Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
21
96
20
78
19
75
19
73
18
67
18
70
17
94
17
40
17
12
17
02
17
03
17
58
17
48
16
65
16
19
16
49
16
60
16
01
15
17
15
28
15
14
15
16
15
07
15
80
14
45
14
98
14
00
14
29
14
26
14
32
14
89
14
04
14
51
14
71
13
92
13
52
13
42
13
06
13
55
13
35
13
21
13
83
13
77
13
15
13
13
13
66
13
41
12
79
12
36
12
24
12
62
12
82
12
69
12
27
12
95
11
31
11
47
11
61
11
08
11
09
11
63
11
59
11
56
10
74
10
81
10
64
10
76
10
72
10
91
10
38
10
93
10
20
9
10
9
33
9
99
9
30
9
54
9
50
9
87
8
44
8
84
8
88
8
37
8
90
8
11
8
86
8
97
8
18
8
23
8
25
8
34
7
57
7
53
7
22
7
39
7
68
7
43
6
46
6
05
6
85

Thống kê lô gan từ 00-99 Vĩnh Long-XSVL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Vĩnh Long, 1 trong những công cụ thống kê XSVL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.