Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
13/07/2024
Số Ngày
Xem
13/07/2024
0 ngày trước
đặt hàng
00 2lần
01 18lần
02 3lần
03 5lần
04 3lần
05 6lần
06 6lần
07 10lần
08 9lần
09 11lần
10 10lần
11 18lần
12 11lần
13 15lần
14 8lần
15 5lần
16 12lần
17 14lần
18 20lần
19 21lần
21 9lần
22 5lần
23 7lần
24 3lần
25 3lần
26 11lần
27 6lần
28 9lần
29 5lần
30 6lần
31 23lần
32 15lần
33 22lần
34 11lần
35 12lần
36 35lần
37 17lần
38 20lần
39 16lần
40 3lần
41 15lần
42 2lần
43 8lần
44 5lần
45 5lần
46 15lần
47 7lần
48 12lần
49 5lần
50 1lần
51 11lần
52 2lần
53 2lần
54 3lần
55 2lần
56 3lần
57 4lần
58 3lần
59 3lần
60 2lần
61 16lần
62 7lần
63 8lần
64 7lần
65 12lần
66 14lần
67 6lần
68 14lần
69 11lần
70 6lần
71 15lần
72 7lần
73 8lần
74 7lần
75 4lần
76 15lần
77 1lần
78 10lần
79 16lần
80 8lần
81 25lần
82 6lần
83 12lần
84 9lần
85 9lần
86 13lần
87 9lần
88 14lần
89 12lần
90 10lần
91 22lần
92 8lần
93 15lần
94 5lần
95 8lần
96 17lần
97 11lần
98 21lần
99 12lần

Soi Cầu Loại Loto-Gia Lai

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 8-76 trước 13/07/2024
Kết quả Thứ Năm ngày (27/10/2023/Thứ 6)
Đặc biệt
483117
Giải nhất
38029
Giải nhì
30972
Giải ba
96319
24381
Giải tư
48385
08603
77736
94369
16416
10151
89626
Giải năm
5694
Giải sáu
5918
2197
2810
Giải bảy
357
Giải tám
18
Kết quả Thứ Năm ngày (20/10/2023/Thứ 6)
Đặc biệt
972975
Giải nhất
21815
Giải nhì
89650
Giải ba
06754
34558
Giải tư
62991
64530
89227
17026
12546
11378
00940
Giải năm
8413
Giải sáu
0265
1448
2726
Giải bảy
298
Giải tám
91
Kết quả Thứ Năm ngày (13/10/2023/Thứ 6)
Đặc biệt
897335
Giải nhất
46571
Giải nhì
70321
Giải ba
51611
46622
Giải tư
08639
29077
17928
47798
87556
93986
29347
Giải năm
8750
Giải sáu
0636
4255
6325
Giải bảy
418
Giải tám
60
Kết quả Thứ Năm ngày (06/10/2023/Thứ 6)
Đặc biệt
016333
Giải nhất
17912
Giải nhì
27405
Giải ba
43968
71426
Giải tư
20292
34170
93679
54470
10709
71529
81899
Giải năm
8443
Giải sáu
5931
1713
1962
Giải bảy
338
Giải tám
55