Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
25
62
25
41
23
58
22
77
22
84
21
69
21
50
21
59
20
39
20
04
20
88
20
94
20
74
19
55
19
12
19
37
18
98
18
67
18
81
18
01
18
28
18
18
18
44
18
00
17
52
17
19
17
32
17
23
17
72
17
78
17
16
16
43
16
47
16
61
16
26
16
95
16
02
15
97
15
71
15
11
15
51
15
66
15
03
15
34
14
17
14
14
14
60
14
64
14
38
14
90
14
76
14
75
14
54
14
73
14
56
14
65
13
68
13
96
13
82
13
46
13
10
13
27
13
93
13
20
13
05
13
08
13
13
13
06
13
15
12
80
12
22
12
83
12
92
12
86
12
33
12
79
11
48
11
25
11
53
11
09
11
91
10
57
10
21
10
87
10
35
10
07
10
29
9
70
9
31
9
40
9
45
9
85
9
36
8
30
8
63
8
49
8
42
7
99
6
89
4
24

Thống kê lô gan từ 00-99 Gia Lai-XSGL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Gia Lai, 1 trong những công cụ thống kê XSGL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.