Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Chủ Nhật tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 3620
Giải bảy 634455
Giải sáu 35932363
03110100
39161576
Giải năm 55238828
Giải tư 7252213913
9398626331
0340639564
8449922770
7110348173
3528364714
5098710182
Giải ba 0986530164
2296171539
Giải nhì 3257132987
Giải nhất 7457511543
Đặc biệt 192275703228
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9898
Giải bảy 843302
Giải sáu 79538571
56892060
07883839
Giải năm 29273839
Giải tư 9655237030
9437627075
4095365063
6249407556
4621611018
6407926108
8008022094
Giải ba 1348924668
1621171278
Giải nhì 3797856791
Giải nhất 9017871483
Đặc biệt 990669344924
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 5300
Giải bảy 294145
Giải sáu 66658855
59303986
45099802
Giải năm 39944198
Giải tư 3723076044
5477614307
6100377067
5302022866
4096467697
2098312902
2016507372
Giải ba 0558308873
8620596200
Giải nhì 9582463269
Giải nhất 2503298474
Đặc biệt 104478416748
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9740
Giải bảy 050524
Giải sáu 89840217
89379591
88678226
Giải năm 11033338
Giải tư 6082223834
2386374903
7649705185
7181335353
5253121387
4062684017
1429516964
Giải ba 2557744940
7342008822
Giải nhì 0865500132
Giải nhất 7068380592
Đặc biệt 968604735768
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2278
Giải bảy 857025
Giải sáu 26774128
80706164
45651016
Giải năm 00588291
Giải tư 6761142816
3278017683
4567621052
4003280002
5191198666
6653741587
4312552863
Giải ba 0043255898
3555337552
Giải nhì 9982262140
Giải nhất 8122788528
Đặc biệt 454379313644
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 3654
Giải bảy 260728
Giải sáu 64232423
16250319
46196547
Giải năm 27573442
Giải tư 1338032148
2488781647
0272934676
9607715426
7012814701
7887006239
7918025296
Giải ba 5265464393
9869500639
Giải nhì 7167695926
Giải nhất 1675166160
Đặc biệt 521078245326
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6870
Giải bảy 128926
Giải sáu 94818355
42055535
34350769
Giải năm 00940911
Giải tư 7382428751
6923676819
6933288605
9495209325
1817946423
4481198677
8333332277
Giải ba 7649532011
9181082403
Giải nhì 7762873630
Giải nhất 1355807930
Đặc biệt 167460640806
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7346
Giải bảy 897770
Giải sáu 29481412
93477069
34925502
Giải năm 96985525
Giải tư 1250234958
2671934873
2197849221
1303741079
8702099599
6060762960
5576534187
Giải ba 2379859387
8760589345
Giải nhì 8072579998
Giải nhất 8204252721
Đặc biệt 718120196869
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6140
Giải bảy 044115
Giải sáu 87202904
03818722
89157632
Giải năm 76993869
Giải tư 4762358234
3917271041
5926850957
9244975053
8835298724
7581150581
5999489490
Giải ba 2061179187
3497653643
Giải nhì 0106676327
Giải nhất 0221195905
Đặc biệt 662829853245
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7039
Giải bảy 047732
Giải sáu 29694523
14037875
39017632
Giải năm 48404577
Giải tư 7370637407
8117433560
9900335756
8482947889
7388287077
9458020806
2856869745
Giải ba 1620913683
1433295581
Giải nhì 0621426728
Giải nhất 2441525923
Đặc biệt 236392392878
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7402
Giải bảy 486946
Giải sáu 07285241
84219905
88424425
Giải năm 04302971
Giải tư 4476138763
7961363522
4562162794
3310742994
4071780562
4767335604
6005621598
Giải ba 9140912124
0512634067
Giải nhì 8080454819
Giải nhất 3211696809
Đặc biệt 828475445077
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9141
Giải bảy 481913
Giải sáu 69637515
62597570
64438626
Giải năm 88578619
Giải tư 0390510345
4535549689
8411193464
6089116913
8195457981
3298004569
3802192329
Giải ba 2615115246
9288865129
Giải nhì 5467113874
Giải nhất 3754871156
Đặc biệt 519859563304
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 4608
Giải bảy 417555
Giải sáu 51622094
14720088
79822727
Giải năm 21429109
Giải tư 6120421399
2822494198
4647564033
4724005944
1206738331
4681924331
8467437542
Giải ba 3644158430
3813819366
Giải nhì 3238918259
Giải nhất 4216125914
Đặc biệt 338264619047
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1376
Giải bảy 978225
Giải sáu 72257985
32088024
79287557
Giải năm 22298760
Giải tư 8893652857
4989044671
1489504961
7072664880
