Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
39
13
38
67
37
75
37
37
36
93
36
74
36
62
35
99
35
55
35
43
35
56
35
60
35
85
34
15
34
17
34
39
33
42
33
52
33
87
33
32
33
41
32
24
32
33
31
05
31
70
31
11
31
18
31
08
31
06
31
01
31
23
30
10
30
50
30
91
30
35
30
51
30
07
29
58
29
53
29
98
29
14
29
38
29
47
29
76
29
25
29
95
28
81
28
19
28
90
28
79
28
21
28
57
28
78
27
40
27
63
27
46
27
96
26
97
26
83
26
68
26
80
26
02
26
22
26
86
26
45
26
69
26
03
26
61
26
66
25
30
25
12
25
92
25
71
25
82
25
88
25
65
25
28
25
09
25
36
25
44
25
59
24
16
24
26
23
89
23
00
23
27
23
77
22
31
22
20
22
49
21
64
21
72
21
54
21
84
21
29
20
34
19
48
19
73
18
04
16
94

Thống kê lô gan từ 00-99 Khánh Hòa-XSKH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Khánh Hòa, 1 trong những công cụ thống kê XSKH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.