Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
24
38
23
08
21
76
20
15
17
00
17
40
17
72
16
18
16
20
15
57
15
02
15
87
15
16
15
70
15
99
14
84
14
29
14
44
14
14
14
88
14
25
14
93
14
75
14
24
14
51
13
98
13
43
13
01
13
34
13
60
13
04
13
95
13
59
13
22
13
49
12
28
12
52
12
69
12
53
12
21
12
61
12
17
12
83
12
23
12
56
12
07
12
79
12
80
11
36
11
10
11
73
11
41
11
30
11
55
11
58
11
90
11
63
11
37
10
64
10
27
10
65
10
19
10
91
10
67
10
54
10
97
9
35
9
92
9
86
9
46
9
94
9
26
9
62
9
48
9
89
9
82
9
42
9
12
9
31
8
06
8
96
8
13
8
71
8
45
8
33
8
68
7
47
7
66
7
74
7
78
7
09
7
03
6
77
6
11
6
81
6
85
5
05
5
39
5
50
3
32

Thống kê lô gan từ 00-99 Tây Ninh-XSTN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Tây Ninh, 1 trong những công cụ thống kê XSTN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo