Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
29
53
25
44
23
21
22
37
20
25
20
35
20
47
20
60
19
14
19
01
19
13
19
88
19
05
18
40
18
15
18
67
18
00
18
24
17
89
17
92
17
26
17
54
17
49
17
78
17
38
16
04
16
58
16
52
16
93
16
02
16
33
16
63
16
39
15
68
15
32
15
74
15
06
15
81
15
69
15
96
15
64
15
09
15
76
15
82
15
70
14
95
14
94
14
03
14
19
14
27
14
20
14
62
14
79
14
59
14
91
14
30
13
34
13
66
13
56
13
84
13
57
13
29
13
65
13
77
13
51
13
23
13
90
13
71
13
11
13
72
13
18
12
83
12
17
12
80
12
86
12
73
12
87
12
07
12
22
11
31
11
46
11
10
11
28
11
43
11
45
10
75
10
85
10
42
10
08
10
50
9
55
9
36
9
97
9
61
9
98
9
16
9
41
9
12
9
48
7
99

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Thuận-XSBTH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Thuận, 1 trong những công cụ thống kê XSBTH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.