Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
43
24
41
08
40
99
39
62
38
13
37
42
37
66
36
71
36
77
36
98
36
22
35
29
35
30
35
69
34
28
34
10
34
51
33
89
33
33
33
39
32
21
32
76
32
26
32
73
32
83
31
78
31
56
31
67
31
54
31
50
31
02
31
40
31
90
31
70
31
87
31
11
30
18
30
37
30
27
30
88
30
60
30
05
30
55
30
64
30
91
29
38
29
03
29
85
29
19
29
25
29
16
29
58
28
92
28
06
28
47
28
52
28
35
27
81
27
75
27
36
27
34
27
32
27
94
27
49
27
96
27
93
26
45
26
15
25
20
25
09
25
53
25
14
25
84
25
46
25
00
25
57
25
68
25
07
25
04
25
31
25
12
25
86
24
41
24
23
24
63
24
44
24
74
24
43
22
72
22
59
22
95
22
82
22
79
22
48
21
97
21
65
20
17
20
80
19
01
18
61
1
7/

Thống kê lô gan từ 00-99 Khánh Hòa-XSKH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Khánh Hòa, 1 trong những công cụ thống kê XSKH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.