Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
22
86
22
57
19
52
19
15
18
39
18
37
18
80
18
84
18
34
17
28
17
43
17
75
16
21
16
24
16
73
16
70
16
45
15
64
15
87
15
59
15
92
15
74
15
25
15
38
15
58
15
62
15
79
14
85
14
44
14
35
14
51
13
07
13
13
13
19
13
54
13
08
13
76
13
99
13
56
13
82
13
67
12
11
12
01
12
14
12
42
12
17
12
32
12
93
12
89
12
22
12
20
12
00
12
66
11
60
11
55
11
91
11
33
11
05
10
48
10
68
10
31
10
72
10
36
10
09
10
98
10
94
10
40
9
53
9
29
9
50
9
49
9
30
9
04
9
77
9
46
9
16
9
06
8
23
8
41
8
95
8
78
8
71
8
03
7
47
7
18
7
10
7
63
7
96
7
12
7
61
7
97
6
81
6
65
6
02
6
69
6
90
6
88
5
27
4
83
3
26

Thống kê lô gan từ 00-99 Kiên Giang-XSKG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Kiên Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSKG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.