Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
25
58
23
20
23
07
21
45
21
14
20
51
20
82
20
91
19
34
19
66
19
70
19
50
18
60
18
76
18
06
18
89
18
04
18
90
18
10
18
84
18
69
17
22
17
55
17
23
17
97
17
62
17
27
17
37
17
03
17
54
16
29
16
73
16
99
16
52
16
33
16
05
16
83
16
36
16
21
16
25
15
38
15
75
15
64
15
78
15
15
15
28
15
98
15
59
15
43
14
87
14
40
14
42
14
41
14
88
14
86
14
74
14
46
14
92
13
68
13
71
13
48
13
44
13
61
13
02
13
57
13
67
13
12
13
18
13
16
13
65
12
56
12
31
12
77
12
26
12
63
11
19
11
93
11
13
11
81
11
53
11
09
11
24
10
17
10
72
10
30
10
35
10
00
10
39
10
85
10
08
10
80
9
94
9
95
9
49
9
96
8
79
8
01
7
11
7
47
6
32

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Trị-XSQT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Trị, 1 trong những công cụ thống kê XSQT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.