Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
46
32
40
45
38
47
38
74
37
20
36
39
35
55
35
67
35
87
34
97
34
31
34
91
34
85
34
17
34
33
34
56
33
35
33
46
33
71
32
57
32
78
32
50
32
14
32
23
32
98
32
75
32
37
32
10
32
93
32
07
32
04
31
25
31
64
31
73
30
84
30
79
30
41
30
60
30
83
30
44
30
58
30
15
30
02
29
16
29
11
29
53
29
21
29
24
29
40
28
05
28
06
28
42
28
27
28
99
28
70
28
52
27
62
27
88
27
59
27
51
27
36
26
72
26
63
26
18
26
22
25
38
25
09
25
65
25
68
25
01
25
81
25
61
24
03
24
76
24
77
24
96
24
82
24
43
23
92
23
95
23
19
23
28
23
86
23
13
23
26
23
80
23
54
22
48
22
49
22
34
22
90
21
30
21
12
21
00
21
94
21
89
19
66
19
69
18
08
18
29

Thống kê lô gan từ 00-99 Khánh Hòa-XSKH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Khánh Hòa, 1 trong những công cụ thống kê XSKH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.