Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
26
11
24
91
23
75
22
32
21
13
21
57
21
95
21
28
20
60
20
76
19
17
19
45
19
80
19
98
19
10
19
03
19
53
19
37
18
79
18
22
18
44
18
49
18
04
18
23
18
73
18
81
17
55
17
20
17
62
17
86
17
87
17
48
17
89
17
63
16
43
16
27
16
72
16
47
16
41
16
97
15
29
15
85
15
78
15
77
15
08
15
83
15
26
15
12
14
09
14
15
14
21
14
18
14
65
13
38
13
61
13
50
13
34
13
67
13
99
13
93
13
52
12
05
12
88
12
02
12
68
12
71
12
07
12
01
12
59
12
30
12
96
12
25
12
19
12
36
12
40
11
84
11
90
11
70
11
42
11
39
11
16
11
24
11
31
11
92
10
69
10
56
10
14
10
35
10
06
9
66
9
33
8
94
8
58
8
51
8
82
8
00
7
74
7
64
6
46
4
54

Thống kê lô gan từ 00-99 Kon Tum-XSKT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Kon Tum, 1 trong những công cụ thống kê XSKT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.