Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 6 tuần

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6418
Giải bảy 256357
Giải sáu 67895918
29052197
20272810
Giải năm 10705694
Giải tư 9387648385
8683208603
5200777736
6398094369
9686716416
7548110151
7915889626
Giải ba 0819296319
8048324381
Giải nhì 0152330972
Giải nhất 5843838029
Đặc biệt 037217483117
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 2391
Giải bảy 909298
Giải sáu 33980265
18031448
03422726
Giải năm 63748413
Giải tư 4722362991
3770364530
4188889227
5899117026
8759412546
8802711378
7946600940
Giải ba 8681406754
8004934558
Giải nhì 1246389650
Giải nhất 5626021815
Đặc biệt 133103972975
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1260
Giải bảy 906418
Giải sáu 19720636
40734255
54946325
Giải năm 54308750
Giải tư 5235108639
0606429077
9555417928
7695747798
3812587556
9428593986
2795629347
Giải ba 1871151611
9685146622
Giải nhì 2344670321
Giải nhất 8061246571
Đặc biệt 486236897335
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9855
Giải bảy 986338
Giải sáu 94115931
39181713
94651962
Giải năm 58448443
Giải tư 4474420292
3174234170
8171093679
8752054470
9419510709
3746371529
2831981899
Giải ba 4818743968
8812071426
Giải nhì 3666127405
Giải nhất 6488317912
Đặc biệt 434602016333
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0019
Giải bảy 848826
Giải sáu 58271753
55955524
71945502
Giải năm 45789301
Giải tư 0565814857
8542802557
1398573092
4153763648
1036604121
1760643862
7061826392
Giải ba 9721487107
3800951658
Giải nhì 8376521176
Giải nhất 2092918419
Đặc biệt 987446007924
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9878
Giải bảy 409578
Giải sáu 82830818
55741535
18970529
Giải năm 11189668
Giải tư 8197259208
4908049510
3786327286
0893966339
0641218945
5505130159
0743663992
Giải ba 8321033791
2232865501
Giải nhì 2774496544
Giải nhất 1239267536
Đặc biệt 516541478412
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 2105
Giải bảy 761160
Giải sáu 38328138
12361975
25445895
Giải năm 30561714
Giải tư 1047204962
0472647028
1085549789
0976624423
2523728747
9639719338
7300820976
Giải ba 5450682398
0968799406
Giải nhì 6227118118
Giải nhất 2651192493
Đặc biệt 056234299167
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1508
Giải bảy 023001
Giải sáu 88987229
49893341
86882037
Giải năm 44249793
Giải tư 9491558692
2066194016
0137795321
0781428191
0350764951
1492239615
0896474720
Giải ba 4570605375
5595912052
Giải nhì 5937618019
Giải nhất 6968077481
Đặc biệt 759041370625
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0134
Giải bảy 923092
Giải sáu 22822877
53487535
50027640
Giải năm 34755342
Giải tư 5851409909
3245287740
8389795151
8248689658
6225346574
6301816567
8667025888
Giải ba 0804350992
9558130867
Giải nhì 3355586801
Giải nhất 3110944998
Đặc biệt 886147895519
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1279
Giải bảy 118607
Giải sáu 09262040
84343887
05170841
Giải năm 88178834
Giải tư 1840539315
8667583206
5349845562
4537210661
9980745652
4680019485
8867532151
Giải ba 7424846859
1033326926
Giải nhì 2076079356
Giải nhất 3255640363
Đặc biệt 693904555589
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1865
Giải bảy 775560
Giải sáu 17590136
90181097
36783847
Giải năm 80154055
Giải tư 8656124724
1182149011
2471781149
1779764605
2173300164
5359421605
6821879284
Giải ba 7301836208
8771936788
Giải nhì 2041499312
Giải nhất 8127916601
Đặc biệt 220992449916
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0613
Giải bảy 131729
Giải sáu 02705114
04591563
88078185
Giải năm 78263784
Giải tư 5646950305
4546546358
0295564898
1020523186
6100210124
5573454767
1901892260
Giải ba 9389691667
9490192133
Giải nhì 4127572941
Giải nhất 9202477317
Đặc biệt 975879160673
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 4906
Giải bảy 501380
Giải sáu 03397752
18271916
36117502
Giải năm 76530209
Giải tư 2053361256
0943832345
8032634296
6961161429
4377605372
4096928617
4421279374
Giải ba 6880769406
3235580581
Giải nhì 6358099679
Giải nhất 0266758733
Đặc biệt 065808219086
