Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
44
62
41
24
39
13
38
08
37
67
36
60
36
99
36
55
35
39
35
70
34
06
34
77
34
52
33
35
33
25
32
05
32
32
32
37
32
33
32
87
32
17
32
93
31
07
31
30
31
85
31
41
31
76
31
15
31
10
30
78
30
75
30
98
30
69
30
43
30
26
30
46
30
19
29
95
29
56
29
16
29
51
29
23
29
42
28
90
28
91
28
63
28
18
28
02
28
66
28
11
28
40
28
03
28
58
28
14
28
09
27
83
27
71
27
74
27
96
27
81
27
28
27
22
27
29
26
12
26
68
26
38
26
89
26
88
26
57
25
79
25
86
25
53
25
27
25
65
25
21
25
50
24
01
24
48
24
44
24
45
24
47
24
92
24
82
24
31
24
59
23
36
23
49
23
34
23
80
22
00
22
54
22
61
21
73
20
94
20
97
20
72
20
64
18
20
16
04
16
84

Thống kê lô gan từ 00-99 Khánh Hòa-XSKH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Khánh Hòa, 1 trong những công cụ thống kê XSKH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.