Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
19
20
19
44
18
58
17
42
17
86
17
56
17
89
17
84
17
15
16
36
16
55
16
14
16
53
16
29
16
95
15
38
15
43
15
35
15
45
15
88
15
98
14
00
14
83
14
81
14
28
14
57
13
78
13
90
13
71
13
69
13
61
13
12
13
11
13
16
13
72
13
34
13
08
12
76
12
66
12
67
12
40
12
47
12
09
12
48
12
21
12
10
12
24
12
02
12
75
12
03
11
01
11
59
11
68
11
80
11
19
11
77
11
06
11
79
11
30
11
04
11
52
11
13
11
96
11
18
10
41
10
94
10
63
10
27
10
07
10
39
10
49
10
17
10
46
10
93
10
65
9
92
9
23
9
25
9
51
9
60
9
64
9
54
9
99
8
37
8
97
8
91
8
87
8
32
8
26
8
50
8
70
8
74
7
33
7
73
7
82
7
22
6
05
6
62
5
85
4
31

Thống kê lô gan từ 00-99 Tây Ninh-XSTN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Tây Ninh, 1 trong những công cụ thống kê XSTN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.