Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
30/06/2022
Số Ngày
Xem
30/06/2022
0 ngày trước
đặt hàng
00 2lần
01 4lần
02 7lần
03 19lần
04 9lần
05 6lần
06 4lần
07 13lần
08 7lần
09 5lần
10 17lần
11 38lần
12 25lần
13 59lần
14 23lần
15 21lần
16 26lần
17 43lần
18 33lần
19 29lần
20 3lần
21 9lần
22 8lần
23 23lần
24 10lần
25 13lần
26 9lần
27 19lần
28 10lần
29 10lần
30 2lần
31 6lần
32 16lần
33 27lần
34 11lần
35 6lần
36 8lần
37 11lần
38 8lần
39 10lần
41 8lần
42 6lần
43 19lần
44 6lần
45 7lần
46 5lần
47 8lần
48 9lần
49 5lần
50 5lần
51 16lần
52 14lần
53 30lần
54 12lần
55 9lần
56 12lần
57 14lần
58 11lần
59 12lần
60 3lần
61 10lần
62 8lần
63 27lần
64 11lần
65 11lần
66 9lần
67 10lần
68 12lần
69 10lần
70 2lần
71 6lần
72 13lần
73 32lần
74 11lần
75 6lần
76 5lần
77 13lần
78 16lần
79 10lần
80 4lần
81 8lần
82 11lần
83 31lần
84 7lần
85 6lần
86 3lần
87 14lần
88 8lần
89 12lần
90 11lần
91 13lần
92 18lần
93 41lần
94 16lần
95 15lần
96 10lần
97 20lần
98 9lần
99 18lần

Soi Cầu Loại Loto-Quảng Trị

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 20-31 trước 30/06/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (23/06/2022/Thứ 5)
Đặc biệt
184161
Giải nhất
59599
Giải nhì
82187
Giải ba
21910
53121
Giải tư
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
Giải năm
4857
Giải sáu
8313
3783
5376
Giải bảy
329
Giải tám
43
Kết quả Thứ Năm ngày (16/06/2022/Thứ 5)
Đặc biệt
572986
Giải nhất
51515
Giải nhì
51633
Giải ba
50290
08390
Giải tư
91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700
Giải năm
9114
Giải sáu
3189
5031
5226
Giải bảy
890
Giải tám
45
Kết quả Thứ Năm ngày (09/06/2022/Thứ 5)
Đặc biệt
454443
Giải nhất
66170
Giải nhì
96660
Giải ba
66522
72318
Giải tư
44809
82463
74323
70948
27186
82683
79424
Giải năm
6141
Giải sáu
4451
7743
7619
Giải bảy
158
Giải tám
06
Kết quả Thứ Năm ngày (02/06/2022/Thứ 5)
Đặc biệt
796166
Giải nhất
95261
Giải nhì
12983
Giải ba
25957
58097
Giải tư
51737
33884
38912
23985
08249
17856
39989
Giải năm
7464
Giải sáu
5432
8306
1755
Giải bảy
703
Giải tám
00