Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
25
07
24
58
24
90
24
04
22
20
22
82
21
14
20
69
20
97
19
74
19
45
19
37
19
03
19
51
19
24
19
10
18
65
18
91
18
54
18
43
18
06
18
25
18
60
18
15
18
50
18
23
17
76
16
83
16
21
16
05
16
84
16
34
16
52
16
99
16
12
15
66
15
02
15
46
15
18
15
57
15
59
15
27
15
36
15
89
14
71
14
29
14
33
14
73
14
28
14
86
14
38
14
92
13
64
13
35
13
55
13
88
13
16
13
70
13
22
13
42
13
67
13
26
13
41
13
49
13
78
13
98
12
44
12
30
12
87
12
56
12
01
12
40
12
61
12
13
12
09
12
80
12
53
12
00
12
62
12
81
11
63
11
39
11
31
11
75
10
93
10
48
10
17
10
08
10
77
10
47
9
68
9
19
9
96
9
72
8
95
8
94
8
85
8
79
6
32
5
11

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Trị-XSQT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Trị, 1 trong những công cụ thống kê XSQT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.