Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
20
02
19
78
18
40
17
95
17
73
17
58
16
70
16
16
16
04
16
71
16
67
16
48
16
66
15
75
15
03
15
00
15
17
15
80
15
35
14
59
14
12
14
72
14
07
14
01
14
79
14
41
14
96
13
51
13
50
13
32
13
42
13
49
13
28
13
37
13
83
13
98
13
55
13
31
12
13
12
94
12
45
12
87
12
93
12
69
12
60
12
26
12
91
12
21
12
19
12
65
12
63
11
89
11
27
11
76
11
62
11
06
11
47
11
77
11
15
11
82
11
14
11
24
11
20
11
43
10
54
10
61
10
56
10
29
10
09
10
90
9
38
9
88
9
74
9
08
9
64
9
33
9
11
9
92
9
52
9
30
8
18
8
86
8
84
8
10
8
39
8
99
8
97
8
36
8
57
8
34
8
22
7
81
7
25
7
23
6
44
6
46
5
68
4
05
4
85
4
53

Thống kê lô gan từ 00-99 Vĩnh Long-XSVL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Vĩnh Long, 1 trong những công cụ thống kê XSVL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.