Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
20
36
19
14
18
87
18
23
18
35
17
10
17
70
17
52
16
74
16
09
16
21
15
00
15
62
15
65
15
56
15
98
14
26
14
37
14
39
13
34
13
30
13
01
13
71
13
48
13
72
13
50
13
27
13
86
13
55
13
53
13
95
13
18
12
63
12
29
12
81
12
57
12
78
12
60
12
89
12
79
12
19
12
47
12
76
12
05
12
03
12
83
11
04
11
66
11
99
11
54
11
17
11
16
11
32
11
24
11
06
11
13
11
85
11
07
11
42
11
90
11
75
11
73
11
67
10
12
10
43
10
80
10
08
10
97
10
61
10
28
10
40
10
68
10
49
10
33
10
51
10
31
9
44
9
96
9
82
9
91
9
22
9
94
9
84
9
93
9
02
8
38
8
20
8
88
8
69
8
45
8
11
7
77
7
92
7
64
7
25
7
59
7
58
6
41
6
46
6
15

Thống kê lô gan từ 00-99 Cà Mau-XSCM

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Cà Mau, 1 trong những công cụ thống kê XSCM. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.