Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
17
03
15
10
12
06
12
39
12
27
12
78
11
38
11
56
11
92
11
46
11
29
10
65
10
72
10
14
10
30
10
77
10
12
10
33
10
59
10
07
10
94
10
04
10
79
9
61
9
42
9
89
9
49
9
34
9
44
9
55
9
64
9
28
9
18
9
19
9
71
8
60
8
69
8
75
8
20
8
85
8
00
8
17
8
15
8
87
8
91
7
76
7
70
7
45
7
48
7
81
7
13
7
23
7
73
7
97
7
09
7
57
7
41
7
02
7
66
6
96
6
95
6
50
6
98
6
35
6
08
6
68
6
11
6
05
6
36
6
24
6
43
6
83
6
80
5
21
5
74
5
54
5
31
5
16
5
25
5
32
5
84
5
53
5
47
5
99
5
93
5
62
5
90
5
86
4
63
4
40
4
52
4
01
4
67
3
37
3
51
3
88
3
58
3
22
2
26
1
82

Thống kê lô gan từ 00-99 Kon Tum-XSKT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Kon Tum, 1 trong những công cụ thống kê XSKT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.