Soi Cầu Giải Đặc Biệt

Biên Ngày
02/07/2022
Số Ngày
Xem
02/07/2022
0 ngày trước
đặt hàng
01 2lần
02 2lần
06 4lần
07 2lần
09 5lần
10 2lần
15 2lần
16 4lần
20 2lần
25 2lần
26 3lần
27 1lần
28 1lần
29 3lần
30 4lần
31 2lần
32 2lần
33 2lần
34 2lần
35 2lần
36 9lần
37 4lần
38 1lần
39 4lần
40 2lần
41 4lần
42 4lần
43 3lần
44 2lần
45 1lần
46 7lần
47 6lần
48 2lần
49 8lần
56 3lần
58 1lần
59 2lần
60 6lần
61 8lần
62 8lần
63 4lần
64 5lần
65 4lần
66 6lần
67 10lần
68 5lần
69 7lần
70 6lần
71 2lần
72 3lần
74 2lần
75 5lần
76 6lần
77 5lần
78 4lần
79 3lần
80 3lần
81 4lần
82 3lần
83 2lần
84 1lần
85 1lần
86 7lần
87 6lần
88 3lần
89 5lần
90 5lần
91 2lần
92 1lần
93 1lần
94 2lần
95 4lần
96 3lần
97 3lần
98 4lần
99 1lần

Soi Cầu Giải Đặc Biệt Hậu Giang

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính chung: Số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N chu kỳ liên tiếp ít nhất bằng số định trị của mã đặc biệt trong kỳ tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)

Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: Nhấp để chuyển đổi giữa sắp xếp "Trình tự" và "Thời gian", mặc định được hiển thị theo thứ tự
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới. Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp sẽ hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp có nghĩa là 3 kỳ được hiển thị và đầu tiên là kỳ đã chọn); các số trong cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ, tuân theo định nghĩa chung về số Đánh dấu bằng gạch dưới màu xanh lam.

1
2
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 34-52 trước 02/07/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (25/06/2022/Thứ 7)
Đặc biệt
854130
Giải nhất
43728
Giải nhì
01321
Giải ba
19442
56383
Giải tư
38708
67502
82677
47096
27884
71702
67195
Giải năm
2442
Giải sáu
7535
8063
3491
Giải bảy
130
Giải tám
11
Kết quả Thứ Năm ngày (18/06/2022/Thứ 7)
Đặc biệt
343594
Giải nhất
10793
Giải nhì
44919
Giải ba
10363
00162
Giải tư
68377
33805
18085
79315
05948
92549
68621
Giải năm
6897
Giải sáu
0396
3621
9798
Giải bảy
360
Giải tám
04
Kết quả Thứ Năm ngày (11/06/2022/Thứ 7)
Đặc biệt
479752
Giải nhất
44496
Giải nhì
43668
Giải ba
86932
85891
Giải tư
46519
41494
48913
44639
79358
26821
63690
Giải năm
3820
Giải sáu
1951
0101
5315
Giải bảy
064
Giải tám
72
Kết quả Thứ Năm ngày (04/06/2022/Thứ 7)
Đặc biệt
894328
Giải nhất
68249
Giải nhì
73616
Giải ba
32826
40267
Giải tư
43262
28914
64995
17829
30101
12912
60251
Giải năm
7315
Giải sáu
3379
8327
1356
Giải bảy
706
Giải tám
01