Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Chủ Nhật tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 924124
Giải bảy 265413128
Giải sáu 476908551335
874071131952
468205492119
Giải năm 633193225535
Giải tư 898240793211860
499109601227999
964106811369946
978702080316269
900202428977640
583837470545749
880976636868250
Giải ba 878718265702799
129808149229760
Giải nhì 767274809671339
Giải nhất 624531161054443
Đặc biệt 464117086145910609
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2756
Giải bảy 043992
Giải sáu 44553092
93096376
49220255
Giải năm 85704910
Giải tư 8002677366
7662657498
5548283710
9543433065
5022855017
1850879155
9283920201
Giải ba 4770235543
7038184534
Giải nhì 9860971448
Giải nhất 9220849485
Đặc biệt 556433310905
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 637037
Giải bảy 988479490
Giải sáu 584788680780
145212263668
333769770053
Giải năm 882356181952
Giải tư 487120045857717
534254431150428
384504572784145
078918502604585
616298348946030
401929601891116
020276421995263
Giải ba 512296206383388
998181430626510
Giải nhì 398132410308724
Giải nhất 203107509880226
Đặc biệt 532831920866563169
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9841
Giải bảy 912525
Giải sáu 79231850
05533643
27377288
Giải năm 60772507
Giải tư 0799303182
2631157725
6149132423
2544756406
8045000410
1391524824
2964940105
Giải ba 2992478169
9078326070
Giải nhì 2020148244
Giải nhất 3438124215
Đặc biệt 678976569935
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7584
Giải bảy 123608
Giải sáu 32483284
55163086
55739644
Giải năm 97038301
Giải tư 2112631757
1701001500
9378476229
2395979808
9433423102
1809544124
2023840919
Giải ba 9683269742
3853630432
Giải nhì 8774742355
Giải nhất 3200731774
Đặc biệt 355904106874
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1343
Giải bảy 793623
Giải sáu 06918041
50584654
70304346
Giải năm 96196177
Giải tư 1283828124
6298051171
9112068123
9068656576
2859745489
8309977523
2545104438
Giải ba 2512553064
1520790817
Giải nhì 1738516302
Giải nhất 4702401087
Đặc biệt 651163273159
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6615
Giải bảy 720662
Giải sáu 19809285
56100244
20010632
Giải năm 43560686
Giải tư 0916762038
0756022359
6213608462
3647304801
2308574801
1947986494
1922297929
Giải ba 1954062043
7471486441
Giải nhì 8755254837
Giải nhất 4624010226
Đặc biệt 642066806752
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6329
Giải bảy 460378
Giải sáu 67497006
91633559
47857945
Giải năm 69899688
Giải tư 4328364572
5523498605
7564997616
3733349506
4635686635
1160682342
6024737662
Giải ba 2735402047
1895371474
Giải nhì 4972438503
Giải nhất 3487788959
Đặc biệt 922062467908
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2320
Giải bảy 140555
Giải sáu 27623331
10473723
65283946
Giải năm 92171329
Giải tư 5207638396
5351771462
9349520819
2062313586
2035699999
7187450032
4602141011
Giải ba 0269831277
7174402684
Giải nhì 9273766355
Giải nhất 0538513576
Đặc biệt 436881163825
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0125
Giải bảy 994448
Giải sáu 98441764
29366323
69324939
Giải năm 88920770
Giải tư 9121528483
1204983295
3504419944
5667160191
6586317871
9923875763
5697059853
Giải ba 5488970670
6255514573
Giải nhì 6666978755
Giải nhất 4928109248
Đặc biệt 734643944964
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 3846
Giải bảy 308441
Giải sáu 45910170
60534035
99420870
Giải năm 41038850
Giải tư 0792399317
4596232946
5485246192
2756859541
9275113110
9494035526
5546671565
Giải ba 8123490524
2238319217
Giải nhì 3723938921
Giải nhất 4775585876
Đặc biệt 563502582257
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1266
Giải bảy 775044
Giải sáu 88492863
90081132
51685480
Giải năm 72444742
Giải tư 5712083518
9842046830
2496308471
2756297599
2220897439
9518926017
7205266380
Giải ba 4572893068
0044540988
Giải nhì 7309820146
Giải nhất 1492226237
Đặc biệt 102799664225
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 4170
Giải bảy 308801
Giải sáu 97172155
01130750
06251913
Giải năm 67395635
Giải tư 0774826983
1944542712
4989744802
0623747397
8110678057
3831383688
0079068600
Giải ba 9574261434
8708449847
Giải nhì 6366257737
Giải nhất 7647704333
Đặc biệt 380238780249
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 8467
Giải bảy 281599
Giải sáu 91610667
79932215
13537344
Giải năm 80164963
Giải tư 5603141987
9285783885
8202893385
4499958033
2877593865
1657841498
1239951545
Giải ba 4228233955
7431486893
Giải nhì 7742922635
Giải nhất 2764354783
Đặc biệt 818869848313
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1367
Giải bảy 737168
Giải sáu 45954277
67969771
01718260
Giải năm 88828932
Giải tư 4072602876
9738060850
3414913458
5381820280
4309093906
9597987608
2336604287
Giải ba 2081255644
0822633992
Giải nhì 4215714935
Giải nhất 5905349481
Đặc biệt 258145226378
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 3979
Giải bảy 641793
Giải sáu 12954667
98484299
17499895
Giải năm 61452401
Giải tư 8035364918
9714058765
5253221920
1516585276
7378098798
2108680272
3729569234
Giải ba 6792581747
8241627013
Giải nhì 3702334096
Giải nhất 0507776572
Đặc biệt 762724619113
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0639
Giải bảy 736419
Giải sáu 92869765
52352217
92210384
Giải năm 56005197
Giải tư 1978083142
2551258981
2104213911
0107690341
5512490435
0616298865
8759720639
Giải ba 3247223871
0325773087
Giải nhì 7208511413
Giải nhất 5708133236
Đặc biệt 504248293851
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1311
Giải bảy 085655
Giải sáu 74202860
11685355
54024564
Giải năm 18758457
Giải tư 0368782939
4736394299
8631947007
6597179135
3066014213
1944017154
8301155732
Giải ba 9974629536
0726418754
Giải nhì 8069528691
Giải nhất 1289174201
Đặc biệt 806545201479
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2378
Giải bảy 987061
Giải sáu 82104722
22322503
46443440
Giải năm 88488613
Giải tư 1542768239
8977241837
3669621747
1949049808
8074285742
3914372180
1460854950
Giải ba 7941827998
2656007227
Giải nhì 7393934239
Giải nhất 3701018072
Đặc biệt 517767756190
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1847
Giải bảy 864302
Giải sáu 51933775
74857751
59501114
Giải năm 21363555
Giải tư 2431164142
2497542705
5682612021
6483140846
1780094001
1434088641
3695973209
Giải ba 1892595725
9364225105
Giải nhì 0335529949
Giải nhất 7704396024
Đặc biệt 984304081215
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2640
Giải bảy 577858
Giải sáu 09398553
11398674
26702884
Giải năm 76134760
Giải tư 0883487020
6221309576
1487628949
8071122287
9014319015
5758660961
6443500509
Giải ba 7373883959
3770170151
Giải nhì 1866194504
Giải nhất 2477440058
Đặc biệt 580479223514
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NgãiKon TumĐắk NôngKhánh Hòa
Giải tám 48521265
Giải bảy 629533116792
Giải sáu 2212412059149394
2878205426999258
3033202175008848
Giải năm 0631752280688120
Giải tư 49012800610045355682
22761773563677741471
45515842407969300952
54429622092912353416
58089131079841360832
54436191616789870410
72259006990719876931
Giải ba 31992527794297373054
60824379645685691527
Giải nhì 11749264000536686624
Giải nhất 51549784039232801717
Đặc biệt 291070392479957308297454
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2482
Giải bảy 054405
Giải sáu 77782794
26103922
29774302
Giải năm 03370419
Giải tư 1986290152
0682475205
2942789687
2091497729
7114898174
9028159799
3116077269
Giải ba 1948228456
6508657922
Giải nhì 2673420891
Giải nhất 9913561526
Đặc biệt 813985439597
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 3262
Giải bảy 397031
Giải sáu 79553896
41309467
01629306
Giải năm 00228538
