Soi Cầu Loto

Biên Ngày
11/08/2022
Số Ngày
Xem
11/08/2022
0 ngày trước
đặt hàng
02 1lần
03 1lần
04 1lần
07 1lần
08 1lần
12 1lần
13 1lần
15 3lần
16 1lần
17 1lần
18 2lần
23 1lần
24 4lần
25 2lần
28 2lần
29 1lần
30 2lần
31 2lần
33 1lần
34 2lần
36 1lần
38 2lần
40 2lần
41 1lần
42 2lần
43 2lần
45 2lần
46 2lần
47 1lần
49 1lần
50 2lần
51 2lần
52 1lần
53 3lần
54 1lần
55 2lần
56 2lần
57 2lần
59 1lần
61 1lần
62 3lần
63 2lần
68 2lần
70 1lần
71 2lần
73 2lần
74 4lần
76 1lần
77 1lần
78 1lần
80 1lần
81 2lần
83 3lần
84 3lần
85 2lần
86 2lần
87 2lần
88 1lần
89 2lần
91 2lần
92 3lần
93 2lần
94 1lần
96 1lần
97 1lần
98 1lần

Soi Cầu Loto XSKT - Kon Tum

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N chu kỳ liên tiếp giống như phần định trị của tất cả các số trong chu kỳ tiếp theo ít nhất một lần.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp sẽ hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp có nghĩa là 3 kỳ được hiển thị và đầu tiên là kỳ đã chọn); các số trong cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ, tuân theo định nghĩa chung về số Đánh dấu bằng gạch dưới màu xanh lam.

1
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 22-50 trước 11/08/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (07/08/2022/CN)
Đặc biệt
745986
Giải nhất
45476
Giải nhì
11389
Giải ba
73774
80925
Giải tư
48484
36955
19195
54219
33632
73465
60328
Giải năm
4363
Giải sáu
6628
8557
9111
Giải bảy
889
Giải tám
34
Kết quả Thứ Năm ngày (31/07/2022/CN)
Đặc biệt
735191
Giải nhất
78928
Giải nhì
86085
Giải ba
39741
45128
Giải tư
44191
21173
06415
05677
88607
89853
64509
Giải năm
0718
Giải sáu
4998
8086
3106
Giải bảy
337
Giải tám
43
Kết quả Thứ Năm ngày (24/07/2022/CN)
Đặc biệt
547912
Giải nhất
10389
Giải nhì
63431
Giải ba
07799
33350
Giải tư
38250
66637
86585
00891
43695
48148
35734
Giải năm
9940
Giải sáu
9588
2955
2197
Giải bảy
656
Giải tám
61
Kết quả Thứ Năm ngày (17/07/2022/CN)
Đặc biệt
274111
Giải nhất
75800
Giải nhì
31276
Giải ba
84186
03257
Giải tư
64157
88783
80179
54570
35611
69862
09132
Giải năm
0399
Giải sáu
4048
1504
1943
Giải bảy
293
Giải tám
05