Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
21
85
19
80
19
09
19
45
19
52
19
30
18
61
18
21
18
02
18
05
18
36
17
74
17
23
17
14
17
07
17
37
16
87
16
56
16
35
16
38
16
95
15
13
15
42
15
16
15
68
15
43
15
08
15
76
15
90
15
19
15
79
15
58
15
72
15
46
15
84
15
15
14
47
14
93
14
39
14
32
14
24
14
94
14
65
14
98
14
64
14
51
14
25
13
48
13
99
13
96
13
41
13
88
13
81
13
77
13
91
13
86
13
11
13
63
13
10
13
97
13
89
13
60
13
40
12
50
12
82
12
71
12
67
12
22
12
55
11
06
11
92
11
28
11
17
11
53
11
03
11
75
11
29
11
83
11
26
10
33
10
04
10
66
10
34
10
31
10
78
10
73
10
59
9
27
9
20
9
00
8
18
8
49
8
62
8
69
8
54
6
70
6
57
6
12
5
01
4
44

Thống kê lô gan từ 00-99 Bạc Liêu-XSBL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bạc Liêu, 1 trong những công cụ thống kê XSBL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.