Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
19
68
18
74
17
69
17
87
17
83
17
43
17
78
16
97
16
56
16
11
16
86
15
15
15
39
15
94
15
64
15
36
15
72
15
77
15
30
15
31
14
48
14
13
14
95
14
24
14
02
14
34
14
40
14
03
14
61
14
49
13
51
13
22
13
16
13
98
13
66
13
57
13
55
13
59
13
52
13
23
13
58
12
04
12
14
12
10
12
42
12
85
12
28
12
90
12
63
12
44
11
82
11
45
11
17
11
65
11
81
11
18
11
12
11
88
11
07
11
26
11
19
11
60
11
32
11
80
10
73
10
62
10
35
10
38
10
79
10
96
10
01
10
09
10
37
10
76
10
20
10
75
9
05
9
53
9
41
9
50
9
25
9
21
9
08
9
93
8
71
8
00
8
06
8
29
8
91
8
27
8
92
8
99
8
47
7
89
6
67
6
84
6
46
5
54
5
70
5
33

Thống kê lô gan từ 00-99 Tiền Giang-XSTG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Tiền Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSTG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.