Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
20
85
19
81
19
98
19
45
18
15
18
76
17
51
17
29
17
46
17
05
17
60
15
09
15
84
15
86
15
80
15
96
14
88
14
66
14
40
14
19
14
93
14
10
14
03
13
79
13
52
13
35
13
91
13
13
13
07
13
41
13
36
13
47
13
78
12
67
12
08
12
95
12
74
12
22
12
25
12
82
12
11
12
14
12
37
12
71
12
62
11
97
11
94
11
49
11
06
11
42
11
39
11
73
11
53
11
00
11
33
11
72
11
87
10
90
10
38
10
21
10
50
10
65
10
99
10
59
10
30
10
57
10
02
10
58
10
89
10
12
10
54
9
64
9
77
9
16
9
18
9
63
9
23
9
32
9
43
9
26
9
24
9
27
9
20
9
44
9
61
8
68
8
28
8
70
8
55
8
31
8
34
8
56
7
83
7
04
7
17
7
48
7
75
7
92
6
69
5
01

Thống kê lô gan từ 00-99 Bạc Liêu-XSBL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bạc Liêu, 1 trong những công cụ thống kê XSBL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.