Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
21
15
19
70
18
61
18
22
18
64
18
71
17
86
17
06
17
11
17
34
16
47
16
25
16
14
16
66
16
98
16
72
16
87
16
73
15
13
15
67
15
93
15
94
14
32
14
27
14
26
14
82
14
31
14
35
14
48
14
59
14
52
14
99
14
55
14
29
14
56
13
20
13
21
13
49
13
95
13
24
13
42
13
57
13
38
12
53
12
88
12
90
12
74
12
96
12
51
12
65
12
54
12
89
12
85
12
10
12
68
11
30
11
84
11
03
11
00
11
19
11
58
11
08
11
28
11
37
11
01
11
91
11
18
11
41
11
36
11
12
10
23
10
81
10
05
10
83
10
02
10
79
10
16
9
92
9
60
9
07
9
09
9
33
9
75
9
40
9
77
9
76
8
80
8
43
8
69
8
62
8
46
8
78
7
39
7
45
6
50
6
44
5
97
5
04
4
63
4
17

Thống kê lô gan từ 00-99 Đà Lạt-XSDL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đà Lạt, 1 trong những công cụ thống kê XSDL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.