Thống kê kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
339588
Giải nhất
28204
Giải nhì
79953
Giải ba
0781378761
Giải tư
90338150405539854462145743202072334
Giải năm
7093
Giải sáu
591773501330
Giải bảy
623
Giải tám
65
40205030
61
62
53139323
047434
65
17
883898
40205030
61
62
53139323
047434
65
17
883898
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
141113
Giải nhất
81050
Giải nhì
50483
Giải ba
1644106188
Giải tư
90141237585153766865697666492011517
Giải năm
2448
Giải sáu
237440263727
Giải bảy
534
Giải tám
26
5020
4141
1383
7434
65
662626
371727
885848
5020
4141
1383
7434
65
662626
371727
885848
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
586994
Giải nhất
01794
Giải nhì
31664
Giải ba
8230180434
Giải tư
49503931720548133787672827825886691
Giải năm
5639
Giải sáu
424462595819
Giải bảy
808
Giải tám
01
01819101
7282
03
9494643444
87
5808
395919
01819101
7282
03
9494643444
87
5808
395919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
785813
Giải nhất
41425
Giải nhì
98894
Giải ba
0397570847
Giải tư
64562900843616202130480626705184684
Giải năm
9892
Giải sáu
629582626597
Giải bảy
907
Giải tám
57
30
51
6262629262
13
948484
257595
47970757
30
51
6262629262
13
948484
257595
47970757
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
126531
Giải nhất
33896
Giải nhì
05436
Giải ba
6194176702
Giải tư
89345959250619507101557517938403813
Giải năm
1273
Giải sáu
601483083289
Giải bảy
867
Giải tám
75
31410151
02
1373
8414
45259575
9636
67
08
89
31410151
02
1373
8414
45259575
9636
67
08
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
567290
Giải nhất
06658
Giải nhì
68715
Giải ba
6865311093
Giải tư
74383241030007157284639524914668094
Giải năm
9241
Giải sáu
163753737158
Giải bảy
759
Giải tám
81
90
714181
52
5393830373
8494
15
46
37
5858
59
90
714181
52
5393830373
8494
15
46
37
5858
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
661846
Giải nhất
04823
Giải nhì
22828
Giải ba
7931998282
Giải tư
64177537082942743437056042583354959
Giải năm
2016
Giải sáu
474711338955
Giải bảy
696
Giải tám
32
8232
233333
04
55
461696
77273747
2808
1959
8232
233333
04
55
461696
77273747
2808
1959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
732106
Giải nhất
49981
Giải nhì
72823
Giải ba
6977608223
Giải tư
77188832196378564834907136845034520
Giải năm
9671
Giải sáu
847702045644
Giải bảy
036
Giải tám
00
502000
8171
232313
340444
85
067636
77
88
19
502000
8171
232313
340444
85
067636
77
88
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
346952
Giải nhất
91393
Giải nhì
35163
Giải ba
6126068451
Giải tư
30138387995101923036132950605767400
Giải năm
4375
Giải sáu
360469649813
Giải bảy
915
Giải tám
97
6000
51
52
936313
0464
957515
36
5797
38
9919
6000
51
52
936313
0464
957515
36
5797
38
9919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
109970
Giải nhất
30413
Giải nhì
48882
Giải ba
6144810473
Giải tư
48054996863211252197591831796593960
Giải năm
8794
Giải sáu
464424796395
Giải bảy
482
Giải tám
43
7060
821282
13738343
549444
6595
86
97
48
79
7060
821282
13738343
549444
6595
86
97
48
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
387926
Giải nhất
15114
Giải nhì
37548
Giải ba
2786977191
Giải tư
28509646164350835498981323931246537
Giải năm
1712
Giải sáu
602288338705
Giải bảy
103
Giải tám
80
80
91
32121222
3303
14
05
2616
37
480898
6909
80
91
32121222
3303
14
05
2616
37
480898
6909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
202672
Giải nhất
90977
Giải nhì
36774
Giải ba
5461647084
Giải tư
42981689144647904551138374507131928
Giải năm
7183
Giải sáu
254620811590
Giải bảy
059
Giải tám
83
90
81517181
72
8383
748414
1646
7737
28
7959
90
81517181
72
8383
748414
1646
7737
28
7959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
007367
Giải nhất
71600
Giải nhì
05873
Giải ba
6276500065
Giải tư
65070604981394786961519884307518167
Giải năm
3058
Giải sáu
515475435688
Giải bảy
078
Giải tám
33
0070
61
734333
54
656575
674767
9888588878
0070
61
734333
54
656575
674767
9888588878
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
866200
Giải nhất
20465
Giải nhì
73903
Giải ba
6645505067
Giải tư
40760579720702855694799565521467495
Giải năm
1004
Giải sáu
748712024800
Giải bảy
495
Giải tám
37
006000
7202
03
941404
65559595
56
678737
28
006000
7202
03
941404
65559595
56
678737
28
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
681925
Giải nhất
74434
Giải nhì
89083
Giải ba
9770901000
Giải tư
28420972006486421361093757235259801
Giải năm
3051
Giải sáu
804595284650
Giải bảy
105
Giải tám
90
0020005090
610151
52
83
3464
25754505
28
09
0020005090
610151
52
83
3464
25754505
28
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
676319
Giải nhất
45327
Giải nhì
87566
Giải ba
1543955259
Giải tư
77260626069137443747010594277334239
