Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
23
88
21
54
17
56
17
83
17
31
17
30
15
96
15
73
15
51
15
58
15
13
15
64
15
04
14
55
14
85
14
07
14
76
14
89
14
93
14
92
14
71
13
72
13
23
13
35
13
42
13
43
13
02
13
97
13
67
13
57
12
80
12
60
12
74
12
61
12
53
12
63
11
49
11
70
11
24
11
41
11
36
11
25
11
21
11
18
11
17
11
47
11
82
11
05
11
37
11
10
11
68
11
48
10
81
10
50
10
44
10
62
10
20
10
90
10
79
10
66
10
94
10
28
10
06
10
98
10
46
10
78
10
75
10
99
10
27
9
11
9
69
9
00
9
12
9
40
9
34
9
91
9
03
9
32
9
45
9
09
9
01
8
59
8
38
8
08
8
16
8
19
8
86
7
84
7
29
7
65
7
87
6
14
6
52
6
33
6
95
6
77
6
26
6
22
4
15
4
39

Thống kê lô gan từ 00-99 Kiên Giang-XSKG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Kiên Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSKG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.