Soi Cầu Giải Đặc Biệt

Biên Ngày
11/08/2022
Số Ngày
Xem
11/08/2022
0 ngày trước
đặt hàng
01 1lần
04 3lần
09 1lần
11 1lần
14 3lần
15 1lần
18 1lần
19 2lần
21 1lần
24 7lần
27 3lần
28 3lần
29 2lần
34 5lần
39 1lần
40 6lần
41 6lần
42 2lần
43 2lần
44 6lần
45 2lần
46 1lần
47 9lần
48 6lần
49 6lần
51 1lần
54 6lần
57 1lần
58 1lần
59 1lần
64 3lần
67 1lần
69 2lần
70 2lần
71 6lần
72 3lần
74 7lần
75 1lần
76 1lần
77 4lần
78 4lần
79 4lần
80 2lần
81 3lần
82 1lần
84 5lần
85 2lần
86 1lần
87 2lần
88 2lần
89 2lần
90 8lần
91 6lần
92 7lần
93 6lần
94 10lần
95 7lần
96 2lần
97 8lần
98 6lần
99 9lần

Soi Cầu Giải Đặc Biệt Bạc Liêu

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính chung: Số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N chu kỳ liên tiếp ít nhất bằng số định trị của mã đặc biệt trong kỳ tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)

Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: Nhấp để chuyển đổi giữa sắp xếp "Trình tự" và "Thời gian", mặc định được hiển thị theo thứ tự
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới. Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp sẽ hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp có nghĩa là 3 kỳ được hiển thị và đầu tiên là kỳ đã chọn); các số trong cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ, tuân theo định nghĩa chung về số Đánh dấu bằng gạch dưới màu xanh lam.

1
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 60-70 trước 11/08/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (09/08/2022/Thứ 3)
Đặc biệt
848536
Giải nhất
12497
Giải nhì
09727
Giải ba
71696
95924
Giải tư
07593
32508
35223
87145
24985
70719
72940
Giải năm
4683
Giải sáu
0077
1178
8005
Giải bảy
923
Giải tám
11
Kết quả Thứ Năm ngày (02/08/2022/Thứ 3)
Đặc biệt
475792
Giải nhất
26695
Giải nhì
19684
Giải ba
59031
48436
Giải tư
99115
42498
20452
98193
46565
70715
78489
Giải năm
7397
Giải sáu
5183
3605
5357
Giải bảy
239
Giải tám
01
Kết quả Thứ Năm ngày (26/07/2022/Thứ 3)
Đặc biệt
064110
Giải nhất
20608
Giải nhì
00079
Giải ba
96491
46435
Giải tư
01546
19479
09156
99185
89587
55407
33692
Giải năm
8051
Giải sáu
5191
1638
6582
Giải bảy
107
Giải tám
36
Kết quả Thứ Năm ngày (19/07/2022/Thứ 3)
Đặc biệt
800636
Giải nhất
27421
Giải nhì
90274
Giải ba
17505
03554
Giải tư
24975
67801
73656
48413
01116
33275
46552
Giải năm
8752
Giải sáu
5119
9075
6534
Giải bảy
264
Giải tám
04