Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
38
62
38
32
37
67
37
37
36
39
36
55
36
87
36
75
35
56
34
60
34
07
34
15
34
25
34
93
34
52
34
23
34
43
34
50
33
97
33
41
33
91
33
98
33
47
33
13
33
14
33
24
33
74
32
21
32
61
32
17
32
35
32
53
32
46
31
42
31
45
31
33
31
85
30
76
30
10
30
44
30
05
30
20
29
18
29
95
29
57
29
79
28
40
28
22
28
99
28
78
27
38
27
69
27
81
27
19
27
71
27
06
27
51
27
34
27
83
27
01
27
63
26
16
26
58
26
65
26
96
26
86
25
92
25
82
25
59
25
26
25
90
25
02
25
11
25
68
24
80
24
27
24
04
24
03
24
70
24
36
23
77
23
49
23
72
23
64
23
88
23
73
21
09
21
12
21
89
21
48
21
31
20
29
20
30
20
54
19
66
19
28
19
08
18
00
17
84
16
94

Thống kê lô gan từ 00-99 Khánh Hòa-XSKH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Khánh Hòa, 1 trong những công cụ thống kê XSKH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.