Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
20
14
19
70
18
56
17
87
17
53
16
30
16
47
16
35
16
51
16
81
16
21
16
98
15
31
15
40
15
80
15
26
15
23
15
27
14
85
14
60
14
34
14
16
14
33
14
39
14
49
14
52
14
24
13
06
13
95
13
83
13
82
13
36
13
67
13
42
13
18
13
08
13
55
13
10
12
29
12
76
12
09
12
78
12
65
12
73
12
72
12
63
12
13
12
00
12
03
12
89
12
75
12
07
12
12
12
38
12
45
11
32
11
86
11
68
11
62
11
37
11
99
11
93
11
94
11
02
10
84
10
71
10
25
10
74
10
57
10
19
10
96
10
64
10
01
10
41
9
48
9
44
9
66
9
90
9
50
9
61
9
58
9
79
9
97
9
92
9
05
9
20
9
11
8
15
8
46
8
54
8
28
8
77
7
22
7
69
6
04
6
17
6
59
6
88
5
43
5
91

Thống kê lô gan từ 00-99 Cà Mau-XSCM

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Cà Mau, 1 trong những công cụ thống kê XSCM. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo