Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 6 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1432
Giải bảy 248112
Giải sáu 99328511
36157576
29377531
Giải năm 45665751
Giải tư 0978877260
2920362606
1808591374
5147143747
8553101059
5371042773
3447434239
Giải ba 8162815439
8045455259
Giải nhì 1223687566
Giải nhất 7895245327
Đặc biệt 738448676319
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8730
Giải bảy 669455
Giải sáu 64785662
90343211
77880850
Giải năm 82514022
Giải tư 5307305965
0175952904
1890796658
6849769451
5404379541
9871699644
1425972997
Giải ba 6617984051
5100397312
Giải nhì 1457450866
Giải nhất 9802068152
Đặc biệt 963977987646
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0400
Giải bảy 488515
Giải sáu 29788901
47508895
02983952
Giải năm 52322655
Giải tư 1235159807
5444509017
6619635169
8744787637
5169664905
5563922287
0313762062
Giải ba 4705766910
9450513138
Giải nhì 6654471330
Giải nhất 8493781901
Đặc biệt 134478248277
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0186
Giải bảy 656721
Giải sáu 59501336
95030887
51325806
Giải năm 12770902
Giải tư 8481151079
8062349101
0248816466
6710390423
5193866998
2927442792
7354946080
Giải ba 9373125274
2638600739
Giải nhì 7050020692
Giải nhất 9418786968
Đặc biệt 807492248988
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5484
Giải bảy 405106
Giải sáu 08276669
58844604
76282092
Giải năm 01361827
Giải tư 6831246644
0931465358
8606737009
4070325258
4074776343
7993519230
7403331238
Giải ba 5201700110
0331171057
Giải nhì 2641910678
Giải nhất 9438329833
Đặc biệt 740536935298
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8955
Giải bảy 089465
Giải sáu 76367662
62169919
19576102
Giải năm 74840795
Giải tư 3559573686
8010022515
4404881988
1535892480
3375370241
3593756107
7394019378
Giải ba 1003716325
5097911191
Giải nhì 7662568793
Giải nhất 6673316027
Đặc biệt 664159289053
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 4154
Giải bảy 200050
Giải sáu 73831693
62630784
39651455
Giải năm 94120709
Giải tư 2982384577
7347199088
1389595604
5444333628
4764364985
5662519000
3605995856
Giải ba 8289749170
8607839894
Giải nhì 5942961158
Giải nhất 1126573421
Đặc biệt 256350271517
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3361
Giải bảy 709171
Giải sáu 39898519
80437552
33386207
Giải năm 16862081
Giải tư 0913890710
2480875833
9993840828
3634630859
7034803175
4225309171
0636973381
Giải ba 7515479116
1389023641
Giải nhì 0834259744
Giải nhất 3488812465
Đặc biệt 976675707937
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8126
Giải bảy 468490
Giải sáu 05163193
99103398
27550468
Giải năm 89422133
Giải tư 0239576727
1786882357
4348475421
8414217663
1012980301
0448969108
2701337962
Giải ba 8871959871
9465865699
Giải nhì 7549579802
Giải nhất 1038260053
Đặc biệt 642529128311
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9149
Giải bảy 171025
Giải sáu 32039543
63943393
74085393
Giải năm 74588520
Giải tư 0915852534
6808424836
1793187343
6926374791
7380945072
0239953770
6295274417
Giải ba 5017467466
9319096709
Giải nhì 6730197332
Giải nhất 7369792006
Đặc biệt 822099155360
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1308
Giải bảy 181284
Giải sáu 06931360
36446858
44456434
Giải năm 44765272
Giải tư 3439606644
5637365839
6185713732
3382269626
0032634251
3997610687
9675226474
Giải ba 6635168755
0474780894
Giải nhì 7441907569
Giải nhất 9034463103
Đặc biệt 948670427064
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8984
Giải bảy 358977
Giải sáu 66780517
46450023
97988550
Giải năm 20103791
Giải tư 8152385825
5394384174
6858164600
9182153402
2068598887
5338394433
0019003584
Giải ba 3177359035
6652465804
Giải nhì 2225388437
Giải nhất 2588029718
Đặc biệt 481115164783
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6904
Giải bảy 574907
Giải sáu 04180620
46840923
81532348
