Soi Cầu Giải Đặc Biệt

Biên Ngày
11/08/2022
Số Ngày
Xem
11/08/2022
0 ngày trước
đặt hàng
04 1lần
06 3lần
10 3lần
13 5lần
14 1lần
16 4lần
17 3lần
18 2lần
19 3lần
21 1lần
24 1lần
26 1lần
27 1lần
28 1lần
29 1lần
30 2lần
31 1lần
32 1lần
33 6lần
34 2lần
35 2lần
36 4lần
37 3lần
38 3lần
39 5lần
40 2lần
41 1lần
43 2lần
44 2lần
46 5lần
48 1lần
49 3lần
50 1lần
53 1lần
59 1lần
60 4lần
61 7lần
62 7lần
63 11lần
64 8lần
65 7lần
66 6lần
67 8lần
68 7lần
69 9lần
70 1lần
71 1lần
73 2lần
74 2lần
75 2lần
76 2lần
78 2lần
79 2lần
80 2lần
81 1lần
83 3lần
84 4lần
85 1lần
86 4lần
87 2lần
88 2lần
89 2lần
90 2lần
91 1lần
93 2lần
94 3lần
96 5lần
97 3lần
98 3lần
99 3lần

Soi Cầu Giải Đặc Biệt Đà Lạt

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính chung: Số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N chu kỳ liên tiếp ít nhất bằng số định trị của mã đặc biệt trong kỳ tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)

Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: Nhấp để chuyển đổi giữa sắp xếp "Trình tự" và "Thời gian", mặc định được hiển thị theo thứ tự
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới. Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp sẽ hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp có nghĩa là 3 kỳ được hiển thị và đầu tiên là kỳ đã chọn); các số trong cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ, tuân theo định nghĩa chung về số Đánh dấu bằng gạch dưới màu xanh lam.

1
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 52-54 trước 11/08/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (07/08/2022/CN)
Đặc biệt
113913
Giải nhất
64149
Giải nhì
89462
Giải ba
44289
48738
Giải tư
26342
51357
91733
97014
62598
50846
04427
Giải năm
1856
Giải sáu
0171
2863
3957
Giải bảy
959
Giải tám
31
Kết quả Thứ Năm ngày (31/07/2022/CN)
Đặc biệt
560002
Giải nhất
80861
Giải nhì
14936
Giải ba
02374
37028
Giải tư
27348
85853
54743
83924
05938
81149
17144
Giải năm
4205
Giải sáu
0742
5899
4294
Giải bảy
187
Giải tám
16
Kết quả Thứ Năm ngày (24/07/2022/CN)
Đặc biệt
550785
Giải nhất
86219
Giải nhì
66424
Giải ba
94777
37894
Giải tư
91209
26189
52578
02888
74552
94407
16451
Giải năm
9152
Giải sáu
4137
7706
6316
Giải bảy
419
Giải tám
11
Kết quả Thứ Năm ngày (17/07/2022/CN)
Đặc biệt
557045
Giải nhất
27976
Giải nhì
82189
Giải ba
16485
34381
Giải tư
68145
39631
85651
89122
70715
09081
87224
Giải năm
4095
Giải sáu
0120
6310
5286
Giải bảy
881
Giải tám
52