Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
22
66
19
55
18
75
18
34
18
51
17
88
17
87
16
24
16
50
16
41
16
72
15
61
15
93
15
48
15
70
14
09
14
77
14
13
14
56
14
65
14
73
14
46
13
62
13
42
13
64
13
31
13
00
13
95
13
29
13
39
12
17
12
85
12
60
12
47
12
02
12
44
12
40
12
63
12
67
12
83
12
99
12
37
11
57
11
20
11
23
11
82
11
89
11
97
11
11
11
69
11
05
11
33
11
27
11
80
11
22
11
18
11
36
10
38
10
79
10
84
10
06
10
32
10
04
10
49
10
59
10
68
10
81
10
96
10
21
10
16
10
94
9
28
9
19
9
45
9
26
9
52
9
10
9
58
9
53
9
78
8
14
8
74
8
07
8
30
8
01
8
76
7
54
7
15
7
12
7
03
7
25
6
35
6
86
6
91
6
71
6
98
5
92
5
43
4
90
4
08

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Trị-XSQT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Trị, 1 trong những công cụ thống kê XSQT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.