Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
14
96
14
52
14
13
14
49
13
62
13
15
13
11
13
82
13
43
12
26
12
48
12
39
12
73
11
24
11
56
11
83
11
46
11
85
11
44
11
31
11
45
10
28
10
41
10
67
10
05
10
80
10
12
10
91
10
71
10
02
9
54
9
27
9
77
9
36
9
74
9
53
9
76
9
89
9
94
9
81
9
04
9
63
9
10
8
86
8
42
8
32
8
29
8
34
8
59
8
07
8
19
8
23
8
68
8
65
8
08
8
33
8
58
8
09
8
70
8
69
7
78
7
21
7
16
7
03
7
22
7
30
7
88
7
87
7
47
7
79
7
17
7
38
7
50
7
72
7
60
6
35
6
98
6
06
6
37
6
84
6
75
6
97
6
20
5
95
5
93
5
25
5
61
5
64
5
92
5
55
5
66
5
00
5
99
5
01
5
40
4
14
4
57
3
18
2
51
2
90

Thống kê lô gan từ 00-99 Đồng Tháp-XSDT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đồng Tháp, 1 trong những công cụ thống kê XSDT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.