Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
22
43
19
86
18
18
17
65
16
74
16
13
16
99
16
28
16
00
16
06
16
25
15
08
15
71
15
61
15
31
15
49
15
92
14
53
14
79
14
38
13
24
13
12
13
54
13
35
13
97
13
66
13
19
13
58
13
94
13
21
13
56
12
69
12
15
12
77
12
40
12
36
12
80
12
02
12
75
12
76
12
16
12
88
12
01
12
23
12
81
11
45
11
98
11
78
11
67
11
87
11
46
11
03
11
55
11
20
11
51
11
83
11
30
10
84
10
89
10
33
10
50
10
91
10
63
10
27
10
57
10
59
10
90
10
60
10
85
9
17
9
05
9
62
9
52
9
72
9
37
9
82
9
70
9
34
9
22
9
95
9
41
8
48
8
64
8
73
8
10
8
42
8
29
7
09
7
96
7
32
7
44
6
11
6
26
6
47
6
68
6
93
6
07
5
39
5
14
3
04

Thống kê lô gan từ 00-99 Cần Thơ-XSCT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Cần Thơ, 1 trong những công cụ thống kê XSCT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.