Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
33
24
29
78
29
73
29
29
28
71
27
77
27
28
26
83
26
42
26
98
26
69
25
55
25
39
24
88
24
30
24
62
24
54
24
22
24
99
23
58
23
66
23
33
23
64
23
26
22
10
22
32
22
16
22
08
22
21
22
56
22
87
21
50
21
02
21
34
21
90
21
13
21
05
21
27
21
51
21
91
20
76
20
85
20
96
20
47
20
49
20
25
20
67
20
20
20
45
20
94
20
35
19
81
19
15
19
89
19
18
19
92
19
52
19
04
19
44
18
36
18
86
18
70
18
60
18
19
18
46
18
23
18
84
18
59
18
11
18
68
18
40
18
63
17
06
17
37
17
03
17
53
17
31
17
41
16
93
16
95
16
14
16
38
16
00
15
65
15
97
15
57
15
75
15
72
14
01
14
80
14
82
14
79
14
48
13
61
13
12
13
09
13
74
12
17
12
07
12
43
1
7/

Thống kê lô gan từ 00-99 Khánh Hòa-XSKH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Khánh Hòa, 1 trong những công cụ thống kê XSKH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.