Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Chủ Nhật tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0639
Giải bảy 736419
Giải sáu 92869765
52352217
92210384
Giải năm 56005197
Giải tư 1978083142
2551258981
2104213911
0107690341
5512490435
0616298865
8759720639
Giải ba 3247223871
0325773087
Giải nhì 7208511413
Giải nhất 5708133236
Đặc biệt 504248293851
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1311
Giải bảy 085655
Giải sáu 74202860
11685355
54024564
Giải năm 18758457
Giải tư 0368782939
4736394299
8631947007
6597179135
3066014213
1944017154
8301155732
Giải ba 9974629536
0726418754
Giải nhì 8069528691
Giải nhất 1289174201
Đặc biệt 806545201479
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2378
Giải bảy 987061
Giải sáu 82104722
22322503
46443440
Giải năm 88488613
Giải tư 1542768239
8977241837
3669621747
1949049808
8074285742
3914372180
1460854950
Giải ba 7941827998
2656007227
Giải nhì 7393934239
Giải nhất 3701018072
Đặc biệt 517767756190
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1847
Giải bảy 864302
Giải sáu 51933775
74857751
59501114
Giải năm 21363555
Giải tư 2431164142
2497542705
5682612021
6483140846
1780094001
1434088641
3695973209
Giải ba 1892595725
9364225105
Giải nhì 0335529949
Giải nhất 7704396024
Đặc biệt 984304081215
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2640
Giải bảy 577858
Giải sáu 09398553
11398674
26702884
Giải năm 76134760
Giải tư 0883487020
6221309576
1487628949
8071122287
9014319015
5758660961
6443500509
Giải ba 7373883959
3770170151
Giải nhì 1866194504
Giải nhất 2477440058
Đặc biệt 580479223514
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NgãiKon TumĐắk NôngKhánh Hòa
Giải tám 48521265
Giải bảy 629533116792
Giải sáu 2212412059149394
2878205426999258
3033202175008848
Giải năm 0631752280688120
Giải tư 49012800610045355682
22761773563677741471
45515842407969300952
54429622092912353416
58089131079841360832
54436191616789870410
72259006990719876931
Giải ba 31992527794297373054
60824379645685691527
Giải nhì 11749264000536686624
Giải nhất 51549784039232801717
Đặc biệt 291070392479957308297454
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2482
Giải bảy 054405
Giải sáu 77782794
26103922
29774302
Giải năm 03370419
Giải tư 1986290152
0682475205
2942789687
2091497729
7114898174
9028159799
3116077269
Giải ba 1948228456
6508657922
Giải nhì 2673420891
Giải nhất 9913561526
Đặc biệt 813985439597
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 3262
Giải bảy 397031
Giải sáu 79553896
41309467
01629306
Giải năm 00228538
Giải tư 8371428761
9909295214
2619781437
4702796060
4882834397
9057970926
5275717088
Giải ba 9749825649
5696820320
Giải nhì 7584246793
Giải nhất 6501972178
Đặc biệt 864406800890
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7215
Giải bảy 156416
Giải sáu 27026460
93742613
01739240
Giải năm 07305711
Giải tư 2873741178
1779326524
9841121274
4412148685
3009427261
3700164897
1085028381
Giải ba 4736791733
7387625547
Giải nhì 1970985262
Giải nhất 9896858518
Đặc biệt 960157982874
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9138
Giải bảy 141172
Giải sáu 00716631
56129128
79001251
Giải năm 75424972
Giải tư 7624656200
8040106333
8303277911
3319629867
7520329666
4894620766
7589551242
Giải ba 9225261252
9166815335
Giải nhì 4692571897
Giải nhất 3534823393
Đặc biệt 304236448219
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 4293
Giải bảy 461514
Giải sáu 78744440
14735428
17227040
Giải năm 87822538
Giải tư 6390162886
6115770659
3581255591
4863821667
9833934492
0562160327
9795640733
Giải ba 9498012056
8454152282
Giải nhì 1444355036
Giải nhất 4827932446
Đặc biệt 502159666138
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1916
Giải bảy 215101
Giải sáu 42814565
76204014
94747679
Giải năm 56365827
