Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
21
93
20
67
20
87
19
58
19
34
19
79
19
15
18
73
18
44
16
35
16
80
16
51
16
25
16
56
16
62
16
52
15
20
15
64
15
59
15
57
15
99
15
82
15
39
15
13
15
75
14
19
14
77
14
54
14
70
14
74
14
06
14
76
14
92
14
41
14
60
13
07
13
00
13
45
13
84
13
94
13
16
13
08
12
11
12
32
12
40
12
12
12
63
12
68
12
86
12
21
12
88
11
28
11
46
11
55
11
85
11
90
11
66
11
43
11
38
11
50
11
69
10
05
10
30
10
98
10
31
10
78
10
42
10
33
9
89
9
23
9
03
9
37
9
53
9
24
9
14
8
26
8
10
8
17
8
22
8
09
8
36
8
81
8
04
8
49
7
97
7
95
7
72
7
71
7
91
7
02
6
96
6
29
6
65
6
27
6
48
6
01
5
83
5
47
4
18
4
61

Thống kê lô gan từ 00-99 Kiên Giang-XSKG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Kiên Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSKG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo