Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 6 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0724
Giải bảy 424668
Giải sáu 32856439
91572511
78161356
Giải năm 86073888
Giải tư 4711788941
7543137903
3971568481
0386991741
1152567996
0380338351
7764126967
Giải ba 4302984979
1030840219
Giải nhì 5065680818
Giải nhất 2114554452
Đặc biệt 375419793263
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9381
Giải bảy 369365
Giải sáu 93449332
45093444
11509998
Giải năm 67361788
Giải tư 3780135118
8131238710
3969745322
7197405652
7390468211
6853813012
6243909562
Giải ba 8628486479
3305524718
Giải nhì 2808130361
Giải nhất 1640044644
Đặc biệt 855680687948
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5252
Giải bảy 289569
Giải sáu 87763658
81522292
94958688
Giải năm 43386272
Giải tư 8595526588
5096344968
1033169425
5830236209
0817118318
7963291314
4793742016
Giải ba 9407567561
0708334316
Giải nhì 6014406919
Giải nhất 6545667261
Đặc biệt 849005738250
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6684
Giải bảy 196213
Giải sáu 65720193
13320202
65053813
Giải năm 79442275
Giải tư 7897511359
3601578817
8428769996
4318730274
7053918949
5245728910
4583378888
Giải ba 5448381946
9752908823
Giải nhì 1944851129
Giải nhất 6916253838
Đặc biệt 959715051264
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5203
Giải bảy 753250
Giải sáu 17539914
80525265
04821712
Giải năm 81611330
Giải tư 5349066710
6816351506
0494948821
1261539451
7918940226
6630803677
4780983279
Giải ba 0993027678
8179762572
Giải nhì 7056920200
Giải nhất 9701936323
Đặc biệt 662228793827
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7895
Giải bảy 710404
Giải sáu 78936278
19238602
43273181
Giải năm 99989973
Giải tư 5289998250
1323865705
7486539005
0456635829
2049702665
4419286640
8111249781
Giải ba 7655816905
9819201207
Giải nhì 4693841186
Giải nhất 1528054541
Đặc biệt 136847426461
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0846
Giải bảy 160915
Giải sáu 95300790
48537490
93935063
Giải năm 56688553
Giải tư 9521383333
9510037976
7844932697
9354291482
5638766056
6982109730
4251746139
Giải ba 9669990069
0211152103
Giải nhì 6165664546
Giải nhất 7744723446
Đặc biệt 132304303758
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 2432
Giải bảy 411542
Giải sáu 30325864
81534415
09910218
Giải năm 50478101
Giải tư 7718086828
8976110605
4684194454
7526178090
5502521596
9353554326
9325774975
Giải ba 5923199182
3894655151
Giải nhì 0793615877
Giải nhất 8782525969
Đặc biệt 997754193067
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6975
Giải bảy 170751
Giải sáu 27481666
90812352
53681728
Giải năm 06308419
Giải tư 7431956910
4655134645
4193025986
9575894724
2383936447
1924077354
3431719390
Giải ba 0422664206
9359305402
Giải nhì 5391068845
Giải nhất 4601652928
Đặc biệt 749535747877
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7665
Giải bảy 088623
Giải sáu 73085917
03237350
00051330
Giải năm 75027093
Giải tư 5887690338
0046015040
6358755398
9480454462
6363414574
3863332020
2928972334
Giải ba 8943907813
3966178761
Giải nhì 2135579953
Giải nhất 6143228204
Đặc biệt 763134339588
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6526
Giải bảy 048534
Giải sáu 15892374
99504026
36313727
Giải năm 43362448
Giải tư 4536990141
9710823758
8708551537
5070166865
2976669766
1169264920
4267511517
Giải ba 2319916441
4477306188
Giải nhì 7891250483
Giải nhất 2762381050
Đặc biệt 816156141113
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9201
Giải bảy 571808
Giải sáu 90854244
25656259
56695819
Giải năm 56095639
Giải tư 3443949503
8710093172
7583105481
8003533787
1762167282
0944578258
3021486691
Giải ba 2478682301
9320580434
Giải nhì 1921931664
Giải nhất 0709601794
Đặc biệt 270160586994
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7657
Giải bảy 314907
Giải sáu 68586295
79388262
62326597
Giải năm 03749892
