Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
24
94
21
83
21
88
21
46
21
42
20
57
20
30
20
38
20
20
20
59
18
53
18
95
17
75
17
26
17
13
17
80
17
34
16
21
16
19
16
81
16
85
16
02
16
72
16
64
16
52
16
05
16
40
16
63
16
97
16
73
15
61
15
56
15
01
15
24
15
37
15
91
15
68
15
29
15
32
14
07
14
55
14
67
14
70
14
89
14
60
14
17
14
28
14
99
14
66
13
84
13
50
13
58
13
00
13
43
13
06
13
49
13
98
13
79
12
15
12
90
12
03
12
25
12
08
12
16
12
48
12
62
12
27
11
74
11
39
11
65
11
44
11
33
11
82
11
14
11
41
11
96
11
71
11
54
11
45
11
51
10
23
10
69
10
47
10
77
10
12
10
35
9
09
9
86
9
31
9
22
9
93
9
04
8
92
8
78
8
87
7
11
7
76
7
10
6
18
5
36

Thống kê lô gan từ 00-99 Hậu Giang-XSHG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Hậu Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSHG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.