Giải tư 1155938406
4566693997
1616840038
3290531121
1106240354
1289335098
7653723880
Giải ba 4531335893
4640939964
Giải nhì 6306415356
Giải nhất 9186741905
Đặc biệt 141007594681
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2902
Giải bảy 651711
Giải sáu 02827779
49258964
48684470
Giải năm 81804056
Giải tư 4802429100
3689004978
9710432687
1582607785
4475050639
8424364185
4690949201
Giải ba 8360510412
4130539411
Giải nhì 9662374222
Giải nhất 1013888387
Đặc biệt 425721375658
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9468
Giải bảy 383265
Giải sáu 60752888
06257523
07932225
Giải năm 80341873
Giải tư 1803074875
1503772543
3972728443
9201034653
7789796933
2979340028
7552991013
Giải ba 1220731560
7697582558
Giải nhì 3076183575
Giải nhất 9286640569
Đặc biệt 009847691870
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9767
Giải bảy 393774
Giải sáu 32418275
21630558
75993220
Giải năm 32792149
Giải tư 8148610632
1880834895
7500671380
6417465715
4893140679
9366629402
9541829604
Giải ba 5118354379
5961925450
Giải nhì 7457793663
Giải nhất 8690713620
Đặc biệt 040871572857
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 8423
Giải bảy 780721
Giải sáu 41946711
32995521
54674118
Giải năm 40856850
Giải tư 4428038387
2377226079
8292668937
4663278146
8013543835
0326564937
4249360591
Giải ba 0605926741
5846904193
Giải nhì 4861320384
Giải nhất 9211662547
Đặc biệt 449161938452
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2698
Giải bảy 354526
Giải sáu 94244060
50684320
84625224
Giải năm 72676142
Giải tư 6961998886
3769214061
3377700486
3882825961
8640246847
6308608028
2993115097
Giải ba 4470318506
6635602242
Giải nhì 4995387253
Giải nhất 2163796826
Đặc biệt 532827874062
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0679
Giải bảy 887207
Giải sáu 05073224
91233550
37410801
Giải năm 81335972
Giải tư 7952690340
8508044042
2026902667
9534463925
2427994258
7860464295
9636007587
Giải ba 1766210993
2944787601
Giải nhì 2721846614
Giải nhất 8908823622
Đặc biệt 226436650162
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 5054
Giải bảy 230078
Giải sáu 11272513
84708945
12485659
Giải năm 63907653
Giải tư 2128177139
2329040007
4517721149
9379532268
7509360984
1399872497
9823341865
Giải ba 9465533647
7991859917
Giải nhì 0781139445
Giải nhất 8378110740
Đặc biệt 572332871627
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1064
Giải bảy 793984
Giải sáu 75860069
20389756
61620432
Giải năm 14251891
Giải tư 6436110474
1633228586
6569767741
9548871985
1965116482
3746192652
0745809087
Giải ba 4808622140
3314518375
Giải nhì 5535160931
Giải nhất 3196083050
Đặc biệt 267034689925
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9590
Giải bảy 499881
Giải sáu 06999190
80269641
01315119
Giải năm 48106245
Giải tư 4042927715
8974673790
3213125442
6555282012
1633057875
9431244514
4334309337
Giải ba 2331446584
8243374507
Giải nhì 8722060315
Giải nhất 3843392204
Đặc biệt 549217290568
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 3351
Giải bảy 283387
Giải sáu 05774561
23083571
72037874
Giải năm 99453936
Giải tư 5571427684
3019168194
1557838097
2732170786
3224778111
1803080279
5249817439
Giải ba 1603660062
7203226258
Giải nhì 3969141771
Giải nhất 6167631946
Đặc biệt 396030179576
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 5933
Giải bảy 989633
Giải sáu 68694256
90367226
43205911
Giải năm 56172992
Giải tư 4283492305
2020154058
8406717603
1128980519
8287953392
5284756099
2256469741
Giải ba 7056396669
3170174475
Giải nhì 0903244995
Giải nhất 1194770651
Đặc biệt 368993741494
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6191
Giải bảy 886271
Giải sáu 56891801
16076959
20228807
Giải năm 91868156
Giải tư 1208022517
3967000615
4384400056
8449101132
7850941043
7753546229
