Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
24
98
23
63
21
94
21
52
21
37
20
15
20
73
20
61
20
79
19
82
19
77
19
28
19
40
19
97
18
68
18
26
18
16
18
76
17
89
17
69
17
56
17
55
17
30
17
02
17
93
17
36
17
04
16
35
16
23
16
96
16
32
16
85
16
31
16
05
16
59
16
58
16
87
16
71
16
24
15
34
15
46
15
41
15
39
15
50
14
25
14
88
14
18
14
54
14
43
14
21
14
22
14
65
13
51
13
29
13
42
13
66
13
62
13
14
13
48
13
01
13
84
13
03
13
74
13
27
13
99
13
45
13
95
13
80
12
75
12
38
12
17
12
00
12
81
12
11
12
57
12
86
12
92
12
90
11
44
11
49
11
19
11
10
11
33
11
78
11
08
11
67
11
60
10
09
10
91
10
13
10
20
10
64
10
53
10
12
10
72
9
83
9
47
9
07
9
06
8
70

Thống kê lô gan từ 00-99 Tiền Giang-XSTG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Tiền Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSTG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.