Giải năm 04619246
Giải tư 2001257408
7148027364
2287174127
2783692054
6075448770
9558458518
2668479877
Giải ba 4851654296
0296009256
Giải nhì 1602498713
Giải nhất 7405525032
Đặc biệt 245225549012
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 4435
Giải bảy 311074
Giải sáu 14370589
27861038
34225154
Giải năm 70462359
Giải tư 7948483567
2511083614
5831138692
8079911768
6598234164
9656589543
8354241709
Giải ba 4330102860
9094373396
Giải nhì 4550567129
Giải nhất 5539327204
Đặc biệt 282001372384
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6283
Giải bảy 580616
Giải sáu 75256831
38161618
35318759
Giải năm 40489211
Giải tư 3304401229
7777530791
2816567969
5108466775
8637132941
4466102196
8775924878
Giải ba 8986836043
0824027476
Giải nhì 8230861486
Giải nhất 5450311867
Đặc biệt 107160591650
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7131
Giải bảy 563088
Giải sáu 11379338
15289661
53866128
Giải năm 52729623
Giải tư 7750998077
0420010372
0131756288
5908129816
3438878622
6892090682
3460878139
Giải ba 0685163165
4191417141
Giải nhì 0010105729
Giải nhất 3801682450
Đặc biệt 062580595225
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9017
Giải bảy 658863
Giải sáu 98576770
90385712
17003213
Giải năm 52111613
Giải tư 4618946262
5253351441
2217831511
4192262009
0151590828
9970050962
3609039544
Giải ba 8519428599
3394138462
Giải nhì 6164372216
Giải nhất 8610438836
Đặc biệt 688821709196
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6682
Giải bảy 766290
Giải sáu 89527141
51854999
27060105
Giải năm 82703569
Giải tư 3516571678
4680519904
6322714712
5330945057
1718654161
6824120076
6191222117
Giải ba 5206159568
0529403280
Giải nhì 2797714304
Giải nhất 7521560498
Đặc biệt 662215410845
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 2228
Giải bảy 183623
Giải sáu 45463308
90666368
43190402
Giải năm 85894149
Giải tư 8064712041
8023623300
7704316932
6117247156
9655948384
3977191322
2156143894
Giải ba 6279730195
8864338247
Giải nhì 9366132819
Giải nhất 5473942495
Đặc biệt 581657522977
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0077
Giải bảy 159229
Giải sáu 89261434
79186040
05755657
Giải năm 49935823
Giải tư 0856441108
9729309011
5253832796
4787774276
3322098486
3136060874
1907844512
Giải ba 5399775507
3573404747
Giải nhì 9334061556
Giải nhất 7886926762
Đặc biệt 132306356435
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0226
Giải bảy 553862
Giải sáu 68587994
85364559
31132826
Giải năm 28091150
Giải tư 0782719798
2795091640
6825450766
2216132777
3136515177
8909304479
1595855554
Giải ba 6742565759
2044423412
Giải nhì 1244132775
Giải nhất 8985694239
Đặc biệt 427805349793
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3855
Giải bảy 420062
Giải sáu 78000282
20085867
38487401
Giải năm 27300649
Giải tư 9961682612
5264255580
1999062169
2592733841
8892926512
5363987506
1572758858
Giải ba 8839955042
2484114091
Giải nhì 5054475309
Giải nhất 3983254236
Đặc biệt 051532489487
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3028
Giải bảy 393618
Giải sáu 17762501
04362337
82794055
Giải năm 96554515
Giải tư 3228612677
6066550774
0873352702
5273004853
9505122311
7635142639
2912743494
Giải ba 3266651310
7113884078
Giải nhì 9066859545
Giải nhất 1154478498
Đặc biệt 658093442749
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 2916
Giải bảy 459634
Giải sáu 00697360
41699483
04116985
Giải năm 82536192
Giải tư 8001656194
1339655116
2651552873
1265284903
1477582456
8484726426
1955646723
Giải ba 5859169159
3470422571
Giải nhì 7619022950
Giải nhất 5501145134
Đặc biệt 973858715334
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7438
Giải bảy 842758
Giải sáu 73022058
69413896
54565771
Giải năm 66279550
Giải tư 1449950242
1080356297
9581687058
2284562862
5505264884
3489113390
0921108428
Giải ba 8311419182
1277460997
Giải nhì 0501809658
Giải nhất 6548571069
Đặc biệt 992577290872
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7432
Giải bảy 694378
Giải sáu 13405691
80933888
85754754
Giải năm 74788718
Giải tư 2663350054
7691872640
5024394469
5677602420
2633932429
8407046576
2401818549
Giải ba 2458530236
9862990953
Giải nhì 9656646202
Giải nhất 3480311394
Đặc biệt 737430248919
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1928
Giải bảy 127898
Giải sáu 34422177
53648921
40748043
Giải năm 24789356
Giải tư 2780294480
2165545052
1207530545
9774992644
0666951062
5926668832
4170025735
Giải ba 7514136315
7528735135
Giải nhì 2313219439
Giải nhất 2058209690
Đặc biệt 643010089373
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9634
Giải bảy 071650
Giải sáu 77974922
76646944
42728380
Giải năm 41615468
Giải tư 6242685181
3235204697
4222036879
1374079878
3076347384
9471375091
1220437676
Giải ba 5837698979
8580971590
Giải nhì 4777332205
Giải nhất 5346506308
Đặc biệt 891977088473
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9712
Giải bảy 681759
Giải sáu 75926274
32038018
66164244
Giải năm 15254826
Giải tư 5499991841
1151509250
4300382259
9276296911
2164108195
3482023098
8013627372
Giải ba 7701420018
4561096150
Giải nhì 3097614767
Giải nhất 9401308506
Đặc biệt 678748921021
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7120
Giải bảy 864693
Giải sáu 35438440
44837843
63946685
Giải năm 37146874
Giải tư 3526223655
2689548332
4648546839
9423635853
1820885116
0192965034
7631756269
Giải ba 1562146641
0237264626
Giải nhì 4336017589
Giải nhất 0589919656
Đặc biệt 410142386242
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0516
Giải bảy 166111
Giải sáu 39709074
76903358
18559032
Giải năm 63419770
Giải tư 3244482168
2862495315
6510454975
3160486669
0744499925
3573117139
6099193923
Giải ba 1479947256
5896872294
Giải nhì 9915691488
Giải nhất 9956874867
Đặc biệt 280459811459
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8985
Giải bảy 552866
Giải sáu 22833786
73562799
09387337
Giải năm 92852257
Giải tư 7428248418
5739636869
9235120489
1955776928
3834978211
3066927539
8589608935
Giải ba 7572410662
5224672800
Giải nhì 0868986645
Giải nhất 8990367672
Đặc biệt 136410633959
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8341
Giải bảy 363837
Giải sáu 14456558
98848837
75926653
Giải năm 44169308
Giải tư 2496489291
0894529585
9720342106
7090275379
0140276906
6773166044
8250150388
Giải ba 5264833267
8083315473
Giải nhì 7467699131
Giải nhất 9202589433
Đặc biệt 000177932080
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0620
Giải bảy 258377
Giải sáu 73593794
20861066
65229786
Giải năm 09516953
Giải tư 9801419154
0224892967
5998302366
2397049219
3914668373
5070346938
4098429486
Giải ba 6585492802
5660043978
Giải nhì 2181078005
Giải nhất 4423728591
Đặc biệt 842628156483
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3118
Giải bảy 724581
Giải sáu 38861942
55188758
51354869
Giải năm 09213456
Giải tư 2835736464
8502381284
7198840066
3284693894
2142210801
6663080133
4376059479
Giải ba 7073167095
6767343714
Giải nhì 3852253658
Giải nhất 4904062402
Đặc biệt 714018330118
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9257
Giải bảy 526097
Giải sáu 63519528
00696615
40103055
Giải năm 33467095
Giải tư 0531142117
4412743014
7866086811
1755821448
0417285346
7400947924
8025055140
Giải ba 8094374703
4292882574
Giải nhì 3895356201
Giải nhất 1015391903
Đặc biệt 960406970621
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8734
Giải bảy 982962
Giải sáu 84424069
62432426
23473516
Giải năm 16191667
Giải tư 4108170444
0389060612
5605130572
2754132176
7110825504
3113502938
1468469127
Giải ba 7755401306
6888566160
Giải nhì 5821606063
Giải nhất 5331675846
Đặc biệt 628444890904
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5854
Giải bảy 932155
Giải sáu 95851848
25998686
56032577
Giải năm 12449417
