Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
19
57
19
73
19
83
19
20
19
59
18
38
17
94
16
26
16
42
16
63
16
30
15
02
15
46
15
27
15
81
15
08
14
52
14
95
14
19
14
85
14
89
14
72
14
80
14
91
14
53
14
67
13
17
13
37
13
84
13
34
13
79
13
48
13
28
13
29
13
88
13
05
13
24
13
68
13
99
12
75
12
15
12
98
12
32
12
51
12
25
12
97
12
55
12
60
12
66
12
50
12
13
12
01
12
58
12
69
11
64
11
61
11
45
11
43
11
21
11
40
11
49
10
16
10
54
10
23
10
12
10
31
10
35
10
71
10
14
10
82
10
77
10
70
10
06
9
65
9
96
9
09
9
07
9
03
9
00
9
92
9
56
9
62
9
74
9
41
9
90
9
10
8
33
8
39
8
04
8
18
7
11
7
86
7
44
7
47
7
87
7
93
7
22
6
78
6
76
5
36

Thống kê lô gan từ 00-99 Hậu Giang-XSHG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Hậu Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSHG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.