Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
19
66
18
73
18
13
17
12
17
72
16
68
16
27
16
83
16
70
16
64
16
34
16
38
15
61
15
71
15
77
15
29
15
87
15
82
15
25
15
59
15
93
15
41
14
92
14
01
14
33
14
67
14
23
14
32
14
58
14
55
13
15
13
42
13
20
13
74
13
60
13
21
13
26
13
46
12
30
12
88
12
06
12
36
12
85
12
22
12
48
12
86
12
69
12
76
12
18
11
16
11
53
11
49
11
31
11
90
11
24
11
54
11
99
11
47
11
28
11
10
11
62
11
35
11
19
11
94
11
84
11
03
10
08
10
98
10
11
10
17
10
80
10
79
10
52
10
00
10
75
10
37
9
95
9
89
9
56
9
57
9
04
9
65
9
44
8
51
8
40
8
91
8
09
8
81
8
14
8
63
8
43
8
78
8
97
7
07
7
39
6
05
6
96
6
50
5
45
4
02

Thống kê lô gan từ 00-99 Đà Lạt-XSDL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đà Lạt, 1 trong những công cụ thống kê XSDL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.