Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
23
11
22
04
22
75
22
03
21
10
21
57
20
28
20
73
20
91
19
41
19
78
18
55
18
44
18
92
18
72
18
95
18
29
18
87
17
97
17
37
17
59
17
77
17
27
17
15
17
12
17
60
17
79
17
89
17
19
16
06
16
61
16
32
16
17
16
45
16
76
16
50
16
80
15
20
15
07
15
34
15
09
15
49
15
65
15
56
15
98
15
18
15
71
15
86
14
14
14
30
14
33
14
38
14
43
14
83
14
81
14
22
13
85
13
25
13
36
13
39
13
05
13
00
13
48
13
53
13
02
13
47
13
13
13
99
13
96
12
52
12
70
12
46
12
93
12
21
11
64
11
63
11
42
11
24
11
84
11
68
11
67
11
62
11
23
10
31
10
35
10
94
10
88
10
90
9
01
9
74
9
66
9
08
9
26
8
40
8
16
8
51
8
69
8
58
7
54
5
82

Thống kê lô gan từ 00-99 Kon Tum-XSKT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Kon Tum, 1 trong những công cụ thống kê XSKT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.