Thống kê kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
715334
Giải nhất
45134
Giải nhì
22950
Giải ba
6915922571
Giải tư
56194551165287384903824562642646723
Giải năm
6192
Giải sáu
736094836985
Giải bảy
634
Giải tám
16
5060
71
92
73032383
34349434
85
16562616
59
5060
71
92
73032383
34349434
85
16562616
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
290872
Giải nhất
71069
Giải nhì
09658
Giải ba
1918260997
Giải tư
50242562978705862862648841339008428
Giải năm
9550
Giải sáu
205838965771
Giải bảy
758
Giải tám
38
9050
71
72824262
84
96
9797
585828585838
69
9050
71
72824262
84
96
9797
585828585838
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
248919
Giải nhất
11394
Giải nhì
46202
Giải ba
3023690953
Giải tư
50054726409446902420324294657618549
Giải năm
8718
Giải sáu
569138884754
Giải bảy
378
Giải tám
32
4020
91
0232
53
945454
3676
188878
19692949
4020
91
0232
53
945454
3676
188878
19692949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
089373
Giải nhất
09690
Giải nhì
19439
Giải ba
3631535135
Giải tư
94480450523054592644510626883225735
Giải năm
9356
Giải sáu
217789218043
Giải bảy
898
Giải tám
28
9080
21
526232
7343
44
15354535
56
77
9828
39
9080
21
526232
7343
44
15354535
56
77
9828
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
088473
Giải nhất
06308
Giải nhì
32205
Giải ba
9897971590
Giải tư
85181046973687979878473847509137676
Giải năm
5468
Giải sáu
492269448380
Giải bảy
650
Giải tám
34
908050
8191
22
73
844434
05
76
97
087868
7979
908050
8191
22
73
844434
05
76
97
087868
7979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
921021
Giải nhất
08506
Giải nhì
14767
Giải ba
2001896150
Giải tư
91841092508225996911081952309827372
Giải năm
4826
Giải sáu
627480184244
Giải bảy
759
Giải tám
12
5050
214111
7212
7444
95
0626
67
189818
5959
5050
214111
7212
7444
95
0626
67
189818
5959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
386242
Giải nhất
19656
Giải nhì
17589
Giải ba
4664164626
Giải tư
23655483324683935853851166503456269
Giải năm
6874
Giải sáu
844078436685
Giải bảy
693
Giải tám
20
4020
41
4232
534393
3474
5585
562616
893969
4020
41
4232
534393
3474
5585
562616
893969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
811459
Giải nhất
74867
Giải nhì
91488
Giải ba
4725672294
Giải tư
82168953155497586669999251713993923
Giải năm
9770
Giải sáu
907433589032
Giải bảy
111
Giải tám
16
70
11
32
23
9474
157525
5616
67
886858
596939
70
11
32
23
9474
157525
5616
67
886858
596939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
633959
Giải nhất
67672
Giải nhì
86645
Giải ba
1066272800
Giải tư
48418368692048976928782112753908935
Giải năm
2257
Giải sáu
378627997337
Giải bảy
866
Giải tám
85
00
11
7262
453585
8666
5737
1828
5969893999
00
11
7262
453585
8666
5737
1828
5969893999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
932080
Giải nhất
89433
Giải nhì
99131
Giải ba
3326715473
Giải tư
89291295854210675379769066604450388
Giải năm
9308
Giải sáu
655888376653
Giải bảy
837
Giải tám
41
80
319141
337353
44
85
0606
673737
880858
79
80
319141
337353
44
85
0606
673737
880858
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
156483
Giải nhất
28591
Giải nhì
78005
Giải ba
9280243978
Giải tư
19154929670236649219683734693829486
Giải năm
6953
Giải sáu
379410669786
Giải bảy
377
Giải tám
20
20
91
02
837353
5494
05
66866686
6777
7838
19
20
91
02
837353
5494
05
66866686
6777
7838
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
330118
Giải nhất
62402
Giải nhì
53658
Giải ba
6709543714
Giải tư
36464812844006693894108018013359479
Giải năm
3456
Giải sáu
194287584869
Giải bảy
581
Giải tám
18
0181
0242
33
14648494
95
6656
18585818
7969
0181
0242
33
14648494
95
6656
18585818
7969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
970621
Giải nhất
91903
Giải nhì
56201
Giải ba
7470382574
Giải tư
42117430148681121448853464792455140
Giải năm
7095
Giải sáu
952866153055
Giải bảy
097
Giải tám
57
40
210111
0303
741424
951555
46
179757
4828
40
210111
0303
741424
951555
46
179757
4828
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
890904
Giải nhất
75846
Giải nhì
06063
Giải ba
0130666160
Giải tư
70444606123057232176255040293869127
Giải năm
1667
Giải sáu
406924263516
Giải bảy
962
Giải tám
34
60
127262
63
04440434
4606762616
2767
38
69
60
127262
63
04440434
4606762616
2767
38
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
122016
Giải nhất
38664
Giải nhì
22881
Giải ba
4666636276
Giải tư
19415298566332961027424003693187261
Giải năm
9417
Giải sáu
184886862577
Giải bảy
155
Giải tám
54
00
813161
6454
1555
1666765686
271777
48
29
00
813161
6454
1555
1666765686
271777
48
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
815237
Giải nhất
16971
Giải nhì
68884
Giải ba
9436929574
Giải tư
41455603704004707251925946606899908
