Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
22
51
21
53
19
25
18
40
18
99
18
13
17
49
17
87
17
79
17
24
17
91
16
77
16
61
16
33
16
75
16
35
16
67
15
63
15
68
15
18
15
83
15
62
15
11
15
12
15
08
14
54
14
39
14
38
14
43
14
02
14
32
14
47
13
26
13
19
13
84
13
16
13
00
13
73
13
44
13
45
13
04
13
20
13
70
12
85
12
56
12
15
12
36
12
76
12
14
12
66
11
42
11
65
11
59
11
69
11
82
11
74
11
78
11
46
11
57
11
48
10
94
10
09
10
52
10
01
10
50
10
03
10
10
10
30
9
17
9
81
9
95
9
88
9
28
9
23
9
06
9
80
9
22
9
29
8
58
8
97
8
05
8
60
8
98
8
34
8
96
8
41
8
72
8
37
7
21
7
90
7
31
7
92
7
89
6
07
6
27
6
86
5
55
5
93
4
64
1
71

Thống kê lô gan từ 00-99 Cần Thơ-XSCT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Cần Thơ, 1 trong những công cụ thống kê XSCT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.