Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
20
21
20
35
19
02
18
48
17
91
17
20
17
40
17
16
16
67
16
15
16
43
16
55
16
78
16
69
16
79
16
00
15
72
15
03
15
24
15
66
15
42
15
50
15
80
15
41
15
65
15
39
14
31
14
98
14
58
14
71
14
28
14
73
14
90
14
95
14
75
14
17
13
32
13
49
13
11
13
83
13
89
13
06
12
77
12
38
12
87
12
59
12
10
12
29
12
63
12
70
12
13
12
88
11
45
11
01
11
37
11
52
11
30
11
54
10
92
10
76
10
99
10
82
10
51
10
12
10
84
10
36
9
86
9
04
9
60
9
96
9
19
9
22
9
57
9
94
9
47
9
44
8
46
8
23
8
34
8
25
8
27
8
68
8
61
8
26
8
64
8
53
8
05
7
33
7
97
7
56
7
09
7
81
7
14
7
08
7
93
6
74
6
07
6
62
6
18
5
85

Thống kê lô gan từ 00-99 Vĩnh Long-XSVL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Vĩnh Long, 1 trong những công cụ thống kê XSVL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.