Thống kê kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
656571
Giải nhất
20732
Giải nhì
87396
Giải ba
7703272396
Giải tư
78406464959398874855412240962442242
Giải năm
2311
Giải sáu
082656379720
Giải bảy
954
Giải tám
07
20
7111
323242
242454
9555
96960626
3707
88
20
7111
323242
242454
9555
96960626
3707
88
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
840884
Giải nhất
52268
Giải nhì
12455
Giải ba
7920018418
Giải tư
99096547019950357352513554894315645
Giải năm
8360
Giải sáu
521479415620
Giải bảy
325
Giải tám
10
00602010
0141
52
0343
8414
55554525
96
6818
00602010
0141
52
0343
8414
55554525
96
6818
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
825562
Giải nhất
46985
Giải nhì
57098
Giải ba
0285534858
Giải tư
17753949518092764380467983364361524
Giải năm
8250
Giải sáu
225665996737
Giải bảy
887
Giải tám
95
8050
51
62
5343
24
855595
56
273787
985898
99
8050
51
62
5343
24
855595
56
273787
985898
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
554034
Giải nhất
20718
Giải nhì
52674
Giải ba
5679116763
Giải tư
96224915690075295536596082051610608
Giải năm
2814
Giải sáu
419961007793
Giải bảy
797
Giải tám
31
00
9131
52
6393
34742414
3616
97
180808
6999
00
9131
52
6393
34742414
3616
97
180808
6999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
307322
Giải nhất
85568
Giải nhì
30472
Giải ba
2782222238
Giải tư
77271306539583694088038193338014186
Giải năm
1972
Giải sáu
104060793279
Giải bảy
805
Giải tám
19
8040
71
22722272
53
05
3686
683888
19797919
8040
71
22722272
53
05
3686
683888
19797919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
206710
Giải nhất
06416
Giải nhì
68143
Giải ba
9200402466
Giải tư
10466861525462894787264999931685972
Giải năm
9180
Giải sáu
256159460879
Giải bảy
571
Giải tám
08
1080
6171
5272
43
04
1666661646
87
2808
9979
1080
6171
5272
43
04
1666661646
87
2808
9979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
579182
Giải nhất
97745
Giải nhì
29551
Giải ba
4795430982
Giải tư
37115669698102247967869178661623639
Giải năm
1265
Giải sáu
549827712287
Giải bảy
997
Giải tám
81
517181
828222
54
451565
16
67178797
98
6939
517181
828222
54
451565
16
67178797
98
6939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
291304
Giải nhất
63473
Giải nhì
22100
Giải ba
2809486814
Giải tư
28968325659835128048533059441407562
Giải năm
4018
Giải sáu
143564563110
Giải bảy
184
Giải tám
42
0010
51
6242
73
0494141484
650535
56
684818
0010
51
6242
73
0494141484
650535
56
684818
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
175553
Giải nhất
46513
Giải nhì
94911
Giải ba
2394122638
Giải tư
83064847974978382536388955348591071
Giải năm
3850
Giải sáu
407935734641
Giải bảy
394
Giải tám
24
50
11417141
53138373
649424
9585
36
97
38
79
50
11417141
53138373
649424
9585
36
97
38
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
601171
Giải nhất
52485
Giải nhì
50166
Giải ba
1547947457
Giải tư
40397500120210233196065221272576768
Giải năm
0372
Giải sáu
819676797683
Giải bảy
764
Giải tám
39
71
12022272
83
64
8525
669696
5797
68
797939
71
12022272
83
64
8525
669696
5797
68
797939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
993715
Giải nhất
92955
Giải nhì
77354
Giải ba
2568823234
Giải tư
70406492110155051829056896228705397
Giải năm
4328
Giải sáu
917009240657
Giải bảy
891
Giải tám
40
507040
1191
543424
1555
06
879757
8828
2989
507040
1191
543424
1555
06
879757
8828
2989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
348702
Giải nhất
74635
Giải nhì
11628
Giải ba
4883924604
Giải tư
39968275699047762807453578892743659
Giải năm
4415
Giải sáu
654329901302
Giải bảy
255
Giải tám
77
90
0202
43
04
351555
7707572777
2868
396959
90
0202
43
04
351555
7707572777
2868
396959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
303326
Giải nhất
20601
Giải nhì
40302
Giải ba
9192621862
Giải tư
03682189810897319528842525929631592
Giải năm
6299
Giải sáu
775627253723
Giải bảy
551
Giải tám
52
018151
026282529252
7323
25
26269656
28
99
018151
026282529252
7323
25
26269656
28
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
014371
Giải nhất
92366
Giải nhì
90721
Giải ba
1808783943
Giải tư
82552587039904560267306974776307704
Giải năm
6569
Giải sáu
969589297607
Giải bảy
650
Giải tám
81
50
712181
52
430363
04
4595
66
87679707
6929
50
712181
52
430363
04
4595
66
87679707
6929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
323025
Giải nhất
59074
Giải nhì
25841
Giải ba
5358774161
Giải tư
72352733115934998940471101286377039
Giải năm
9086
Giải sáu
909815405546
Giải bảy
878
Giải tám
66
401040
416111
52
63
74
25
864666
87
9878
4939
401040
416111
52
63
74
25
864666
87
9878
4939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
497834
Giải nhất
50150
Giải nhì
81510
Giải ba
7607865913
Giải tư
93564292523906189316511002629571582