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8467
Giải bảy 867311
Giải sáu 71905757
91685249
20930961
Giải năm 14896993
Giải tư 7461183976
4178661452
3483408310
2946271570
0020118115
1690622321
0313440606
Giải ba 5856421638
6467428735
Giải nhì 5806362749
Giải nhất 1749757511
Đặc biệt 756571269653
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3013
Giải bảy 380840
Giải sáu 00460346
65026786
96730964
Giải năm 60343855
Giải tư 6010756085
1723934736
2306360935
0449776307
8952551577
8334273553
5901870571
Giải ba 7485025968
8305977604
Giải nhì 2612818147
Giải nhất 9461838893
Đặc biệt 160885647019
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 1444
Giải bảy 068718
Giải sáu 28488847
67463046
58719927
Giải năm 64756861
Giải tư 3409080555
2294790033
9080839922
6350097058
4910735658
7337737731
2954329086
Giải ba 6806588123
9652324710
Giải nhì 4014039230
Giải nhất 2188259376
Đặc biệt 522597993695
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9903
Giải bảy 775851
Giải sáu 05543185
46142882
55551320
Giải năm 59477734
Giải tư 5127244103
3957686466
5246509627
0392360584
2745708601
8306407486
4324876529
Giải ba 6268784349
4591830801
Giải nhì 1687323823
Giải nhất 3088932766
Đặc biệt 598605257375
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0336
Giải bảy 870086
Giải sáu 58037323
97384294
51437453
Giải năm 79601166
Giải tư 3716378532
6275051116
1061732254
7817884763
9343747078
3846259789
4887217227
Giải ba 9382325047
0631998065
Giải nhì 4576644011
Giải nhất 7628266771
Đặc biệt 966947524190
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 4065
Giải bảy 125626
Giải sáu 58725788
39028895
41337105
Giải năm 45992533
Giải tư 8566483939
2467226520
7507142494
8956845442
9005958143
9405759298
3375262592
Giải ba 8318794666
3388922138
Giải nhì 5627273774
Giải nhất 1211603992
Đặc biệt 265759927521
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 4574
Giải bảy 918260
Giải sáu 95247854
67514997
88445044
Giải năm 83661016
Giải tư 7355878912
7012985473
4431780344
2294125087
0083609910
7736774551
7203162973
Giải ba 6031975824
9896044788
Giải nhì 8294024302
Giải nhất 4319929648
Đặc biệt 107589756445
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 9790
Giải bảy 975613
Giải sáu 86963972
98775879
61968867
Giải năm 38352668
Giải tư 5939739862
7433881091
2846923958
3469190590
7520697707
0976535999
4387375551
Giải ba 6397243421
5659317244
Giải nhì 1180844606
Giải nhất 1735385910
Đặc biệt 062857474809
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0107
Giải bảy 680906
Giải sáu 74980390
21786600
93469895
Giải năm 50233974
Giải tư 0910110687
3488552204
8117009087
4084934600
7332453258
7396302865
6792491768
Giải ba 5551151616
1460986666
Giải nhì 0405428656
Giải nhất 6096944300
Đặc biệt 054076316288
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0071
Giải bảy 729773
Giải sáu 45858903
81294694
89322894
Giải năm 85135325
Giải tư 8962010524
5586865303
8091548097
1395598515
4753955000
0374036591
9943050077
Giải ba 5189895981
2500400132
Giải nhì 1171912674
Giải nhất 7248838441
Đặc biệt 569179006330
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3064
Giải bảy 453982
Giải sáu 43294306
95947665
03154643
Giải năm 22209564
Giải tư 8992858762
4239859612
4737979670
6167488201
0039577337
9677280034
9847547544
Giải ba 4797237145
2096988820
Giải nhì 0267339972
Giải nhất 7403007964
Đặc biệt 723029930199
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8961
Giải bảy 945195
Giải sáu 32894279
61784690
54591621
Giải năm 31213778
Giải tư 4747751369
3196668993
8601342215
0316891695
9355418305
5060448332
7594415001
Giải ba 3429347500
5141486478
Giải nhì 0654042785
Giải nhất 6138506414
Đặc biệt 320593701483
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6131
Giải bảy 205132
Giải sáu 47084834
48177041
99886252
Giải năm 19333662
Giải tư 1440605434
9528651623
6103717820
5556164069
2202093099
5813490308
3213063374
Giải ba 0059036723
7452285477
Giải nhì 7839579570
Giải nhất 8149194806
Đặc biệt 791458452694

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000