Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
22
03
16
10
16
29
16
78
15
28
14
59
14
92
14
11
14
91
13
77
13
61
13
20
13
56
13
06
13
44
13
04
13
27
12
65
12
72
12
14
12
30
12
38
12
42
12
07
12
39
12
46
12
73
12
94
12
55
12
97
12
57
12
79
12
18
12
19
11
95
11
76
11
12
11
33
11
89
11
81
11
49
11
00
11
17
11
34
11
15
11
09
11
41
11
87
11
80
11
71
10
60
10
75
10
70
10
68
10
13
10
64
10
24
10
02
9
69
9
45
9
98
9
48
9
74
9
23
9
05
9
25
9
36
9
32
9
43
9
22
8
21
8
08
8
85
8
37
8
83
8
47
8
66
7
96
7
50
7
35
7
54
7
40
7
99
7
86
6
63
6
31
6
52
6
16
6
51
6
84
6
53
6
67
6
93
6
58
6
62
6
90
5
01
5
88
5
26
3
82

Thống kê lô gan từ 00-99 Kon Tum-XSKT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Kon Tum, 1 trong những công cụ thống kê XSKT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.