Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Chủ Nhật tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0333
Giải bảy 402200
Giải sáu 75276527
59969419
99961877
Giải năm 68922021
Giải tư 9796638886
5850643393
6578667444
7400782270
0792048506
4217269002
7755279906
Giải ba 2918150318
4385770631
Giải nhì 7800890847
Giải nhất 4592612455
Đặc biệt 239345164786
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 4405
Giải bảy 953307
Giải sáu 42475603
32379209
92526769
Giải năm 00782838
Giải tư 8905233929
7150826785
6957162982
1231118957
7975035406
8504654583
5576123667
Giải ba 8556006399
2415752433
Giải nhì 0071071296
Giải nhất 6324911026
Đặc biệt 535453084513
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 032926
Giải bảy 826162242
Giải sáu 171542812576
787043857082
338324950143
Giải năm 461907896070
Giải tư 283421840550226
748764128619543
123674690543757
200856590581630
906371695091116
082892332245025
675853697851655
Giải ba 900222028080587
080264948232335
Giải nhì 197144674485010
Giải nhất 864479078958860
Đặc biệt 125399671541195597
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 851557
Giải bảy 684821667
Giải sáu 268648928977
812640760550
298943121922
Giải năm 968573277552
Giải tư 317796577324629
469654451566572
076265263017367
979350625330627
897221040470373
245394386548363
110440176219570
Giải ba 958840150478636
250169111327475
Giải nhì 576043880403794
Giải nhất 905318888473506
Đặc biệt 048544950204084554
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 364825
Giải bảy 224312449
Giải sáu 142559047294
997944382774
987125777735
Giải năm 372356603436
Giải tư 721377733250756
252534803388750
682900392250113
952453195006829
420253174522538
670494357683688
887252874180493
Giải ba 848107012723413
540825221448784
Giải nhì 817170696309601
Giải nhất 994735427887479
Đặc biệt 182890428812437272
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 954160
Giải bảy 927444869
Giải sáu 170879179332
531887012921
872448258540
Giải năm 108577193767
Giải tư 577808759526210
333734518013991
300111491003632
003437897957742
528316007215565
798799300084921
911005502652426
Giải ba 776059047566208
677170050391562
Giải nhì 820081399913116
Giải nhất 137120462376858
Đặc biệt 795045550576399918
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 997103
Giải bảy 141099551
Giải sáu 824995210717
600299381240
455521963912
Giải năm 468484042292
Giải tư 353745138452666
557629343692637
651385214772896
001212023508951
068573996373304
958735728293225
905419666105393
Giải ba 442919745869206
823335597601072
Giải nhì 745433329677684
Giải nhất 034147749268712
Đặc biệt 107868030613387627
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 007264
Giải bảy 912032486
Giải sáu 086092813267
630706413813
105862009060
Giải năm 962843632593
Giải tư 819013055330319
556256435917790
164422125152199
960320028709525
532801546562553
155521925013705
760229467510520
Giải ba 156804512565532
782532769734604
Giải nhì 832705229596945
Giải nhất 483776784596519
Đặc biệt 087150266873154202
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 951183
Giải bảy 800691357
Giải sáu 058397963111
140353327262
753556023866
Giải năm 483657111779
Giải tư 411949588615933
068796945004870
787435986710803
900756819758575
797866714526861
800393865257741
716202669815408
Giải ba 942440393192781
516239229334675
Giải nhì 813344111585586
Giải nhất 068209710946069
Đặc biệt 366714801944562960
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 989303
Giải bảy 795657976
Giải sáu 300366957385
907112571121
222441172396
Giải năm 9578451173262
Giải tư 569663849822710
648723748838398
331735747568474
840793956887422
196968514198369
426841343349391
275297127172499
Giải ba 103722044986224
024930216548734
Giải nhì 678450840159549
Giải nhất 630998084357919
Đặc biệt 634515572209784089
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 502548
Giải bảy 089515295
Giải sáu 055830369012
185695190949
043680107113
Giải năm 918017878883
Giải tư 420261883713719
585837806173468
250317984277801
376339025957693
510853159798262
027249963755723
810184717245323
Giải ba 978848061974971
046892555603510
Giải nhì 961905873546824
Giải nhất 615293529927043
Đặc biệt 884809639568050624
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 449014
Giải bảy 546198405
Giải sáu 724268473551
653040854676
334823272556
Giải năm 465784347174
Giải tư 121507074912718
197626263261309
022348093864718
020649260125013
401364632899215
908883319125270
278207943145542
Giải ba 368750823016576
674533809570962
Giải nhì 056427608560869
Giải nhất 395559616283607
Đặc biệt 981399196596219407
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 964557
Giải bảy 153418734
Giải sáu 251716438856
507381502935
797795872582
Giải năm 632522928314
Giải tư 377067991842807
946313911733158
653344476904943
349117128767293
599180825085098
501716981400589
211668594903656
Giải ba 419801233718460
528281148962397
Giải nhì 275135821299185
Giải nhất 230289357036219
Đặc biệt 223697147273793260
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 389847
Giải bảy 521690380
Giải sáu 694200644665
473400727261
761174739838
Giải năm 500750438713
Giải tư 024812691799303
400136380676641
926830030811912
929242946763440
138207415701239
073883077317424
340056254744073
Giải ba 591229522460614
975073113955302
Giải nhì 899876553559190
Giải nhất 628874582368876
Đặc biệt 827526475706672227
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 141775
Giải bảy 470915924
Giải sáu 135229095204
698097169565
410288036420
Giải năm 127335108846
Giải tư 456164130533590
930118477537595
136392737614793
772969700160306
506380629109768
358685953135678
375224305561615
Giải ba 660992642805616
419412171257134
Giải nhì 109678352095674
Giải nhất 501155086558395
Đặc biệt 564536210204954543
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 952378
Giải bảy 299235587
Giải sáu 561683754927
397058786721
268608484312
Giải năm 001172428265
Giải tư 185556111517771
519901505138137
252402942805362
277479179102059
256822179106812
387378280316061
724446640230025
Giải ba 064057264771805
327275318590730
Giải nhì 906944033040193
Giải nhất 059052432229594
Đặc biệt 217660774143793478
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 245261
Giải bảy 944089143
Giải sáu 433268868780
798261977655
229592423480
Giải năm 173144819028
Giải tư 839595916057596
400949021135319
317283212868768
859632477676961
864267571830029
715931900345691
786770586289349
Giải ba 525184796323305
823738900813956
Giải nhì 325911669821667
Giải nhất 214206276263827
Đặc biệt 311444848611376060
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 768834
Giải bảy 980912169
Giải sáu 886290790602
462969356439
721814018058
Giải năm 458291532713
Giải tư 383420279341697
805264206904378
818525653179983
650920270815856
640624276982427
142429721385308
272789860143543
Giải ba 020506113336807
080374026914898
Giải nhì 192528636727198
Giải nhất 615076867958018
Đặc biệt 250498867966613217
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 287152
Giải bảy 323387078
Giải sáu 336571313955
154020790018
093909047563
Giải năm 289521315699
Giải tư 042185434976541
195477442183745
785322965579917
786097158788606
669654186333031
302663707855069
164939771396753
Giải ba 976317406720714
478572763220779
Giải nhì 921069123930054
Giải nhất 530691381686693
Đặc biệt 938531317457771563
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 370306
Giải bảy 875032953
Giải sáu 205294186898
910031179729
722881478877
Giải năm 121076334709
Giải tư 934104584809034
407423792918851
556700196928235
966611062046197
840348704880255
621531201313418
376876968027756
Giải ba 377105026531504
196398621017803
Giải nhì 122342438206231
Giải nhất 263868159419538
Đặc biệt 025183540992163973
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 777643
Giải bảy 500921788
Giải sáu 538354318250
382550403430
827691239168
Giải năm 858978325243
Giải tư 967536184471353
199905614883623
887430683834444
094427530337213
876889884769477
671227481778812
851863566435215
Giải ba 261645191058935
933269511416944
Giải nhì 093453558846667
Giải nhất 750058373795939
Đặc biệt 770990175432205817
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 472834
Giải bảy 676930162
Giải sáu 203994739319
808982625793
334759169414
Giải năm 772709723288
Giải tư 682257267248417
362026318399386
123711043979411
403116689354085
657448150499156
597775712680681
434851647623735
Giải ba 509435710761118
652238874443260
Giải nhì 044410386032770
Giải nhất 106506076474903
Đặc biệt 730241271653704948
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 932879
Giải bảy 208188095
Giải sáu 640327079169
227145187523
285969045127
Giải năm 255667589177
Giải tư 622934454367825
652503354654267
452335589706166
452332261352057
082313469885315
406705046753115
406707029042013
Giải ba 690876565726309
612967872765779
Giải nhì 733521138107641
Giải nhất 306746559118879
Đặc biệt 498782305981805230
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 924124
Giải bảy 265413128
Giải sáu 476908551335
874071131952
468205492119
Giải năm 633193225535
Giải tư 898240793211860
499109601227999
964106811369946
978702080316269
900202428977640
583837470545749
880976636868250
Giải ba 878718265702799
129808149229760
Giải nhì 767274809671339
Giải nhất 624531161054443
Đặc biệt 464117086145910609
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2756
Giải bảy 043992
Giải sáu 44553092
93096376
49220255
Giải năm 85704910
Giải tư 8002677366
7662657498
5548283710
9543433065
5022855017
1850879155
9283920201
Giải ba 4770235543
7038184534
Giải nhì 9860971448
Giải nhất 9220849485
Đặc biệt 556433310905
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 637037
Giải bảy 988479490
Giải sáu 584788680780
145212263668
333769770053
Giải năm 882356181952
Giải tư 487120045857717
534254431150428
384504572784145
078918502604585
616298348946030
401929601891116
020276421995263
Giải ba 512296206383388
998181430626510
Giải nhì 398132410308724
Giải nhất 203107509880226
Đặc biệt 532831920866563169
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9841
Giải bảy 912525
Giải sáu 79231850
05533643
27377288
Giải năm 60772507
Giải tư 0799303182
2631157725
6149132423
2544756406
8045000410
1391524824
2964940105
Giải ba 2992478169
9078326070
Giải nhì 2020148244
Giải nhất 3438124215
Đặc biệt 678976569935
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7584
Giải bảy 123608
Giải sáu 32483284
55163086
55739644
Giải năm 97038301
Giải tư 2112631757
1701001500
9378476229
2395979808
9433423102
1809544124
2023840919
Giải ba 9683269742
3853630432
Giải nhì 8774742355
Giải nhất 3200731774
Đặc biệt 355904106874
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1343
Giải bảy 793623
Giải sáu 06918041
50584654
70304346
Giải năm 96196177
Giải tư 1283828124
6298051171
9112068123
9068656576
2859745489
8309977523
2545104438
Giải ba 2512553064
1520790817
Giải nhì 1738516302
Giải nhất 4702401087
Đặc biệt 651163273159
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6615
Giải bảy 720662
Giải sáu 19809285
56100244
20010632
Giải năm 43560686
Giải tư 0916762038
0756022359
6213608462
3647304801
2308574801
1947986494
1922297929
Giải ba 1954062043
7471486441
Giải nhì 8755254837
Giải nhất 4624010226
Đặc biệt 642066806752
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6329
Giải bảy 460378
Giải sáu 67497006
91633559
47857945
Giải năm 69899688
Giải tư 4328364572
5523498605
7564997616
3733349506
4635686635
1160682342
6024737662
Giải ba 2735402047
1895371474
Giải nhì 4972438503
Giải nhất 3487788959
Đặc biệt 922062467908
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2320
Giải bảy 140555
Giải sáu 27623331
10473723
65283946
Giải năm 92171329
Giải tư 5207638396
5351771462
9349520819
2062313586
2035699999
7187450032
4602141011
Giải ba 0269831277
7174402684
Giải nhì 9273766355
Giải nhất 0538513576
Đặc biệt 436881163825
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0125
Giải bảy 994448
Giải sáu 98441764
29366323
69324939
Giải năm 88920770
Giải tư 9121528483
1204983295
3504419944
5667160191
6586317871
9923875763
5697059853
Giải ba 5488970670
6255514573
Giải nhì 6666978755
Giải nhất 4928109248
Đặc biệt 734643944964
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 3846
Giải bảy 308441
Giải sáu 45910170
60534035
99420870
Giải năm 41038850
Giải tư 0792399317
4596232946
5485246192
2756859541
9275113110
9494035526
5546671565
Giải ba 8123490524
2238319217
Giải nhì 3723938921
Giải nhất 4775585876
Đặc biệt 563502582257
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1266
Giải bảy 775044
Giải sáu 88492863
90081132
51685480
Giải năm 72444742
Giải tư 5712083518
9842046830
2496308471
2756297599
2220897439
9518926017
7205266380
Giải ba 4572893068
0044540988
Giải nhì 7309820146
Giải nhất 1492226237
Đặc biệt 102799664225
