Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
17/04/2024
Số Ngày
Xem
17/04/2024
0 ngày trước
đặt hàng
00 20lần
01 11lần
02 20lần
03 15lần
04 19lần
05 19lần
06 23lần
07 11lần
08 14lần
09 18lần
10 15lần
11 5lần
12 17lần
13 8lần
14 12lần
15 11lần
16 14lần
17 10lần
18 13lần
19 15lần
20 5lần
21 7lần
22 9lần
23 10lần
24 13lần
25 9lần
26 12lần
27 11lần
28 7lần
29 10lần
30 19lần
31 12lần
32 15lần
33 15lần
34 16lần
35 14lần
36 17lần
37 12lần
38 20lần
39 18lần
40 14lần
41 7lần
42 13lần
43 13lần
44 10lần
45 9lần
46 20lần
47 12lần
48 12lần
49 14lần
50 16lần
51 5lần
52 10lần
53 9lần
54 9lần
55 4lần
56 12lần
57 8lần
58 8lần
59 12lần
60 18lần
61 10lần
62 20lần
63 19lần
64 23lần
65 19lần
66 21lần
67 12lần
68 20lần
69 24lần
70 12lần
71 4lần
72 11lần
73 9lần
74 13lần
75 8lần
76 16lần
77 4lần
78 9lần
79 16lần
80 19lần
81 11lần
82 14lần
83 16lần
84 11lần
85 13lần
86 18lần
87 8lần
88 12lần
89 21lần
90 13lần
91 5lần
92 10lần
93 11lần
94 8lần
95 16lần
96 9lần
97 3lần
98 10lần
99 13lần

Soi Cầu Loại Loto-Khánh Hòa

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 6-8 trước 17/04/2024
Kết quả Thứ Năm ngày (25/10/2023/Thứ 4)
Đặc biệt
888377
Giải nhất
01001
Giải nhì
46481
Giải ba
12765
62050
Giải tư
44576
42936
19586
32393
14706
10283
56885
Giải năm
4096
Giải sáu
3710
8997
6942
Giải bảy
432
Giải tám
55
Kết quả Thứ Năm ngày (22/10/2023/CN)
Đặc biệt
307437
Giải nhất
20006
Giải nhì
61978
Giải ba
82647
45688
Giải tư
81449
16073
60865
11470
17288
78273
84473
Giải năm
7402
Giải sáu
8680
3639
9458
Giải bảy
903
Giải tám
83
Kết quả Thứ Năm ngày (18/10/2023/Thứ 4)
Đặc biệt
706466
Giải nhất
63134
Giải nhì
05328
Giải ba
81033
13086
Giải tư
32060
85228
91619
13739
52228
95183
55615
Giải năm
2464
Giải sáu
8271
2242
1261
Giải bảy
455
Giải tám
53
Kết quả Thứ Năm ngày (15/10/2023/CN)
Đặc biệt
116703
Giải nhất
68283
Giải nhì
28146
Giải ba
55416
01323
Giải tư
26936
42857
30012
86684
06357
48759
83981
Giải năm
4715
Giải sáu
9790
7825
9902
Giải bảy
724
Giải tám
11