Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
27
66
24
51
23
55
22
24
21
70
21
34
20
87
20
83
20
73
19
97
19
88
19
46
18
61
18
93
18
72
18
75
18
37
17
09
17
29
17
45
17
50
17
48
17
56
16
21
16
44
16
69
16
33
16
85
16
13
16
02
16
63
16
64
16
77
16
39
15
00
15
41
15
11
15
05
15
65
15
58
15
27
15
80
15
67
15
62
15
59
15
60
14
47
14
31
14
16
14
57
14
95
14
89
14
99
14
84
14
20
14
18
14
36
14
38
13
40
13
76
13
43
13
23
13
22
13
82
13
06
12
68
12
10
12
74
12
28
12
03
12
54
12
94
12
91
12
81
12
32
12
42
12
07
12
17
11
96
11
90
11
52
11
49
11
08
11
78
11
79
11
14
10
04
10
30
10
19
10
53
10
86
10
01
10
71
10
26
10
25
10
92
9
15
9
12
9
98
7
35

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Trị-XSQT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Trị, 1 trong những công cụ thống kê XSQT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.