Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
25
26
23
62
23
77
23
61
22
68
21
27
20
81
20
86
20
30
19
38
19
75
19
82
18
01
18
88
17
33
17
17
17
95
17
70
17
32
17
42
17
14
17
93
16
34
16
74
16
28
16
20
16
97
16
80
16
96
16
11
16
07
15
47
15
89
15
63
15
23
15
21
15
39
15
31
15
65
15
64
15
59
14
54
14
60
14
40
14
66
14
08
14
22
14
12
14
48
14
18
14
00
13
49
13
06
13
85
13
44
13
43
13
36
13
03
13
91
13
45
13
13
13
90
13
25
13
29
13
79
13
35
12
24
12
53
12
69
12
15
12
71
12
41
12
57
12
46
12
67
11
83
11
56
11
76
11
02
11
52
11
99
11
84
11
72
11
10
11
50
10
92
10
94
10
78
10
87
10
19
9
37
9
98
9
55
9
73
8
51
8
16
8
04
8
09
8
05
5
58

Thống kê lô gan từ 00-99 Kon Tum-XSKT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Kon Tum, 1 trong những công cụ thống kê XSKT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.