Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
23
45
23
89
22
12
20
37
20
95
20
09
20
02
20
42
20
06
20
56
20
53
19
21
19
58
19
39
19
90
18
23
18
24
18
80
18
27
18
03
18
71
18
36
17
43
17
13
17
32
17
35
17
63
16
11
16
66
16
69
16
38
16
01
16
83
16
15
16
78
16
86
15
74
15
41
15
04
15
30
15
55
14
64
14
61
14
52
14
94
14
73
14
10
14
26
14
16
14
14
14
81
14
96
14
79
13
51
13
34
13
65
13
59
13
00
13
70
13
92
13
60
13
67
13
49
13
72
13
28
13
40
13
20
13
91
13
33
13
84
13
88
12
29
12
98
12
97
12
44
12
76
12
25
12
46
12
48
12
05
12
57
12
17
11
75
11
99
11
82
11
87
11
18
11
08
11
77
11
47
11
68
11
54
9
22
9
50
9
31
9
07
8
19
6
62
6
85
6
93

Thống kê lô gan từ 00-99 Tây Ninh-XSTN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Tây Ninh, 1 trong những công cụ thống kê XSTN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.