Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
17
13
16
53
15
21
14
67
13
01
13
52
12
78
12
89
12
74
12
95
11
03
11
26
11
60
11
62
11
33
11
35
11
54
11
93
11
73
11
68
11
14
11
88
10
46
10
02
10
44
10
96
10
56
10
66
10
58
10
15
10
51
10
40
10
91
10
32
9
24
9
20
9
81
9
23
9
00
9
94
9
34
9
06
9
65
9
19
9
59
9
39
8
42
8
11
8
27
8
72
8
09
8
71
8
87
8
82
8
63
8
04
8
92
8
37
8
47
8
30
7
48
7
31
7
90
7
41
7
61
7
55
7
36
7
77
7
25
7
28
7
79
7
05
7
70
6
18
6
45
6
22
6
08
6
17
6
75
6
12
6
86
6
83
6
84
6
57
6
69
6
64
6
07
6
76
6
49
6
43
5
10
5
38
5
16
5
29
5
80
5
98
5
50
4
97
3
99
3
85

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Thuận-XSBTH

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Thuận, 1 trong những công cụ thống kê XSBTH. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.