Giải tư 8371428761
9909295214
2619781437
4702796060
4882834397
9057970926
5275717088
Giải ba 9749825649
5696820320
Giải nhì 7584246793
Giải nhất 6501972178
Đặc biệt 864406800890
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7215
Giải bảy 156416
Giải sáu 27026460
93742613
01739240
Giải năm 07305711
Giải tư 2873741178
1779326524
9841121274
4412148685
3009427261
3700164897
1085028381
Giải ba 4736791733
7387625547
Giải nhì 1970985262
Giải nhất 9896858518
Đặc biệt 960157982874
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9138
Giải bảy 141172
Giải sáu 00716631
56129128
79001251
Giải năm 75424972
Giải tư 7624656200
8040106333
8303277911
3319629867
7520329666
4894620766
7589551242
Giải ba 9225261252
9166815335
Giải nhì 4692571897
Giải nhất 3534823393
Đặc biệt 304236448219
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 4293
Giải bảy 461514
Giải sáu 78744440
14735428
17227040
Giải năm 87822538
Giải tư 6390162886
6115770659
3581255591
4863821667
9833934492
0562160327
9795640733
Giải ba 9498012056
8454152282
Giải nhì 1444355036
Giải nhất 4827932446
Đặc biệt 502159666138
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1916
Giải bảy 215101
Giải sáu 42814565
76204014
94747679
Giải năm 56365827
Giải tư 1155938406
4566693997
1616840038
3290531121
1106240354
1289335098
7653723880
Giải ba 4531335893
4640939964
Giải nhì 6306415356
Giải nhất 9186741905
Đặc biệt 141007594681
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2902
Giải bảy 651711
Giải sáu 02827779
49258964
48684470
Giải năm 81804056
Giải tư 4802429100
3689004978
9710432687
1582607785
4475050639
8424364185
4690949201
Giải ba 8360510412
4130539411
Giải nhì 9662374222
Giải nhất 1013888387
Đặc biệt 425721375658
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9468
Giải bảy 383265
Giải sáu 60752888
06257523
07932225
Giải năm 80341873
Giải tư 1803074875
1503772543
3972728443
9201034653
7789796933
2979340028
7552991013
Giải ba 1220731560
7697582558
Giải nhì 3076183575
Giải nhất 9286640569
Đặc biệt 009847691870
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9767
Giải bảy 393774
Giải sáu 32418275
21630558
75993220
Giải năm 32792149
Giải tư 8148610632
1880834895
7500671380
6417465715
4893140679
9366629402
9541829604
Giải ba 5118354379
5961925450
Giải nhì 7457793663
Giải nhất 8690713620
Đặc biệt 040871572857
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 8423
Giải bảy 780721
Giải sáu 41946711
32995521
54674118
Giải năm 40856850
Giải tư 4428038387
2377226079
8292668937
4663278146
8013543835
0326564937
4249360591
Giải ba 0605926741
5846904193
Giải nhì 4861320384
Giải nhất 9211662547
Đặc biệt 449161938452
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2698
Giải bảy 354526
Giải sáu 94244060
50684320
84625224
Giải năm 72676142
Giải tư 6961998886
3769214061
3377700486
3882825961
8640246847
6308608028
2993115097
Giải ba 4470318506
6635602242
Giải nhì 4995387253
Giải nhất 2163796826
Đặc biệt 532827874062
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0679
Giải bảy 887207
Giải sáu 05073224
91233550
37410801
Giải năm 81335972
Giải tư 7952690340
8508044042
2026902667
9534463925
2427994258
7860464295
9636007587
Giải ba 1766210993
2944787601
Giải nhì 2721846614
Giải nhất 8908823622
Đặc biệt 226436650162
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 5054
Giải bảy 230078
Giải sáu 11272513
84708945
12485659
Giải năm 63907653
Giải tư 2128177139
2329040007
4517721149
9379532268
7509360984
1399872497
9823341865
Giải ba 9465533647
7991859917
Giải nhì 0781139445
Giải nhất 8378110740
Đặc biệt 572332871627
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1064
Giải bảy 793984
Giải sáu 75860069
20389756
61620432
Giải năm 14251891
Giải tư 6436110474
1633228586
6569767741
9548871985
1965116482
3746192652
0745809087
Giải ba 4808622140
3314518375
