Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
16
95
14
97
13
08
12
32
12
58
12
42
12
41
12
99
12
09
11
23
11
70
11
21
11
16
11
27
11
38
10
47
10
13
10
50
10
25
10
63
10
22
10
24
9
31
9
11
9
78
9
71
9
79
9
73
9
89
9
60
9
64
9
53
9
52
9
83
9
30
9
02
9
51
9
69
8
39
8
44
8
14
8
54
8
87
8
10
8
86
8
34
8
15
8
49
8
07
8
26
8
37
7
46
7
92
7
12
7
62
7
75
7
98
7
43
7
61
7
82
7
55
7
65
7
72
7
03
7
94
7
06
7
90
6
36
6
96
6
28
6
29
6
84
6
88
6
40
6
66
6
91
6
48
6
77
6
35
6
01
6
33
6
56
5
57
5
68
5
80
5
93
5
19
5
45
5
18
5
00
5
74
5
04
4
20
3
76
3
81
3
59
3
17
3
05
2
67
2
85

Thống kê lô gan từ 00-99 Tây Ninh-XSTN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Tây Ninh, 1 trong những công cụ thống kê XSTN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.