Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
18
56
17
13
17
75
16
57
15
94
15
28
15
01
15
60
15
20
14
74
14
33
14
17
14
96
14
85
14
44
14
88
14
46
14
55
13
25
13
97
13
42
13
66
13
62
12
00
12
41
12
48
12
47
12
16
12
95
12
21
11
09
11
50
11
68
11
19
11
79
11
23
11
90
11
54
11
81
11
29
11
05
10
11
10
15
10
40
10
38
10
61
10
69
10
39
10
37
10
83
10
07
10
06
10
22
10
03
10
52
10
80
10
98
9
92
9
99
9
10
9
12
9
59
9
93
9
71
9
64
9
51
9
65
9
26
8
70
8
43
8
78
8
24
8
45
8
32
8
73
8
34
8
53
7
31
7
14
7
27
7
76
7
58
7
08
7
49
7
35
7
04
7
02
6
86
6
87
6
82
6
91
6
89
6
84
6
30
5
77
5
18
4
36
4
72
4
67
4
63

Thống kê lô gan từ 00-99 Hậu Giang-XSHG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Hậu Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSHG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.