Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
18
10
16
62
16
41
15
26
15
98
15
47
15
01
14
18
14
21
14
86
14
92
14
67
14
52
14
88
14
61
13
19
13
16
13
78
13
65
13
05
13
06
12
81
12
03
12
51
12
97
12
58
12
40
12
55
12
68
12
44
12
23
12
14
12
90
11
72
11
15
11
39
11
77
11
38
11
59
11
64
11
32
10
29
10
13
10
35
10
22
10
12
10
79
10
24
10
02
10
93
10
95
10
20
9
85
9
69
9
94
9
50
9
30
9
46
9
71
9
60
9
31
9
76
9
07
9
74
9
63
9
04
9
00
8
17
8
36
8
75
8
54
8
48
8
11
8
45
8
34
8
84
8
73
8
96
8
66
7
91
7
27
7
56
7
25
7
33
7
70
7
09
7
43
7
53
7
37
7
42
7
87
7
82
6
57
6
28
6
99
6
08
6
49
5
80
5
83
4
89

Thống kê lô gan từ 00-99 Gia Lai-XSGL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Gia Lai, 1 trong những công cụ thống kê XSGL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.