Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 6 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 2916
Giải bảy 459634
Giải sáu 00697360
41699483
04116985
Giải năm 82536192
Giải tư 8001656194
1339655116
2651552873
1265284903
1477582456
8484726426
1955646723
Giải ba 5859169159
3470422571
Giải nhì 7619022950
Giải nhất 5501145134
Đặc biệt 973858715334
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7438
Giải bảy 842758
Giải sáu 73022058
69413896
54565771
Giải năm 66279550
Giải tư 1449950242
1080356297
9581687058
2284562862
5505264884
3489113390
0921108428
Giải ba 8311419182
1277460997
Giải nhì 0501809658
Giải nhất 6548571069
Đặc biệt 992577290872
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7432
Giải bảy 694378
Giải sáu 13405691
80933888
85754754
Giải năm 74788718
Giải tư 2663350054
7691872640
5024394469
5677602420
2633932429
8407046576
2401818549
Giải ba 2458530236
9862990953
Giải nhì 9656646202
Giải nhất 3480311394
Đặc biệt 737430248919
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1928
Giải bảy 127898
Giải sáu 34422177
53648921
40748043
Giải năm 24789356
Giải tư 2780294480
2165545052
1207530545
9774992644
0666951062
5926668832
4170025735
Giải ba 7514136315
7528735135
Giải nhì 2313219439
Giải nhất 2058209690
Đặc biệt 643010089373
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9634
Giải bảy 071650
Giải sáu 77974922
76646944
42728380
Giải năm 41615468
Giải tư 6242685181
3235204697
4222036879
1374079878
3076347384
9471375091
1220437676
Giải ba 5837698979
8580971590
Giải nhì 4777332205
Giải nhất 5346506308
Đặc biệt 891977088473
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9712
Giải bảy 681759
Giải sáu 75926274
32038018
66164244
Giải năm 15254826
Giải tư 5499991841
1151509250
4300382259
9276296911
2164108195
3482023098
8013627372
Giải ba 7701420018
4561096150
Giải nhì 3097614767
Giải nhất 9401308506
Đặc biệt 678748921021
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7120
Giải bảy 864693
Giải sáu 35438440
44837843
63946685
Giải năm 37146874
Giải tư 3526223655
2689548332
4648546839
9423635853
1820885116
0192965034
7631756269
Giải ba 1562146641
0237264626
Giải nhì 4336017589
Giải nhất 0589919656
Đặc biệt 410142386242
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0516
Giải bảy 166111
Giải sáu 39709074
76903358
18559032
Giải năm 63419770
Giải tư 3244482168
2862495315
6510454975
3160486669
0744499925
3573117139
6099193923
Giải ba 1479947256
5896872294
Giải nhì 9915691488
Giải nhất 9956874867
Đặc biệt 280459811459
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8985
Giải bảy 552866
Giải sáu 22833786
73562799
09387337
Giải năm 92852257
Giải tư 7428248418
5739636869
9235120489
1955776928
3834978211
3066927539
8589608935
Giải ba 7572410662
5224672800
Giải nhì 0868986645
Giải nhất 8990367672
Đặc biệt 136410633959
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8341
Giải bảy 363837
Giải sáu 14456558
98848837
75926653
Giải năm 44169308
Giải tư 2496489291
0894529585
9720342106
7090275379
0140276906
6773166044
8250150388
Giải ba 5264833267
8083315473
Giải nhì 7467699131
Giải nhất 9202589433
Đặc biệt 000177932080
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0620
Giải bảy 258377
Giải sáu 73593794
20861066
65229786
Giải năm 09516953
Giải tư 9801419154
0224892967
5998302366
2397049219
3914668373
5070346938
4098429486
Giải ba 6585492802
5660043978
Giải nhì 2181078005
Giải nhất 4423728591
Đặc biệt 842628156483
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3118
Giải bảy 724581
Giải sáu 38861942
55188758
51354869
Giải năm 09213456
Giải tư 2835736464
8502381284
7198840066
3284693894
2142210801
6663080133
4376059479
Giải ba 7073167095
6767343714
Giải nhì 3852253658
Giải nhất 4904062402
Đặc biệt 714018330118
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9257
Giải bảy 526097
Giải sáu 63519528
00696615
40103055
Giải năm 33467095
Giải tư 0531142117
4412743014
7866086811
1755821448
0417285346
7400947924
8025055140
Giải ba 8094374703
4292882574
Giải nhì 3895356201
Giải nhất 1015391903
Đặc biệt 960406970621
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8734
Giải bảy 982962
Giải sáu 84424069
62432426
23473516
Giải năm 16191667
Giải tư 4108170444
0389060612
5605130572
2754132176
7110825504
3113502938
1468469127
Giải ba 7755401306
6888566160
Giải nhì 5821606063
Giải nhất 5331675846
Đặc biệt 628444890904
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5854
Giải bảy 932155
Giải sáu 95851848
25998686
56032577
Giải năm 12449417
Giải tư 5497219415
7196429856
4892963329
4595561027
6184842400
4565236931
9469387261
Giải ba 5316546666
8206836276
Giải nhì 8745422881
Giải nhất 7047538664
Đặc biệt 650266122016
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1927
Giải bảy 255643
Giải sáu 56253143
26979660
15719815
Giải năm 11197411
Giải tư 4155341455
9256160370
0754740047
6036507251
2044492594
1067866068
3734099908
Giải ba 6599094369
7086829574
Giải nhì 0528368884
Giải nhất 2286716971
Đặc biệt 754157815237
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9989
Giải bảy 550535
Giải sáu 66118775
90794748
55177942
Giải năm 02033637
Giải tư 2862560078
6237168671
3568850994
7839805437
8523211429
2618650105
2574080718
Giải ba 8161727020
6887455974
Giải nhì 0620246917
Giải nhất 2462037671
Đặc biệt 851226379472
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6195
Giải bảy 284266
Giải sáu 54837819
55431261
54432784
Giải năm 88756874
Giải tư 5385381943
2192324349
3034081918
4434035974
4425489076
5817030038
1694911492
Giải ba 3300590752
1655283322
Giải nhì 8289128600
Giải nhất 0457437774
Đặc biệt 011607367898
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 2467
Giải bảy 646223
Giải sáu 74531857
48878045
65042674
Giải năm 90401327
Giải tư 7378049216
8840443617
7946552039
7904126013
9387847238
1030750844
0173532877
Giải ba 1109882843
7826694067
Giải nhì 5141645877
Giải nhất 5262489011
Đặc biệt 562273330931
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3138
Giải bảy 712636
Giải sáu 02663805
92746888
29881097
Giải năm 94052063
Giải tư 9072082718
7468508305
1190785039
6561519041
8723438286
6399057732
4931117732
Giải ba 5105121409
0742059098
Giải nhì 8144492127
Giải nhất 5255921353
Đặc biệt 167630066277
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6054
Giải bảy 307375
Giải sáu 19036369
57248131
22725816
Giải năm 28697348
Giải tư 6847824996
4955344141
9863803417
8260026652
2462033217
3249781403
3285932592
Giải ba 3690698564
2040953368
Giải nhì 3153021413
Giải nhất 9735500953
Đặc biệt 744511907119
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7028
Giải bảy 195146
Giải sáu 18028096
68687863
43251625
Giải năm 06620201
Giải tư 1111802488
3644130993
5380270508
9512215625
4620630658
3160188148
8054009818
Giải ba 0840722143
6477981870
Giải nhì 4091817671
Giải nhất 4584960576
Đặc biệt 430430546849
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8628
Giải bảy 134897
Giải sáu 79750328
36549039
88702582
Giải năm 16042817
Giải tư 8854502070
8148627432
0408988346
0360273083
3814404145
4527901742
9821002754
Giải ba 2972906546
0562262492
Giải nhì 8262213513
Giải nhất 9401447189
Đặc biệt 489709599612
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Gia Lai
Giải tám 85
Giải bảy 751
Giải sáu 6334
3594
4029
Giải năm 8281
Giải tư 93979
00182
06410
50571
32932
49918
92839
Giải ba 87288
98375
Giải nhì 00305
Giải nhất 72194
Đặc biệt 996716
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1059
Giải bảy 951790
Giải sáu 77834500
05618666
16250321
Giải năm 18886559
Giải tư 2514104337
5620459240
2801549523
0472883050
3894179058
8430940636
2076383677
Giải ba 2009568773
9143869663
Giải nhì 2835295232
Giải nhất 9673361231
Đặc biệt 903997936876
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9833
