Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
17
88
16
56
13
54
12
76
12
96
12
73
12
93
12
43
12
92
12
31
11
83
11
13
11
57
10
72
10
55
10
85
10
23
10
42
10
80
10
74
10
64
10
97
10
04
10
30
10
47
9
50
9
49
9
07
9
70
9
24
9
41
9
51
9
58
9
17
9
34
9
28
9
98
9
10
8
81
8
89
8
35
8
44
8
62
8
60
8
02
8
61
8
67
8
63
8
68
8
48
7
11
7
08
7
36
7
25
7
18
7
20
7
66
7
94
7
03
7
53
7
45
7
46
7
37
6
38
6
00
6
21
6
16
6
12
6
90
6
40
6
29
6
71
6
86
6
82
6
32
6
78
6
99
6
27
5
59
5
69
5
14
5
33
5
19
5
91
5
06
5
95
5
65
5
05
5
09
5
01
4
84
4
52
4
79
4
87
4
77
4
75
4
26
4
22
3
15
2
39

Thống kê lô gan từ 00-99 Kiên Giang-XSKG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Kiên Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSKG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.