Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
01/07/2022
Số Ngày
Xem
01/07/2022
0 ngày trước
đặt hàng
00 19lần
01 10lần
02 29lần
03 7lần
04 3lần
05 10lần
06 16lần
07 10lần
08 15lần
09 23lần
10 13lần
11 10lần
12 20lần
13 9lần
14 7lần
15 14lần
16 11lần
17 11lần
18 17lần
19 20lần
20 15lần
21 11lần
22 26lần
23 9lần
24 5lần
25 12lần
26 20lần
27 16lần
28 21lần
29 17lần
30 12lần
31 11lần
32 20lần
33 7lần
34 4lần
35 13lần
36 18lần
37 9lần
38 8lần
39 10lần
40 7lần
41 5lần
42 11lần
43 5lần
44 3lần
45 4lần
46 7lần
47 9lần
48 6lần
49 6lần
50 27lần
51 11lần
52 33lần
53 17lần
54 2lần
55 23lần
56 19lần
57 11lần
58 15lần
59 28lần
60 19lần
61 13lần
62 24lần
63 6lần
64 3lần
65 9lần
66 16lần
67 14lần
68 13lần
69 18lần
70 9lần
71 5lần
72 17lần
73 7lần
74 5lần
75 13lần
76 12lần
77 5lần
78 12lần
79 15lần
80 4lần
81 5lần
82 14lần
83 3lần
85 3lần
86 10lần
87 5lần
88 5lần
89 7lần
90 17lần
91 21lần
92 37lần
93 8lần
94 2lần
95 11lần
96 23lần
97 13lần
98 18lần
99 19lần

Soi Cầu Loại Loto-Thừa Thiên Huế

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 3-34 trước 01/07/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (27/06/2022/Thứ 2)
Đặc biệt
956041
Giải nhất
73771
Giải nhì
51950
Giải ba
52031
28554
Giải tư
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
Giải năm
0382
Giải sáu
2309
1222
6676
Giải bảy
876
Giải tám
80
Kết quả Thứ Năm ngày (20/06/2022/Thứ 2)
Đặc biệt
523451
Giải nhất
15131
Giải nhì
16914
Giải ba
29545
52308
Giải tư
40694
87600
94069
65029
63838
94751
93637
Giải năm
1183
Giải sáu
6970
8228
0649
Giải bảy
952
Giải tám
80
Kết quả Thứ Năm ngày (13/06/2022/Thứ 2)
Đặc biệt
918703
Giải nhất
13048
Giải nhì
74848
Giải ba
84593
94514
Giải tư
99285
61478
29576
26001
29385
74223
88111
Giải năm
1978
Giải sáu
4324
5961
5034
Giải bảy
093
Giải tám
11
Kết quả Thứ Năm ngày (12/06/2022/CN)
Đặc biệt
125399
Giải nhất
86447
Giải nhì
19714
Giải ba
90022
08026
Giải tư
28342
74876
12367
20085
90637
08289
67585
Giải năm
4619
Giải sáu
1715
7870
3383
Giải bảy
826
Giải tám
03