0537777423
Giải ba 9588442188
8103043847
Giải nhì 5246053827
Giải nhất 3330569885
Đặc biệt 219829622517
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2104
Giải bảy 711949
Giải sáu 96881290
04326514
16960345
Giải năm 49521117
Giải tư 5958102359
7398107980
5786511841
8217002982
3248937052
2443665514
8352732574
Giải ba 8052394796
1947539407
Giải nhì 5292426283
Giải nhất 5067988666
Đặc biệt 149877175368
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6317
Giải bảy 619083
Giải sáu 27803131
22037459
60029187
Giải năm 95116447
Giải tư 9793178797
9604824766
1713594998
4908693502
9727799072
2258844510
7148700936
Giải ba 5937677005
4341292538
Giải nhì 9063539220
Giải nhất 3031772626
Đặc biệt 188335984122
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 4534
Giải bảy 647290
Giải sáu 95668451
46938370
05887881
Giải năm 49425453
Giải tư 8382787137
8076237016
8745559250
8950129326
4513066872
7148256661
9863996966
Giải ba 9787718837
7652322769
Giải nhì 0778343345
Giải nhất 5483118387
Đặc biệt 390984492933
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9892
Giải bảy 644850
Giải sáu 79599290
73356362
01661644
Giải năm 29184150
Giải tư 7491771498
0898575925
3396933315
3114412060
4275541860
2152194374
8136101614
Giải ba 0721609537
0948641485
Giải nhì 2983466662
Giải nhất 1282224926
Đặc biệt 935484201920
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7638
Giải bảy 743134
Giải sáu 56292725
14069645
13389326
Giải năm 73645252
Giải tư 7066133135
7421113762
7581196403
7019836207
5513350264
6041589838
5186424318
Giải ba 7102302911
1080402255
Giải nhì 4938083434
Giải nhất 9117390667
Đặc biệt 671759344865
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 4289
Giải bảy 897727
Giải sáu 27909661
55617919
26958066
Giải năm 27628052
Giải tư 1445413143
1992243953
8861295555
7689056414
6752906525
0166160032
9939274041
Giải ba 7915350682
5666054942
Giải nhì 2198067004
Giải nhất 6717990887
Đặc biệt 945692206729
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7420
Giải bảy 246323
Giải sáu 47753812
19707724
09337576
Giải năm 96032062
Giải tư 5748908793
3222069063
8764790702
7883513536
1875275373
2966439447
6297780558
Giải ba 8186155194
1847201809
Giải nhì 7457044538
Giải nhất 6817185296
Đặc biệt 139738305078
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6564
Giải bảy 502071
Giải sáu 62788186
14769827
71967869
Giải năm 64120472
Giải tư 1391882234
0448726940
1114620277
9186599408
9010621848
7987102672
7967910790
Giải ba 4930775115
7791731132
Giải nhì 7916425323
Giải nhất 1279749372
Đặc biệt 677019335057
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7274
Giải bảy 474704
Giải sáu 96323943
17669383
13490906
Giải năm 10315450
Giải tư 0475788168
8492704467
3348949988
0366548469
4821503010
7454597880
5757535707
Giải ba 5135342199
8204942271
Giải nhì 7022644396
Giải nhất 8371563120
Đặc biệt 257566529372
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0075
Giải bảy 743183
Giải sáu 19150835
35362197
39264238
Giải năm 76841810
Giải tư 7352692023
0403202186
5846021718
5264304057
4252643261
4166342033
0840188983
Giải ba 7897587236
7397490980
Giải nhì 0063356609
Giải nhất 2631083421
Đặc biệt 383748844750
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1297
Giải bảy 568881
Giải sáu 64782174
16819118
76132720
Giải năm 02527665
Giải tư 6043031390
6067129125
8788670699
1406199817
9277641187
4800160157
5948730794
Giải ba 0272329848
1222786240
Giải nhì 7265836922
Giải nhất 9718782246
Đặc biệt 326448921507
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9781
Giải bảy 896661
Giải sáu 92176432
38631507
72613834
Giải năm 31168246
Giải tư 5331933224
7440015734
2340310190
6679976307
1647188553
1823009441
5181899024
Giải ba 1205247684
6277051530
Giải nhì 2175095853
Giải nhất 5614266184
Đặc biệt 702122905621
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2642
Giải bảy 292439
Giải sáu 21994224
49233582
93283162
Giải năm 93244949
Giải tư 6596886967
3309349098
6728874711
6455997252
9193393962
1293327339
3186839503
Giải ba 1252040767
5863001745
Giải nhì 8030617794
Giải nhất 8640508050
Đặc biệt 638720624564
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2416
Giải bảy 989776
Giải sáu 49850345
97746716
29678379
Giải năm 02862647
Giải tư 5371422639
4999391613
2906156697
8472601257
8037509454
6598875093
5983885812
Giải ba 0394000429
4689191943
Giải nhì 3172929877
Giải nhất 0832678550
Đặc biệt 198200922682
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2821
Giải bảy 285067
Giải sáu 00651308
73645097
39741759
Giải năm 34349270
Giải tư 4918440722
3415958067
1348207545
3812483670
0630153558
8296286672
3268651978
Giải ba 0808475560
2442359497
Giải nhì 1217488875
Giải nhất 0609884643
Đặc biệt 674389464766
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0249
Giải bảy 985501
Giải sáu 91087325
60654833
04390857
Giải năm 28621062
Giải tư 3939302369
8995054252
9327306597
2246124914
7869071297
1911110710
6481409544
Giải ba 5439544826
0336809456
Giải nhì 2858345417
Giải nhất 5182543962
Đặc biệt 841275686373
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0822
Giải bảy 228746
Giải sáu 94884347
52146130
98659420
Giải năm 83598069
Giải tư 1655944376
6333960806
9001078676
4252682747
1192852553
1705489097
7311946546
Giải ba 7393055343
6565079153
Giải nhì 1711313610
Giải nhất 6045703935
Đặc biệt 503196523628
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9093
Giải bảy 583702
Giải sáu 47020347
91276214
18453594
Giải năm 64970931
Giải tư 0190756140
0455453668
1343181633
1750831425
1338247941
1220973124
4572033807
Giải ba 5507143220
3843189692
Giải nhì 0852672228
Giải nhất 4768846636
Đặc biệt 076172906148
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2240
Giải bảy 247733
Giải sáu 19035461
32691285
39772302
Giải năm 95141015
Giải tư 3117857873
1918832593
9192822687
2733472958
1311581614
0647419363
8799604573
Giải ba 0979077613
9820912380
Giải nhì 1165661864
Giải nhất 2183995436
Đặc biệt 057782614700
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2921
Giải bảy 846183
Giải sáu 09766046
27172822
18967661
Giải năm 95009167
Giải tư 9316917888
0510221764
8820837989
3703893420
0546802810
2977552289
6718068662
Giải ba 2710777887
3956710044
Giải nhì 4794259907
Giải nhất 2582125805
Đặc biệt 621928690232
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 4314
Giải bảy 063845
Giải sáu 36883651
71176279
53887543
Giải năm 66609375
Giải tư 3475151210
0902705833
2519337159
4827543303
7460078609
0402962172
7791426212
Giải ba 6437428118
2765028014
Giải nhì 1867738321
Giải nhất 8166038276
Đặc biệt 740322721099
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 8551
Giải bảy 691991
Giải sáu 12144456
82128838
98725798
Giải năm 35404122
Giải tư 9993026853
7145718455
5440445210
7761776226
0020559406
2047568295
3849867080
Giải ba 2076514773
4916484667
Giải nhì 1863352004
Giải nhất 7779166541
Đặc biệt 498405412894
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 4759
Giải bảy 988229
Giải sáu 58306574
83827736
17388070
Giải năm 23528416
Giải tư 4726574186
6694151455
0234443212
0254661046
0375948013
1108866370
5893622084
Giải ba 5291996532
3494271394
Giải nhì 0367765351
Giải nhất 6616786806
Đặc biệt 993333624615
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6723
Giải bảy 872094
Giải sáu 56739226
23861001
30078472
Giải năm 67273209
Giải tư 0337569352
2614918865
0762025699
6272132357
7874911805
0299668553
8854443130
Giải ba 9309324363
0596699718
Giải nhì 4983876998
Giải nhất 1166693185
Đặc biệt 300146305960

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
Zalo