Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
02/06/2023
Số Ngày
Xem
02/06/2023
0 ngày trước
đặt hàng
00 8lần
01 4lần
02 4lần
03 5lần
04 7lần
05 21lần
06 4lần
07 9lần
08 7lần
09 10lần
10 11lần
11 4lần
12 7lần
13 9lần
14 14lần
15 28lần
16 5lần
17 10lần
18 10lần
19 18lần
20 8lần
21 5lần
22 2lần
23 4lần
24 8lần
25 14lần
26 4lần
27 7lần
28 5lần
29 13lần
30 9lần
31 13lần
32 8lần
33 6lần
34 16lần
35 12lần
36 3lần
37 14lần
38 11lần
39 22lần
40 8lần
41 5lần
42 5lần
43 10lần
44 11lần
45 19lần
46 4lần
47 13lần
48 6lần
49 15lần
50 21lần
51 7lần
52 7lần
53 10lần
54 20lần
55 38lần
56 6lần
57 20lần
58 11lần
59 25lần
60 9lần
61 1lần
62 3lần
63 5lần
64 8lần
65 14lần
66 2lần
67 6lần
68 2lần
69 8lần
70 11lần
71 9lần
72 4lần
73 11lần
74 19lần
75 33lần
76 7lần
77 15lần
78 11lần
79 22lần
80 15lần
81 12lần
82 7lần
83 7lần
84 18lần
85 27lần
86 4lần
87 15lần
88 6lần
89 25lần
90 19lần
91 10lần
92 10lần
93 12lần
94 21lần
95 38lần
96 11lần
97 22lần
98 13lần
99 25lần

Soi Cầu Loại Loto-Tiền Giang

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
3
4
5
6
7
8
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 2-35 trước 02/06/2023
Kết quả Thứ Năm ngày (28/05/2023/CN)
Đặc biệt
230897
Giải nhất
47338
Giải nhì
35479
Giải ba
12975
62157
Giải tư
13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946
Giải năm
4705
Giải sáu
5152
3075
9573
Giải bảy
497
Giải tám
82
Kết quả Thứ Năm ngày (21/05/2023/CN)
Đặc biệt
532952
Giải nhất
42329
Giải nhì
93334
Giải ba
88656
72151
Giải tư
43099
81772
13619
55686
08237
40341
06071
Giải năm
4868
Giải sáu
9968
3276
0155
Giải bảy
173
Giải tám
30
Kết quả Thứ Năm ngày (14/05/2023/CN)
Đặc biệt
275671
Giải nhất
03758
Giải nhì
84721
Giải ba
40094
37476
Giải tư
15186
08239
37861
12371
56864
58591
47515
Giải năm
0843
Giải sáu
2425
8448
3632
Giải bảy
115
Giải tám
65
Kết quả Thứ Năm ngày (07/05/2023/CN)
Đặc biệt
637712
Giải nhất
63937
Giải nhì
99687
Giải ba
07087
28582
Giải tư
64584
86594
93276
91960
74338
93596
22084
Giải năm
8102
Giải sáu
4852
3231
4270
Giải bảy
430
Giải tám
41