Giải tư 0006964562
0015990084
4447536162
0091702130
8460148062
0051767051
1197784684
Giải ba 0976603975
3900470847
Giải nhì 8209298894
Giải nhất 6953341425
Đặc biệt 812452785813
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5975
Giải bảy 654867
Giải sáu 09216014
19488308
89643289
Giải năm 34311273
Giải tư 7723889345
2377895925
0435106195
6131507101
0351455751
5637779384
6141403813
Giải ba 7698361941
1263676702
Giải nhì 8595905436
Giải nhất 6133433896
Đặc biệt 642240126531
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1181
Giải bảy 094759
Giải sáu 67541637
16835373
23327158
Giải năm 80399241
Giải tư 0013474383
2142324103
5966200071
3530357284
8806763952
7259049146
5282468094
Giải ba 9531868653
3871411093
Giải nhì 8967168715
Giải nhất 1217806658
Đặc biệt 237488567290
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1032
Giải bảy 840696
Giải sáu 84194747
03021133
52188955
Giải năm 24942016
Giải tư 0030564177
7982753708
4819829427
8129243437
1946405604
6063225833
6375354959
Giải ba 0823179319
7276098282
Giải nhì 1924322828
Giải nhất 1324804823
Đặc biệt 632950661846
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 4000
Giải bảy 324036
Giải sáu 70948477
33970204
08185644
Giải năm 49769671
Giải tư 3285877188
3079783219
6145763785
7901364834
0966190713
8699668450
2460634520
Giải ba 6491269776
5183208223
Giải nhì 4517972823
Giải nhất 3484649981
Đặc biệt 429035732106
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0097
Giải bảy 895915
Giải sáu 77193604
01326964
03519813
Giải năm 18924375
Giải tư 4989830138
2782338799
0948351019
2223823036
2430613295
8040306057
4201967400
Giải ba 4664461260
0939968451
Giải nhì 1669035163
Giải nhất 8793291393
Đặc biệt 983551346952
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7543
Giải bảy 412482
Giải sáu 19574644
40972479
57866395
Giải năm 56108794
Giải tư 8815948054
6265399686
2075432112
5124652197
6227259183
4348817965
1727093960
Giải ba 6242061448
5646110473
Giải nhì 2795348882
Giải nhất 8217330413
Đặc biệt 759010109970
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0480
Giải bảy 704103
Giải sáu 63686022
02598833
68218705
Giải năm 63001712
Giải tư 4863528509
7596264616
0330143508
7759435498
9128898132
4376939312
4609246537
Giải ba 3674927869
1944577191
Giải nhì 7730137548
Giải nhất 1354815114
Đặc biệt 786142387926
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 4783
Giải bảy 145059
Giải sáu 96062546
76902081
48351590
Giải năm 12087183
Giải tư 7152842981
1643168914
9032446479
2667804551
6889113837
9840245071
0671431928
Giải ba 5595254616
9060247084
Giải nhì 6137236774
Giải nhất 3122890977
Đặc biệt 321311202672
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1633
Giải bảy 871078
Giải sáu 49375154
44917543
84365688
Giải năm 04333058
Giải tư 0807865070
4206860498
5197513947
0393086961
3474451988
7884643075
3915818167
Giải ba 0097362765
9247300065
Giải nhì 4579405873
Giải nhất 3894971600
Đặc biệt 268976007367
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5037
Giải bảy 561495
Giải sáu 45847487
86071202
35304800
Giải năm 94931004
Giải tư 9914640760
2495257972
9269107028
4612755694
6085179956
5567555214
2465767495
Giải ba 1735166455
0190905067
Giải nhì 1994573903
Giải nhất 2100620465
Đặc biệt 839965866200
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6990
Giải bảy 805105
Giải sáu 03658045
26589528
21654650
Giải năm 35303051
Giải tư 5554828420
1532497200
6105064864
0237821361
6047209375
0755672352
1561859801
Giải ba 1850197709
6219101000
Giải nhì 3179489083
Giải nhất 9474074434
Đặc biệt 833422681925
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1432
Giải bảy 248112
Giải sáu 99328511
36157576
29377531
Giải năm 45665751
Giải tư 0978877260
2920362606
1808591374
5147143747
8553101059
5371042773
3447434239
Giải ba 8162815439
8045455259
Giải nhì 1223687566
Giải nhất 7895245327
Đặc biệt 738448676319