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 4170
Giải bảy 308801
Giải sáu 97172155
01130750
06251913
Giải năm 67395635
Giải tư 0774826983
1944542712
4989744802
0623747397
8110678057
3831383688
0079068600
Giải ba 9574261434
8708449847
Giải nhì 6366257737
Giải nhất 7647704333
Đặc biệt 380238780249
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 8467
Giải bảy 281599
Giải sáu 91610667
79932215
13537344
Giải năm 80164963
Giải tư 5603141987
9285783885
8202893385
4499958033
2877593865
1657841498
1239951545
Giải ba 4228233955
7431486893
Giải nhì 7742922635
Giải nhất 2764354783
Đặc biệt 818869848313
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1367
Giải bảy 737168
Giải sáu 45954277
67969771
01718260
Giải năm 88828932
Giải tư 4072602876
9738060850
3414913458
5381820280
4309093906
9597987608
2336604287
Giải ba 2081255644
0822633992
Giải nhì 4215714935
Giải nhất 5905349481
Đặc biệt 258145226378
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 3979
Giải bảy 641793
Giải sáu 12954667
98484299
17499895
Giải năm 61452401
Giải tư 8035364918
9714058765
5253221920
1516585276
7378098798
2108680272
3729569234
Giải ba 6792581747
8241627013
Giải nhì 3702334096
Giải nhất 0507776572
Đặc biệt 762724619113
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0639
Giải bảy 736419
Giải sáu 92869765
52352217
92210384
Giải năm 56005197
Giải tư 1978083142
2551258981
2104213911
0107690341
5512490435
0616298865
8759720639
Giải ba 3247223871
0325773087
Giải nhì 7208511413
Giải nhất 5708133236
Đặc biệt 504248293851
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1311
Giải bảy 085655
Giải sáu 74202860
11685355
54024564
Giải năm 18758457
Giải tư 0368782939
4736394299
8631947007
6597179135
3066014213
1944017154
8301155732
Giải ba 9974629536
0726418754
Giải nhì 8069528691
Giải nhất 1289174201
Đặc biệt 806545201479
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2378
Giải bảy 987061
Giải sáu 82104722
22322503
46443440
Giải năm 88488613
Giải tư 1542768239
8977241837
3669621747
1949049808
8074285742
3914372180
1460854950
Giải ba 7941827998
2656007227
Giải nhì 7393934239
Giải nhất 3701018072
Đặc biệt 517767756190
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1847
Giải bảy 864302
Giải sáu 51933775
74857751
59501114
Giải năm 21363555
Giải tư 2431164142
2497542705
5682612021
6483140846
1780094001
1434088641
3695973209
Giải ba 1892595725
9364225105
Giải nhì 0335529949
Giải nhất 7704396024
Đặc biệt 984304081215
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2640
Giải bảy 577858
Giải sáu 09398553
11398674
26702884
Giải năm 76134760
Giải tư 0883487020
6221309576
1487628949
8071122287
9014319015
5758660961
6443500509
Giải ba 7373883959
3770170151
Giải nhì 1866194504
Giải nhất 2477440058
Đặc biệt 580479223514
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NgãiKon TumĐắk NôngKhánh Hòa
Giải tám 48521265
Giải bảy 629533116792
Giải sáu 2212412059149394
2878205426999258
3033202175008848
Giải năm 0631752280688120
Giải tư 49012800610045355682
22761773563677741471
45515842407969300952
54429622092912353416
58089131079841360832
54436191616789870410
72259006990719876931
Giải ba 31992527794297373054
60824379645685691527
Giải nhì 11749264000536686624
Giải nhất 51549784039232801717
Đặc biệt 291070392479957308297454
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2482
Giải bảy 054405
Giải sáu 77782794
26103922
29774302
Giải năm 03370419
Giải tư 1986290152
0682475205
2942789687
2091497729
7114898174
9028159799
3116077269
Giải ba 1948228456
6508657922
Giải nhì 2673420891
Giải nhất 9913561526
Đặc biệt 813985439597
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 3262
Giải bảy 397031
Giải sáu 79553896
41309467
01629306
Giải năm 00228538
Giải tư 8371428761
9909295214
2619781437
4702796060
4882834397
9057970926
5275717088
Giải ba 9749825649
5696820320
Giải nhì 7584246793
Giải nhất 6501972178
Đặc biệt 864406800890
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7215
Giải bảy 156416
Giải sáu 27026460
93742613
01739240
Giải năm 07305711
Giải tư 2873741178
1779326524
9841121274
4412148685
3009427261
3700164897
1085028381
Giải ba 4736791733
7387625547
Giải nhì 1970985262
Giải nhất 9896858518
Đặc biệt 960157982874

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000