Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
18
76
18
93
17
61
16
68
16
09
16
96
15
80
15
87
15
56
14
45
14
26
14
85
14
72
13
02
13
41
13
55
13
13
13
38
13
48
13
30
12
63
12
50
12
18
12
92
12
24
12
65
12
10
12
77
12
52
11
16
11
73
11
23
11
83
11
74
11
05
10
07
10
04
10
89
10
94
10
29
10
27
10
95
10
03
10
98
10
49
10
31
10
36
10
33
10
81
10
99
10
82
10
79
10
42
10
97
10
88
9
01
9
28
9
69
9
11
9
00
9
60
9
39
9
37
9
19
9
84
9
21
9
08
9
35
9
43
8
22
8
15
8
32
8
40
8
25
8
20
8
78
8
90
8
53
8
64
8
57
8
17
8
71
8
86
7
46
7
66
7
59
7
67
7
91
7
34
7
14
7
62
6
51
6
75
6
70
6
06
5
44
5
47
4
12
4
54
4
58
1
.3

Thống kê lô gan từ 00-99 Bạc Liêu-XSBL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bạc Liêu, 1 trong những công cụ thống kê XSBL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.