Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
25
36
21
03
21
48
21
23
20
29
20
10
20
09
19
35
19
30
19
39
19
90
18
65
18
62
18
54
17
27
17
98
17
81
17
43
17
71
17
17
17
14
17
42
17
37
16
19
16
22
16
04
16
72
16
83
16
80
16
74
16
61
16
32
16
05
16
96
16
00
15
46
15
18
15
97
15
87
15
95
15
47
15
34
15
56
15
69
15
13
15
70
14
91
14
02
14
92
14
63
14
89
14
15
14
25
14
78
14
76
14
75
14
01
14
53
14
06
13
12
13
79
13
85
13
40
13
93
13
82
13
31
13
21
12
26
12
24
12
86
12
66
12
57
12
51
12
11
12
84
12
50
12
55
12
52
11
99
11
77
11
68
11
73
11
44
11
20
11
07
11
08
10
33
10
88
10
16
10
94
10
67
10
41
10
64
10
59
10
60
9
38
8
45
8
28
7
58
6
49

Thống kê lô gan từ 00-99 Cà Mau-XSCM

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Cà Mau, 1 trong những công cụ thống kê XSCM. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.