Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
15
19
15
47
15
25
14
46
14
11
13
29
13
86
13
75
13
07
13
97
13
03
13
15
12
87
12
80
11
26
11
36
11
48
11
72
11
54
11
01
11
27
11
40
11
74
11
35
11
73
11
42
11
02
11
85
11
13
11
10
11
37
11
71
11
82
11
31
11
90
10
96
10
38
10
18
10
98
10
59
10
23
10
89
10
83
10
65
10
43
10
06
10
04
10
30
10
56
9
64
9
58
9
50
9
51
9
92
8
95
8
45
8
33
8
67
8
88
8
79
8
16
8
76
8
32
8
22
8
69
8
14
8
99
8
12
8
39
7
62
7
68
7
57
7
41
7
05
7
24
7
81
7
55
7
17
7
93
7
94
7
00
7
63
6
91
6
08
6
66
6
44
6
09
5
61
5
78
5
52
5
84
5
28
5
34
5
21
4
20
4
77
4
53
3
49
3
60
2
70

Thống kê lô gan từ 00-99 Cà Mau-XSCM

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Cà Mau, 1 trong những công cụ thống kê XSCM. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.