Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
17
37
16
77
16
63
16
76
15
59
15
94
15
93
14
61
14
98
14
89
14
31
14
30
14
73
13
44
13
40
13
15
13
79
12
34
12
21
12
54
12
75
12
16
12
69
12
32
12
68
12
26
11
33
11
18
11
29
11
48
11
35
11
52
11
46
11
23
11
82
11
02
11
36
11
28
11
04
11
97
10
49
10
85
10
39
10
12
10
99
10
01
10
87
10
88
10
84
10
05
10
58
10
65
10
90
9
57
9
74
9
96
9
56
9
25
9
55
9
09
9
03
9
38
9
17
9
27
9
41
9
92
9
71
9
80
8
00
8
62
8
20
8
60
8
81
8
24
8
45
8
51
8
42
8
43
8
47
8
22
7
78
7
95
7
14
7
91
7
13
7
70
7
50
6
53
6
07
6
11
6
66
6
19
6
10
6
86
6
67
6
64
5
83
5
08
5
06
3
72

Thống kê lô gan từ 00-99 Tiền Giang-XSTG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Tiền Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSTG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.