Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
19
37
19
21
19
86
18
84
18
52
18
39
18
57
17
92
16
01
16
59
16
58
16
64
15
35
15
15
15
80
15
07
15
13
15
54
15
25
15
34
14
85
14
87
14
79
14
43
14
45
13
70
13
36
13
89
13
82
13
60
13
42
13
99
13
44
13
91
13
74
13
02
13
19
13
24
13
22
13
28
13
14
12
05
12
30
12
31
12
48
12
62
12
76
12
11
12
38
11
93
11
66
11
23
11
51
11
73
11
94
11
20
11
03
11
71
11
04
11
18
11
75
11
56
11
32
11
09
10
50
10
12
10
53
10
78
10
72
10
06
10
40
10
17
10
33
9
08
9
00
9
63
9
55
9
10
9
95
9
61
9
97
9
98
8
68
8
83
8
47
8
27
8
65
8
46
8
16
8
96
8
77
8
41
7
49
7
69
7
81
7
90
7
29
7
67
6
88
2
26

Thống kê lô gan từ 00-99 Kiên Giang-XSKG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Kiên Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSKG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.