Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
02/07/2022
Số Ngày
Xem
02/07/2022
0 ngày trước
đặt hàng
00 12lần
01 2lần
02 24lần
03 6lần
04 3lần
05 7lần
06 10lần
07 22lần
08 6lần
09 19lần
10 6lần
11 2lần
12 6lần
13 1lần
14 2lần
15 6lần
16 6lần
17 7lần
18 4lần
19 7lần
20 14lần
21 2lần
22 21lần
23 5lần
24 6lần
25 16lần
26 9lần
27 26lần
28 6lần
29 36lần
30 12lần
31 1lần
32 9lần
33 5lần
34 2lần
35 11lần
36 14lần
37 17lần
38 7lần
39 12lần
40 5lần
41 1lần
42 14lần
43 2lần
44 4lần
45 6lần
46 5lần
47 11lần
48 5lần
49 14lần
50 15lần
51 1lần
52 32lần
53 4lần
54 8lần
55 14lần
56 18lần
57 26lần
58 5lần
59 28lần
60 18lần
61 2lần
62 22lần
63 6lần
64 6lần
65 11lần
66 15lần
67 27lần
68 7lần
69 21lần
70 26lần
71 3lần
72 44lần
73 5lần
74 9lần
75 25lần
76 18lần
77 36lần
78 9lần
79 45lần
80 15lần
81 4lần
82 24lần
83 4lần
84 4lần
85 13lần
86 15lần
87 26lần
88 4lần
89 16lần
90 17lần
91 1lần
92 29lần
93 5lần
94 7lần
95 13lần
96 14lần
97 17lần
98 6lần
99 22lần

Soi Cầu Loại Loto-Kon Tum

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 14-34 trước 02/07/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (26/06/2022/CN)
Đặc biệt
239345
Giải nhất
45926
Giải nhì
78008
Giải ba
29181
43857
Giải tư
97966
58506
65786
74007
07920
42172
77552
Giải năm
6892
Giải sáu
7527
5996
9996
Giải bảy
402
Giải tám
03
Kết quả Thứ Năm ngày (19/06/2022/CN)
Đặc biệt
535453
Giải nhất
63249
Giải nhì
00710
Giải ba
85560
24157
Giải tư
89052
71508
69571
12311
79750
85046
55761
Giải năm
0078
Giải sáu
4247
3237
9252
Giải bảy
953
Giải tám
44
Kết quả Thứ Năm ngày (12/06/2022/CN)
Đặc biệt
671541
Giải nhất
90789
Giải nhì
46744
Giải ba
20280
49482
Giải tư
18405
41286
46905
65905
16950
23322
36978
Giải năm
0789
Giải sáu
4281
4385
2495
Giải bảy
162
Giải tám
29
Kết quả Thứ Năm ngày (05/06/2022/CN)
Đặc biệt
950204
Giải nhất
88884
Giải nhì
38804
Giải ba
01504
91113
Giải tư
65773
44515
52630
06253
10404
43865
01762
Giải năm
7327
Giải sáu
4892
4076
4312
Giải bảy
821
Giải tám
15