Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
29
58
25
77
24
59
23
62
22
69
22
28
21
50
21
16
21
74
21
94
20
84
20
41
19
88
19
17
19
95
19
32
19
34
19
71
18
12
17
18
17
02
17
27
17
04
17
39
17
01
17
37
16
72
16
23
16
96
16
75
16
00
16
65
16
05
16
54
16
44
16
43
15
38
15
46
15
13
15
26
15
33
15
76
15
90
15
67
15
98
15
11
14
19
14
25
14
52
14
64
14
06
14
51
14
82
14
15
14
66
14
08
14
55
13
61
13
14
13
93
13
78
13
03
13
86
13
81
13
73
13
97
13
56
13
53
13
36
12
68
12
20
12
83
12
48
12
91
12
57
11
29
11
21
11
79
11
45
11
47
10
09
10
92
10
40
10
31
10
60
10
70
10
80
9
49
9
10
9
07
9
63
8
30
8
42
8
87
8
89
8
22
8
35
7
85
7
99
5
24

Thống kê lô gan từ 00-99 Gia Lai-XSGL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Gia Lai, 1 trong những công cụ thống kê XSGL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.