Giải năm
5751
Giải sáu
851175767531
Giải bảy
112
Giải tám
32
60
511131
1232
73
74
660676
2747
1939595939
60
511131
1232
73
74
660676
2747
1939595939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
987646
Giải nhất
68152
Giải nhì
50866
Giải ba
8405197312
Giải tư
05965529049665869451795419964472997
Giải năm
4022
Giải sáu
566232110850
Giải bảy
455
Giải tám
30
5030
51514111
52122262
0444
6555
4666
97
58
5030
51514111
52122262
0444
6555
4666
97
58
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
248277
Giải nhất
81901
Giải nhì
71330
Giải ba
6691013138
Giải tư
59807090173516987637649052228762062
Giải năm
2655
Giải sáu
890188953952
Giải bảy
515
Giải tám
00
301000
0101
6252
05559515
7707173787
38
69
301000
0101
6252
05559515
7707173787
38
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
248988
Giải nhất
86968
Giải nhì
20692
Giải ba
2527400739
Giải tư
51079491011646690423669984279246080
Giải năm
0902
Giải sáu
133608875806
Giải bảy
721
Giải tám
86
80
0121
929202
23
74
66360686
87
886898
3979
80
0121
929202
23
74
66360686
87
886898
3979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
935298
Giải nhất
29833
Giải nhì
10678
Giải ba
0011071057
Giải tư
46644653583700925258763431923031238
Giải năm
1827
Giải sáu
666946042092
Giải bảy
106
Giải tám
84
1030
92
3343
440484
06
5727
9878585838
0969
1030
92
3343
440484
06
5727
9878585838
0969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
289053
Giải nhất
16027
Giải nhì
68793
Giải ba
1632511191
Giải tư
73686225158198892480702415610719378
Giải năm
0795
Giải sáu
766299196102
Giải bảy
465
Giải tám
55
80
9141
6202
5393
2515956555
86
2707
8878
19
80
9141
6202
5393
2515956555
86
2707
8878
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
271517
Giải nhất
73421
Giải nhì
61158
Giải ba
4917039894
Giải tư
84577990889560433628649851900095856
Giải năm
0709
Giải sáu
169307841455
Giải bảy
050
Giải tám
54
700050
21
93
94048454
8555
56
1777
588828
09
700050
21
93
94048454
8555
56
1777
588828
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
707937
Giải nhất
12465
Giải nhì
59744
Giải ba
7911623641
Giải tư
90710758334082830859031750917173381
Giải năm
2081
Giải sáu
851975526207
Giải bảy
171
Giải tám
61
10
417181817161
52
33
44
6575
16
3707
28
5919
10
417181817161
52
33
44
6575
16
3707
28
5919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
128311
Giải nhất
60053
Giải nhì
79802
Giải ba
5987165699
Giải tư
76727823577542117663803016910837962
Giải năm
2133
Giải sáu
319333980468
Giải bảy
490
Giải tám
26
90
11712101
0262
53633393
26
2757
089868
99
90
11712101
0262
53633393
26
2757
089868
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
155360
Giải nhất
92006
Giải nhì
97332
Giải ba
6746696709
Giải tư
52534248368734374791450725377074417
Giải năm
8520
Giải sáu
954333935393
Giải bảy
025
Giải tám
49
607020
91
3272
43439393
34
25
066636
17
0949
607020
91
3272
43439393
34
25
066636
17
0949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
427064
Giải nhất
63103
Giải nhì
07569
Giải ba
6875580894
Giải tư
06644658391373269626342511068726474
Giải năm
5272
Giải sáu
136068586434
Giải bảy
284
Giải tám
08
60
51
3272
03
649444743484
55
26
87
5808
6939
60
51
3272
03
649444743484
55
26
87
5808
6939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
164783
Giải nhất
29718
Giải nhì
88437
Giải ba
5903565804
Giải tư
85825841746460053402988879443303584
Giải năm
3791
Giải sáu
051700238550
Giải bảy
977
Giải tám
84
0050
91
02
833323
04748484
3525
37871777
18
0050
91
02
833323
04748484
3525
37871777
18
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
549012
Giải nhất
25032
Giải nhì
98713
Giải ba
5429609256
Giải tư
57408273647412792054487705851879877
Giải năm
9246
Giải sáu
062009232348
Giải bảy
907
Giải tám
04
7020
1232
1323
645404
965646
277707
081848
7020
1232
1323
645404
965646
277707
081848
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
372384
Giải nhất
27204
Giải nhì
67129
Giải ba
0286073396
Giải tư
83567836143869211768341648954341709
Giải năm
2359
Giải sáu
058910385154
Giải bảy
074
Giải tám
35
60
92
43
840414645474
35
96
67
6838
29095989
60
92
43
840414645474
35
96
67
6838
29095989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
591650
Giải nhất
11867
Giải nhì
61486
Giải ba
3604327476
Giải tư
01229307916796966775329410219624878
Giải năm
9211
Giải sáu
683116188759
Giải bảy
616
Giải tám
83
50
91411131
4383
75
86769616
67
7818
296959
50
91411131
4383
75
86769616
67
7818
296959

KQXSGL-Thống kê kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSGL 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Gia Lai 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSGL 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSGL 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.