Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
01/06/2023
Số Ngày
Xem
01/06/2023
0 ngày trước
đặt hàng
00 21lần
01 9lần
02 10lần
03 29lần
04 12lần
05 24lần
06 12lần
07 3lần
08 18lần
09 37lần
10 21lần
11 12lần
12 13lần
13 30lần
14 11lần
15 20lần
16 18lần
17 5lần
18 17lần
19 32lần
20 13lần
21 8lần
22 1lần
23 9lần
24 5lần
25 5lần
26 5lần
27 3lần
28 5lần
29 9lần
30 40lần
31 22lần
32 10lần
33 32lần
34 21lần
35 19lần
36 15lần
37 4lần
38 32lần
39 38lần
40 13lần
41 8lần
42 6lần
43 13lần
44 6lần
45 10lần
46 5lần
47 1lần
48 7lần
49 17lần
50 19lần
51 9lần
52 6lần
53 16lần
54 11lần
55 11lần
56 12lần
57 2lần
58 12lần
59 25lần
60 31lần
61 10lần
62 8lần
63 22lần
64 12lần
65 22lần
66 14lần
67 3lần
68 13lần
69 34lần
70 4lần
71 3lần
72 1lần
73 4lần
74 1lần
75 1lần
76 3lần
78 3lần
79 5lần
80 5lần
81 7lần
82 6lần
83 13lần
84 7lần
85 10lần
86 7lần
87 1lần
88 6lần
89 17lần
90 48lần
91 21lần
92 13lần
93 44lần
94 22lần
95 30lần
96 28lần
97 7lần
98 27lần
99 54lần

Soi Cầu Loại Loto-Cà Mau

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 0-34 trước 01/06/2023
Kết quả Thứ Năm ngày (29/05/2023/Thứ 2)
Đặc biệt
031619
Giải nhất
86591
Giải nhì
63933
Giải ba
14122
59503
Giải tư
06419
30902
63646
59799
76404
38635
01988
Giải năm
0330
Giải sáu
8499
1319
0526
Giải bảy
988
Giải tám
45
Kết quả Thứ Năm ngày (22/05/2023/Thứ 2)
Đặc biệt
443616
Giải nhất
96024
Giải nhì
68777
Giải ba
95427
89892
Giải tư
84072
55612
62368
57886
86818
43472
55197
Giải năm
9983
Giải sáu
2973
1794
0863
Giải bảy
004
Giải tám
66
Kết quả Thứ Năm ngày (15/05/2023/Thứ 2)
Đặc biệt
762245
Giải nhất
01002
Giải nhì
88067
Giải ba
19339
55486
Giải tư
22198
02903
62779
62381
49957
57880
03827
Giải năm
2830
Giải sáu
9251
5990
4603
Giải bảy
190
Giải tám
85
Kết quả Thứ Năm ngày (08/05/2023/Thứ 2)
Đặc biệt
259641
Giải nhất
49590
Giải nhì
51687
Giải ba
67297
67474
Giải tư
67572
36211
94495
41929
71794
19740
37297
Giải năm
1989
Giải sáu
1322
7615
2225
Giải bảy
678
Giải tám
89