Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
27
96
23
12
22
70
21
75
21
73
21
02
21
78
20
65
20
94
20
67
20
60
19
28
19
51
19
48
19
07
19
04
18
66
18
40
18
14
17
26
17
06
17
64
17
71
17
17
17
03
16
49
16
01
16
79
16
16
16
32
16
77
16
83
16
00
16
29
16
58
16
21
16
19
16
24
15
27
15
68
15
36
15
55
15
69
15
98
15
52
14
47
14
62
14
93
14
97
14
41
14
44
14
72
14
15
14
13
14
63
14
92
14
89
14
45
14
80
13
88
13
33
13
37
13
34
13
54
13
35
12
11
12
46
12
38
12
59
12
56
12
76
12
61
12
08
12
95
11
25
11
91
11
86
11
18
11
30
11
74
11
81
10
50
10
87
10
42
10
05
10
31
10
90
10
10
10
99
10
84
10
20
10
09
10
82
9
53
9
39
9
22
9
23
9
57
9
43
7
85

Thống kê lô gan từ 00-99 Vĩnh Long-XSVL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Vĩnh Long, 1 trong những công cụ thống kê XSVL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.