Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
23
68
19
06
19
47
18
92
18
20
18
59
18
43
18
16
17
76
16
57
16
79
16
75
16
18
15
71
15
62
15
07
15
02
15
69
14
46
14
83
14
94
14
88
14
50
14
73
14
54
14
03
14
19
14
52
14
61
14
93
13
74
13
58
13
12
13
04
13
23
13
81
13
55
13
38
13
27
13
56
13
49
13
63
13
67
13
95
12
05
12
60
12
22
12
35
12
24
12
65
12
84
12
29
12
96
12
40
12
36
12
45
12
13
12
87
12
53
11
00
11
15
11
51
11
77
11
32
11
85
11
90
10
28
10
39
10
70
10
91
10
42
10
41
10
97
10
98
10
10
10
64
10
80
9
78
9
44
9
48
9
72
9
99
9
34
9
17
9
82
9
14
9
30
9
66
8
31
8
08
8
09
8
86
8
33
8
26
8
89
7
01
7
11
6
25
5
21
2
37

Thống kê lô gan từ 00-99 Đồng Tháp-XSDT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đồng Tháp, 1 trong những công cụ thống kê XSDT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.