Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
24
41
22
62
21
01
21
88
20
67
20
52
20
51
20
58
20
65
19
59
19
84
19
10
19
04
19
00
18
98
18
06
18
23
18
47
18
95
18
81
18
44
17
93
17
14
17
19
17
16
17
77
17
61
17
64
17
55
17
32
16
37
16
74
16
86
16
03
16
90
16
94
15
60
15
05
15
92
15
21
15
20
15
26
15
97
15
13
15
72
15
02
14
38
14
75
14
15
14
34
14
12
14
33
14
71
14
78
14
39
14
50
13
18
13
87
13
07
13
73
13
96
13
68
13
46
13
27
13
66
13
43
13
83
13
69
12
25
12
08
12
09
12
79
12
17
12
30
12
54
11
28
11
76
11
40
11
63
11
11
11
22
11
31
11
82
10
91
10
35
10
85
10
36
10
70
10
48
9
29
9
56
9
45
9
53
8
24
8
80
7
42
7
49
7
57
7
99
6
89

Thống kê lô gan từ 00-99 Gia Lai-XSGL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Gia Lai, 1 trong những công cụ thống kê XSGL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.