Thống kê kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
316288
Giải nhất
44300
Giải nhì
28656
Giải ba
5161686666
Giải tư
10687522040908734600532580286591768
Giải năm
3974
Giải sáu
039066009895
Giải bảy
906
Giải tám
07
00009000
0474
6595
56166606
878707
885868
00009000
0474
6595
56166606
878707
885868
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
006330
Giải nhất
38441
Giải nhì
12674
Giải ba
9598100132
Giải tư
10524653034809798515550003659150077
Giải năm
5325
Giải sáu
890346942894
Giải bảy
773
Giải tám
71
3000
41819171
32
030373
74249494
1525
9777
3000
41819171
32
030373
74249494
1525
9777
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
930199
Giải nhất
07964
Giải nhì
39972
Giải ba
3714588820
Giải tư
58762596127967088201773378003447544
Giải năm
9564
Giải sáu
430676654643
Giải bảy
982
Giải tám
64
2070
01
72621282
43
6434446464
4565
06
37
99
2070
01
72621282
43
6434446464
4565
06
37
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
701483
Giải nhất
06414
Giải nhì
42785
Giải ba
4750086478
Giải tư
51369689934221591695183054833215001
Giải năm
3778
Giải sáu
427946901621
Giải bảy
195
Giải tám
61
0090
012161
32
8393
14
8515950595
7878
6979
0090
012161
32
8393
14
8515950595
7878
6979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
452694
Giải nhất
94806
Giải nhì
79570
Giải ba
3672385477
Giải tư
05434516231782064069930999030863374
Giải năm
3662
Giải sáu
483470416252
Giải bảy
132
Giải tám
31
7020
4131
625232
2323
94347434
06
77
08
6999
7020
4131
625232
2323
94347434
06
77
08
6999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
506979
Giải nhất
08297
Giải nhì
74414
Giải ba
3115965235
Giải tư
65642589252550217672535368725959424
Giải năm
7426
Giải sáu
381467451854
Giải bảy
130
Giải tám
63
30
420272
63
14241454
352545
3626
97
795959
30
420272
63
14241454
352545
3626
97
795959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
580016
Giải nhất
65722
Giải nhì
49118
Giải ba
7689321210
Giải tư
22516329139783170441194688974298131
Giải năm
9117
Giải sáu
414168263621
Giải bảy
655
Giải tám
62
10
3141314121
224262
9313
55
161626
17
1868
10
3141314121
224262
9313
55
161626
17
1868
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
708726
Giải nhất
21668
Giải nhì
76065
Giải ba
3306501744
Giải tư
22894374868993756202698155463044086
Giải năm
7119
Giải sáu
037067598463
Giải bảy
796
Giải tám
22
3070
0222
63
4494
656515
26868696
37
68
1959
3070
0222
63
4494
656515
26868696
37
68
1959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
581637
Giải nhất
16821
Giải nhì
63910
Giải ba
7169884640
Giải tư
81810240676652152791022950173810040
Giải năm
8431
Giải sáu
614863902062
Giải bảy
318
Giải tám
83
1040104090
21219131
62
83
95
3767
98384818
1040104090
21219131
62
83
95
3767
98384818
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
289040
Giải nhất
99296
Giải nhì
44683
Giải ba
3167612208
Giải tư
25032266596280469088211356690639786
Giải năm
3020
Giải sáu
986196987695
Giải bảy
771
Giải tám
15
4020
6171
32
83
04
359515
96760686
088898
59
4020
6171
32
83
04
359515
96760686
088898
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
821480
Giải nhất
16417
Giải nhì
47055
Giải ba
8357073922
Giải tư
15714536604565241098562397701980532
Giải năm
4169
Giải sáu
826838435789
Giải bảy
347
Giải tám
47
807060
225232
43
14
55
174747
9868
39196989
807060
225232
43
14
55
174747
9868
39196989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
641347
Giải nhất
13562
Giải nhì
03148
Giải ba
4573192914
Giải tư
60823874408656298939178412546175425
Giải năm
7683
Giải sáu
570451577397
Giải bảy
141
Giải tám
96
40
31416141
6262
2383
1404
25
96
475797
48
39
40
31416141
6262
2383
1404
25
96
475797
48
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
368782
Giải nhất
56272
Giải nhì
21246
Giải ba
1247148888
Giải tư
83782283210448818292929121937874380
Giải năm
5950
Giải sáu
053794457564
Giải bảy
130
Giải tám
17
805030
7121
8272829212
64
45
46
3717
888878
805030
7121
8272829212
64
45
46
3717
888878
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
505263
Giải nhất
59461
Giải nhì
29637
Giải ba
2824151526
Giải tư
89810203045986259368236411911081777
Giải năm
5839
Giải sáu
808002396687
Giải bảy
885
Giải tám
11
101080
61414111
62
63
04
85
26
377787
68
3939
101080
61414111
62
63
04
85
26
377787
68
3939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
113627
Giải nhất
53427
Giải nhì
39751
Giải ba
0246743794
Giải tư
83464948044753749792380810258436483
Giải năm
6553
Giải sáu
763886878236
Giải bảy
277
Giải tám
95
5181
92
8353
94640484
95
36
272767378777
38
5181
92
8353
94640484
95
36
272767378777
38
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
877614
Giải nhất
73647
Giải nhì
10781
Giải ba
6769333569
Giải tư
01949236907739744419098824120278312
