Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
02/07/2022
Số Ngày
Xem
02/07/2022
0 ngày trước
đặt hàng
00 20lần
01 15lần
02 16lần
03 20lần
04 4lần
05 8lần
06 6lần
07 12lần
08 10lần
09 20lần
10 28lần
11 15lần
12 34lần
13 35lần
14 11lần
15 10lần
16 3lần
17 9lần
18 8lần
19 29lần
20 24lần
21 30lần
22 32lần
23 38lần
24 11lần
25 13lần
26 4lần
27 18lần
28 20lần
29 28lần
30 14lần
31 10lần
32 14lần
33 17lần
34 9lần
35 7lần
36 3lần
37 5lần
38 8lần
39 14lần
40 14lần
41 10lần
42 17lần
43 14lần
44 2lần
45 6lần
46 3lần
47 7lần
48 8lần
49 12lần
50 14lần
51 14lần
52 19lần
53 14lần
54 4lần
55 3lần
56 2lần
57 6lần
58 12lần
59 13lần
60 28lần
61 27lần
62 32lần
63 30lần
64 9lần
65 7lần
66 10lần
67 13lần
68 16lần
69 30lần
70 18lần
71 23lần
72 21lần
73 29lần
74 9lần
75 6lần
76 5lần
77 12lần
78 12lần
79 21lần
80 13lần
81 11lần
82 15lần
83 19lần
84 6lần
85 4lần
86 1lần
87 8lần
88 3lần
89 15lần
90 19lần
91 9lần
92 15lần
93 24lần
94 6lần
95 4lần
96 1lần
97 9lần
98 8lần
99 13lần

Soi Cầu Loại Loto-Cần Thơ

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 3-39 trước 02/07/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (29/06/2022/Thứ 4)
Đặc biệt
864057
Giải nhất
24767
Giải nhì
66628
Giải ba
15621
53609
Giải tư
91821
84122
39207
02198
50263
51174
98113
Giải năm
4307
Giải sáu
9322
9228
0995
Giải bảy
337
Giải tám
40
Kết quả Thứ Năm ngày (22/06/2022/Thứ 4)
Đặc biệt
821302
Giải nhất
25545
Giải nhì
99872
Giải ba
67226
93419
Giải tư
66394
10181
02988
85287
88202
81219
93050
Giải năm
3440
Giải sáu
4674
3786
3800
Giải bảy
647
Giải tám
14
Kết quả Thứ Năm ngày (15/06/2022/Thứ 4)
Đặc biệt
927165
Giải nhất
57910
Giải nhì
29610
Giải ba
66556
73434
Giải tư
57999
45795
67918
49025
13145
03432
81523
Giải năm
4212
Giải sáu
5972
1683
3575
Giải bảy
138
Giải tám
93
Kết quả Thứ Năm ngày (08/06/2022/Thứ 4)
Đặc biệt
579210
Giải nhất
13490
Giải nhì
91284
Giải ba
24076
30484
Giải tư
79186
55906
01886
10512
76053
55573
43643
Giải năm
2841
Giải sáu
8631
6757
1122
Giải bảy
986
Giải tám
26