Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
122909
Giải nhất
16838
Giải nhì
49561
Giải ba
1782420462
Giải tư
03579687844287784942256937135709406
Giải năm
2038
Giải sáu
566464202028
Giải bảy
213
Giải tám
75
20
61
6242
9313
248464
75
06
7757
383828
0979
20
61
6242
9313
248464
75
06
7757
383828
0979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
490832
Giải nhất
87017
Giải nhì
79661
Giải ba
6374206814
Giải tư
55313828665421774628251884474873531
Giải năm
4704
Giải sáu
315031006434
Giải bảy
856
Giải tám
90
500090
6131
3242
13
140434
6656
1717
288848
500090
6131
3242
13
140434
6656
1717
288848
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
145342
Giải nhất
79141
Giải nhì
94685
Giải ba
6525423249
Giải tư
16065379605884151165540591241594004
Giải năm
4368
Giải sáu
574707747902
Giải bảy
181
Giải tám
92
60
414181
420292
540474
85656515
47
68
4959
60
414181
420292
540474
85656515
47
68
4959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
661493
Giải nhất
21619
Giải nhì
47223
Giải ba
1334376945
Giải tư
53341334071611495973171500888203330
Giải năm
4277
Giải sáu
185618265189
Giải bảy
396
Giải tám
95
5030
41
82
93234373
14
4595
562696
0777
1989
5030
41
82
93234373
14
4595
562696
0777
1989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
240800
Giải nhất
34968
Giải nhì
86335
Giải ba
6896154896
Giải tư
52121038978857017970575044274138687
Giải năm
4609
Giải sáu
122949701645
Giải bảy
811
Giải tám
93
00707070
61214111
93
04
3545
96
9787
68
0929
00707070
61214111
93
04
3545
96
9787
68
0929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
381444
Giải nhất
32969
Giải nhì
71404
Giải ba
5222434788
Giải tư
07930560152919019305688243805247209
Giải năm
0824
Giải sáu
002455105496
Giải bảy
333
Giải tám
65
309010
52
33
440424242424
150565
96
88
6909
309010
52
33
440424242424
150565
96
88
6909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
446168
Giải nhất
33300
Giải nhì
91547
Giải ba
3698525258
Giải tư
42819738105485355313167466235038312
Giải năm
2827
Giải sáu
838570314996
Giải bảy
810
Giải tám
40
0010501040
31
12
5313
8585
4696
4727
6858
19
0010501040
31
12
5313
8585
4696
4727
6858
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
690031
Giải nhất
35072
Giải nhì
90086
Giải ba
0624185274
Giải tư
02149204876452410028703809608099566
Giải năm
4380
Giải sáu
440967338933
Giải bảy
572
Giải tám
16
808080
3141
7272
3333
7424
866616
87
28
4909
808080
3141
7272
3333
7424
866616
87
28
4909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
227529
Giải nhất
18655
Giải nhì
06851
Giải ba
1124406380
Giải tư
77158276809924499951135027430394863
Giải năm
9124
Giải sáu
241580679685
Giải bảy
557
Giải tám
95
8080
5151
02
0363
444424
55158595
6757
58
29
8080
5151
02
0363
444424
55158595
6757
58
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
412987
Giải nhất
75397
Giải nhì
23289
Giải ba
0548750983
Giải tư
90772854750900165254023738927542694
Giải năm
4950
Giải sáu
836312765155
Giải bảy
127
Giải tám
91
50
0191
72
837363
5494
757555
76
87978727
89
50
0191
72
837363
5494
757555
76
87978727
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
395087
Giải nhất
30167
Giải nhì
03109
Giải ba
8694749743
Giải tư
79095084296766464481308703877144957
Giải năm
2365
Giải sáu
723204936985
Giải bảy
974
Giải tám
99
70
8171
32
4393
6474
956585
87674757
092999
70
8171
32
4393
6474
956585
87674757
092999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
478402
Giải nhất
23984
Giải nhì
31210
Giải ba
8728833027
Giải tư
28742295138864671687343260352754311
Giải năm
5272
Giải sáu
401565370866
Giải bảy
125
Giải tám
62
10
11
02427262
13
84
1525
462666
27872737
88
10
11
02427262
13
84
1525
462666
27872737
88
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
308516
Giải nhất
30965
Giải nhì
16841
Giải ba
3869746193
Giải tư
47924074426652993858577850354785048
Giải năm
6844
Giải sáu
259599660123
Giải bảy
652
Giải tám
27
41
4252
9323
2444
658595
1666
974727
5848
29
41
4252
9323
2444
658595
1666
974727
5848
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
121688
Giải nhất
93507
Giải nhì
34457
Giải ba
8472241162
Giải tư
66782282194165356213326758505935759
Giải năm
1964
Giải sáu
021244117375
Giải bảy
893
Giải tám
02
11
2262821202
531393
64
7575
0757
88
195959
11
2262821202
531393
64
7575
0757
88
195959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
103751
Giải nhất
41309
Giải nhì
20385
Giải ba
8338797161
Giải tư
46608764411743455621313207287888310
Giải năm
4124
Giải sáu
469592591446
Giải bảy
000
Giải tám
72
201000
51614121
72
3424
8595
46
87
0878
0959
201000
51614121
72
3424
8595
46
87
0878
0959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
699825
Giải nhất
32761
Giải nhì
69078
Giải ba
8827040318
Giải tư
13575733404185212866981881919359306
Giải năm
6562
Giải sáu
645565665249
Giải bảy
897
Giải tám
72
7040
61
526272
93
257555
660666
97
781888
49
7040
61
526272
93
257555
660666
97
781888
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
183500
Giải nhất
99979
Giải nhì
89246
Giải ba
8857834249
Giải tư
40875675881265958633962612320684893
Giải năm
3824
Giải sáu
560396724248
Giải bảy
877
Giải tám
34
00
61
72
339303
2434
75
4606
77
788848
794959
00
61
72
339303
2434
75
4606
77
788848
794959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
006175
Giải nhất
84522
Giải nhì
59494
Giải ba
1281661611
Giải tư
92589449393394685151749474224860340
Giải năm
9317
Giải sáu
786155576640
Giải bảy
825
Giải tám
76
4040
115161
22
94
7525
164676
471757
48
8939
4040
115161
22
94
7525
164676
471757
48
8939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
338770
Giải nhất
91764
Giải nhì
11783
Giải ba
0488289185
Giải tư
00348268314633451380752031081244846
Giải năm
4604
Giải sáu
524836000509
Giải bảy
783
Giải tám
46
708000
31
8212
830383
643404
85
4646
4848
09
708000
31
8212
830383
643404
85
4646
4848
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
537867
Giải nhất
34265
Giải nhì
46346
Giải ba
4778266701
Giải tư
15587800673121678623346377986843095
Giải năm
7650
Giải sáu
546357349992
Giải bảy
960
Giải tám
96
5060
01
8292
2363
34
6595
461696
67876737
68
5060
01
8292
2363
34
6595
461696
67876737
68
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
877517
Giải nhất
70805
Giải nhì
87228
Giải ba
4215194592
Giải tư
87223554801039596351822224450634381
Giải năm
6160
Giải sáu
436033831439
Giải bảy
428
Giải tám
94
806060
515181
9222
2383
94
0595
06
17
2828
39
806060
515181
9222
2383
94
0595
06
17
2828
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
379299
Giải nhất
02073
Giải nhì
24471
Giải ba
8078812593
Giải tư
32830598013586141622901083507717201
Giải năm
9870
Giải sáu
765031448911
Giải bảy
982
Giải tám
87
307050
7101610111
2282
7393
44
7787
8808
99
307050
7101610111
2282
7393
44
7787
8808
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
396689
Giải nhất
88251
Giải nhì
15796
Giải ba
2067585555
Giải tư
15111195216175038811667246463141273
Giải năm
1084
Giải sáu
316095342448
Giải bảy
935
Giải tám
36
5060
5111211131
73
248434
755535
9636
48
89
5060
5111211131
73
248434
755535
9636
48
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
232371
Giải nhất
22277
Giải nhì
74869
Giải ba
3294416749
Giải tư
41819693061692383583982833441328544
Giải năm
4218
Giải sáu
820511266550
Giải bảy
797
Giải tám
82
50
71
82
23838313
4444
05
0626
7797
18
694919
50
71
82
23838313
4444
05
0626
7797
18
694919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
233338
Giải nhất
93532
Giải nhì
75791
Giải ba
6227714769
Giải tư
95846413504495602509474885685256256
Giải năm
1018
Giải sáu
520200728465
Giải bảy
256
Giải tám
53
50
91
32520272
53
65
46565656
77
388818
6909
50
91
32520272
53
65
46565656
77
388818
6909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
812358
Giải nhất
18033
Giải nhì
66660
Giải ba
0113286264
Giải tư
53868174542763694912568407796279697
Giải năm
9038
Giải sáu
381428419219
Giải bảy
913
Giải tám
50
604050
41
321262
3313
645414
36
97
586838
19
604050
41
321262
3313
645414
36
97
586838
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
777347
Giải nhất
87556
Giải nhì
60474
Giải ba
4107591124
Giải tư
66109926209746193223662173182788175
Giải năm
9756
Giải sáu
516969218267
Giải bảy
469
Giải tám
47
20
6121
23
7424
7575
5656
4717276747
096969
20
6121
23
7424
7575
5656
4717276747
096969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
827283
Giải nhất
14839
Giải nhì
14136
Giải ba
6638822332
Giải tư
18807677943382032749430482633160509
Giải năm
6936
Giải sáu
374115972250
Giải bảy
444
Giải tám
17
2050
3141
32
83
9444
3636
079717
8848
394909
2050
3141
32
83
9444
3636
079717
8848
394909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
665013
Giải nhất
09018
Giải nhì
93423
Giải ba
7964309007
Giải tư
93855239478116723254609615086520895
Giải năm
0604
Giải sáu
056357590565
Giải bảy
038
Giải tám
05
61
13234363
5404
5565956505
074767
1838
59
61
13234363
5404
5565956505
074767
1838
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
208447
Giải nhất
14434
Giải nhì
91940
Giải ba
4214103702
Giải tư
67800768530477965555629062903793037
Giải năm
6192
Giải sáu
402513350639
Giải bảy
436
Giải tám
34
4000
41
0292
53
3434
552535
0636
473737
7939
4000
41
0292
53
3434
552535
0636
473737
7939

KQXSQT-Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSQT 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Quảng Trị 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSQT 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSQT 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.