Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
25
86
23
92
23
43
22
06
20
25
20
00
20
21
20
74
20
65
19
31
19
28
19
58
19
76
19
08
19
81
19
18
18
79
18
38
18
30
17
98
17
84
17
49
17
12
17
02
17
67
16
71
16
72
16
54
16
99
16
53
16
88
16
77
16
97
16
13
15
51
15
61
15
94
15
22
15
40
15
19
15
87
14
45
14
37
14
63
14
83
14
35
14
15
14
10
14
75
14
55
14
66
14
80
14
03
14
50
14
85
14
56
14
57
14
73
14
41
13
36
13
62
13
26
13
01
13
95
13
23
12
17
12
78
12
16
12
69
12
90
12
34
12
05
12
46
12
60
12
14
11
33
11
24
11
64
11
91
11
42
11
27
11
96
11
93
11
29
11
89
10
70
10
59
10
52
10
32
10
07
9
20
9
68
9
39
9
09
8
82
8
44
8
48
7
11
7
04
7
47

Thống kê lô gan từ 00-99 Cần Thơ-XSCT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Cần Thơ, 1 trong những công cụ thống kê XSCT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.