Thống kê kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
890904
Giải nhất
75846
Giải nhì
06063
Giải ba
0130666160
Giải tư
70444606123057232176255040293869127
Giải năm
1667
Giải sáu
406924263516
Giải bảy
962
Giải tám
34
60
127262
63
04440434
4606762616
2767
38
69
60
127262
63
04440434
4606762616
2767
38
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
122016
Giải nhất
38664
Giải nhì
22881
Giải ba
4666636276
Giải tư
19415298566332961027424003693187261
Giải năm
9417
Giải sáu
184886862577
Giải bảy
155
Giải tám
54
00
813161
6454
1555
1666765686
271777
48
29
00
813161
6454
1555
1666765686
271777
48
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
815237
Giải nhất
16971
Giải nhì
68884
Giải ba
9436929574
Giải tư
41455603704004707251925946606899908
Giải năm
7411
Giải sáu
314396609815
Giải bảy
643
Giải tám
27
7060
715111
4343
847494
5515
374727
6808
69
7060
715111
4343
847494
5515
374727
6808
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
379472
Giải nhất
37671
Giải nhì
46917
Giải ba
2702055974
Giải tư
60078686715099405437114295010580718
Giải năm
3637
Giải sáu
877547487942
Giải bảy
535
Giải tám
89
20
7171
7242
7494
057535
173737
781848
2989
20
7171
7242
7494
057535
173737
781848
2989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
367898
Giải nhất
37774
Giải nhì
28600
Giải ba
9075283322
Giải tư
81943243498191835974890763003811492
Giải năm
6874
Giải sáu
781912612784
Giải bảy
266
Giải tám
95
00
61
522292
43
74747484
95
7666
981838
4919
00
61
522292
43
74747484
95
7666
981838
4919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
330931
Giải nhất
89011
Giải nhì
45877
Giải ba
8284394067
Giải tư
49216436175203926013472385084432877
Giải năm
1327
Giải sáu
185780452674
Giải bảy
223
Giải tám
67
3111
431323
4474
45
16
77671777275767
38
39
3111
431323
4474
45
16
77671777275767
38
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
066277
Giải nhất
21353
Giải nhì
92127
Giải ba
2140959098
Giải tư
82718083058503919041382865773217732
Giải năm
2063
Giải sáu
380568881097
Giải bảy
636
Giải tám
38
41
3232
5363
0505
8636
772797
98188838
0939
41
3232
5363
0505
8636
772797
98188838
0939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
907119
Giải nhất
00953
Giải nhì
21413
Giải ba
9856453368
Giải tư
24996441410341726652332178140332592
Giải năm
7348
Giải sáu
636981315816
Giải bảy
375
Giải tám
54
4131
5292
531303
6454
75
9616
1717
6848
1969
4131
5292
531303
6454
75
9616
1717
6848
1969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
546849
Giải nhất
60576
Giải nhì
17671
Giải ba
2214381870
Giải tư
02488309937050815625306588814809818
Giải năm
0201
Giải sáu
809678631625
Giải bảy
146
Giải tám
28
70
7101
439363
2525
769646
880858481828
49
70
7101
439363
2525
769646
880858481828
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
599612
Giải nhất
47189
Giải nhì
13513
Giải ba
0654662492
Giải tư
02070274328834673083041450174202754
Giải năm
2817
Giải sáu
032890392582
Giải bảy
897
Giải tám
28
70
1292324282
1383
54
45
4646
1797
2828
8939
70
1292324282
1383
54
45
4646
1797
2828
8939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
996716
Giải nhất
72194
Giải nhì
00305
Giải ba
8728898375
Giải tư
93979001820641050571329324991892839
Giải năm
8281
Giải sáu
633435944029
Giải bảy
751
Giải tám
85
10
718151
8232
943494
057585
16
8818
793929
10
718151
8232
943494
057585
16
8818
793929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
936876
Giải nhất
61231
Giải nhì
95232
Giải ba
6877369663
Giải tư
04337592404952383050790584063683677
Giải năm
6559
Giải sáu
450086660321
Giải bảy
790
Giải tám
59
40500090
3121
32
736323
763666
3777
58
5959
40500090
3121
32
736323
763666
3777
58
5959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
329346
Giải nhất
22133
Giải nhì
14462
Giải ba
3792857282
Giải tư
23757553029687549755928344585013759
Giải năm
6652
Giải sáu
650274178308
Giải bảy
643
Giải tám
33
50
6282025202
334333
34
7555
46
5717
2808
59
50
6282025202
334333
34
7555
46
5717
2808
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
880990
Giải nhất
93014
Giải nhì
48096
Giải ba
3089884421
Giải tư
36004599718116892262806147864364758
Giải năm
6244
Giải sáu
894898896536
Giải bảy
891
Giải tám
64
90
217191
62
43
1404144464
9636
98685848
89
90
217191
62
43
1404144464
9636
98685848
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
484277
Giải nhất
57424
Giải nhì
27363
Giải ba
8029837326
Giải tư
70994915726703835406503475132204227
Giải năm
6784
Giải sáu
433404765548
Giải bảy
769
Giải tám
65
7222
63
24948434
65
260676
774727
983848
69
7222
63
24948434
65
260676
774727
983848
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
494059
Giải nhất
13036
Giải nhì
81862
Giải ba
7676906361
Giải tư
71627692223211648656221992825879507
Giải năm
