Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
19
61
18
34
17
22
17
59
16
25
16
93
16
64
16
15
16
29
16
71
15
70
15
86
15
38
15
77
15
21
15
73
15
67
15
82
14
69
14
24
14
51
14
87
14
48
14
68
14
55
14
94
13
52
13
85
13
14
13
47
13
56
13
11
13
13
13
42
13
37
13
33
13
26
13
72
13
35
13
98
13
27
13
83
13
12
12
23
12
79
12
16
12
89
12
54
12
20
12
88
12
57
12
66
11
30
11
41
11
91
11
40
11
00
11
74
11
06
11
99
11
28
11
08
11
49
11
31
11
53
11
19
11
90
10
76
10
18
10
07
10
43
10
81
10
58
10
10
10
03
10
01
9
62
9
84
9
96
9
46
9
36
9
09
9
65
9
32
9
60
8
75
8
44
8
17
8
78
8
95
8
04
8
80
7
39
7
92
7
05
7
45
6
02
6
63
6
50
4
97

Thống kê lô gan từ 00-99 Đà Lạt-XSDL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đà Lạt, 1 trong những công cụ thống kê XSDL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.