Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
10/08/2022
Số Ngày
Xem
10/08/2022
0 ngày trước
đặt hàng
00 5lần
01 11lần
02 10lần
03 14lần
04 8lần
05 5lần
06 9lần
07 6lần
08 14lần
09 10lần
10 8lần
11 16lần
12 9lần
13 11lần
14 10lần
15 3lần
16 10lần
17 7lần
18 19lần
19 15lần
20 19lần
21 31lần
22 31lần
23 36lần
24 26lần
25 12lần
26 40lần
27 18lần
28 31lần
29 31lần
30 10lần
31 20lần
32 10lần
33 13lần
34 5lần
35 6lần
36 14lần
37 13lần
38 17lần
39 17lần
40 17lần
41 9lần
42 14lần
43 16lần
44 7lần
45 5lần
46 15lần
47 10lần
48 12lần
49 21lần
50 2lần
51 3lần
52 2lần
54 3lần
55 3lần
56 1lần
57 2lần
58 2lần
59 4lần
60 9lần
61 16lần
62 13lần
63 18lần
64 9lần
65 7lần
66 16lần
67 11lần
68 16lần
69 18lần
70 7lần
71 12lần
72 14lần
73 12lần
74 10lần
75 3lần
76 14lần
77 6lần
78 20lần
79 10lần
80 6lần
81 17lần
82 11lần
83 18lần
84 5lần
85 4lần
86 12lần
87 7lần
88 16lần
89 15lần
90 6lần
91 7lần
92 3lần
93 11lần
94 6lần
95 5lần
96 6lần
97 4lần
98 13lần
99 18lần

Soi Cầu Loại Loto-Đồng Tháp

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
3
4
5
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 9-23 trước 10/08/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (08/08/2022/Thứ 2)
Đặc biệt
234216
Giải nhất
27404
Giải nhì
67782
Giải ba
31202
59035
Giải tư
22728
82696
48240
14381
49166
41293
33095
Giải năm
6294
Giải sáu
8747
3130
1695
Giải bảy
888
Giải tám
91
Kết quả Thứ Năm ngày (01/08/2022/Thứ 2)
Đặc biệt
881367
Giải nhất
70850
Giải nhì
67719
Giải ba
84138
97068
Giải tư
90425
20817
77228
35161
24970
84725
71509
Giải năm
6420
Giải sáu
4120
6866
4338
Giải bảy
235
Giải tám
58
Kết quả Thứ Năm ngày (25/07/2022/Thứ 2)
Đặc biệt
078469
Giải nhất
38420
Giải nhì
80840
Giải ba
21383
21496
Giải tư
67982
11053
98806
49386
35480
22090
37043
Giải năm
0350
Giải sáu
3226
2677
4647
Giải bảy
915
Giải tám
12
Kết quả Thứ Năm ngày (18/07/2022/Thứ 2)
Đặc biệt
122255
Giải nhất
55051
Giải nhì
75797
Giải ba
95529
80720
Giải tư
37519
56279
04800
60322
93434
06175
29718
Giải năm
9816
Giải sáu
8769
9513
4997
Giải bảy
612
Giải tám
03