Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
18
43
16
86
14
65
14
13
13
74
13
31
12
53
12
99
12
61
12
18
11
35
11
71
11
77
11
36
11
49
11
00
11
06
11
92
11
88
11
56
10
24
10
98
10
79
10
78
10
12
10
97
10
38
10
02
10
76
10
25
10
21
9
08
9
69
9
67
9
54
9
46
9
72
9
03
9
66
9
50
9
63
9
80
9
20
9
28
9
83
9
94
9
22
9
01
8
45
8
15
8
87
8
84
8
52
8
91
8
19
8
75
8
51
8
16
8
90
8
23
8
30
7
48
7
05
7
37
7
82
7
34
7
55
7
33
7
40
7
27
7
58
7
59
7
95
7
85
7
81
6
17
6
64
6
62
6
47
6
96
6
70
6
57
6
42
5
26
5
32
5
89
5
73
5
93
5
60
5
29
4
11
4
10
4
07
4
41
3
09
3
44
3
39
3
68
3
04
3
14

Thống kê lô gan từ 00-99 Cần Thơ-XSCT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Cần Thơ, 1 trong những công cụ thống kê XSCT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.