Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
19
95
16
27
16
09
15
58
15
16
15
99
15
08
15
02
14
32
14
97
14
13
14
73
14
23
14
89
14
42
14
21
14
64
13
12
13
41
13
43
13
24
13
38
13
30
13
51
12
47
12
53
12
06
11
11
11
39
11
71
11
79
11
14
11
54
11
87
11
70
11
63
11
10
11
45
11
65
11
49
11
03
11
37
10
31
10
36
10
96
10
92
10
50
10
78
10
44
10
25
10
60
10
22
10
66
10
82
10
52
10
15
10
74
10
07
10
26
10
35
10
90
9
62
9
80
9
98
9
83
9
86
9
34
9
94
9
69
9
33
8
46
8
75
8
28
8
05
8
88
8
40
8
55
8
72
8
00
8
01
7
76
7
29
7
84
7
61
7
91
7
48
7
77
7
04
7
56
6
57
6
93
6
18
5
68
5
19
5
67
4
17
4
20
3
81
3
59
3
85

Thống kê lô gan từ 00-99 Tây Ninh-XSTN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Tây Ninh, 1 trong những công cụ thống kê XSTN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.