Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
22
85
19
05
19
45
17
52
17
15
17
09
16
78
16
36
16
11
16
81
15
40
15
39
15
47
15
72
15
95
15
14
15
84
15
46
15
51
14
97
14
94
14
35
14
08
14
91
14
07
14
66
14
80
14
13
13
68
13
58
13
30
13
67
13
02
13
87
13
19
13
41
13
79
13
88
13
98
13
10
12
16
12
74
12
59
12
38
12
89
12
29
12
64
12
60
12
25
12
42
12
23
12
21
12
22
12
76
12
86
11
06
11
32
11
96
11
03
10
34
10
82
10
37
10
61
10
71
10
00
10
90
10
20
10
65
10
12
10
73
10
99
10
43
9
75
9
26
9
24
9
56
9
31
9
77
9
54
9
55
8
50
8
28
8
93
8
83
8
92
8
53
8
17
8
62
7
48
7
69
7
49
6
27
6
44
6
33
6
70
6
57
6
63
5
04
4
18
4
01

Thống kê lô gan từ 00-99 Bạc Liêu-XSBL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bạc Liêu, 1 trong những công cụ thống kê XSBL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.