Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
23
37
23
54
22
57
21
58
20
86
20
89
20
64
19
43
19
92
19
71
19
45
19
21
18
56
18
07
18
24
18
85
18
04
18
31
18
01
17
88
17
48
17
55
17
76
17
51
17
99
17
02
17
80
16
10
16
30
16
68
16
28
16
44
16
74
15
73
15
25
15
61
15
83
15
47
15
72
15
66
15
84
15
52
15
62
15
11
14
70
14
78
14
35
14
87
14
03
14
60
14
17
14
93
14
49
14
23
14
22
14
38
14
75
14
94
14
98
14
82
14
36
14
39
13
14
13
32
13
67
13
27
13
34
13
46
13
05
13
97
12
13
12
09
12
63
12
79
12
91
12
20
12
96
12
15
12
18
12
59
11
42
11
06
11
12
11
53
11
33
10
50
10
65
9
08
9
40
9
29
9
41
9
19
9
69
8
00
8
90
8
81
8
77
8
16
7
95
3
26

Thống kê lô gan từ 00-99 Kiên Giang-XSKG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Kiên Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSKG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.