Giải bảy 767643
Giải sáu 47136502
11707417
29708308
Giải năm 43106652
Giải tư 6511423757
9152455302
1216496875
9912549755
0803392834
3424545850
7657613759
Giải ba 5107037928
4055457282
Giải nhì 5492614462
Giải nhất 2226122133
Đặc biệt 289354329346
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1764
Giải bảy 238891
Giải sáu 95718948
10449889
08016536
Giải năm 37696244
Giải tư 3957036004
7789959971
8238481168
4234092262
7599280614
4746278643
5420464758
Giải ba 9283630898
7856184421
Giải nhì 5247648096
Giải nhất 2172493014
Đặc biệt 289385880990
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 2365
Giải bảy 131769
Giải sáu 32394334
97130476
63285548
Giải năm 67836784
Giải tư 4087870994
7890291572
8951567038
3560935406
9000950347
7240351322
1215604227
Giải ba 6710080298
0792937326
Giải nhì 2313827363
Giải nhất 3623457424
Đặc biệt 336123484277
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3140
Giải bảy 920626
Giải sáu 96433490
29166432
83528925
Giải năm 35527564
Giải tư 7706271627
8431369222
4714132116
4358848656
3628422199
7476128258
0668779507
Giải ba 1568876769
3237606361
Giải nhì 4567781862
Giải nhất 2780113036
Đặc biệt 382396494059
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 4279
Giải bảy 942359
Giải sáu 35829835
38124262
62401307
Giải năm 35581811
Giải tư 2956260316
3200537493
3747117299
8852891203
5364818971
5144002310
4792543982
Giải ba 1810562796
1675630568
Giải nhì 2158155025
Giải nhất 6702700338
Đặc biệt 163353625903
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0029
Giải bảy 127987
Giải sáu 18005865
08210650
23967365
Giải năm 01118047
Giải tư 4782013005
3848682658
4795152257
6874498795
8719055633
5183909271
7170407120
Giải ba 4504039880
8330099432
Giải nhì 0293574896
Giải nhất 6837603420
Đặc biệt 303729771915
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6244
Giải bảy 958401
Giải sáu 02275914
29416864
08382997
Giải năm 15132024
Giải tư 8844559961
3639142354
9219881017
1055362030
4378978058
1978216489
3854383253
Giải ba 6639008931
7138508159
Giải nhì 1196974573
Giải nhất 2114415028
Đặc biệt 607428809416
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0495
Giải bảy 317271
Giải sáu 27618369
37187380
47933784
Giải năm 13177454
Giải tư 1531787825
5048091247
2812174602
2768689636
6394052114
1524291649
1896236157
Giải ba 5658077195
3742094715
Giải nhì 2049508317
Giải nhất 5296976672
Đặc biệt 999506126442
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5776
Giải bảy 866578
Giải sáu 51481148
58287224
90483545
Giải năm 23703127
Giải tư 0777526001
3360880234
7016842001
9731340812
6645092912
6642469658
7878821121
Giải ba 6034193152
9894512059
Giải nhì 6767871796
Giải nhất 2463283021
Đặc biệt 291441316440
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7505
Giải bảy 796971
Giải sáu 18526797
70780433
12781577
Giải năm 38017865
Giải tư 9528500886
5325714683
2349653952
4369568572
1354775471
1234473827
9997154706
Giải ba 6521010111
4479257795
Giải nhì 6980576558
Giải nhất 3040947541
Đặc biệt 069063580734
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5500
Giải bảy 632333
Giải sáu 84887256
59190385
96469936
Giải năm 13117473
Giải tư 9257906967
6402822482
0912764063
4324426282
9659587106
7971511067
3455666058
Giải ba 7625514762
4286811170
Giải nhì 0197653821
Giải nhất 9771135349
Đặc biệt 724854264802
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 2393
Giải bảy 120826
Giải sáu 76834579
73605979
29740386
Giải năm 60651934
Giải tư 7906966313
0806518243
0371713852
8889644625
9961546884
0229268630
0328971081
Giải ba 0433679823
4207181379
Giải nhì 0868959910
Giải nhất 3493605227
Đặc biệt 201182410808
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0506
Giải bảy 069626
Giải sáu 86826105
62330065
31316668
Giải năm 98803319
Giải tư 9800310969
8374580276
0244846482
7082746665
8535032162
8106913125
6868287338
Giải ba 2423519571
0028950281
Giải nhì 4139040372
Giải nhất 5777909707
Đặc biệt 412804075405
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3076
Giải bảy 780054
Giải sáu 55012524
88735882
10538718
Giải năm 23183028
Giải tư 6209914909
9898359440
6694250481
8369956151
6285153517
5935829399
7092796314
Giải ba 2255930348
9263923382
Giải nhì 9569164668
Giải nhất 3987954514
Đặc biệt 499218256394
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7109
Giải bảy 096710
Giải sáu 90447085
00225715
00413779
Giải năm 58509462
Giải tư 4449712795
8956790240
6627224889
0400614354
1228464333
9800786869
8869516701
Giải ba 2123802796
0129567312
Giải nhì 0297196684
Giải nhất 8486866058
Đặc biệt 761627269961
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 5994
Giải bảy 006338
Giải sáu 37854044
55124197
22513482
Giải năm 59608189
Giải tư 2387671319
7179642858
6861471505
7885377680
8665015449
8973103789
0781191277
Giải ba 1629325711
3933265240
Giải nhì 9376242656
Giải nhất 8328679085
Đặc biệt 862570083880
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6027
Giải bảy 352616
Giải sáu 93141738
85531930
76671999
Giải năm 18467399
Giải tư 5141273081
7306466295
6942095923
3788579919
0857899020
2482022875
7271859314
Giải ba 8374905082
3684693676
Giải nhì 5532873372
Giải nhất 5329038963
Đặc biệt 318276352209
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1286
Giải bảy 405650
Giải sáu 76541399
35254020
88935503
Giải năm 18539938
Giải tư 1308303882
2921806867
9487504849
2667058388
4888783966
0153678401
8781440584
Giải ba 5408164631
1712783742
Giải nhì 6453801729
Giải nhất 3582045087
Đặc biệt 366321827247
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1250
Giải bảy 496268
Giải sáu 82602219
89671688
84234436
Giải năm 05810874
Giải tư 7419127232
7585585202
8812726815
8144004749
0715240620
3538027021
0577239050
Giải ba 2540385640
3504341115
Giải nhì 1941557478
Giải nhất 6159665696
Đặc biệt 850304422044
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 7250
Giải bảy 180023
Giải sáu 78105983
61285607
32358274
Giải năm 31003995
Giải tư 4194545064
5552537767
8165452249
4387911281
4249011573
0002546585
3093141349
Giải ba 2302225371
3224787731
Giải nhì 0275014013
Giải nhất 4969049514
Đặc biệt 099710631548
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3179
Giải bảy 649564
Giải sáu 08866450
43550052
40048311
Giải năm 95529802
Giải tư 2286317651
6719119522
3271519874
5960730860
1005481616
9279353180
6579196349
Giải ba 2208617105
1770803409
Giải nhì 7299040630
Giải nhất 3686220853
Đặc biệt 165133923592
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8769
Giải bảy 131239
Giải sáu 16196750
95373287
50412328
Giải năm 74267743
Giải tư 3787856055
5150811987
4691395348
4607094596
6958328776
6280026273
4553956987
Giải ba 5706407465
2696708293
Giải nhì 3238088101
Giải nhất 4036128854
Đặc biệt 744914677972
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3039
Giải bảy 938706
Giải sáu 46928398
37316463
39902419
Giải năm 73727403
Giải tư 2329884235
6070349275
8434119077
6989909761
7001461191
5838159244
7163502495
Giải ba 6176665899
1340964499
Giải nhì 5547754070
Giải nhất 6518618048
Đặc biệt 312872326563
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0731
Giải bảy 941178
Giải sáu 42326479
58356879
52251566
Giải năm 60477528
Giải tư 4292169100
1146755605
8009011912
2098318946
4786622830
2777866363
6551971999
Giải ba 6460619280
3813715178
Giải nhì 3104630188
Giải nhất 0488753028
Đặc biệt 248133971703
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0017
Giải bảy 326796
Giải sáu 76555515
08204879
39608827
Giải năm 55440601
Giải tư 6587410236
9977017223
0517573930
4961244749
7295721391
2390102784
5857729325
Giải ba 6240643369
3908466213
Giải nhì 1767346969
Giải nhất 2080819214
Đặc biệt 790114737196

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
Zalo