Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
25
44
22
53
19
58
18
92
17
04
17
47
17
60
17
40
17
25
16
93
16
01
16
21
16
72
15
30
15
39
15
29
15
24
15
37
15
17
14
78
14
09
14
35
14
14
14
00
14
22
14
15
14
20
14
05
14
71
14
18
14
64
13
02
13
89
13
26
13
88
13
03
13
33
13
13
13
45
13
16
13
07
13
38
13
49
12
27
12
90
12
19
12
54
12
82
12
57
12
23
12
06
12
76
12
79
12
81
12
94
12
69
12
43
11
50
11
74
11
32
11
87
11
85
11
96
11
73
11
11
11
10
11
75
10
52
10
67
10
42
10
28
10
86
10
97
10
80
10
31
10
63
10
65
9
91
9
34
9
83
9
12
9
70
9
77
9
99
8
68
8
59
8
08
8
46
8
48
8
66
8
98
8
62
8
84
8
56
7
55
7
51
7
36
6
61
6
41
5
95

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Thuận-XSBTH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Thuận, 1 trong những công cụ thống kê XSBTH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.