Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
19
40
19
73
18
83
18
93
18
32
18
10
18
95
17
82
17
38
17
89
17
12
17
92
16
66
16
25
16
15
15
86
15
85
15
19
15
74
14
09
14
52
14
54
14
72
14
67
14
47
14
69
14
84
14
17
14
39
13
30
13
75
13
59
13
70
13
37
13
04
13
14
12
08
12
46
12
60
12
20
12
57
12
13
12
58
12
98
12
49
12
56
12
42
12
48
12
50
12
34
11
64
11
01
11
88
11
18
11
61
11
33
11
35
11
06
11
68
11
80
11
31
11
53
11
16
11
41
11
77
11
44
10
79
10
29
10
24
10
28
10
55
10
11
10
07
9
63
9
26
9
87
9
00
9
91
9
45
9
99
9
05
8
21
8
43
8
22
8
71
8
23
8
51
7
76
7
02
7
65
7
90
7
97
7
03
7
78
7
36
6
96
6
94
6
62
5
81
5
27

Thống kê lô gan từ 00-99 Hậu Giang-XSHG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Hậu Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSHG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.