Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
20
36
18
09
18
23
17
35
17
65
17
70
16
03
16
42
16
10
16
30
15
74
15
54
15
62
15
75
15
39
15
14
15
87
15
52
15
29
14
96
14
17
14
66
14
27
14
55
14
81
14
61
14
84
14
48
13
06
13
13
13
50
13
12
13
20
13
83
13
05
13
53
13
01
13
98
13
95
12
47
12
90
12
43
12
37
12
78
12
34
12
32
12
22
12
00
12
91
12
56
12
79
11
76
11
19
11
24
11
69
11
97
11
71
11
89
11
26
11
18
10
11
10
67
10
02
10
40
10
57
10
04
10
21
10
72
10
73
9
25
9
15
9
80
9
86
9
82
9
08
9
51
9
46
9
77
9
60
9
68
9
63
8
44
8
41
8
93
8
07
8
94
8
28
8
92
8
31
8
33
8
88
7
16
7
49
7
64
7
85
7
99
7
58
6
59
5
38
3
45

Thống kê lô gan từ 00-99 Cà Mau-XSCM

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Cà Mau, 1 trong những công cụ thống kê XSCM. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.