Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
26
15
24
61
22
70
21
98
20
31
20
11
20
71
20
22
20
73
19
14
19
83
19
64
19
86
19
52
19
93
18
32
18
67
18
34
18
13
18
72
17
56
17
66
17
55
17
47
17
99
17
25
17
06
17
87
16
00
16
20
16
74
16
94
16
24
15
26
15
95
15
10
15
09
15
79
15
96
15
36
15
35
15
27
15
29
15
57
15
51
15
21
15
82
15
12
15
48
14
81
14
65
14
84
13
33
13
16
13
18
13
92
13
91
13
59
13
38
13
88
13
30
13
89
13
90
12
76
12
23
12
01
12
41
12
40
12
28
12
54
12
42
12
37
12
68
12
53
12
49
12
85
11
62
11
08
11
43
11
58
11
05
11
69
11
03
11
19
10
39
10
75
10
07
10
77
10
60
10
45
10
44
10
46
10
02
9
50
9
80
7
63
7
97
7
78
6
04
5
17

Thống kê lô gan từ 00-99 Đà Lạt-XSDL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đà Lạt, 1 trong những công cụ thống kê XSDL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.