Giải năm
4335
Giải sáu
764813118742
Giải bảy
509
Giải tám
06
501000
6111
528242
13
3464
9535
1606
7848
09
501000
6111
528242
13
3464
9535
1606
7848
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
448904
Giải nhất
69251
Giải nhì
89183
Giải ba
8414159028
Giải tư
13805696479926398255557196314837625
Giải năm
3115
Giải sáu
001525233715
Giải bảy
581
Giải tám
72
514181
72
836323
04
055525151515
47
2848
19
514181
72
836323
04
055525151515
47
2848
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
426756
Giải nhất
11498
Giải nhì
08200
Giải ba
3059813672
Giải tư
37130686343454524945247034376094428
Giải năm
4037
Giải sáu
802167619085
Giải bảy
978
Giải tám
40
00306040
2161
72
03
34
454585
56
37
98982878
00306040
2161
72
03
34
454585
56
37
98982878
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
461377
Giải nhất
92331
Giải nhì
90581
Giải ba
9979435583
Giải tư
09552459565092410808099051079807022
Giải năm
8104
Giải sáu
916149772902
Giải bảy
436
Giải tám
21
31816121
522202
83
942404
05
5636
7777
0898
31816121
522202
83
942404
05
5636
7777
0898
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
662078
Giải nhất
74153
Giải nhì
45642
Giải ba
7526029205
Giải tư
22574175984543483617077111401605532
Giải năm
5508
Giải sáu
634872947158
Giải bảy
211
Giải tám
72
60
1111
423272
53
743494
05
16
17
7898084858
60
1111
423272
53
743494
05
16
17
7898084858
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
535034
Giải nhất
28031
Giải nhì
52025
Giải ba
8808309887
Giải tư
79022418746710170644885926545182093
Giải năm
7594
Giải sáu
406887106672
Giải bảy
171
Giải tám
19
10
31015171
229272
8393
34744494
25
87
68
19
10
31015171
229272
8393
34744494
25
87
68
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
652382
Giải nhất
82583
Giải nhì
19670
Giải ba
9598718555
Giải tư
54889740772097788848246194421337025
Giải năm
3969
Giải sáu
012337414361
Giải bảy
111
Giải tám
24
70
416111
82
831323
24
5525
877777
48
891969
70
416111
82
831323
24
5525
877777
48
891969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
078974
Giải nhất
61902
Giải nhì
68376
Giải ba
8578668623
Giải tư
57380181776971116588169739946079568
Giải năm
4285
Giải sáu
186013323868
Giải bảy
043
Giải tám
05
806060
11
0232
237343
74
8505
7686
77
886868
806060
11
0232
237343
74
8505
7686
77
886868
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
780057
Giải nhất
68680
Giải nhì
87151
Giải ba
2359033452
Giải tư
37561777312293188453060433754235699
Giải năm
9342
Giải sáu
919871021745
Giải bảy
249
Giải tám
90
809090
51613131
52424202
5343
45
57
98
9949
809090
51613131
52424202
5343
45
57
98
9949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
485853
Giải nhất
32222
Giải nhì
25714
Giải ba
9665617692
Giải tư
21682062460340009952664193857176758
Giải năm
9830
Giải sáu
234618048194
Giải bảy
558
Giải tám
58
0030
71
22928252
53
140494
564646
585858
19
0030
71
22928252
53
140494
564646
585858
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
660083
Giải nhất
14776
Giải nhì
29252
Giải ba
6570333079
Giải tư
82732680247825965499806593019084223
Giải năm
7603
Giải sáu
895519665120
Giải bảy
611
Giải tám
27
9020
11
5232
83032303
24
55
7666
27
79599959
9020
11
5232
83032303
24
55
7666
27
79599959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
589455
Giải nhất
43085
Giải nhì
54793
Giải ba
8958403280
Giải tư
69363122688571588439188940544386618
Giải năm
8587
Giải sáu
364318953687
Giải bảy
875
Giải tám
03
80
9363434303
8494
5585159575
8787
6818
39
80
9363434303
8494
5585159575
8787
6818
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
988437
Giải nhất
89597
Giải nhì
43765
Giải ba
4178389595
Giải tư
28551397385123159695176811122613843
Giải năm
8214
Giải sáu
853671943815
Giải bảy
379
Giải tám
01
51318101
8343
1494
65959515
2636
3797
38
79
51318101
8343
1494
65959515
2636
3797
38
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
861864
Giải nhất
27578
Giải nhì
52548
Giải ba
6472420994
Giải tư
26709361698341993613317660791586705
Giải năm
3183
Giải sáu
913518978396
Giải bảy
168
Giải tám
35
1383
642494
15053535
6696
97
784868
096919
1383
642494
15053535
6696
97
784868
096919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
414541
Giải nhất
40659
Giải nhì
53557
Giải ba
6468764802
Giải tư
84850034215015925019654011504499398
Giải năm
8733
Giải sáu
828552110281
Giải bảy
158
Giải tám
59
50
4121011181
02
33
44
85
5787
9858
59591959
50
4121011181
02
33
44
85
5787
9858
59591959

KQXSTG-Thống kê kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSTG 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Tiền Giang 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSTG 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSTG 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.