Giải nhì 5535160931
Giải nhất 3196083050
Đặc biệt 267034689925
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9590
Giải bảy 499881
Giải sáu 06999190
80269641
01315119
Giải năm 48106245
Giải tư 4042927715
8974673790
3213125442
6555282012
1633057875
9431244514
4334309337
Giải ba 2331446584
8243374507
Giải nhì 8722060315
Giải nhất 3843392204
Đặc biệt 549217290568
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 3351
Giải bảy 283387
Giải sáu 05774561
23083571
72037874
Giải năm 99453936
Giải tư 5571427684
3019168194
1557838097
2732170786
3224778111
1803080279
5249817439
Giải ba 1603660062
7203226258
Giải nhì 3969141771
Giải nhất 6167631946
Đặc biệt 396030179576
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 5933
Giải bảy 989633
Giải sáu 68694256
90367226
43205911
Giải năm 56172992
Giải tư 4283492305
2020154058
8406717603
1128980519
8287953392
5284756099
2256469741
Giải ba 7056396669
3170174475
Giải nhì 0903244995
Giải nhất 1194770651
Đặc biệt 368993741494
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6191
Giải bảy 886271
Giải sáu 56891801
16076959
20228807
Giải năm 91868156
Giải tư 1208022517
3967000615
4384400056
8449101132
7850941043
7753546229
0537777423
Giải ba 9588442188
8103043847
Giải nhì 5246053827
Giải nhất 3330569885
Đặc biệt 219829622517
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2104
Giải bảy 711949
Giải sáu 96881290
04326514
16960345
Giải năm 49521117
Giải tư 5958102359
7398107980
5786511841
8217002982
3248937052
2443665514
8352732574
Giải ba 8052394796
1947539407
Giải nhì 5292426283
Giải nhất 5067988666
Đặc biệt 149877175368
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6317
Giải bảy 619083
Giải sáu 27803131
22037459
60029187
Giải năm 95116447
Giải tư 9793178797
9604824766
1713594998
4908693502
9727799072
2258844510
7148700936
Giải ba 5937677005
4341292538
Giải nhì 9063539220
Giải nhất 3031772626
Đặc biệt 188335984122
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 4534
Giải bảy 647290
Giải sáu 95668451
46938370
05887881
Giải năm 49425453
Giải tư 8382787137
8076237016
8745559250
8950129326
4513066872
7148256661
9863996966
Giải ba 9787718837
7652322769
Giải nhì 0778343345
Giải nhất 5483118387
Đặc biệt 390984492933
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9892
Giải bảy 644850
Giải sáu 79599290
73356362
01661644
Giải năm 29184150
Giải tư 7491771498
0898575925
3396933315
3114412060
4275541860
2152194374
8136101614
Giải ba 0721609537
0948641485
Giải nhì 2983466662
Giải nhất 1282224926
Đặc biệt 935484201920
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7638
Giải bảy 743134
Giải sáu 56292725
14069645
13389326
Giải năm 73645252
Giải tư 7066133135
7421113762
7581196403
7019836207
5513350264
6041589838
5186424318
Giải ba 7102302911
1080402255
Giải nhì 4938083434
Giải nhất 9117390667
Đặc biệt 671759344865
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 4289
Giải bảy 897727
Giải sáu 27909661
55617919
26958066
Giải năm 27628052
Giải tư 1445413143
1992243953
8861295555
7689056414
6752906525
0166160032
9939274041
Giải ba 7915350682
5666054942
Giải nhì 2198067004
Giải nhất 6717990887
Đặc biệt 945692206729
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7420
Giải bảy 246323
Giải sáu 47753812
19707724
09337576
Giải năm 96032062
Giải tư 5748908793
3222069063
8764790702
7883513536
1875275373
2966439447
6297780558
Giải ba 8186155194
1847201809
Giải nhì 7457044538
Giải nhất 6817185296
Đặc biệt 139738305078
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6564
Giải bảy 502071
Giải sáu 62788186
14769827
71967869
Giải năm 64120472
Giải tư 1391882234
0448726940
1114620277
9186599408
9010621848
7987102672
7967910790
Giải ba 4930775115
7791731132
Giải nhì 7916425323
Giải nhất 1279749372
Đặc biệt 677019335057

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
Zalo