Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
30/09/2022
Số Ngày
Xem
30/09/2022
0 ngày trước
đặt hàng
00 4lần
01 8lần
02 9lần
03 18lần
04 11lần
05 8lần
06 9lần
07 14lần
08 8lần
09 14lần
10 4lần
11 8lần
12 11lần
13 9lần
14 8lần
15 11lần
16 7lần
17 14lần
18 5lần
19 13lần
20 8lần
21 17lần
22 10lần
23 18lần
24 12lần
25 15lần
26 8lần
27 26lần
28 8lần
29 15lần
30 6lần
31 10lần
32 5lần
33 26lần
34 9lần
35 8lần
36 6lần
37 19lần
38 18lần
39 16lần
40 6lần
41 12lần
42 8lần
43 17lần
44 5lần
45 9lần
46 8lần
47 20lần
48 9lần
49 16lần
50 15lần
51 22lần
52 23lần
53 32lần
54 19lần
55 29lần
56 11lần
57 32lần
58 14lần
59 40lần
60 1lần
61 5lần
62 4lần
63 10lần
64 3lần
65 5lần
66 2lần
67 9lần
68 5lần
69 6lần
70 10lần
71 13lần
72 13lần
73 27lần
74 12lần
75 22lần
76 7lần
77 24lần
78 13lần
79 22lần
80 2lần
81 3lần
82 2lần
83 8lần
84 4lần
85 4lần
86 1lần
87 10lần
88 3lần
89 5lần
90 6lần
91 13lần
92 7lần
93 16lần
94 7lần
95 8lần
96 4lần
97 13lần
98 8lần
99 15lần

Soi Cầu Loại Loto-Kiên Giang

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
3
4
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 7-54 trước 30/09/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (25/09/2022/CN)
Đặc biệt
257571
Giải nhất
50255
Giải nhì
05754
Giải ba
86541
92210
Giải tư
73475
75319
38079
50194
32302
64304
36983
Giải năm
8971
Giải sáu
7567
9737
9512
Giải bảy
391
Giải tám
84
Kết quả Thứ Năm ngày (18/09/2022/CN)
Đặc biệt
452295
Giải nhất
10876
Giải nhì
40627
Giải ba
22161
98822
Giải tư
15823
56475
23302
17054
38507
74239
63897
Giải năm
4640
Giải sáu
1204
0292
8811
Giải bảy
222
Giải tám
21
Kết quả Thứ Năm ngày (11/09/2022/CN)
Đặc biệt
907967
Giải nhất
30497
Giải nhì
26654
Giải ba
76732
13506
Giải tư
43582
19836
82725
72748
64225
62587
01052
Giải năm
5241
Giải sáu
9475
7128
1131
Giải bảy
540
Giải tám
64
Kết quả Thứ Năm ngày (04/09/2022/CN)
Đặc biệt
480860
Giải nhất
18018
Giải nhì
71483
Giải ba
33788
63857
Giải tư
90639
96783
78938
91917
88033
41169
15514
Giải năm
7736
Giải sáu
7989
4965
6959
Giải bảy
925
Giải tám
88