Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
20
74
19
08
19
26
19
68
18
73
17
79
16
49
16
38
16
76
16
39
16
58
16
98
15
28
15
92
15
86
15
81
15
41
15
54
15
51
14
97
14
70
14
67
14
19
14
10
14
55
14
65
13
21
13
25
13
06
13
99
13
45
13
30
13
61
13
18
13
84
13
83
13
57
12
05
12
09
12
40
12
60
12
44
12
63
12
00
12
14
12
12
12
50
12
72
11
15
11
62
11
13
11
87
11
02
11
43
11
77
11
32
11
88
11
93
11
37
11
85
11
53
11
31
11
34
10
94
10
24
10
75
10
07
10
03
10
89
10
95
10
96
10
42
10
35
9
17
9
66
9
64
9
36
9
56
9
90
9
78
9
22
8
91
8
33
8
69
8
23
8
01
7
29
7
80
7
20
7
46
7
27
7
48
7
71
7
52
6
82
6
16
6
59
6
11
6
04
3
47

Thống kê lô gan từ 00-99 Cần Thơ-XSCT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Cần Thơ, 1 trong những công cụ thống kê XSCT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.