Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
21
45
19
89
18
43
18
35
17
86
17
02
17
56
16
36
16
12
16
95
16
44
16
42
16
58
15
06
15
14
15
28
15
96
15
03
15
01
14
09
14
57
14
38
14
21
14
74
14
53
14
71
14
15
13
04
13
18
13
24
13
00
13
84
13
55
13
81
13
61
13
83
13
20
12
26
12
40
12
11
12
37
12
66
12
30
12
17
12
80
12
90
12
98
12
88
12
60
12
10
12
39
12
13
12
52
11
23
11
16
11
65
11
46
11
48
11
72
11
79
11
77
11
29
11
32
11
69
11
59
11
68
11
91
11
25
10
76
10
73
10
78
10
34
10
27
10
33
10
47
10
92
10
67
10
63
10
19
10
94
9
05
9
51
9
41
8
99
8
93
8
07
8
75
8
70
7
49
7
54
7
82
6
87
6
31
6
97
6
64
6
50
5
85
5
62
5
22
5
08

Thống kê lô gan từ 00-99 Tây Ninh-XSTN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Tây Ninh, 1 trong những công cụ thống kê XSTN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.