Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
22
28
21
96
18
68
16
17
16
63
15
16
15
60
15
65
15
44
15
64
14
40
14
02
14
29
14
06
14
26
13
32
13
21
13
01
13
84
13
94
13
52
13
86
13
12
13
14
12
11
12
83
12
54
12
88
12
79
12
75
12
04
11
46
11
47
11
87
11
30
11
97
11
57
11
66
11
61
11
51
10
48
10
33
10
03
10
07
10
23
10
67
10
13
10
62
10
45
10
73
10
77
10
78
10
36
9
31
9
15
9
22
9
42
9
19
9
69
9
34
9
98
9
00
9
10
9
37
9
53
9
39
9
89
9
70
8
50
8
85
8
90
8
05
8
93
8
92
8
24
8
49
7
08
7
43
7
38
7
59
7
55
7
27
6
74
6
09
6
71
6
18
6
99
6
76
6
41
6
82
6
72
6
56
5
95
5
80
5
35
5
91
5
25
5
58
5
81
4
20

Thống kê lô gan từ 00-99 Vĩnh Long-XSVL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Vĩnh Long, 1 trong những công cụ thống kê XSVL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.