0061845740
8876160916
4297692771
Giải ba 3874440346
1799648690
Giải nhì 9512291100
Giải nhất 2065100089
Đặc biệt 447591281225
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1586
Giải bảy 387576
Giải sáu 08006319
30096127
54749626
Giải năm 51552116
Giải tư 1649398311
6899121029
6163495762
3250044283
7440230551
6909777471
0492882038
Giải ba 1121837926
7439189100
Giải nhì 1924183579
Giải nhất 8209937607
Đặc biệt 271859752286
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2994
Giải bảy 744956
Giải sáu 89583633
45147565
90175495
Giải năm 60454515
Giải tư 5654439337
3659560217
9834336686
4933456067
6378775133
4417306524
5949812232
Giải ba 2066875059
5324100083
Giải nhì 5672424809
Giải nhất 4510819858
Đặc biệt 222143320350
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9250
Giải bảy 347382
Giải sáu 67185527
33885792
80890186
Giải năm 96400029
Giải tư 0562058129
3231265507
9715699709
3788391144
5338602258
7545720705
7404100411
Giải ba 2407121165
7830378487
Giải nhì 2192242259
Giải nhất 2903785474
Đặc biệt 846473479938
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0063
Giải bảy 673887
Giải sáu 73498381
77457275
47574217
Giải năm 16037840
Giải tư 1539172968
5615992352
9543057442
3640289805
0597886137
6090990680
5041195519
Giải ba 3003724170
3692419368
Giải nhì 8468184681
Giải nhất 6992248153
Đặc biệt 597297580058
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7333
Giải bảy 411623
Giải sáu 00203990
52851315
44265158
Giải năm 39521438
Giải tư 5518456600
7253645401
6893928715
6656541190
8783709214
5475552555
2476744308
Giải ba 6815286667
8979785752
Giải nhì 0312658598
Giải nhất 1957990891
Đặc biệt 462073793624
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6709
Giải bảy 135856
Giải sáu 51387989
29051248
25722376
Giải năm 24340228
Giải tư 4573750127
2447528746
4341151379
7259910643
3117571587
7137583894
8722161033
Giải ba 5055857347
2464573302
Giải nhì 3416556018
Giải nhất 4333074090
Đặc biệt 936186507708
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2398
Giải bảy 413528
Giải sáu 24756174
11893306
98595913
Giải năm 17602491
Giải tư 5928362108
4878805006
2120707574
6538397902
2379808396
9021412906
2687550619
Giải ba 7283212968
5080409384
Giải nhì 6478069121
Giải nhất 8794940530
Đặc biệt 262411906362
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2161
Giải bảy 986076
Giải sáu 23570955
19456585
93224438
Giải năm 30177962
Giải tư 6277510670
9461012791
2438323723
2217295883
5502197798
2251354828
6275005714
Giải ba 0983398209
4030160870
Giải nhì 7458868431
Giải nhất 1705630005
Đặc biệt 367422508930
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0451
Giải bảy 063853
Giải sáu 31839711
67480196
61553548
Giải năm 37671784
Giải tư 0175572338
3737582452
5294985989
4153319970
9289875777
1327395544
4113406637
Giải ba 7952984416
8739391136
Giải nhì 0878834603
Giải nhất 4765476853
Đặc biệt 226193373724
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1602
Giải bảy 787041
Giải sáu 38531680
84834266
24937385
Giải năm 46235790
Giải tư 3173612651
9771973510
7739252044
4210712565
1950045732
7989567175
9891231511
Giải ba 5341203675
2768065109
Giải nhì 0424638993
Giải nhất 9976001108
Đặc biệt 098395028483
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7577
Giải bảy 044170
Giải sáu 15519496
15601421
89151513
Giải năm 91166313
Giải tư 9234739266
3416069409
3846027646
9837729810
3322034477
8918184551
4167184306
Giải ba 8313503965
2522296695
Giải nhì 7489078910
Giải nhất 3497907284
Đặc biệt 900231481534
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 3468
Giải bảy 889998
Giải sáu 66283290
85576493
91113742
Giải năm 43636062
Giải tư 4848486711
3695501893
1919585724
5421997717
3363254293
7346590570
6032825847
Giải ba 7377436850
8092581839
Giải nhì 1138922483
Giải nhất 4547612154
Đặc biệt 745986733571
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 4317
Giải bảy 337166
Giải sáu 49980703
80862879
31068378
Giải năm 07186925
Giải tư 4419190860
2117308050
0641532478
0567702762
8860790429
8985325718
6450982298
Giải ba 3974150192
4512820664
Giải nhì 8608542841
Giải nhất 7892874670
Đặc biệt 735191779336
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 6166
Giải bảy 656985
Giải sáu 95883451
29551409
21974981
