Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
26
96
24
28
20
17
20
04
19
94
19
65
19
26
18
01
18
40
18
07
18
60
18
68
18
12
18
63
17
16
17
02
17
75
17
44
17
64
17
14
17
70
16
86
16
88
16
29
16
19
16
51
16
06
15
11
15
32
15
47
15
54
15
30
15
69
15
66
15
93
15
78
14
83
14
21
14
84
14
87
14
52
14
79
14
97
14
62
14
61
14
73
13
33
13
67
13
13
13
57
13
45
13
34
13
27
13
77
13
00
13
49
12
48
12
46
12
71
12
23
12
42
12
98
12
37
12
89
12
36
11
50
11
03
11
08
11
15
11
05
11
38
11
59
11
10
11
92
11
24
11
39
11
58
11
56
10
95
10
74
10
09
10
76
10
82
10
53
9
31
9
85
9
90
9
43
9
22
9
99
9
41
8
18
8
55
8
91
8
72
8
81
7
80
7
25
6
35
5
20

Thống kê lô gan từ 00-99 Vĩnh Long-XSVL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Vĩnh Long, 1 trong những công cụ thống kê XSVL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.