Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
22
13
22
61
21
86
21
15
21
52
20
14
19
84
19
47
19
11
19
31
18
98
18
40
18
37
18
79
18
93
18
99
18
96
17
32
17
70
17
83
16
51
16
09
16
36
16
06
16
94
16
95
16
74
16
55
15
33
15
82
15
22
15
16
15
35
15
00
15
57
14
26
14
91
14
59
14
92
14
89
14
44
14
71
14
48
14
24
13
39
13
66
13
65
13
81
13
23
13
34
13
76
13
20
13
64
13
03
13
21
12
10
12
75
12
69
12
68
12
27
12
25
12
38
12
73
12
88
12
12
11
49
11
56
11
28
11
07
11
60
11
42
11
50
11
05
11
67
11
46
11
08
10
41
10
77
10
97
10
85
10
58
10
30
10
29
9
43
9
87
9
63
9
45
9
90
9
01
9
02
9
18
9
72
8
62
8
19
8
54
7
80
7
53
7
04
7
78
5
17
1
4

Thống kê lô gan từ 00-99 Đà Lạt-XSDL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đà Lạt, 1 trong những công cụ thống kê XSDL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.