Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
24
57
24
94
22
75
22
20
21
13
20
81
20
17
20
56
20
62
20
01
19
60
19
95
19
88
18
05
18
55
18
52
18
38
18
21
18
42
17
33
17
07
17
28
17
79
17
85
17
02
16
68
16
41
16
16
16
15
16
19
16
91
16
74
16
97
16
34
16
44
16
96
16
98
16
53
16
66
16
59
16
46
15
23
15
29
15
25
15
06
15
03
15
80
15
51
15
48
15
26
15
83
14
90
14
49
14
73
14
43
14
08
14
24
14
61
14
58
13
47
13
39
13
40
13
50
13
99
13
64
13
00
13
63
13
30
12
12
12
54
12
14
12
22
12
69
12
65
12
32
12
37
11
45
11
10
11
35
11
89
11
84
11
92
11
93
10
70
10
78
10
72
10
77
10
31
10
04
10
76
10
71
10
27
9
11
9
09
9
67
9
87
8
82
7
18
6
86
5
36

Thống kê lô gan từ 00-99 Hậu Giang-XSHG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Hậu Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSHG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.