Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 6 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 2105
Giải bảy 761160
Giải sáu 38328138
12361975
25445895
Giải năm 30561714
Giải tư 1047204962
0472647028
1085549789
0976624423
2523728747
9639719338
7300820976
Giải ba 5450682398
0968799406
Giải nhì 6227118118
Giải nhất 2651192493
Đặc biệt 056234299167
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1508
Giải bảy 023001
Giải sáu 88987229
49893341
86882037
Giải năm 44249793
Giải tư 9491558692
2066194016
0137795321
0781428191
0350764951
1492239615
0896474720
Giải ba 4570605375
5595912052
Giải nhì 5937618019
Giải nhất 6968077481
Đặc biệt 759041370625
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0134
Giải bảy 923092
Giải sáu 22822877
53487535
50027640
Giải năm 34755342
Giải tư 5851409909
3245287740
8389795151
8248689658
6225346574
6301816567
8667025888
Giải ba 0804350992
9558130867
Giải nhì 3355586801
Giải nhất 3110944998
Đặc biệt 886147895519
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1279
Giải bảy 118607
Giải sáu 09262040
84343887
05170841
Giải năm 88178834
Giải tư 1840539315
8667583206
5349845562
4537210661
9980745652
4680019485
8867532151
Giải ba 7424846859
1033326926
Giải nhì 2076079356
Giải nhất 3255640363
Đặc biệt 693904555589
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1865
Giải bảy 775560
Giải sáu 17590136
90181097
36783847
Giải năm 80154055
Giải tư 8656124724
1182149011
2471781149
1779764605
2173300164
5359421605
6821879284
Giải ba 7301836208
8771936788
Giải nhì 2041499312
Giải nhất 8127916601
Đặc biệt 220992449916
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0613
Giải bảy 131729
Giải sáu 02705114
04591563
88078185
Giải năm 78263784
Giải tư 5646950305
4546546358
0295564898
1020523186
6100210124
5573454767
1901892260
Giải ba 9389691667
9490192133
Giải nhì 4127572941
Giải nhất 9202477317
Đặc biệt 975879160673
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 4906
Giải bảy 501380
Giải sáu 03397752
18271916
36117502
Giải năm 76530209
Giải tư 2053361256
0943832345
8032634296
6961161429
4377605372
4096928617
4421279374
Giải ba 6880769406
3235580581
Giải nhì 6358099679
Giải nhất 0266758733
Đặc biệt 065808219086
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8467
Giải bảy 867311
Giải sáu 71905757
91685249
20930961
Giải năm 14896993
Giải tư 7461183976
4178661452
3483408310
2946271570
0020118115
1690622321
0313440606
Giải ba 5856421638
6467428735
Giải nhì 5806362749
Giải nhất 1749757511
Đặc biệt 756571269653
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3013
Giải bảy 380840
Giải sáu 00460346
65026786
96730964
Giải năm 60343855
Giải tư 6010756085
1723934736
2306360935
0449776307
8952551577
8334273553
5901870571
Giải ba 7485025968
8305977604
Giải nhì 2612818147
Giải nhất 9461838893
Đặc biệt 160885647019
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1444
Giải bảy 068718
Giải sáu 28488847
67463046
58719927
Giải năm 64756861
Giải tư 3409080555
2294790033
9080839922
6350097058
4910735658
7337737731
2954329086
Giải ba 6806588123
9652324710
Giải nhì 4014039230
Giải nhất 2188259376
Đặc biệt 522597993695
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9903
Giải bảy 775851
Giải sáu 05543185
46142882
55551320
Giải năm 59477734
Giải tư 5127244103
3957686466
5246509627
0392360584
2745708601
8306407486
4324876529
Giải ba 6268784349
4591830801
Giải nhì 1687323823
Giải nhất 3088932766
Đặc biệt 598605257375
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0336
Giải bảy 870086
Giải sáu 58037323
97384294
51437453
Giải năm 79601166
Giải tư 3716378532
6275051116
1061732254
7817884763
9343747078
3846259789
4887217227
Giải ba 9382325047
0631998065
Giải nhì 4576644011
Giải nhất 7628266771
Đặc biệt 966947524190
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 4065
Giải bảy 125626
Giải sáu 58725788
39028895
41337105
Giải năm 45992533
Giải tư 8566483939
2467226520
7507142494
8956845442
9005958143
9405759298
3375262592
Giải ba 8318794666
3388922138
Giải nhì 5627273774
Giải nhất 1211603992
Đặc biệt 265759927521
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 4574
Giải bảy 918260
Giải sáu 95247854
67514997
88445044
Giải năm 83661016
Giải tư 7355878912
7012985473
4431780344
2294125087
0083609910
7736774551
7203162973
Giải ba 6031975824
9896044788
Giải nhì 8294024302
Giải nhất 4319929648
Đặc biệt 107589756445
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9790
Giải bảy 975613
Giải sáu 86963972
98775879
61968867
Giải năm 38352668
Giải tư 5939739862
7433881091
2846923958
3469190590
7520697707
0976535999
4387375551
Giải ba 6397243421
5659317244
Giải nhì 1180844606
Giải nhất 1735385910
Đặc biệt 062857474809
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0107
Giải bảy 680906
Giải sáu 74980390
21786600
93469895
Giải năm 50233974
Giải tư 0910110687
3488552204
8117009087
4084934600
7332453258
7396302865
6792491768
Giải ba 5551151616
1460986666
Giải nhì 0405428656
Giải nhất 6096944300
Đặc biệt 054076316288
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0071
Giải bảy 729773
Giải sáu 45858903
81294694
89322894
Giải năm 85135325
Giải tư 8962010524
5586865303
8091548097
1395598515
4753955000
0374036591
9943050077
Giải ba 5189895981
2500400132
Giải nhì 1171912674
Giải nhất 7248838441
Đặc biệt 569179006330
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3064
Giải bảy 453982
Giải sáu 43294306
95947665
03154643
Giải năm 22209564
Giải tư 8992858762
4239859612
4737979670
6167488201
0039577337
9677280034
9847547544
Giải ba 4797237145
2096988820
Giải nhì 0267339972
Giải nhất 7403007964
Đặc biệt 723029930199
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8961
Giải bảy 945195
Giải sáu 32894279
61784690
54591621
Giải năm 31213778
Giải tư 4747751369
3196668993
8601342215
0316891695
9355418305
5060448332
7594415001
Giải ba 3429347500
5141486478
Giải nhì 0654042785
Giải nhất 6138506414
Đặc biệt 320593701483
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6131
Giải bảy 205132
Giải sáu 47084834
48177041
99886252
Giải năm 19333662
Giải tư 1440605434
9528651623
6103717820
5556164069
2202093099
5813490308
3213063374
Giải ba 0059036723
7452285477
Giải nhì 7839579570
Giải nhất 8149194806
Đặc biệt 791458452694
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1663
Giải bảy 639130
Giải sáu 53183814
87286745
70151854
Giải năm 56867426
Giải tư 1145565642
8505058925
9094525502
5490217672
2806753536
1109487259
8048559424
Giải ba 2899931159
8345465235
Giải nhì 8522874414
Giải nhất 6862608297
Đặc biệt 400766506979
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5962
Giải bảy 590655
Giải sáu 00214141
83946826
96633621
Giải năm 98699117
Giải tư 1650722516
3034132913
9751697831
8645570441
1349419468
0182389742
6295698131
Giải ba 9218976893
3231721210
Giải nhì 1967349118
Giải nhất 4370765722
Đặc biệt 183209580016
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8122
Giải bảy 601796
Giải sáu 59300370
28546759
84788463
Giải năm 10767119
Giải tư 6121622894
7804837486
2349789937
2184356202
8295069815
0187154630
3209444086
Giải ba 6765033065
8746201744
Giải nhì 8530276065
Giải nhất 6488521668
Đặc biệt 298062708726
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8783
Giải bảy 700318
Giải sáu 23416148
84056390
92102062
Giải năm 74398431
Giải tư 2165881810
1522124067
8934666521
2401952791
6648702295
2001301738
9589310040
Giải ba 3776671698
2231484640
Giải nhì 8012863910
Giải nhất 9175616821
Đặc biệt 705710581637
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1715
Giải bảy 765771
Giải sáu 39159861
19939698
33277695
Giải năm 39453020
Giải tư 6768025032
8590326659
2371862804
5794369088
3020121135
4172066906
7080339786
Giải ba 1074431676
6660312208
Giải nhì 7432444683
Giải nhất 9232899296
Đặc biệt 004504289040
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9747
Giải bảy 062347
Giải sáu 90788268
09073843
46745789
Giải năm 95454169
Giải tư 3713815714
4169553660
3317245652
3007041098
6383056239
1400377019
3254380532
Giải ba 7155083570
6885273922
Giải nhì 1029947055
Giải nhất 9408116417
Đặc biệt 396334821480
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8596
Giải bảy 618141
Giải sáu 37005704
73415157
42337397
Giải năm 89977683
Giải tư 0806760823
8612687440
0628686562
9223998939
7761417841
6662225461
1883175425
Giải ba 3858945731
1810592914
Giải nhì 9825903148
Giải nhất 8433013562
Đặc biệt 795055641347
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 4417
Giải bảy 533130
Giải sáu 78010537
87469445
82207564
Giải năm 62595950
Giải tư 7726483782
0783328321
0553304488
6366418292
9089892912
9324319378
1262474380
Giải ba 3953712471
9274248888
Giải nhì 3754421246
Giải nhất 9968256272
Đặc biệt 565937368782
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9311
Giải bảy 235885
Giải sáu 42628080
17370239
08966687
Giải năm 59685839
Giải tư 1667889810
8832720304
8821059862
4944559368
7541423641
8235819110
9049181777
Giải ba 6092428241
2209951526
Giải nhì 4681129637
Giải nhất 9202059461
Đặc biệt 807756505263
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5995
Giải bảy 611277
Giải sáu 95427638
99168687
80428236
Giải năm 51976553
Giải tư 9270683464
7300894804
4330847537
9556749792
8793638081
1940602584
1831036483
Giải ba 9774102467
5128943794
Giải nhì 8520539751
Giải nhất 3664153427
Đặc biệt 867728113627
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1001
Giải bảy 499820
Giải sáu 00560387
63145539
28538576
Giải năm 16584699
Giải tư 7143701949
9837823690
0610977397
8732844419
5011109882
2351441202
6934778312
Giải ba 2520967693
9787733569
Giải nhì 7767010781
Giải nhất 4995473647
Đặc biệt 429399877614
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1097
Giải bảy 891341
Giải sáu 20717486
85344822
26117938
Giải năm 26124223
Giải tư 8645583622
9388820352
5669640548
1831419575
7732988842
8557582605
5865645301
Giải ba 8839968566
9481840997
Giải nhì 5825871528
Giải nhất 4766486272
Đặc biệt 294029487558
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3198
Giải bảy 500306
Giải sáu 92610398
19112973
89253320
Giải năm 41146422
Giải tư 7658503018
3532145559
2807789944
5886204408
9017662599
8257828355
8136795613
Giải ba 0408573592
2910258060
Giải nhì 0601048471
Giải nhất 7852767048
Đặc biệt 520062688354
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3359
Giải bảy 695384
Giải sáu 49809339
01236578
11666401
Giải năm 87567031
Giải tư 0368383547
5458126485
5474493235
0876710409
7355879785
2724498547
0646204207
Giải ba 9307895526
7514604132
Giải nhì 9268734677
Giải nhất 9485177497
Đặc biệt 555221555221
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6460
Giải bảy 634026
Giải sáu 57532862
60031890
43046684
Giải năm 68974871
Giải tư 3684279419
3259971222
7032456850
6345408733
8991739021
4902488093
3868331371
Giải ba 6665876266
4758859203
Giải nhì 6645574567
Giải nhất 9170681910
Đặc biệt 204032198646
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7378
Giải bảy 506844
Giải sáu 55704355
47339581
86753310
Giải năm 17054564
Giải tư 6657507107
8622493372
2055756738
5727034759
9257509878
5984866159
5653526561
Giải ba 4587164561
5907768016
Giải nhì 9628188002
Giải nhất 5258432943
Đặc biệt 640728639263
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8343
Giải bảy 236296
Giải sáu 52164397
36744392
72864100
Giải năm 99033601
Giải tư 3037894462
1879710473
7643414784
0924911641
8764864279
4349806673
7243294335
Giải ba 1909055809
8185999954
Giải nhì 9437353231
Giải nhất 6272145567
Đặc biệt 409386102215
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0247
Giải bảy 356640
Giải sáu 84417255
22306324
03946035
Giải năm 76670534
Giải tư 8917244932
6786131916
5179409505
5114451798
7420399652
9530268500
9045091403
Giải ba 2224246372
7067197357
Giải nhì 1074651800
Giải nhất 7955301403
Đặc biệt 185628191725
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3064
Giải bảy 014455
Giải sáu 14598314
69643798
23505450
Giải năm 68823847
Giải tư 8869258832
1097298342
3360336803
2697260944
7052181281
4208964680
9801017007
Giải ba 2195853314
9422287912
Giải nhì 7117062423
Giải nhất 1496982229
Đặc biệt 055705297652
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8610
Giải bảy 952767
Giải sáu 19146120
78408158
72633260
Giải năm 30102165
Giải tư 6673058443
2142849155
3449718656
4759393869
1218271794
7479004578
5475230804
Giải ba 9400283776
7712432076
Giải nhì 5443978952
Giải nhất 5586609668
Đặc biệt 058335418301
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0724
Giải bảy 424668
Giải sáu 32856439
91572511
78161356
Giải năm 86073888
Giải tư 4711788941
7543137903
3971568481
0386991741
1152567996
0380338351
7764126967
Giải ba 4302984979
1030840219
Giải nhì 5065680818
Giải nhất 2114554452
Đặc biệt 375419793263
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9381
Giải bảy 369365
Giải sáu 93449332
45093444
11509998
Giải năm 67361788
Giải tư 3780135118
8131238710
3969745322
7197405652
7390468211
6853813012
6243909562
Giải ba 8628486479
3305524718
Giải nhì 2808130361
Giải nhất 1640044644
Đặc biệt 855680687948
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5252
Giải bảy 289569
Giải sáu 87763658
81522292
94958688
Giải năm 43386272
Giải tư 8595526588
5096344968
1033169425
5830236209
0817118318
7963291314
4793742016
Giải ba 9407567561
0708334316
Giải nhì 6014406919
Giải nhất 6545667261
Đặc biệt 849005738250
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6684
Giải bảy 196213
Giải sáu 65720193
13320202
65053813
Giải năm 79442275
Giải tư 7897511359
3601578817
8428769996
4318730274
7053918949
5245728910
4583378888
Giải ba 5448381946
9752908823
Giải nhì 1944851129
Giải nhất 6916253838
Đặc biệt 959715051264
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5203
Giải bảy 753250
Giải sáu 17539914
80525265
04821712
Giải năm 81611330
Giải tư 5349066710
6816351506
0494948821
1261539451
7918940226
6630803677
4780983279
Giải ba 0993027678
8179762572
Giải nhì 7056920200
Giải nhất 9701936323
Đặc biệt 662228793827
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7895
Giải bảy 710404
Giải sáu 78936278
19238602
43273181
Giải năm 99989973
Giải tư 5289998250
1323865705
7486539005
0456635829
2049702665
4419286640
8111249781
Giải ba 7655816905
9819201207
Giải nhì 4693841186
Giải nhất 1528054541
Đặc biệt 136847426461
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0846
Giải bảy 160915
Giải sáu 95300790
48537490
93935063
Giải năm 56688553
Giải tư 9521383333
9510037976
7844932697
9354291482
5638766056
6982109730
4251746139
Giải ba 9669990069
0211152103
Giải nhì 6165664546
Giải nhất 7744723446
Đặc biệt 132304303758
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 2432
Giải bảy 411542
Giải sáu 30325864
81534415
09910218
Giải năm 50478101
Giải tư 7718086828
8976110605
4684194454
7526178090
5502521596
9353554326
9325774975
Giải ba 5923199182
3894655151
Giải nhì 0793615877
Giải nhất 8782525969
Đặc biệt 997754193067
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6975
Giải bảy 170751
Giải sáu 27481666
90812352
53681728
Giải năm 06308419
Giải tư 7431956910
4655134645
4193025986
9575894724
2383936447
1924077354
3431719390
Giải ba 0422664206
9359305402
Giải nhì 5391068845
Giải nhất 4601652928
Đặc biệt 749535747877

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000