Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
23
08
23
38
20
15
17
95
17
44
17
52
17
29
16
57
16
99
16
88
16
43
15
75
15
02
15
20
15
40
15
93
15
98
15
51
15
00
14
79
14
80
14
14
14
24
14
42
14
58
14
49
14
84
13
28
13
25
13
48
13
55
13
53
13
83
13
17
13
59
13
60
13
34
13
07
13
18
13
87
13
76
12
22
12
41
12
70
12
04
12
16
12
61
12
01
11
12
11
63
11
94
11
67
11
13
11
91
11
56
11
10
11
72
11
74
11
82
11
30
11
37
11
21
11
86
10
35
10
19
10
27
10
90
10
36
10
96
10
23
10
64
9
71
9
31
9
77
9
06
9
03
9
26
9
92
9
89
9
73
9
46
9
11
9
47
9
65
9
09
9
33
9
54
9
97
8
81
8
45
8
69
7
78
7
62
7
68
7
66
7
85
5
32
5
05
5
39
2
50

Thống kê lô gan từ 00-99 Tây Ninh-XSTN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Tây Ninh, 1 trong những công cụ thống kê XSTN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo