
24
92
23
27
23
02
23
08
23
49
23
55
23
60
23
23
23
46
22
71
22
37
22
42
22
76
21
04
21
43
21
41
21
53
21
97
21
06
21
68
21
50
21
47
21
05
21
94
20
20
20
82
20
77
20
79
20
29
20
85
20
72
20
19
20
15
20
31
20
61
20
93
20
57
20
39
20
07
20
26
19
88
19
51
19
86
19
66
19
59
18
98
18
17
18
73
18
24
17
56
17
62
17
58
17
45
17
14
16
81
16
69
16
84
15
99
15
80
15
11
15
22
15
44
14
52
14
63
14
13
12
48
12
03
10
09

Thống kê lô gan từ 00-99 Miền Bắc-XSMB

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Miền Bắc, 1 trong những công cụ thống kê XSMB. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.