Soi Cầu Giải Đặc Biệt

Biên Ngày
28/05/2023
Số Ngày
Xem
28/05/2023
0 ngày trước
đặt hàng
00 11lần
01 4lần
02 2lần
03 5lần
04 3lần
05 3lần
06 4lần
07 4lần
08 4lần
09 2lần
10 14lần
13 1lần
15 1lần
20 15lần
21 2lần
22 3lần
23 2lần
24 3lần
25 6lần
26 2lần
27 2lần
28 3lần
29 2lần
30 19lần
32 1lần
34 1lần
35 4lần
40 10lần
41 1lần
43 3lần
44 1lần
45 3lần
46 1lần
47 1lần
48 1lần
49 1lần
50 16lần
51 2lần
52 1lần
53 7lần
54 3lần
55 6lần
56 1lần
57 2lần
58 1lần
59 2lần
60 14lần
63 2lần
65 1lần
70 10lần
75 2lần
80 12lần
83 2lần
85 2lần
90 15lần
91 1lần
92 1lần
93 5lần
94 1lần
95 3lần
96 1lần
97 1lần
98 1lần
99 1lần

Soi Cầu Giải Đặc Biệt Tiền Giang

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính chung: Số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N chu kỳ liên tiếp ít nhất bằng số định trị của mã đặc biệt trong kỳ tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)

Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: Nhấp để chuyển đổi giữa sắp xếp "Trình tự" và "Thời gian", mặc định được hiển thị theo thứ tự
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới. Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp sẽ hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp có nghĩa là 3 kỳ được hiển thị và đầu tiên là kỳ đã chọn); các số trong cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ, tuân theo định nghĩa chung về số Đánh dấu bằng gạch dưới màu xanh lam.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 28-46 trước 28/05/2023
Kết quả Thứ Năm ngày (21/05/2023/CN)
Đặc biệt
532952
Giải nhất
42329
Giải nhì
93334
Giải ba
88656
72151
Giải tư
43099
81772
13619
55686
08237
40341
06071
Giải năm
4868
Giải sáu
9968
3276
0155
Giải bảy
173
Giải tám
30
Kết quả Thứ Năm ngày (14/05/2023/CN)
Đặc biệt
275671
Giải nhất
03758
Giải nhì
84721
Giải ba
40094
37476
Giải tư
15186
08239
37861
12371
56864
58591
47515
Giải năm
0843
Giải sáu
2425
8448
3632
Giải bảy
115
Giải tám
65
Kết quả Thứ Năm ngày (07/05/2023/CN)
Đặc biệt
637712
Giải nhất
63937
Giải nhì
99687
Giải ba
07087
28582
Giải tư
64584
86594
93276
91960
74338
93596
22084
Giải năm
8102
Giải sáu
4852
3231
4270
Giải bảy
430
Giải tám
41
Kết quả Thứ Năm ngày (30/04/2023/CN)
Đặc biệt
516125
Giải nhất
82823
Giải nhì
87382
Giải ba
24980
29950
Giải tư
66477
68702
63479
78947
10709
92512
04016
Giải năm
3580
Giải sáu
6690
5557
3925
Giải bảy
741
Giải tám
21