Giải năm
7411
Giải sáu
314396609815
Giải bảy
643
Giải tám
27
7060
715111
4343
847494
5515
374727
6808
69
7060
715111
4343
847494
5515
374727
6808
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
379472
Giải nhất
37671
Giải nhì
46917
Giải ba
2702055974
Giải tư
60078686715099405437114295010580718
Giải năm
3637
Giải sáu
877547487942
Giải bảy
535
Giải tám
89
20
7171
7242
7494
057535
173737
781848
2989
20
7171
7242
7494
057535
173737
781848
2989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
367898
Giải nhất
37774
Giải nhì
28600
Giải ba
9075283322
Giải tư
81943243498191835974890763003811492
Giải năm
6874
Giải sáu
781912612784
Giải bảy
266
Giải tám
95
00
61
522292
43
74747484
95
7666
981838
4919
00
61
522292
43
74747484
95
7666
981838
4919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
330931
Giải nhất
89011
Giải nhì
45877
Giải ba
8284394067
Giải tư
49216436175203926013472385084432877
Giải năm
1327
Giải sáu
185780452674
Giải bảy
223
Giải tám
67
3111
431323
4474
45
16
77671777275767
38
39
3111
431323
4474
45
16
77671777275767
38
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
066277
Giải nhất
21353
Giải nhì
92127
Giải ba
2140959098
Giải tư
82718083058503919041382865773217732
Giải năm
2063
Giải sáu
380568881097
Giải bảy
636
Giải tám
38
41
3232
5363
0505
8636
772797
98188838
0939
41
3232
5363
0505
8636
772797
98188838
0939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
907119
Giải nhất
00953
Giải nhì
21413
Giải ba
9856453368
Giải tư
24996441410341726652332178140332592
Giải năm
7348
Giải sáu
636981315816
Giải bảy
375
Giải tám
54
4131
5292
531303
6454
75
9616
1717
6848
1969
4131
5292
531303
6454
75
9616
1717
6848
1969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
546849
Giải nhất
60576
Giải nhì
17671
Giải ba
2214381870
Giải tư
02488309937050815625306588814809818
Giải năm
0201
Giải sáu
809678631625
Giải bảy
146
Giải tám
28
70
7101
439363
2525
769646
880858481828
49
70
7101
439363
2525
769646
880858481828
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
599612
Giải nhất
47189
Giải nhì
13513
Giải ba
0654662492
Giải tư
02070274328834673083041450174202754
Giải năm
2817
Giải sáu
032890392582
Giải bảy
897
Giải tám
28
70
1292324282
1383
54
45
4646
1797
2828
8939
70
1292324282
1383
54
45
4646
1797
2828
8939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
996716
Giải nhất
72194
Giải nhì
00305
Giải ba
8728898375
Giải tư
93979001820641050571329324991892839
Giải năm
8281
Giải sáu
633435944029
Giải bảy
751
Giải tám
85
10
718151
8232
943494
057585
16
8818
793929
10
718151
8232
943494
057585
16
8818
793929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
936876
Giải nhất
61231
Giải nhì
95232
Giải ba
6877369663
Giải tư
04337592404952383050790584063683677
Giải năm
6559
Giải sáu
450086660321
Giải bảy
790
Giải tám
59
40500090
3121
32
736323
763666
3777
58
5959
40500090
3121
32
736323
763666
3777
58
5959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
329346
Giải nhất
22133
Giải nhì
14462
Giải ba
3792857282
Giải tư
23757553029687549755928344585013759
Giải năm
6652
Giải sáu
650274178308
Giải bảy
643
Giải tám
33
50
6282025202
334333
34
7555
46
5717
2808
59
50
6282025202
334333
34
7555
46
5717
2808
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
880990
Giải nhất
93014
Giải nhì
48096
Giải ba
3089884421
Giải tư
36004599718116892262806147864364758
Giải năm
6244
Giải sáu
894898896536
Giải bảy
891
Giải tám
64
90
217191
62
43
1404144464
9636
98685848
89
90
217191
62
43
1404144464
9636
98685848
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
484277
Giải nhất
57424
Giải nhì
27363
Giải ba
8029837326
Giải tư
70994915726703835406503475132204227
Giải năm
6784
Giải sáu
433404765548
Giải bảy
769
Giải tám
65
7222
63
24948434
65
260676
774727
983848
69
7222
63
24948434
65
260676
774727
983848
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
494059
Giải nhất
13036
Giải nhì
81862
Giải ba
7676906361
Giải tư
71627692223211648656221992825879507
Giải năm
7564
Giải sáu
349064328925
Giải bảy
626
Giải tám
40
9040
61
622232
64
25
36165626
2707
58
596999
9040
61
622232
64
25
36165626
2707
58
596999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
625903
Giải nhất
00338
Giải nhì
55025
Giải ba
6279630568
Giải tư
60316374931729991203189710231043982
Giải năm
1811
Giải sáu
983542621307
Giải bảy
359
Giải tám
79
10
7111
8262
039303
2535
9616
07
3868
995979
10
7111
8262
039303
2535
9616
07
3868
995979

KQXSGL-Thống kê kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSGL 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Gia Lai 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSGL 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSGL 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.

Zalo