Giải tư 5497219415
7196429856
4892963329
4595561027
6184842400
4565236931
9469387261
Giải ba 5316546666
8206836276
Giải nhì 8745422881
Giải nhất 7047538664
Đặc biệt 650266122016
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1927
Giải bảy 255643
Giải sáu 56253143
26979660
15719815
Giải năm 11197411
Giải tư 4155341455
9256160370
0754740047
6036507251
2044492594
1067866068
3734099908
Giải ba 6599094369
7086829574
Giải nhì 0528368884
Giải nhất 2286716971
Đặc biệt 754157815237
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9989
Giải bảy 550535
Giải sáu 66118775
90794748
55177942
Giải năm 02033637
Giải tư 2862560078
6237168671
3568850994
7839805437
8523211429
2618650105
2574080718
Giải ba 8161727020
6887455974
Giải nhì 0620246917
Giải nhất 2462037671
Đặc biệt 851226379472
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6195
Giải bảy 284266
Giải sáu 54837819
55431261
54432784
Giải năm 88756874
Giải tư 5385381943
2192324349
3034081918
4434035974
4425489076
5817030038
1694911492
Giải ba 3300590752
1655283322
Giải nhì 8289128600
Giải nhất 0457437774
Đặc biệt 011607367898
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 2467
Giải bảy 646223
Giải sáu 74531857
48878045
65042674
Giải năm 90401327
Giải tư 7378049216
8840443617
7946552039
7904126013
9387847238
1030750844
0173532877
Giải ba 1109882843
7826694067
Giải nhì 5141645877
Giải nhất 5262489011
Đặc biệt 562273330931
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3138
Giải bảy 712636
Giải sáu 02663805
92746888
29881097
Giải năm 94052063
Giải tư 9072082718
7468508305
1190785039
6561519041
8723438286
6399057732
4931117732
Giải ba 5105121409
0742059098
Giải nhì 8144492127
Giải nhất 5255921353
Đặc biệt 167630066277
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6054
Giải bảy 307375
Giải sáu 19036369
57248131
22725816
Giải năm 28697348
Giải tư 6847824996
4955344141
9863803417
8260026652
2462033217
3249781403
3285932592
Giải ba 3690698564
2040953368
Giải nhì 3153021413
Giải nhất 9735500953
Đặc biệt 744511907119
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7028
Giải bảy 195146
Giải sáu 18028096
68687863
43251625
Giải năm 06620201
Giải tư 1111802488
3644130993
5380270508
9512215625
4620630658
3160188148
8054009818
Giải ba 0840722143
6477981870
Giải nhì 4091817671
Giải nhất 4584960576
Đặc biệt 430430546849
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8628
Giải bảy 134897
Giải sáu 79750328
36549039
88702582
Giải năm 16042817
Giải tư 8854502070
8148627432
0408988346
0360273083
3814404145
4527901742
9821002754
Giải ba 2972906546
0562262492
Giải nhì 8262213513
Giải nhất 9401447189
Đặc biệt 489709599612
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Gia Lai
Giải tám 85
Giải bảy 751
Giải sáu 6334
3594
4029
Giải năm 8281
Giải tư 93979
00182
06410
50571
32932
49918
92839
Giải ba 87288
98375
Giải nhì 00305
Giải nhất 72194
Đặc biệt 996716
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1059
Giải bảy 951790
Giải sáu 77834500
05618666
16250321
Giải năm 18886559
Giải tư 2514104337
5620459240
2801549523
0472883050
3894179058
8430940636
2076383677
Giải ba 2009568773
9143869663
Giải nhì 2835295232
Giải nhất 9673361231
Đặc biệt 903997936876
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9833
Giải bảy 767643
Giải sáu 47136502
11707417
29708308
Giải năm 43106652
Giải tư 6511423757
9152455302
1216496875
9912549755
0803392834
3424545850
7657613759
Giải ba 5107037928
4055457282
Giải nhì 5492614462
Giải nhất 2226122133
Đặc biệt 289354329346
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1764
Giải bảy 238891
Giải sáu 95718948
10449889
08016536
Giải năm 37696244
Giải tư 3957036004
7789959971
8238481168
4234092262
7599280614
4746278643
5420464758
Giải ba 9283630898
7856184421
Giải nhì 5247648096
Giải nhất 2172493014
Đặc biệt 289385880990

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000