Sổ Mơ

tìm giảm
Số
Anh em gặp nhau
1
Ao hồ sông ngòi
38-93-54
Ao ước
25-52
Ba ba
76
Ba bố con ăn no
19
Bao diêm
65
Bia mộ
31168
Biếu cụ
58-85
Biển
58
Biển cạn
58-53
Biển xanh
68-83-06
Bom đạn
22-62
Buồn phiền
42-32
Buồn vì chồng
42552
Buồn vì vợ
33117
Buồng cau
10-30-70-75
Buồng chuối
70-72
Buồng kín
41-70-72
Buộc mắc dây
41821
Bà chết sống lại
93-96
Bà chửa
09- 29- 39
Bà già trẻ em
14-41
Bà vãi
36-76
Bài có tứ quý
63-64
Bàn cờ
14-54-74-94
Bàn thờ
15-43-46-95
Bàn thờ bị đổ
20210
Bàn thờ nghi ngút
89-98
Bàn ăn bầy đẹp
6
Bàn ăn dọn sạch
42-46
Bán hàng
18-28-98
Bán nhẫn vàng
67
Bánh dày
85
Bánh mì đen
35-54
Bánh ngọt
19025
Bánh pháo
34
Bánh tẩm bột rán
53-65
Bánh xe
82
Báo
26-62
Bát
31-38
Bát ngọc
30-70
Bát nhang
02-52-24
Bát đĩa
85-87
Bãi biển
25-93
Bãi cá
95-83
Bãi tha ma
78-87
Bè gỗ
19-69
Bóng bàn
15-95-49
Bóng ma
72-85
Bóng rổ
2

Tra Cứu Sổ Mơ Lô Đề

Tổng quan: Cung cấp nội dung giấc mơ và phân đoạn số tương ứng của nó
Dreamland: Giới hạn 1 ~ 10 từ (cung cấp tính năng nhập thủ công trong nền)
Số lượng: Giới hạn ở 1 ~ 5 số (số lượng giới hạn ở 2 số nguyên dương và mục nhập thủ công được cung cấp trong nền, tương ứng với nội dung giấc mơ)
Sắp xếp: kiểm soát nền
Tải: Nạp 50 mục lần đầu tiên, mỗi lần tải 50 mục và thực hiện tải trước sau khi duyệt nửa chừng

tìm kiếm
Văn bản mật mã nhìn thấy nguyên mẫu, nội dung đầu vào biến mất
Cả hai hộp nhập đều là tìm kiếm mờ và có thể được tìm kiếm riêng biệt (khi chỉ một hộp có nội dung); nếu hai hộp có nội dung, tìm kiếm chung được thực hiện (nghĩa là cả hai trường cần mờ và chứa nội dung tương ứng)
Xin lưu ý rằng nếu người dùng nhập nhiều số để cải thiện khả năng nhận dạng (ví dụ: người dùng tìm kiếm 05-50, thì người dùng có thể tìm kiếm "0550", "05 50" và "05-50", là "liên tục "" khoảng trắng "" Thanh đối sánh ")
Hiển thị hiệu ứng kết quả, xem nguyên mẫu cho từ khóa hiệu ứng màu đỏ (chỉ thiết bị đầu cuối m được vẽ, điều này cũng đúng với PC)
Nhắc "Không có kết quả tìm kiếm liên quan" khi không có kết quả tìm kiếm
Nhấp vào Khôi phục để xóa kết quả đầu vào và trở lại kết quả đầy đủ mà không cần tìm kiếm