Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
25
73
21
17
21
92
19
64
18
00
16
93
16
32
16
75
16
87
15
16
15
44
15
60
15
72
15
42
15
03
14
41
14
50
14
29
14
19
14
22
14
39
14
79
14
45
14
04
14
07
14
43
14
74
13
81
13
35
13
15
13
09
13
02
13
30
13
18
13
40
13
52
13
33
13
56
13
13
13
20
13
76
12
82
12
23
12
46
12
26
12
34
12
84
12
63
12
66
11
10
11
58
11
88
11
49
11
94
11
53
11
31
11
11
11
71
11
65
11
59
11
51
10
67
10
24
10
47
10
61
10
48
10
14
10
06
10
86
10
83
10
36
10
25
10
21
10
99
10
28
9
69
9
37
9
97
9
85
9
01
9
57
9
98
9
70
8
05
8
91
8
95
8
80
8
54
8
27
8
89
8
90
8
96
7
77
7
78
7
55
6
38
6
62
6
08
6
12
5
68

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Thuận-XSBTH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Thuận, 1 trong những công cụ thống kê XSBTH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.