Soi Cầu Loto

Biên Ngày
28/05/2022
Số Ngày
Xem
28/05/2022
0 ngày trước
đặt hàng
01 2lần
06 1lần
07 3lần
08 1lần
09 1lần
10 1lần
11 1lần
12 2lần
14 1lần
16 1lần
17 1lần
18 1lần
19 1lần
23 2lần
25 1lần
26 1lần
27 1lần
28 1lần
29 2lần
30 1lần
31 1lần
33 1lần
36 1lần
37 1lần
39 1lần
40 2lần
41 1lần
42 2lần
49 4lần
50 1lần
51 1lần
52 2lần
55 1lần
56 1lần
58 2lần
59 1lần
60 1lần
62 1lần
63 1lần
64 1lần
67 3lần
68 1lần
75 1lần
76 1lần
77 1lần
79 1lần
80 2lần
82 1lần
83 1lần
85 1lần
86 1lần
87 2lần
89 2lần
90 3lần
91 1lần
93 1lần
94 2lần
95 1lần
96 1lần
97 2lần
98 1lần
99 2lần

Soi Cầu Loto XSBL - Bạc Liêu

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N chu kỳ liên tiếp giống như phần định trị của tất cả các số trong chu kỳ tiếp theo ít nhất một lần.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp sẽ hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp có nghĩa là 3 kỳ được hiển thị và đầu tiên là kỳ đã chọn); các số trong cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ, tuân theo định nghĩa chung về số Đánh dấu bằng gạch dưới màu xanh lam.

1
2
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 49-54 trước 28/05/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (24/05/2022/Thứ 3)
Đặc biệt
684451
Giải nhất
43679
Giải nhì
51664
Giải ba
42929
41088
Giải tư
53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029
Giải năm
8090
Giải sáu
1152
7294
9338
Giải bảy
777
Giải tám
16
Kết quả Thứ Năm ngày (17/05/2022/Thứ 3)
Đặc biệt
723666
Giải nhất
96768
Giải nhì
61440
Giải ba
94249
81251
Giải tư
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
Giải năm
7821
Giải sáu
2667
9984
2163
Giải bảy
046
Giải tám
74
Kết quả Thứ Năm ngày (10/05/2022/Thứ 3)
Đặc biệt
082306
Giải nhất
45521
Giải nhì
69090
Giải ba
04728
43723
Giải tư
05242
82950
92732
98635
75565
86149
19851
Giải năm
1099
Giải sáu
0779
4281
9122
Giải bảy
425
Giải tám
39
Kết quả Thứ Năm ngày (03/05/2022/Thứ 3)
Đặc biệt
374593
Giải nhất
08785
Giải nhì
12128
Giải ba
65543
87581
Giải tư
80870
35159
15465
31705
78885
36110
40825
Giải năm
8406
Giải sáu
4846
3667
8604
Giải bảy
991
Giải tám
13