Giải năm
4699
Giải sáu
038755398576
Giải bảy
820
Giải tám
01
9020
8101
820212
93
14
76
479787
6949199939
9020
8101
820212
93
14
76
479787
6949199939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
487558
Giải nhất
86272
Giải nhì
71528
Giải ba
6856640997
Giải tư
83622203524054819575888428260545301
Giải năm
4223
Giải sáu
748648227938
Giải bảy
341
Giải tám
97
0141
7222524222
23
7505
6686
9797
58284838
0141
7222524222
23
7505
6686
9797
58284838
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
688354
Giải nhất
67048
Giải nhì
48471
Giải ba
7359258060
Giải tư
03018455598994404408625992835595613
Giải năm
6422
Giải sáu
039829733320
Giải bảy
306
Giải tám
98
6020
71
9222
1373
5444
55
06
4818089898
5999
6020
71
9222
1373
5444
55
06
4818089898
5999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
555221
Giải nhất
77497
Giải nhì
34677
Giải ba
9552604132
Giải tư
83547264859323510409797859854704207
Giải năm
7031
Giải sáu
933965786401
Giải bảy
384
Giải tám
59
213101
32
84
853585
26
9777474707
78
093959
213101
32
84
853585
26
9777474707
78
093959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
198646
Giải nhất
81910
Giải nhì
74567
Giải ba
7626659203
Giải tư
79419712225685008733390218809331371
Giải năm
4871
Giải sáu
286218906684
Giải bảy
026
Giải tám
60
10509060
217171
2262
033393
84
466626
67
19
10509060
217171
2262
033393
84
466626
67
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
639263
Giải nhất
32943
Giải nhì
88002
Giải ba
6456168016
Giải tư
07107933725673834759098786615926561
Giải năm
4564
Giải sáu
435595813310
Giải bảy
844
Giải tám
78
10
616181
0272
6343
6444
55
16
07
387878
5959
10
616181
0272
6343
6444
55
16
07
387878
5959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
102215
Giải nhất
45567
Giải nhì
53231
Giải ba
5580999954
Giải tư
94462104731478411641642790667394335
Giải năm
3601
Giải sáu
439743924100
Giải bảy
296
Giải tám
43
00
314101
6292
737343
5484
1535
96
6797
0979
00
314101
6292
737343
5484
1535
96
6797
0979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
191725
Giải nhất
01403
Giải nhì
51800
Giải ba
4637297357
Giải tư
44932319160950551798996526850091403
Giải năm
0534
Giải sáu
725563246035
Giải bảy
640
Giải tám
47
000040
723252
0303
3424
25055535
16
5747
98
000040
723252
0303
3424
25055535
16
5747
98
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
297652
Giải nhất
82229
Giải nhì
62423
Giải ba
5331487912
Giải tư
58832983423680360944812816468017007
Giải năm
3847
Giải sáu
831437985450
Giải bảy
455
Giải tám
64
8050
81
52123242
2303
14441464
55
0747
98
29
8050
81
52123242
2303
14441464
55
0747
98
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
418301
Giải nhất
09668
Giải nhì
78952
Giải ba
8377632076
Giải tư
58443491551865693869717940457830804
Giải năm
2165
Giải sáu
612081583260
Giải bảy
767
Giải tám
10
206010
01
52
43
9404
5565
767656
67
687858
69
206010
01
52
43
9404
5565
767656
67
687858
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
793263
Giải nhất
54452
Giải nhì
80818
Giải ba
8497940219
Giải tư
88941379036848191741679963835126967
Giải năm
3888
Giải sáu
643925111356
Giải bảy
668
Giải tám
24
4181415111
52
6303
24
9656
67
188868
791939
4181415111
52
6303
24
9656
67
188868
791939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
687948
Giải nhất
44644
Giải nhì
30361
Giải ba
8647924718
Giải tư
35118387104532205652682111301209562
Giải năm
1788
Giải sáu
933234449998
Giải bảy
365
Giải tám
81
10
611181
2252126232
4444
65
4818188898
79
10
611181
2252126232
4444
65
4818188898
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
738250
Giải nhất
67261
Giải nhì
06919
Giải ba
6756134316
Giải tư
26588449686942536209183189131442016
Giải năm
6272
Giải sáu
365822928688
Giải bảy
569
Giải tám
52
50
6161
729252
14
25
1616
8868185888
190969
50
6161
729252
14
25
1616
8868185888
190969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
051264
Giải nhất
53838
Giải nhì
51129
Giải ba
8194608823
Giải tư
11359788176999630274189492891078888
Giải năm
2275
Giải sáu
019302023813
Giải bảy
213
Giải tám
84
10
02
23931313
647484
75
4696
17
3888
295949
10
02
23931313
647484
75
4696
17
3888
295949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
793827
Giải nhất
36323
Giải nhì
20200
Giải ba
2767862572
Giải tư
66710515064882139451402260367783279
Giải năm
1330
Giải sáu
991452651712
Giải bảy
250
Giải tám
03
00103050
2151
7212
2303
14
65
0626
2777
78
79
00103050
2151
7212
2303
14
65
0626
2777
78
79

KQXSGL-Thống kê kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSGL 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Gia Lai 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSGL 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSGL 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.