Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
25
51
24
66
23
45
22
14
21
55
20
07
20
37
20
34
19
99
19
50
19
62
19
58
18
69
18
91
18
73
18
70
17
76
17
10
17
03
17
21
17
83
17
64
17
89
17
20
17
41
17
97
16
84
16
87
16
88
16
63
16
02
16
86
16
27
16
90
15
39
15
59
15
16
15
29
15
46
15
23
15
54
15
33
15
38
15
82
15
56
15
36
15
52
15
75
15
15
15
60
14
78
14
13
14
67
14
04
14
06
14
65
14
42
14
05
13
93
13
40
13
31
13
98
13
57
13
43
13
74
13
48
13
61
13
77
13
09
13
28
12
44
12
17
12
22
12
00
12
72
12
18
12
95
12
24
12
71
12
08
11
80
11
81
11
85
11
79
11
30
10
96
10
35
10
25
10
26
10
12
10
92
9
47
9
94
9
01
9
49
9
68
8
11
8
53
8
32
7
19

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Trị-XSQT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Trị, 1 trong những công cụ thống kê XSQT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.