Bảng Đặc Biệt Năm

Bộ lọc tháng
2021

Thống Kê Bảng Đặc Biệt Năm xổ số Miền Bắc năm 2021

Tổng quan: so sánh các mã đặc biệt cho các tháng và ngày khác nhau trong một năm nhất định
Kiểm soát: tháng (chọn tất cả 12 tháng theo mặc định, nhiều lựa chọn và cột trong bảng tháng đã chọn trống sẽ bị ẩn); năm (cung cấp tùy chọn cho tất cả các năm lịch sử, lựa chọn duy nhất)
Ngày: cố định từ ngày 1 đến ngày 31 và được sắp xếp từ trên xuống dưới (cung cấp ngày tối đa theo tháng, ví dụ: một số là vào ngày 30)
Tháng: từ trái sang phải

Mới nhất

Miền Bắc