Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
21
13
20
83
20
49
19
96
19
46
19
43
18
67
18
59
18
52
18
85
18
73
17
26
17
62
17
24
17
53
17
76
17
94
17
19
17
47
17
82
16
28
16
48
16
12
16
15
16
68
16
11
16
69
16
20
15
27
15
05
15
80
15
56
15
81
15
06
15
04
15
75
15
02
15
50
14
42
14
77
14
74
14
39
14
16
14
07
14
91
14
71
14
79
14
09
13
41
13
54
13
29
13
61
13
88
13
44
13
31
13
45
13
97
12
95
12
32
12
35
12
36
12
22
12
92
12
30
12
65
12
63
12
10
12
38
12
58
12
70
11
93
11
34
11
89
11
87
11
84
11
00
11
60
10
14
10
86
10
64
10
03
10
23
10
17
10
72
9
78
9
25
9
57
9
55
9
08
9
66
9
51
9
33
9
40
9
18
8
21
8
99
7
98
7
37
7
90
6
01

Thống kê lô gan từ 00-99 Đồng Tháp-XSDT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đồng Tháp, 1 trong những công cụ thống kê XSDT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.