Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
16
68
15
28
14
16
14
63
13
17
13
96
12
14
11
87
11
86
11
88
11
60
11
44
11
12
11
64
11
06
11
26
10
46
10
11
10
32
10
21
10
47
10
84
10
54
10
40
10
94
10
52
10
30
10
57
10
66
9
01
9
02
9
79
9
97
9
65
9
51
9
04
9
37
9
39
8
31
8
50
8
48
8
33
8
83
8
07
8
23
8
67
8
75
8
13
8
22
8
62
8
42
8
29
8
61
8
34
8
73
8
92
8
24
7
90
7
05
7
45
7
98
7
77
7
00
7
53
6
03
6
85
6
71
6
15
6
43
6
19
6
69
6
93
6
10
6
78
6
36
5
74
5
08
5
38
5
59
5
55
5
27
5
41
5
72
5
56
4
95
4
80
4
09
4
18
4
35
4
76
4
25
4
49
4
70
3
20
3
91
3
82
3
89
3
58
2
99
2
81

Thống kê lô gan từ 00-99 Vĩnh Long-XSVL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Vĩnh Long, 1 trong những công cụ thống kê XSVL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.