Soi Cầu Giải Đặc Biệt

Biên Ngày
10/08/2022
Số Ngày
Xem
10/08/2022
0 ngày trước
đặt hàng
00 2lần
01 3lần
02 2lần
03 2lần
04 2lần
05 1lần
06 1lần
07 1lần
08 2lần
09 2lần
10 1lần
11 1lần
12 4lần
14 3lần
15 1lần
16 1lần
18 3lần
19 2lần
20 1lần
23 2lần
28 2lần
29 1lần
38 1lần
40 2lần
41 2lần
43 2lần
45 1lần
46 1lần
47 1lần
48 3lần
49 1lần
52 2lần
54 2lần
56 1lần
59 1lần
60 1lần
62 1lần
68 1lần
72 1lần
80 3lần
81 1lần
82 2lần
84 1lần
85 3lần
86 1lần
88 4lần
90 7lần
91 9lần
92 6lần
93 8lần
94 14lần
95 6lần
96 7lần
97 6lần
98 11lần
99 11lần

Soi Cầu Giải Đặc Biệt Gia Lai

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính chung: Số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N chu kỳ liên tiếp ít nhất bằng số định trị của mã đặc biệt trong kỳ tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)

Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: Nhấp để chuyển đổi giữa sắp xếp "Trình tự" và "Thời gian", mặc định được hiển thị theo thứ tự
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới. Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp sẽ hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp có nghĩa là 3 kỳ được hiển thị và đầu tiên là kỳ đã chọn); các số trong cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ, tuân theo định nghĩa chung về số Đánh dấu bằng gạch dưới màu xanh lam.

1
2
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 5-22 trước 10/08/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (05/08/2022/Thứ 6)
Đặc biệt
109970
Giải nhất
30413
Giải nhì
48882
Giải ba
61448
10473
Giải tư
48054
99686
32112
52197
59183
17965
93960
Giải năm
8794
Giải sáu
4644
2479
6395
Giải bảy
482
Giải tám
43
Kết quả Thứ Năm ngày (29/07/2022/Thứ 6)
Đặc biệt
387926
Giải nhất
15114
Giải nhì
37548
Giải ba
27869
77191
Giải tư
28509
64616
43508
35498
98132
39312
46537
Giải năm
1712
Giải sáu
6022
8833
8705
Giải bảy
103
Giải tám
80
Kết quả Thứ Năm ngày (22/07/2022/Thứ 6)
Đặc biệt
202672
Giải nhất
90977
Giải nhì
36774
Giải ba
54616
47084
Giải tư
42981
68914
46479
04551
13837
45071
31928
Giải năm
7183
Giải sáu
2546
2081
1590
Giải bảy
059
Giải tám
83
Kết quả Thứ Năm ngày (15/07/2022/Thứ 6)
Đặc biệt
007367
Giải nhất
71600
Giải nhì
05873
Giải ba
62765
00065
Giải tư
65070
60498
13947
86961
51988
43075
18167
Giải năm
3058
Giải sáu
5154
7543
5688
Giải bảy
078
Giải tám
33