Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
20
98
19
87
18
24
18
43
18
86
17
58
16
22
16
31
16
82
16
23
15
63
15
55
15
74
15
36
15
97
15
95
15
77
15
40
15
52
14
16
14
18
14
56
14
02
14
90
14
61
14
37
14
79
14
83
14
94
14
68
14
66
14
78
13
76
13
19
13
50
13
89
13
41
13
96
13
26
13
71
13
28
13
72
13
14
12
00
12
73
12
93
12
05
12
32
12
35
12
03
12
85
12
30
12
01
12
65
12
15
12
42
12
11
12
04
11
51
11
49
11
80
11
48
11
34
11
81
11
69
11
60
11
39
10
38
10
08
10
21
10
10
10
64
9
45
9
99
9
12
9
25
9
13
9
53
9
17
9
57
8
06
8
84
8
62
8
88
8
20
8
59
7
75
7
29
7
07
7
46
7
67
7
47
7
54
7
92
7
27
6
33
6
44
5
91
4
09
3
70

Thống kê lô gan từ 00-99 Tiền Giang-XSTG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Tiền Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSTG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.