Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
21
73
20
83
19
67
19
59
18
95
17
06
17
32
17
30
17
42
17
63
17
53
16
20
16
99
16
91
16
19
16
01
16
38
16
89
16
40
15
08
15
02
15
85
15
57
14
25
14
93
14
52
14
68
14
72
13
77
13
94
13
49
13
27
13
10
13
50
13
92
13
46
13
70
12
80
12
28
12
84
12
35
12
15
12
60
12
64
12
17
12
82
12
24
12
09
12
66
11
55
11
14
11
41
11
39
11
21
11
05
11
48
11
26
11
29
11
88
11
71
10
61
10
79
10
13
10
16
10
12
10
56
10
34
10
47
10
69
9
96
9
97
9
90
9
87
9
31
9
75
9
86
9
74
9
54
8
03
8
18
8
62
8
98
8
04
8
58
8
51
8
45
8
43
8
33
8
00
8
37
7
11
7
81
7
65
7
23
7
78
7
22
6
44
6
76
6
07
4
36

Thống kê lô gan từ 00-99 Hậu Giang-XSHG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Hậu Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSHG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.