Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
15
13
14
84
14
86
14
61
14
31
14
83
13
40
13
09
13
15
13
06
13
14
13
96
13
52
12
32
12
92
12
36
12
79
12
70
11
33
11
16
11
93
11
99
11
00
11
74
10
51
10
39
10
82
10
97
10
66
10
37
10
35
10
11
10
03
10
44
9
26
9
98
9
47
9
65
9
64
9
95
9
12
8
10
8
91
8
59
8
81
8
76
8
69
8
94
8
68
8
20
8
27
8
50
8
73
8
55
8
46
8
08
8
57
7
80
7
41
7
77
7
23
7
22
7
63
7
28
7
07
7
60
7
58
7
30
7
25
7
71
7
88
7
01
7
21
7
48
6
49
6
87
6
75
6
45
6
04
6
89
6
38
6
67
6
29
6
72
5
43
5
34
5
56
5
85
5
90
5
42
5
62
5
78
5
05
5
19
5
24
4
17
4
18
4
54
3
53
3
02
1
4

Thống kê lô gan từ 00-99 Đà Lạt-XSDL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đà Lạt, 1 trong những công cụ thống kê XSDL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.