Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
19
06
18
68
17
55
17
58
17
10
17
57
17
84
17
02
17
47
16
18
16
16
16
32
16
43
15
54
15
69
15
52
15
92
15
82
15
30
15
29
14
62
14
04
14
03
14
07
14
63
14
75
14
74
13
79
13
91
13
96
13
40
13
94
13
23
13
65
12
08
12
67
12
71
12
72
12
88
12
20
12
56
12
95
11
17
11
61
11
33
11
66
11
36
11
78
11
76
11
59
11
87
11
12
11
70
11
80
11
83
11
45
11
77
11
46
11
11
10
49
10
27
10
81
10
39
10
90
10
89
10
73
10
38
10
86
10
24
10
13
10
60
10
00
10
85
10
44
10
28
9
64
9
98
9
48
9
15
9
35
9
93
9
53
9
34
9
14
9
22
8
41
8
50
8
09
8
05
8
99
8
01
7
21
7
51
7
25
7
19
6
26
6
31
6
42
6
97
5
37

Thống kê lô gan từ 00-99 Đồng Tháp-XSDT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đồng Tháp, 1 trong những công cụ thống kê XSDT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.