Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
26
58
24
69
22
77
22
28
21
74
21
59
21
50
21
62
20
79
20
16
19
12
19
94
19
95
19
84
19
71
18
82
18
54
18
44
18
43
18
32
18
17
17
05
17
67
17
01
17
27
17
39
17
11
17
76
17
96
16
72
16
88
16
02
16
34
16
38
16
49
16
18
15
48
15
73
15
65
15
14
15
98
15
80
15
00
15
41
15
15
14
37
14
33
14
78
14
55
14
56
14
25
14
19
14
66
14
06
14
68
14
23
14
36
13
70
13
86
13
26
13
91
13
09
13
81
13
99
12
08
12
03
12
75
12
04
12
20
12
64
12
52
12
31
12
21
12
63
12
40
11
97
11
83
11
90
11
61
11
87
11
53
11
93
11
85
11
89
10
13
10
60
10
51
10
46
10
92
10
57
10
29
9
22
9
47
9
30
9
07
9
35
9
42
8
45
8
10
6
24

Thống kê lô gan từ 00-99 Gia Lai-XSGL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Gia Lai, 1 trong những công cụ thống kê XSGL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.