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8730
Giải bảy 669455
Giải sáu 64785662
90343211
77880850
Giải năm 82514022
Giải tư 5307305965
0175952904
1890796658
6849769451
5404379541
9871699644
1425972997
Giải ba 6617984051
5100397312
Giải nhì 1457450866
Giải nhất 9802068152
Đặc biệt 963977987646
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0400
Giải bảy 488515
Giải sáu 29788901
47508895
02983952
Giải năm 52322655
Giải tư 1235159807
5444509017
6619635169
8744787637
5169664905
5563922287
0313762062
Giải ba 4705766910
9450513138
Giải nhì 6654471330
Giải nhất 8493781901
Đặc biệt 134478248277
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0186
Giải bảy 656721
Giải sáu 59501336
95030887
51325806
Giải năm 12770902
Giải tư 8481151079
8062349101
0248816466
6710390423
5193866998
2927442792
7354946080
Giải ba 9373125274
2638600739
Giải nhì 7050020692
Giải nhất 9418786968
Đặc biệt 807492248988
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5484
Giải bảy 405106
Giải sáu 08276669
58844604
76282092
Giải năm 01361827
Giải tư 6831246644
0931465358
8606737009
4070325258
4074776343
7993519230
7403331238
Giải ba 5201700110
0331171057
Giải nhì 2641910678
Giải nhất 9438329833
Đặc biệt 740536935298
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8955
Giải bảy 089465
Giải sáu 76367662
62169919
19576102
Giải năm 74840795
Giải tư 3559573686
8010022515
4404881988
1535892480
3375370241
3593756107
7394019378
Giải ba 1003716325
5097911191
Giải nhì 7662568793
Giải nhất 6673316027
Đặc biệt 664159289053
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 4154
Giải bảy 200050
Giải sáu 73831693
62630784
39651455
Giải năm 94120709
Giải tư 2982384577
7347199088
1389595604
5444333628
4764364985
5662519000
3605995856
Giải ba 8289749170
8607839894
Giải nhì 5942961158
Giải nhất 1126573421
Đặc biệt 256350271517
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3361
Giải bảy 709171
Giải sáu 39898519
80437552
33386207
Giải năm 16862081
Giải tư 0913890710
2480875833
9993840828
3634630859
7034803175
4225309171
0636973381
Giải ba 7515479116
1389023641
Giải nhì 0834259744
Giải nhất 3488812465
Đặc biệt 976675707937
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8126
Giải bảy 468490
Giải sáu 05163193
99103398
27550468
Giải năm 89422133
Giải tư 0239576727
1786882357
4348475421
8414217663
1012980301
0448969108
2701337962
Giải ba 8871959871
9465865699
Giải nhì 7549579802
Giải nhất 1038260053
Đặc biệt 642529128311
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9149
Giải bảy 171025
Giải sáu 32039543
63943393
74085393
Giải năm 74588520
Giải tư 0915852534
6808424836
1793187343
6926374791
7380945072
0239953770
6295274417
Giải ba 5017467466
9319096709
Giải nhì 6730197332
Giải nhất 7369792006
Đặc biệt 822099155360
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1308
Giải bảy 181284
Giải sáu 06931360
36446858
44456434
Giải năm 44765272
Giải tư 3439606644
5637365839
6185713732
3382269626
0032634251
3997610687
9675226474
Giải ba 6635168755
0474780894
Giải nhì 7441907569
Giải nhất 9034463103
Đặc biệt 948670427064
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8984
Giải bảy 358977
Giải sáu 66780517
46450023
97988550
Giải năm 20103791
Giải tư 8152385825
5394384174
6858164600
9182153402
2068598887
5338394433
0019003584
Giải ba 3177359035
6652465804
Giải nhì 2225388437
Giải nhất 2588029718
Đặc biệt 481115164783
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6904
Giải bảy 574907
Giải sáu 04180620
46840923
81532348
Giải năm 04619246
Giải tư 2001257408
7148027364
2287174127
2783692054
6075448770
9558458518
2668479877
Giải ba 4851654296
0296009256
Giải nhì 1602498713
Giải nhất 7405525032
Đặc biệt 245225549012
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 4435
Giải bảy 311074
Giải sáu 14370589
27861038
34225154
Giải năm 70462359
Giải tư 7948483567
2511083614
5831138692
8079911768
