Soi Cầu Giải Đặc Biệt

Biên Ngày
30/06/2022
Số Ngày
Xem
30/06/2022
0 ngày trước
đặt hàng
00 3lần
01 5lần
02 4lần
03 13lần
04 4lần
05 3lần
06 2lần
07 8lần
08 6lần
09 3lần
10 8lần
11 1lần
12 1lần
13 6lần
14 1lần
17 6lần
18 4lần
19 5lần
20 3lần
21 1lần
22 1lần
23 4lần
24 1lần
27 5lần
28 2lần
29 3lần
30 1lần
33 3lần
37 1lần
38 1lần
39 3lần
40 1lần
43 2lần
48 2lần
50 4lần
53 1lần
57 1lần
58 1lần
59 3lần
60 3lần
69 1lần
70 1lần
73 3lần
75 1lần
76 1lần
78 2lần
80 3lần
83 5lần
88 3lần
89 2lần
90 6lần
91 2lần
92 1lần
93 7lần
94 3lần
97 8lần
98 4lần
99 5lần

Soi Cầu Giải Đặc Biệt Quảng Trị

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính chung: Số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N chu kỳ liên tiếp ít nhất bằng số định trị của mã đặc biệt trong kỳ tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)

Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: Nhấp để chuyển đổi giữa sắp xếp "Trình tự" và "Thời gian", mặc định được hiển thị theo thứ tự
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới. Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp sẽ hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp có nghĩa là 3 kỳ được hiển thị và đầu tiên là kỳ đã chọn); các số trong cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ, tuân theo định nghĩa chung về số Đánh dấu bằng gạch dưới màu xanh lam.

1
2
3
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 20-31 trước 30/06/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (23/06/2022/Thứ 5)
Đặc biệt
184161
Giải nhất
59599
Giải nhì
82187
Giải ba
21910
53121
Giải tư
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
Giải năm
4857
Giải sáu
8313
3783
5376
Giải bảy
329
Giải tám
43
Kết quả Thứ Năm ngày (16/06/2022/Thứ 5)
Đặc biệt
572986
Giải nhất
51515
Giải nhì
51633
Giải ba
50290
08390
Giải tư
91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700
Giải năm
9114
Giải sáu
3189
5031
5226
Giải bảy
890
Giải tám
45
Kết quả Thứ Năm ngày (09/06/2022/Thứ 5)
Đặc biệt
454443
Giải nhất
66170
Giải nhì
96660
Giải ba
66522
72318
Giải tư
44809
82463
74323
70948
27186
82683
79424
Giải năm
6141
Giải sáu
4451
7743
7619
Giải bảy
158
Giải tám
06
Kết quả Thứ Năm ngày (02/06/2022/Thứ 5)
Đặc biệt
796166
Giải nhất
95261
Giải nhì
12983
Giải ba
25957
58097
Giải tư
51737
33884
38912
23985
08249
17856
39989
Giải năm
7464
Giải sáu
5432
8306
1755
Giải bảy
703
Giải tám
00