7564
Giải sáu
349064328925
Giải bảy
626
Giải tám
40
9040
61
622232
64
25
36165626
2707
58
596999
9040
61
622232
64
25
36165626
2707
58
596999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
625903
Giải nhất
00338
Giải nhì
55025
Giải ba
6279630568
Giải tư
60316374931729991203189710231043982
Giải năm
1811
Giải sáu
983542621307
Giải bảy
359
Giải tám
79
10
7111
8262
039303
2535
9616
07
3868
995979
10
7111
8262
039303
2535
9616
07
3868
995979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
771915
Giải nhất
03420
Giải nhì
74896
Giải ba
3988099432
Giải tư
13005826585225798795556330927107120
Giải năm
8047
Giải sáu
586506507365
Giải bảy
987
Giải tám
29
20802050
71
32
33
1505956565
96
574787
58
29
20802050
71
32
33
1505956565
96
574787
58
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
809416
Giải nhất
15028
Giải nhì
74573
Giải ba
0893108159
Giải tư
59961423548101762030780581648983253
Giải năm
2024
Giải sáu
591468642997
Giải bảy
401
Giải tám
44
30
316101
7353
5424146444
16
1797
2858
5989
30
316101
7353
5424146444
16
1797
2858
5989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
126442
Giải nhất
76672
Giải nhì
08317
Giải ba
7719594715
Giải tư
87825912477460289636521149164936157
Giải năm
7454
Giải sáu
836973803784
Giải bảy
271
Giải tám
95
80
71
427202
145484
95152595
36
174757
4969
80
71
427202
145484
95152595
36
174757
4969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
316440
Giải nhất
83021
Giải nhì
71796
Giải ba
9315212059
Giải tư
26001802344200140812929126965821121
Giải năm
3127
Giải sáu
114872243545
Giải bảy
578
Giải tám
76
40
21010121
521212
3424
45
9676
27
584878
59
40
21010121
521212
3424
45
9676
27
584878
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
580734
Giải nhất
47541
Giải nhì
76558
Giải ba
1011157795
Giải tư
00886146835395268572754717382754706
Giải năm
7865
Giải sáu
679704331577
Giải bảy
971
Giải tám
05
41117171
5272
8333
34
956505
8606
279777
58
41117171
5272
8333
34
956505
8606
279777
58
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
264802
Giải nhất
35349
Giải nhì
53821
Giải ba
1476211170
Giải tư
06967224826406326282871061106766058
Giải năm
7473
Giải sáu
725603859936
Giải bảy
333
Giải tám
00
7000
21
02628282
637333
85
065636
6767
58
49
7000
21
02628282
637333
85
065636
6767
58
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
410808
Giải nhất
05227
Giải nhì
59910
Giải ba
7982381379
Giải tư
66313182431385244625468846863071081
Giải năm
1934
Giải sáu
457959790386
Giải bảy
826
Giải tám
93
1030
81
52
23134393
8434
25
8626
27
08
797979
1030
81
52
23134393
8434
25
8626
27
08
797979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
075405
Giải nhất
09707
Giải nhì
40372
Giải ba
1957150281
Giải tư
10969802764648246665321621312587338
Giải năm
3319
Giải sáu
610500656668
Giải bảy
626
Giải tám
06
7181
728262
0565250565
762606
07
3868
6919
7181
728262
0565250565
762606
07
3868
6919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
256394
Giải nhất
54514
Giải nhì
64668
Giải ba
3034823382
Giải tư
14909594405048156151535172939996314
Giải năm
3028
Giải sáu
252458828718
Giải bảy
054
Giải tám
76
40
8151
8282
9414142454
76
17
68482818
0999
40
8151
8282
9414142454
76
17
68482818
0999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
269961
Giải nhất
66058
Giải nhì
96684
Giải ba
0279667312
Giải tư
12795902402488914354643338686916701
Giải năm
9462
Giải sáu
708557153779
Giải bảy
710
Giải tám
09
4010
6101
1262
33
8454
958515
96
58
89697909
4010
6101
1262
33
8454
958515
96
58
89697909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
083880
Giải nhất
79085
Giải nhì
42656
Giải ba
2571165240
Giải tư
71319428587150577680154490378991277
Giải năm
8189
Giải sáu
404441973482
Giải bảy
338
Giải tám
94
804080
11
82
4494
8505
56
7797
5838
19498989
804080
11
82
4494
8505
56
7797
5838
19498989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
352209
Giải nhất
38963
Giải nhì
73372
Giải ba
0508293676
Giải tư
73081662959592379919990202287559314
Giải năm
7399
Giải sáu
173819301999
Giải bảy
616
Giải tám
27
2030
81
7282
6323
14
9575
7616
27
38
09199999
2030
81
7282
6323
14
9575
7616
27
38
09199999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
827247
Giải nhất
45087
Giải nhì
01729
Giải ba
6463183742
Giải tư
03882068670484958388839667840140584
Giải năm
9938
Giải sáu
139940205503
Giải bảy
650
Giải tám
86
2050
3101
4282
03
84
6686
478767
8838
294999
2050
3101
4282
03
84
6686
478767
8838
294999

KQXSGL-Thống kê kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSGL 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Gia Lai 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSGL 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSGL 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.

Zalo