Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
25/05/2022
Số Ngày
Xem
25/05/2022
0 ngày trước
đặt hàng
00 6lần
01 12lần
02 10lần
03 3lần
04 14lần
05 4lần
06 11lần
07 7lần
08 5lần
09 12lần
10 10lần
11 8lần
12 14lần
13 3lần
14 14lần
15 8lần
16 10lần
17 13lần
18 6lần
19 20lần
20 23lần
21 24lần
22 22lần
23 7lần
24 31lần
25 14lần
26 35lần
27 19lần
28 16lần
29 35lần
30 4lần
31 8lần
32 5lần
33 2lần
34 11lần
35 3lần
36 7lần
37 4lần
38 4lần
39 10lần
40 18lần
41 21lần
42 19lần
43 7lần
44 27lần
45 7lần
46 26lần
47 14lần
48 8lần
49 27lần
50 13lần
51 14lần
52 20lần
53 6lần
54 25lần
55 5lần
56 18lần
57 15lần
58 10lần
59 21lần
60 11lần
61 24lần
62 22lần
63 3lần
64 25lần
65 9lần
66 17lần
67 16lần
68 9lần
69 29lần
70 10lần
71 14lần
72 16lần
73 6lần
74 25lần
75 9lần
76 18lần
77 7lần
78 10lần
79 18lần
80 14lần
81 12lần
82 15lần
83 8lần
84 23lần
85 9lần
86 16lần
87 8lần
88 10lần
89 17lần
90 16lần
91 13lần
92 16lần
93 4lần
94 25lần
95 12lần
96 13lần
97 8lần
98 9lần
99 19lần

Soi Cầu Loại Loto-Vĩnh Long

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
3
4
5
6
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 16-42 trước 25/05/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (20/05/2022/Thứ 6)
Đặc biệt
521232
Giải nhất
95472
Giải nhì
18967
Giải ba
09848
52945
Giải tư
42667
83446
06131
00686
57677
25149
46392
Giải năm
8348
Giải sáu
4611
9974
9091
Giải bảy
502
Giải tám
20
Kết quả Thứ Năm ngày (13/05/2022/Thứ 6)
Đặc biệt
500767
Giải nhất
19498
Giải nhì
35291
Giải ba
36158
46976
Giải tư
53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838
Giải năm
7424
Giải sáu
6915
7943
0633
Giải bảy
087
Giải tám
01
Kết quả Thứ Năm ngày (06/05/2022/Thứ 6)
Đặc biệt
890232
Giải nhất
06859
Giải nhì
36602
Giải ba
63925
28127
Giải tư
70871
46610
72882
65733
31551
99321
90355
Giải năm
6497
Giải sáu
1615
7456
0409
Giải bảy
707
Giải tám
49
Kết quả Thứ Năm ngày (29/04/2022/Thứ 6)
Đặc biệt
835625
Giải nhất
46067
Giải nhì
59734
Giải ba
18828
97768
Giải tư
66673
53589
59904
76715
50273
81445
94104
Giải năm
6212
Giải sáu
8577
4278
4166
Giải bảy
006
Giải tám
90