Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
24
75
22
13
21
91
21
57
20
32
20
11
20
37
19
93
18
04
18
26
18
73
18
28
18
43
18
81
18
41
18
62
18
95
17
03
17
80
17
21
17
86
17
48
17
63
17
12
17
79
16
17
16
55
16
22
16
44
16
76
16
97
16
45
16
49
16
85
16
60
16
10
15
09
15
01
15
47
15
89
15
18
15
08
15
98
15
53
14
68
14
40
14
61
14
38
14
67
14
72
14
99
14
34
14
23
14
50
13
15
13
07
13
42
13
59
13
87
13
20
13
83
13
77
12
71
12
24
12
19
12
96
12
36
12
25
12
52
12
39
12
31
11
92
11
06
11
74
11
82
11
56
11
30
11
05
11
00
11
35
11
27
10
14
10
29
10
16
10
88
10
90
10
02
10
65
10
66
9
69
9
78
9
84
9
33
8
70
8
51
8
64
7
46
6
58
5
54
5
94

Thống kê lô gan từ 00-99 Kon Tum-XSKT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Kon Tum, 1 trong những công cụ thống kê XSKT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.