Giải năm 99406917
Giải tư 3825096185
6663754015
8658591549
0089161199
4369591637
4814870630
3573474969
Giải ba 0779943243
3335054092
Giải nhì 6343134423
Giải nhất 1038970880
Đặc biệt 547912583024
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0596
Giải bảy 293658
Giải sáu 40489182
15048776
19432165
Giải năm 03995757
Giải tư 6415791766
8878306730
8017953275
5457011256
3561174073
6986267242
0913222957
Giải ba 8418677020
0325779465
Giải nhì 3127664259
Giải nhất 7580012417
Đặc biệt 274111694108
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 5399
Giải bảy 277646
Giải sáu 90108578
56707966
97800895
Giải năm 82878331
Giải tư 9580210672
5187925182
1786314238
4252190563
5241785913
8928134336
7266252887
Giải ba 3074568000
7639679585
Giải nhì 4624010385
Giải nhất 6132976877
Đặc biệt 403090181011
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1008
Giải bảy 191510
Giải sáu 23489632
11442828
54601370
Giải năm 55776643
Giải tư 3167553271
5444186413
1935925673
2070943366
8885551679
3521129181
8727523067
Giải ba 7346011689
0858728283
Giải nhì 2708474808
Giải nhất 7034146102
Đặc biệt 543137378413
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 0333
Giải bảy 402200
Giải sáu 75276527
59969419
99961877
Giải năm 68922021
Giải tư 9796638886
5850643393
6578667444
7400782270
0792048506
4217269002
7755279906
Giải ba 2918150318
4385770631
Giải nhì 7800890847
Giải nhất 4592612455
Đặc biệt 239345164786
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 4405
Giải bảy 953307
Giải sáu 42475603
32379209
92526769
Giải năm 00782838
Giải tư 8905233929
7150826785
6957162982
1231118957
7975035406
8504654583
5576123667
Giải ba 8556006399
2415752433
Giải nhì 0071071296
Giải nhất 6324911026
Đặc biệt 535453084513
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 032926
Giải bảy 826162242
Giải sáu 171542812576
787043857082
338324950143
Giải năm 461907896070
Giải tư 283421840550226
748764128619543
123674690543757
200856590581630
906371695091116
082892332245025
675853697851655
Giải ba 900222028080587
080264948232335
Giải nhì 197144674485010
Giải nhất 864479078958860
Đặc biệt 125399671541195597
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 851557
Giải bảy 684821667
Giải sáu 268648928977
812640760550
298943121922
Giải năm 968573277552
Giải tư 317796577324629
469654451566572
076265263017367
979350625330627
897221040470373
245394386548363
110440176219570
Giải ba 958840150478636
250169111327475
Giải nhì 576043880403794
Giải nhất 905318888473506
Đặc biệt 048544950204084554
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 364825
Giải bảy 224312449
Giải sáu 142559047294
997944382774
987125777735
Giải năm 372356603436
Giải tư 721377733250756
252534803388750
682900392250113
952453195006829
420253174522538
670494357683688
887252874180493
Giải ba 848107012723413
540825221448784
Giải nhì 817170696309601
Giải nhất 994735427887479
Đặc biệt 182890428812437272
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 954160
Giải bảy 927444869
Giải sáu 170879179332
531887012921
872448258540
Giải năm 108577193767
Giải tư 577808759526210
333734518013991
300111491003632
003437897957742
528316007215565
798799300084921
911005502652426
Giải ba 776059047566208
677170050391562
Giải nhì 820081399913116
Giải nhất 137120462376858
Đặc biệt 795045550576399918
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 997103
Giải bảy 141099551
Giải sáu 824995210717
600299381240
455521963912
Giải năm 468484042292
Giải tư 353745138452666
557629343692637
651385214772896
001212023508951
068573996373304
958735728293225
905419666105393
Giải ba 442919745869206
823335597601072
Giải nhì 745433329677684
Giải nhất 034147749268712
Đặc biệt 107868030613387627
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 007264
Giải bảy 912032486
Giải sáu 086092813267
630706413813
105862009060
Giải năm 962843632593
Giải tư 819013055330319
556256435917790
164422125152199
960320028709525
532801546562553
155521925013705
760229467510520
Giải ba 156804512565532
782532769734604
Giải nhì 832705229596945
Giải nhất 483776784596519
Đặc biệt 087150266873154202
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 951183
Giải bảy 800691357
Giải sáu 058397963111
140353327262
753556023866
Giải năm 483657111779
Giải tư 411949588615933
068796945004870
787435986710803
900756819758575
797866714526861
800393865257741
716202669815408
Giải ba 942440393192781
516239229334675
Giải nhì 813344111585586
Giải nhất 068209710946069
Đặc biệt 366714801944562960
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 989303
Giải bảy 795657976
Giải sáu 300366957385
907112571121
222441172396
Giải năm 9578451173262
Giải tư 569663849822710
648723748838398
331735747568474
840793956887422
196968514198369
426841343349391
275297127172499
Giải ba 103722044986224
024930216548734
Giải nhì 678450840159549
Giải nhất 630998084357919
Đặc biệt 634515572209784089
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 502548
Giải bảy 089515295
Giải sáu 055830369012
185695190949
043680107113
Giải năm 918017878883
Giải tư 420261883713719
585837806173468
250317984277801
376339025957693
510853159798262
027249963755723
810184717245323
Giải ba 978848061974971
046892555603510
Giải nhì 961905873546824
Giải nhất 615293529927043
Đặc biệt 884809639568050624
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 449014
Giải bảy 546198405
Giải sáu 724268473551
653040854676
334823272556
Giải năm 465784347174
Giải tư 121507074912718
197626263261309
022348093864718
020649260125013
401364632899215
908883319125270
278207943145542
Giải ba 368750823016576
674533809570962
Giải nhì 056427608560869
Giải nhất 395559616283607
Đặc biệt 981399196596219407
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 964557
Giải bảy 153418734
Giải sáu 251716438856
507381502935
797795872582
Giải năm 632522928314
Giải tư 377067991842807
946313911733158
653344476904943
349117128767293
599180825085098
501716981400589
211668594903656
Giải ba 419801233718460
528281148962397
Giải nhì 275135821299185
Giải nhất 230289357036219
Đặc biệt 223697147273793260
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 389847
Giải bảy 521690380
Giải sáu 694200644665
473400727261
761174739838
Giải năm 500750438713
Giải tư 024812691799303
400136380676641
926830030811912
929242946763440
138207415701239
073883077317424
340056254744073
Giải ba 591229522460614
975073113955302
Giải nhì 899876553559190
Giải nhất 628874582368876
Đặc biệt 827526475706672227
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 141775
Giải bảy 470915924
Giải sáu 135229095204
698097169565
410288036420
Giải năm 127335108846
Giải tư 456164130533590
930118477537595
136392737614793
772969700160306
506380629109768
358685953135678
375224305561615
Giải ba 660992642805616
419412171257134
Giải nhì 109678352095674
Giải nhất 501155086558395
Đặc biệt 564536210204954543
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 952378
Giải bảy 299235587
Giải sáu 561683754927
397058786721
268608484312
Giải năm 001172428265
Giải tư 185556111517771
519901505138137
252402942805362
277479179102059
256822179106812
387378280316061
724446640230025
Giải ba 064057264771805
327275318590730
Giải nhì 906944033040193
Giải nhất 059052432229594
Đặc biệt 217660774143793478
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 245261
Giải bảy 944089143
Giải sáu 433268868780
798261977655
229592423480
Giải năm 173144819028
Giải tư 839595916057596
400949021135319
317283212868768
859632477676961
864267571830029
715931900345691
786770586289349
Giải ba 525184796323305
823738900813956
Giải nhì 325911669821667
Giải nhất 214206276263827
Đặc biệt 311444848611376060
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 768834
Giải bảy 980912169
Giải sáu 886290790602
462969356439
721814018058
Giải năm 458291532713
Giải tư 383420279341697
805264206904378
818525653179983
650920270815856
640624276982427
142429721385308
272789860143543
Giải ba 020506113336807
080374026914898
Giải nhì 192528636727198
Giải nhất 615076867958018
Đặc biệt 250498867966613217
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Thừa Thiên HuếKon TumKhánh Hòa
Giải tám 287152
Giải bảy 323387078
Giải sáu 336571313955
154020790018
093909047563
Giải năm 289521315699
Giải tư 042185434976541
195477442183745
785322965579917
786097158788606
669654186333031
302663707855069
164939771396753
Giải ba 976317406720714
478572763220779
Giải nhì 921069123930054
Giải nhất 530691381686693
Đặc biệt 938531317457771563

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000