Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
16
24
14
66
14
50
14
41
14
87
13
93
13
75
13
88
13
34
13
65
13
72
12
13
12
55
12
51
11
09
11
61
11
42
11
48
11
00
11
85
11
47
11
95
11
46
11
80
10
02
10
44
10
69
10
39
9
77
9
57
9
17
9
31
9
56
9
23
9
73
9
82
9
96
9
63
9
67
9
83
9
37
9
18
8
64
8
04
8
49
8
59
8
21
8
97
8
70
8
11
8
33
8
27
8
01
8
36
7
38
7
62
7
79
7
06
7
60
7
74
7
81
7
19
7
29
7
52
7
10
7
58
7
53
7
40
7
16
7
99
7
22
7
78
6
84
6
20
6
32
6
54
6
45
6
07
6
30
6
26
6
89
6
05
6
03
6
94
6
76
6
25
5
28
5
14
5
15
5
68
5
43
5
35
5
12
5
86
4
92
4
91
4
71
3
08
3
98
2
90

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Trị-XSQT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Trị, 1 trong những công cụ thống kê XSQT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.