Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
23
85
23
09
23
05
22
61
21
93
21
68
21
38
20
52
20
56
19
87
19
76
19
72
19
30
18
45
18
95
18
96
18
42
18
48
18
97
18
08
17
80
17
36
17
02
17
39
17
19
17
79
17
21
16
74
16
10
16
41
16
65
16
13
16
24
15
26
15
94
15
23
15
55
15
81
15
16
15
77
15
99
15
83
15
14
15
82
15
28
15
50
15
07
15
35
14
31
14
75
14
11
14
37
14
89
14
84
14
64
14
15
14
63
14
88
13
33
13
92
13
40
13
67
13
71
13
18
13
43
12
90
12
46
12
32
12
34
12
78
12
27
12
29
12
73
12
51
12
86
12
03
12
91
12
47
11
00
11
53
11
20
11
49
11
57
11
17
11
01
11
06
11
59
11
98
11
25
11
04
11
66
10
69
10
58
9
70
9
22
9
60
7
62
7
54
7
44
5
12
1
.3

Thống kê lô gan từ 00-99 Bạc Liêu-XSBL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bạc Liêu, 1 trong những công cụ thống kê XSBL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.