Thống kê kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
990337
Giải nhất
09709
Giải nhì
58133
Giải ba
0338567397
Giải tư
88427258390700111929670317399437250
Giải năm
5194
Giải sáu
226129887918
Giải bảy
290
Giải tám
51
5090
01316151
33
9494
85
379727
8818
093929
5090
01316151
33
9494
85
379727
8818
093929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
918341
Giải nhất
97990
Giải nhì
34380
Giải ba
4907040505
Giải tư
67057551060958841565481658866313659
Giải năm
3794
Giải sáu
529837648961
Giải bảy
681
Giải tám
33
908070
416181
6333
9464
056565
06
57
8898
59
908070
416181
6333
9464
056565
06
57
8898
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
016494
Giải nhất
15174
Giải nhì
88803
Giải ba
2859504057
Giải tư
17878812113995882857991769170340693
Giải năm
6016
Giải sáu
966639331369
Giải bảy
980
Giải tám
98
80
11
03039333
9474
95
761666
5757
785898
69
80
11
03039333
9474
95
761666
5757
785898
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
572829
Giải nhất
90115
Giải nhì
11168
Giải ba
3180535304
Giải tư
83778334106318186172910114366841522
Giải năm
7592
Giải sáu
761176534581
Giải bảy
566
Giải tám
04
10
81111181
722292
53
0404
1505
66
687868
29
10
81111181
722292
53
0404
1505
66
687868
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
092558
Giải nhất
18847
Giải nhì
34158
Giải ba
5925210289
Giải tư
63509068183172956296353051197028353
Giải năm
9248
Giải sáu
425822308291
Giải bảy
580
Giải tám
05
703080
91
52
53
0505
96
47
5858184858
890929
703080
91
52
53
0505
96
47
5858184858
890929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
223086
Giải nhất
52011
Giải nhì
22237
Giải ba
6531477551
Giải tư
88347822336139981504216282709976967
Giải năm
0540
Giải sáu
522341384493
Giải bảy
053
Giải tám
97
40
1151
33239353
1404
86
37476797
2838
9999
40
1151
33239353
1404
86
37476797
2838
9999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
404404
Giải nhất
31831
Giải nhì
20089
Giải ba
8781064838
Giải tư
00654044155409774340458823500443299
Giải năm
8167
Giải sáu
847386708055
Giải bảy
949
Giải tám
86
104070
31
82
73
045404
1555
86
9767
38
899949
104070
31
82
73
045404
1555
86
9767
38
899949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
185346
Giải nhất
43396
Giải nhì
26002
Giải ba
8018617618
Giải tư
13047921851006557609309682046660842
Giải năm
7041
Giải sáu
956630554835
Giải bảy
134
Giải tám
01
4101
0242
34
85655535
4696866666
47
1868
09
4101
0242
34
85655535
4696866666
47
1868
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
552158
Giải nhất
74551
Giải nhì
98266
Giải ba
9079102052
Giải tư
12417615444371705446487382357840537
Giải năm
6453
Giải sáu
756146867830
Giải bảy
499
Giải tám
25
30
519161
52
53
44
25
664686
171737
583878
99
30
519161
52
53
44
25
664686
171737
583878
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
985387
Giải nhất
61520
Giải nhì
67713
Giải ba
9749762694
Giải tư
78139844629445548619788071552967666
Giải năm
8095
Giải sáu
495754512330
Giải bảy
149
Giải tám
51
2030
5151
62
13
94
5595
66
87970757
39192949
2030
5151
62
13
94
5595
66
87970757
39192949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
766696
Giải nhất
37221
Giải nhì
94551
Giải ba
9825651905
Giải tư
34930165805412554617786318550034420
Giải năm
3577
Giải sáu
798234511364
Giải bảy
154
Giải tám
49
30800020
21513151
82
6454
0525
9656
1777
49
30800020
21513151
82
6454
0525
9656
1777
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
970648
Giải nhất
40630
Giải nhì
64347
Giải ba
5000894099
Giải tư
29494298844697787887542279639912286
Giải năm
4478
Giải sáu
782499932945
Giải bảy
021
Giải tám
03
30
21
9303
948424
45
86
47778727
480878
9999
30
21
9303
948424
45
86
47778727
480878
9999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
546784
Giải nhất
85257
Giải nhì
87642
Giải ba
4170075039
Giải tư
98464053089311364342901904607824154
Giải năm
2160
Giải sáu
922099019922
Giải bảy
874
Giải tám
15
00906020
01
424222
13
84645474
15
57
0878
39
00906020
01
424222
13
84645474
15
57
0878
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
406203
Giải nhất
35176
Giải nhì
65119
Giải ba
0028964944
Giải tư
70796701959075743639935903954746522
Giải năm
9272
Giải sáu
144770477343
Giải bảy
141
Giải tám
86
90
41
2272
0343
44
95
769686
57474747
198939
90
41
2272
0343
44
95
769686
57474747
198939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
956041
Giải nhất
73771
Giải nhì
51950
Giải ba
5203128554
Giải tư
23661977059630823952594916920879051
Giải năm
0382
Giải sáu
230912226676
Giải bảy
876
Giải tám
80
5080
417131619151
528222
54
05
7676
0808
09
5080
417131619151
528222
54
05
7676
0808
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
523451
Giải nhất
15131
Giải nhì
16914
Giải ba
2954552308
Giải tư
40694876009406965029638389475193637
Giải năm
1183
Giải sáu
697082280649
Giải bảy
952
Giải tám
80
007080
513151
52
83
1494
45
37
083828
692949
007080
513151
52
83
1494
45
37
083828
692949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
918703
Giải nhất
13048
Giải nhì
74848
Giải ba
8459394514
Giải tư
99285614782957626001293857422388111
Giải năm
1978
Giải sáu
432459615034
Giải bảy
093
Giải tám
11
01116111
03932393
142434
8585
76
48487878
01116111
03932393
142434
8585
76
48487878
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
125399
Giải nhất
86447
Giải nhì
19714
Giải ba
9002208026
Giải tư
28342748761236720085906370828967585
Giải năm
4619
Giải sáu
171578703383
Giải bảy
826
Giải tám
03
70
2242
8303
14
858515
267626
476737
998919
70
2242
8303
14
858515
267626
476737
998919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
558222
Giải nhất
81629
Giải nhì
21335
Giải ba
0446394881
Giải tư
03428966712034079329511530349166971
Giải năm
8312
Giải sáu
919852822075
Giải bảy
855
Giải tám
35
40
81719171
221282
6353
35755535
2898
2929
40
81719171
221282
6353
35755535
2898
2929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
048544
Giải nhất
90531
Giải nhì
57604
Giải ba
9588425016
Giải tư
31779469650762697935897222453911044
Giải năm
9685
Giải sáu
268681262989
Giải bảy
684
Giải tám
85
31
22
4404844484
65358585
16268626
793989
31
22
4404844484
65358585
16268626
793989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
091793
Giải nhất
50579
Giải nhì
97724
Giải ba
4519168642
Giải tư
97423728495376437800559931230980424
Giải năm
7259
Giải sáu
387822107593
Giải bảy
825
Giải tám
65
0010
91
42
93239393
246424
2565
78
79490959
0010
91
42
93239393
246424
2565
78
79490959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
182890
Giải nhất
99473
Giải nhì
81717
Giải ba
8481054082
Giải tư
72137252536829095245420256704988725
Giải năm
3723
Giải sáu
142599799871
Giải bảy
224
Giải tám
36
901090
71
82
735323
24
45252525
36
1737
4979
901090
71
82
735323
24
45252525
36
1737
4979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
680384
Giải nhất
08498
Giải nhì
66730
Giải ba
8642275713
Giải tư
45379672983034927176823381376128811
Giải năm
6219
Giải sáu
743431732284
Giải bảy
506
Giải tám
69
30
6111
22
1373
843484
7606
989838
79491969
30
6111
22
1373
843484
7606
989838
79491969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
795045
Giải nhất
13712
Giải nhì
82008
Giải ba
7760567717
Giải tư
57780333733001100343528317987991100
Giải năm
1085
Giải sáu
170853188724
Giải bảy
927
Giải tám
95
8000
1131
12
7343
24
45058595
1727
080818
79
8000
1131
12
7343
24
45058595
1727
080818
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
411316
Giải nhất
15548
Giải nhì
47396
Giải ba
5803972198
Giải tư
30057126932479693550685634653173589
Giải năm
2710
Giải sáu
412680635735
Giải bảy
497
Giải tám
99
5010
31
936363
35
16969626
5797
4898
398999
5010
31
936363
35
16969626
5797
4898
398999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
107868
Giải nhất
03414
Giải nhì
74543
Giải ba
4429182333
Giải tư
35374557626513800121068579587390541
Giải năm
4684
Giải sáu
824960024555
Giải bảy
141
Giải tám
99
91214141
6202
433373
147484
55
57
6838
4999
91214141
6202
433373
147484
55
57
6838
4999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
072572
Giải nhất
06072
Giải nhì
29439
Giải ba
4703288516
Giải tư
18680308309824288994899787761451532
Giải năm
8572
Giải sáu
561138018714
Giải bảy
623
Giải tám
89
8030
1101
727232423272
23
941414
16
78
3989
8030
1101
727232423272
23
941414
16
78
3989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
087150
Giải nhất
48377
Giải nhì
83270
Giải ba
1568078253
Giải tư
81901556251644296032532801555276022
Giải năm
9628
Giải sáu
086063071058
Giải bảy
912
Giải tám
00
507080806000
01
4232522212
53
25
7707
2858
507080806000
01
4232522212
53
25
7707
2858
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
884963
Giải nhất
83013
Giải nhì
12412
Giải ba
3584426814
Giải tư
06067105190236147572135403879685141
Giải năm
6621
Giải sáu
249458350352
Giải bảy
963
Giải tám
82
40
614121
12725282
631363
441494
35
96
67
19
40
614121
12725282
631363
441494
35
96
67
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
366714
Giải nhất
06820
Giải nhì
81334
Giải ba
9424451623
Giải tư
41194068797874390075797868003971620
Giải năm
4836
Giải sáu
058314037535
Giải bảy
800
Giải tám
95
202000
23438303
14344494
753595
8636
7939
202000
23438303
14344494
753595
8636
7939

KQXSTTH-Thống kê kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSTTH 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSTTH 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSTTH 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.