Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
25
69
24
58
22
50
22
32
22
31
21
71
21
76
20
82
20
77
20
79
19
73
19
38
19
15
19
44
19
81
19
86
19
17
19
27
18
59
18
96
18
18
18
39
18
05
18
74
18
14
18
48
17
34
17
94
17
85
17
28
17
06
17
67
16
16
16
84
16
53
16
88
16
80
16
21
16
43
16
11
16
89
15
19
15
36
15
54
15
40
15
25
15
99
14
72
14
62
14
02
14
95
14
57
14
66
14
64
14
63
14
65
13
97
13
42
13
20
13
49
13
91
13
52
13
68
13
33
12
03
12
56
12
78
12
22
12
41
12
01
12
46
11
26
11
92
11
98
11
08
11
75
11
70
11
00
11
37
11
24
11
30
10
23
10
83
10
29
10
45
10
12
10
09
9
90
9
93
9
61
9
47
9
51
9
07
8
35
8
55
8
04
8
13
8
10
8
87
5
60

Thống kê lô gan từ 00-99 Gia Lai-XSGL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Gia Lai, 1 trong những công cụ thống kê XSGL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo