Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
25
04
25
12
22
74
22
36
21
58
21
54
21
07
21
82
21
22
20
00
20
92
19
69
19
20
19
52
19
65
19
06
18
25
18
67
18
90
18
33
17
76
17
18
17
38
17
60
17
21
17
49
16
23
16
14
16
34
16
99
16
51
16
16
16
61
16
24
15
37
15
88
15
31
15
10
15
13
15
01
15
89
15
05
15
87
15
53
15
72
15
35
14
84
14
91
14
15
14
41
14
02
14
97
14
57
14
81
14
71
14
26
13
27
13
44
13
64
13
80
13
50
13
48
13
43
13
94
12
09
12
46
12
40
12
03
12
42
12
56
12
59
12
75
12
29
11
95
11
86
11
30
11
55
11
28
11
17
11
63
11
98
11
68
11
19
11
79
11
93
10
39
10
83
10
73
10
47
10
66
9
70
9
96
9
78
9
45
9
77
9
85
7
62
7
08
3
32
1
11

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Trị-XSQT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Trị, 1 trong những công cụ thống kê XSQT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo