Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
21
74
20
68
20
73
19
86
19
49
19
18
19
26
18
65
18
28
18
81
18
08
17
92
17
76
17
00
17
41
17
54
17
58
16
61
16
43
16
79
16
22
16
21
16
40
16
38
15
87
15
67
15
60
15
63
15
25
15
56
15
14
15
98
15
06
15
45
15
84
15
97
15
70
15
39
14
99
14
50
14
31
14
85
14
53
14
30
14
19
14
12
14
77
14
05
14
51
13
02
13
13
13
94
13
72
13
57
13
88
13
09
12
80
12
95
12
37
12
23
12
96
12
17
12
01
12
62
12
07
12
15
12
10
12
89
12
55
11
71
11
24
11
66
11
42
11
93
11
44
10
64
10
91
10
75
10
34
10
90
10
78
10
35
10
83
10
36
10
32
9
59
9
33
9
46
9
27
8
20
8
82
8
16
8
69
8
52
8
03
7
29
6
04
6
48
6
11
5
47

Thống kê lô gan từ 00-99 Cần Thơ-XSCT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Cần Thơ, 1 trong những công cụ thống kê XSCT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.