Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
20
01
20
47
20
10
19
36
19
19
19
46
19
03
18
29
18
23
17
75
17
87
17
80
17
98
17
54
17
11
17
30
17
25
17
82
17
97
16
48
16
62
16
27
16
42
16
65
16
13
16
37
16
04
16
07
15
96
15
86
15
35
15
09
15
90
14
74
14
89
14
83
14
02
14
43
14
85
14
05
14
32
14
71
14
92
14
56
14
14
14
31
14
15
13
26
13
64
13
72
13
40
13
73
13
06
13
24
13
22
13
69
13
12
13
00
13
39
12
38
12
58
12
18
12
59
12
84
12
51
12
17
12
99
11
61
11
91
11
67
11
20
11
50
11
57
11
41
11
76
11
44
11
81
11
93
11
34
11
63
11
21
10
33
10
68
10
88
10
79
10
08
10
66
10
55
10
77
9
95
9
45
9
52
9
16
9
94
9
70
8
78
8
28
8
53
6
60
5
49

Thống kê lô gan từ 00-99 Cà Mau-XSCM

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Cà Mau, 1 trong những công cụ thống kê XSCM. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.