6598234164
9656589543
8354241709
Giải ba 4330102860
9094373396
Giải nhì 4550567129
Giải nhất 5539327204
Đặc biệt 282001372384
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6283
Giải bảy 580616
Giải sáu 75256831
38161618
35318759
Giải năm 40489211
Giải tư 3304401229
7777530791
2816567969
5108466775
8637132941
4466102196
8775924878
Giải ba 8986836043
0824027476
Giải nhì 8230861486
Giải nhất 5450311867
Đặc biệt 107160591650
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7131
Giải bảy 563088
Giải sáu 11379338
15289661
53866128
Giải năm 52729623
Giải tư 7750998077
0420010372
0131756288
5908129816
3438878622
6892090682
3460878139
Giải ba 0685163165
4191417141
Giải nhì 0010105729
Giải nhất 3801682450
Đặc biệt 062580595225
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9017
Giải bảy 658863
Giải sáu 98576770
90385712
17003213
Giải năm 52111613
Giải tư 4618946262
5253351441
2217831511
4192262009
0151590828
9970050962
3609039544
Giải ba 8519428599
3394138462
Giải nhì 6164372216
Giải nhất 8610438836
Đặc biệt 688821709196
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6682
Giải bảy 766290
Giải sáu 89527141
51854999
27060105
Giải năm 82703569
Giải tư 3516571678
4680519904
6322714712
5330945057
1718654161
6824120076
6191222117
Giải ba 5206159568
0529403280
Giải nhì 2797714304
Giải nhất 7521560498
Đặc biệt 662215410845
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 2228
Giải bảy 183623
Giải sáu 45463308
90666368
43190402
Giải năm 85894149
Giải tư 8064712041
8023623300
7704316932
6117247156
9655948384
3977191322
2156143894
Giải ba 6279730195
8864338247
Giải nhì 9366132819
Giải nhất 5473942495
Đặc biệt 581657522977
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0077
Giải bảy 159229
Giải sáu 89261434
79186040
05755657
Giải năm 49935823
Giải tư 0856441108
9729309011
5253832796
4787774276
3322098486
3136060874
1907844512
Giải ba 5399775507
3573404747
Giải nhì 9334061556
Giải nhất 7886926762
Đặc biệt 132306356435
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0226
Giải bảy 553862
Giải sáu 68587994
85364559
31132826
Giải năm 28091150
Giải tư 0782719798
2795091640
6825450766
2216132777
3136515177
8909304479
1595855554
Giải ba 6742565759
2044423412
Giải nhì 1244132775
Giải nhất 8985694239
Đặc biệt 427805349793
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3855
Giải bảy 420062
Giải sáu 78000282
20085867
38487401
Giải năm 27300649
Giải tư 9961682612
5264255580
1999062169
2592733841
8892926512
5363987506
1572758858
Giải ba 8839955042
2484114091
Giải nhì 5054475309
Giải nhất 3983254236
Đặc biệt 051532489487
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3028
Giải bảy 393618
Giải sáu 17762501
04362337
82794055
Giải năm 96554515
Giải tư 3228612677
6066550774
0873352702
5273004853
9505122311
7635142639
2912743494
Giải ba 3266651310
7113884078
Giải nhì 9066859545
Giải nhất 1154478498
Đặc biệt 658093442749
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 2916
Giải bảy 459634
Giải sáu 00697360
41699483
04116985
Giải năm 82536192
Giải tư 8001656194
1339655116
2651552873
1265284903
1477582456
8484726426
1955646723
Giải ba 5859169159
3470422571
Giải nhì 7619022950
Giải nhất 5501145134
Đặc biệt 973858715334
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7438
Giải bảy 842758
Giải sáu 73022058
69413896
54565771
Giải năm 66279550
Giải tư 1449950242
1080356297
9581687058
2284562862
5505264884
3489113390
0921108428
Giải ba 8311419182
1277460997
Giải nhì 0501809658
Giải nhất 6548571069
Đặc biệt 992577290872
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7432
Giải bảy 694378
Giải sáu 13405691
80933888
85754754
Giải năm 74788718
Giải tư 2663350054
7691872640
5024394469
5677602420
2633932429
8407046576
2401818549
Giải ba 2458530236
9862990953
Giải nhì 9656646202
Giải nhất 3480311394
Đặc biệt 737430248919

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000