Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
21
26
20
99
20
70
19
39
18
74
18
73
18
51
17
68
16
63
16
83
15
67
15
98
15
13
15
19
15
65
15
38
15
53
15
54
15
79
14
57
14
22
14
72
14
76
14
77
14
08
14
78
13
95
13
45
13
81
13
86
13
18
13
32
13
12
13
84
13
41
13
30
13
49
13
04
12
10
12
06
12
15
12
62
12
24
12
35
11
28
11
88
11
87
11
50
11
14
11
56
11
25
11
93
11
92
11
42
11
05
11
91
11
96
11
36
11
61
10
09
10
07
10
37
10
02
10
00
10
75
10
43
10
55
10
58
10
03
10
97
10
85
10
82
9
21
9
40
9
94
9
47
9
31
9
52
9
17
9
44
9
01
9
16
8
34
8
23
8
90
8
64
8
20
8
80
8
60
8
48
8
33
8
69
7
66
7
11
7
59
6
46
6
89
6
29
3
27
1
71

Thống kê lô gan từ 00-99 Cần Thơ-XSCT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Cần Thơ, 1 trong những công cụ thống kê XSCT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.