Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
30/05/2024
Số Ngày
Xem
30/05/2024
0 ngày trước
đặt hàng
00 1lần
01 8lần
02 7lần
03 4lần
05 8lần
06 4lần
07 5lần
08 3lần
09 6lần
10 5lần
11 29lần
12 19lần
13 8lần
14 2lần
15 23lần
16 21lần
17 13lần
18 9lần
19 20lần
20 12lần
21 36lần
22 26lần
23 15lần
24 9lần
25 24lần
26 25lần
27 22lần
28 18lần
29 32lần
30 5lần
31 18lần
32 16lần
33 4lần
34 3lần
35 11lần
36 13lần
37 12lần
38 11lần
39 12lần
40 2lần
41 11lần
42 11lần
43 1lần
44 2lần
45 6lần
46 8lần
47 4lần
48 3lần
49 5lần
50 4lần
51 19lần
52 8lần
53 5lần
54 1lần
55 9lần
56 6lần
57 9lần
58 8lần
59 10lần
60 12lần
61 32lần
62 22lần
63 12lần
64 6lần
65 28lần
66 17lần
67 20lần
68 13lần
69 28lần
70 7lần
71 22lần
72 17lần
73 4lần
74 3lần
75 14lần
76 17lần
77 4lần
78 13lần
79 17lần
80 6lần
81 18lần
82 14lần
83 7lần
84 4lần
85 10lần
86 14lần
87 8lần
88 7lần
89 14lần
90 9lần
91 27lần
92 29lần
93 15lần
94 4lần
95 18lần
96 16lần
97 11lần
98 9lần
99 17lần

Soi Cầu Loại Loto-Tây Ninh

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 0-74 trước 30/05/2024
Kết quả Thứ Năm ngày (26/10/2023/Thứ 5)
Đặc biệt
016976
Giải nhất
22831
Giải nhì
62932
Giải ba
09836
64657
Giải tư
31397
74247
52868
32146
52611
10781
22196
Giải năm
6959
Giải sáu
1597
2158
5096
Giải bảy
792
Giải tám
13
Kết quả Thứ Năm ngày (19/10/2023/Thứ 5)
Đặc biệt
966039
Giải nhất
47297
Giải nhì
53412
Giải ba
98550
13978
Giải tư
10171
07232
30944
38617
83779
24273
27262
Giải năm
1223
Giải sáu
8180
9214
0096
Giải bảy
189
Giải tám
75
Kết quả Thứ Năm ngày (12/10/2023/Thứ 5)
Đặc biệt
556554
Giải nhất
34595
Giải nhì
54425
Giải ba
55097
67928
Giải tư
69787
78970
52405
84629
07454
66992
34163
Giải năm
4093
Giải sáu
5060
9042
1621
Giải bảy
898
Giải tám
41
Kết quả Thứ Năm ngày (05/10/2023/Thứ 5)
Đặc biệt
226122
Giải nhất
50284
Giải nhì
61531
Giải ba
97496
59195
Giải tư
87379
48741
73743
14058
07642
98224
53060
Giải năm
7619
Giải sáu
1488
7863
0710
Giải bảy
040
Giải tám
61